Geen gelukkig Nieuwjaar 2050 – (1)

Terwijl wij elkaar voorspoedig Nieuwjaar wensen streeft een overmachtige elite, al meer dan een eeuw, een sinister toekomstbeeld na dat 2050 als horizon kiest. De oplettende lezer herkent signalen hiervan, al jaren, als symptomen van het ‘one world government-new world order’ syndroom.

Dat heeft het – bij monde van politici als Macron en Rutte – gemunt op ons ‘slechte nationalisme’ en vooral op  ons ‘slechte populisme’, hetgeen zij als misbruik van onze vrijheid van meningsuiting afkeuren. Zij zijn gauw ‘gekwetst’ en hebben het er erg moeilijk mee… Bladert u maar terug naar ‘Wat begrijpt Macron van nationalisme en patriottisme?’ (d.d.19.11.’18). Hun retoriek is afkomstig uit de globalistische koker van de ‘one world government’ die het al meer dan een eeuw gemunt heeft op onze democratie in één groot globalistisch complot. Wie dat aan de kaak durft te stellen krijgt te maken met hun ‘Freudiaanse projectie’ waarin zij zich met hart en ziel storten op het zwartmaken van die ‘andersdenkende’ door hem/haar ideologisch ‘onrein te verklaren’, zelfs te ‘cancellen’. Dit gaat gehuld in een donkere wolk van haat en nijd, met als simplistisch doel de anomalie te creëren dat de criticus er uiteindelijk van beschuldigd wordt zich aan een complottheorie schuldig te maken en, met steun van de media, geknipt en geschoren wordt.

Afb: Pxhere

Die almachtige ‘one world government’ is onvoorstelbaar zelfingenomen, nietsontziend en hanteert al meer dan een eeuw een fascistische agenda waar je de haren van te berge rijzen. Hun intimidatie is effectief, maar laat u niet ontmoedigen want dat betekent niet dat wij onze vrijheid zonder slag of stoot gaan opgeven terwijl er steeds meer harde bewijzen van hun wandaden voorhanden komen. Daarvan wil ik hier acte nemen, maar bedenkt u zich – voordat u nu al afhaakt omdat dit artikel de zoveelste complottheorie zou kunnen lijken -dat wat hier volgt grotendeels u reeds lang bekende feiten zijn die ik weer eens oprakel omdat velen dankzij de voortdurende  brainwashing van de media door de bomen het bos, dus het grotere plaatje, niet meer zien. Daarnaast refereer ik aan een solide bron die direct mocht putten uit de databases van overheden en inlichtingendiensten als MI-6 en de CIA, op basis waarvan die fascistische elite door hem tegen het licht gehouden werd. Ik refereer aan Dr. John Coleman met zijn in 1993 gepubliceerd boek ‘The Conspirator’s Hierarchy: The Story of Committee of 300’. Hij was een analist van de MI-6 èn CIA , een professional met vrijwel onbeperkte toegang tot hun geclassificeerde databases.

De ‘one world government-new world order’ en het ‘Committee of 300’

Het‘Committee of 300’waarover Coleman schrijftis een referte aan de virtuele renaissance van de British East India Company’s aristocratische ‘happy few’ die hun zakken op onvoorstelbare wijze wisten te vullen, met name in de opiumhandel in China. ‘Lekkere jongens’ dus die, sinds zij de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd militair verloren, in feite de U.S.A. en Engeland gecontroleerd en gestuurd hebben via economische, industriële, financiële èn politieke weg. Al sinds het begin van de 20e eeuw fungeerden zij als een parallelle regering van de USA en de UK die zich in de loop der jaren als een inktvlek over de globe heeft verspreid en God noch gebod erkent. Zij hebben westerse regeringen en internationale organisaties geïnfiltreerd, of het nu de NATO is, de Verenigde Naties of het I.M.F. en doen geen enkele poging om hun agenda te verbergen. U hebt ongetwijfeld gehoord van hun ‘one world government-new world order’ – vandaar Mark Rutte’s geleuter over het ‘nieuwe normaal’? – en noemen zichzelf in alle onbescheidenheid de ‘Olympians’, naar de legendarische goden op de Olympus… ‘Hubris’ is ook een Grieks woord.

Hun streven is de door politici als Macron gepreekte vernietiging van alle nationale staten en hun ‘slechte nationalisme’. En, niet te vergeten, hun gewetenloze manipulatie van de menselijke vrije wil door de ontwrichting van samenlevingen met paniek veroorzakende corona- en klimaatcrises uit hun eigen keuken, die zij vervolgens zelf gaan ‘managen’. Dat is een recept dat ook wel bekend staat als Trotski’s ‘permanente revolutie’. Ook de vernietiging van economie en onderwijs staan hoog in hun vaandel, houdt u de stijgende inflatie maar in de gaten die nu al tegen de 10% loopt. U ziet hun klamme handje terug in Mark Rutte’s zelfbedachte ‘stikstofcrisis’, zijn landverraad in de collaboratie met hun W.E.F., zijn ongegeneerde manipulatie van de verkiezingsresultaten ten gunste van zijn perverse meesters en als toegift nu weer eens een Omikron lockdown uit pure hufterigheid terwijl Diederik Gommers corona inmiddels ‘een virus van niks’ noemt ‘waarvan men helemaal niet ziek wordt’. Hoog tijd dat de man ge-‘cancelled’ wordt…

De ‘new-world-order’ doet niet onder voor Hitler, Stalin en Mao, getuige hun ‘Global 2000 Report’, het openlijke complot dat proforma vermomd is als overheidsrapport van het Amerikaanse Congres, waarin   l e t t e r li j k    , in detail, regionale oorlogen, bewust  georganiseerde epidemieën van snelwerkende ziekten en de massale verhongering tegen 2050 van 3 à 4 miljard in hun ogen ‘nutteloze eters’ in Afrika gepland werden. Black Lives Matter…? Energie, voedsel en water zouden op een bestaansminimum gerantsoeneerd worden voor het plebs, in het bijzonder de blanke bevolking van West-Europa en Noord-Amerika die gereduceerd moest worden naar het niveau van willoze pakdieren, slaven voor een incestueuze elite die de globalistische wereldregering ging vormen. Dit klinkt fantastisch maar is gearchiveerd in de annalen van het Amerikaanse Congres.

In hun cynisme kennen zij geen grenzen, zoals zij er ook niet voor terugdeinsden om Cambodja via hun stroman Pol Pot en Sadam’s Irak tot hun ideologische bloedbaden te maken.

Critici noemden de auteurs van dit duivelse evangelie ‘the depopulation warriors’ want een hieronder volgend, letterlijk citaat uit het debat hierover in het  Amerikaanse Congres spreekt boekdelen over de mentaliteit van het ‘Committee of 300’ dat het nu op ons gemunt heeft, met de volle medewerking van Mark Rutte en Sigrid Kaag in hun haat jegens dit ‘prachtige land’ : ‘Sooner or later people are going to start dying like flies because they have been breeding like flies. We have made several mistakes over the last two decades. We went in and played God. We lowered child and other mortality rates, through cheap tricks with medicine . . .. We fucked up with DDT. Malaria, a major killer, was eradicated. It was the wrong thing to do-we upset the natural balance. We let too many people live. Maybe we’ll get lucky and there will be another great killer…’  Met de enscenering van hun eigen corona epidemie proberen zij een ‘selffulfilling prophecy’ te creëren. De slotpassage liegt er dan ook niet om: ‘There will be a hell of lot less of those African fools in the next couple of decades.’  (zie: HIER) Dàt zijn regisseurs van Obama’s ‘deugers’ die zijn identiteitskolder en rassenongelijkheid misbruiken voor hun ‘new-world-order’!?

Gaat er een belletje rinkelen bij de overeenkomsten met hedendaagse gebeurtenissen? Weet u nog hoe een klein jaar geleden de kiezer een schop gaf onder groenlinkse waanideeën maar hoe cynisch  die verkiezingsresultaten vervolgens door Mark Rutte namens zijn ‘puppetmasters’ ongedaan gemaakt werden ten gunste van de landverraders van D66 die Nederland zo snel mogelijk willen opheffen? Ziet u hoe het parlement faalt op te treden tegen D66 dat in die globalistische context de boerenstand om puur ideologische redenen om zeep wil helpen en kernenergie saboteert omdat dat voor adequate energievoorziening zorgt die hun nihilisme dwarsboomt? U hebt de Engelse troonopvolger Charles waarschijnlijk nooit serieus genomen met de kolder die hij uitkraamt, maar hij is de perfecte echo van de misdadige ideeën van het ‘Committee of 300’ en het nauwelijks slappere aftreksel daarvan in de 2030 agenda van de VN.

Alweer de vrijmetselaars?

Ouderen onder ons herkennen hun fascistische vehikels als de subversieve Club van Rome en de criminele vrijmetselaars van Licio Gelli’s loge ‘Propaganda Due’. Deze ‘crème de la crème’ heeft ontelbare moorden op hun kerfstok en wikkelt narcistische hulpjes als Rutte en Kaag om hun pink met de ‘lollypop’ dat zij ‘erbij mogen horen’. Hierover later, maar denkt u dat deze twee narcisten ook maar enigszins begrijpen bij wat voor nietsontziend gespuis zij in bed kruipen in hun drang naar persoonsverheerlijking? Velen voelen anno 2022 op hun klompen aan dat onze ongekozen regering niet conform de wil van de kiezers de feitelijke macht uitoefent in ons eigen land, maar dat mag pretenderen bij de gratie van een sinistere, globalistische macht in de coulissen. Kijkt u eens over de grenzen naar Joe Biden die niet eens weet welke dag het is, terwijl een – bij uitzondering sterke en onafhankelijke – president Reagan effectief door hen ‘op ijs werd gezet’. Slechts Donald Trump werd in zijn antiglobalisme een dermate grote bedreiging voor hen dat zij hem in een desperate inspanning geloosd hebben, maar vraag niet hoe en voor hoe lang? Hun bedrog komt einde 2022 als een boemerang terug bij tussentijdse verkiezingen en als die trend doorzet wordt het twee jaar later een titanenstrijd tussen het goede van de vrijheid en het kwaad van een duivelse slavernij. Zoals hierboven betoogd zien wij een treffende gelijkenis daarmee in Nederland waar de kiezer ook grotelijks belazerd is door ‘de eeuwige premier’ die in feite niet meer is dan een louche zetbaas voor ‘the powers that be’: de feitelijke machthebbers op de achtergrond in de V.N., het bedrijfsleven en hun hulpjes in de W.E.F. aan wie Rutte en Kaag trouw hebben gezworen in plaats van loyaal te zijn aan het eigen volk.

Zij lijken oppermachtig, maar overspelen hun hand bij tijd en wijle, zoals bij hun overmoedige misbruik van hun eigen coronacrisis, waardoor er barstjes in de fascistische façade verschijnen.

De ‘medicijnmannen’

Bovenstaand credo van de ‘new-world-order’ werd ook, met recht, aan onheilsprofeet Bill Gates toegeschreven nadat hij in India en Kenia de genocidale daad bij het woord voegde met zijn maniakale vaccinaties. Vervolgens ging hij te ver, door op zijn snerpende toontje te insisteren op globale vaccinatie tegen een illusoire pandemie, samen met de andere ‘medicijnman’ Antony Fauci.

Een pandemie met het relatief geringe dodental van COVID-19 telt statistisch sowieso slechts als epidemie, zelfs als het schuimbekkende globalisme ons anders wil doen geloven. Media hebben de verdachtmakingen aan het adres van Gates jarenlang  gebagatelliseerd maar nu is hij, samen met de lokale C.E.O. van Astra Zeneca, aangeklaagd bij de Indiase Hooggerechtshof. (zie: HIER) Daar wordt de doodstraf tegen hem geëist door meerdere burgers na de dood van een slachtoffer van Astra Zeneca’s vaccin die in haar wanhoop bezweek voor de druk om zich te laten vaccineren. Er zal wel weer links en rechts ‘gesmeerd’ worden om Gates buiten schot te houden, tenzij de Indiase rechterlijke macht onafhankelijker blijkt dan onze jammerlijke versie.

Toch lijkt dit weer een barstje in de ons vijandige façade te zijn, een begin van een onvermijdelijke afrekening der politiekcorrecte charlatans op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. De Indiase regering heeft namelijk toegegeven, bij monde van het AEFI (Adverse Event Following Immunisation) Committee, ‘dat de dood van Dr. Snehal Lunawat te wijten was aan bijwerkingen van het Covid-19 vaccin’ met de constatering dat de beweringen door het syndicaat van Astra Zeneca en het lokale Covishield ‘dat het vaccin volledig veilig zou zijn’ absoluut vals zijn!

Is dat waarom premier Rutte zo angstig weigert om naar de excessieve ‘oversterfte’ van het moment te kijken? U raadt het al en nu de afgelopen week Michael Yeadon om dezelfde reden een strafklacht heeft ingediend bij het Internationale Straf Hof tegen meerdere kopstukken van de duizendkoppige coronadraak, stuk voor stuk gelinkt aan, of deel van, de ‘Committee of 300’, wordt het interessant. 

Yeadon is namelijk niet zomaar ‘iemand’ die even ge-‘cancelled’ kan worden, maar de ter zake héél kundige ex-VP van Pfizer die zich al eerder uitsprak tegen gebruik der door hem zelf ontwikkelde mRNA vaccins tegen corona.

Vaccinatiedwang is strafbaar

Het AEFI rapport concludeert: In India, vaccination under deception or by force/coercion or by putting certain stifling conditions, is a civil and criminal wrong.” Daar kan Rutte 4 het mee doen!

Geen toeval dat er ook een strafklacht loopt tegen de ‘woke’ wetenschapster Soumya Swaminathan wegens massamoord omdat zij verstrekking van het levensreddende Ivermectine aan doodzieke patiënten heeft geblokkeerd, terwijl de Indiase overheid daarmee juist opvallend succes had.  In Kenia hangt Gates iets dergelijks boven het hoofd, dat moet onze arrogante minister van V.W.S. als atonale muziek in de oren klinken.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties