De wereld van Rutte*

Nederland mort, Nederland protesteert, Nederland demonstreert. Al vier verkiezingen lang. Morren, protesteren en demonstreren tegen het beleid van een man. Rutte.

Blijkbaar zijn de plussen van Rutte meer in aantal dan de minnen anders kan een man die herhaaldelijk een beroep doet op zijn matige en selectief gekleurde geheugen, niet nog steeds in het Torentje op het Binnenhof zitten. Wat is de reden dat de Nederlandse kiezer zich laat bedotten? Waarom loopt een miljoen kiezers nog steeds hijgend achter een man aan die met steun van het merendeel van de media d.m.v. framing en doxxing voor hem slecht nieuws weet om te buigen naar iets positiefs en politieke tegenstanders onzichtbaar maakt bij het electoraat.

Sorry, ik had daar
geen herinnering aan

Rutte is geen man van zijn woord, maar is ook een man die diep duikt en afschuift als verantwoordelijkheid en verantwoording aan de orde komen. Dat hebben ontwikkelingen rond de Toeslagen affaire  bevestigd, maar er kunnen ook andere voorbeelden genoemd worden. Zijn stellige bewering dat het eigen risico niet verhoogd zou worden; ook niet bij de huisarts. In het VVD pamfletje van 2012 staat echter op pagina 29 te lezen:” de VVD vraagt van iedereen meer eigen betalingen , opdat verhoging van de premie beperkt kan blijven. Ook de huisarts valt onder dit eigen risico”.

Afb: Roel Wijnants / Flickr

Wat te zeggen van zijn rol bij het “geen geld meer naar Griekenland”. De zoektocht naar de Teeven bonnetjes die op last van hogerhand werd stopgezet. De niet bestaande, maar wel gevonden memoranda over de niet af te dragen dividend belasting door grote bedrijven a raison van €1,5 miljard;. De Halbe Zijlstra leugen over diens aanwezigheid in de Datsja van Poetin? Halbe had hem daarover niet geïnformeerd en hij vond het weliswaar een zonde, maar geen doodzonde. De burgerdoden die gevallen waren bij de luchtaanval op Hawija. Min Def had hem daarover vermoedelijk wel geïnformeerd, maar “hij had daar geen herinneringen aan.” De avondklok zou indien mogelijk op 9 februari 2021 als eerst komen te vervallen, maar werd na 9 februari gewoon gehandhaafd.

Herhaaldelijk wordt denkend Nederland herinnerd aan die gekleurde amnesie van de man en de onwaarheden die soepel en snel uit mijn mond vloeien. En toch, hij zit er nog steeds, alle bedreigingen voor zijn positie weglachend. Vaak wordt dan bewonderend in de media en op sociale podia de term behendig in de mond genomen. Een term met een positieve toonzetting en strekking voor een negatieve grondhouding van een  politicus wiens politieke behendigheid volgens Maaike van Charante gewoon een kopie is van het politieke gedrag van de voormalige Amerikaanse president Lyndon Johnson. Die heeft het maar een echte ambtstermijn van vier jaar uitgehouden[1]; een tweede termijn zat er niet meer in. Wat dat betreft liet de Amerikaanse kiezer zich door die politieke behendigheid niet het bos in sturen.

De wereld van het simpele narratief

Hoe de Rutte-wereld oordeelt over het denkvermogen van de doorsnee Nederlander wordt het beste gesymboliseerd door de video-advertentie over Corona boosters die het Ministerie van VWS online heeft gezet. Ene Rogier spreekt daarin de volgende boodschap:” Ik haal mijn boosterprik omdat ik net een week heel erg ziek ben geweest van corona. Die quarantaine en de verschijnselen wil je echt niet,” …haal jij ook een boosterprik?[2] Welke domheden in die drie zinnen staan, wordt op de website van DDS opgelijnd.

In het kort. Als Rogier COVID-19 verschijnselen heeft gehad en daar overheen is gekomen, dan heeft hij een natuurlijke immuniteit opgebouwd en is een eerste prik niet noodzakelijk. Laat staan een derde prik. Tenzij die natuurlijke immuniteit een beperkte tijdsduur heeft en aanvullende prikken noodzakelijk zijn, wat volgens erkende wetenschappers niet mogelijk is. Stel dat Rogiers natuurlijke immuniteit wel een beperkte duur heeft, hij al twee prikken heeft gehad en toch een derde prik nodig heeft om beschermd te zijn, dan erkent de overheid dat die eerste twee prikken een lage beschermingsgraad en een beperkte beschermingstijdsduur hebben. Het belastinggeld dat gebruikt is voor de aankoop van die twee prikken is dan weggegooid geld. Bevestigd is dat mensen ondanks drie prikken toch met COVID-19 verschijnselen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat bevestigt dat ook de boosterprik of niet of beperkt beschermt en dus ook het belastinggeld voor die boosterprik in de bodemloze corona put werd gegooid.

Blijkbaar is dat electoraat vergeten dat het negeren van de menselijke maat ervoor gezorgd heeft dat gezinnen uiteengeslagen zijn, kinderen uit huis zijn geplaatst, mensen in armoede hebben moeten leven en zelfs personen tot zelfmoord heeft gedreven. Vergeten is dat lastige Parlementsleden gesensibiliseerd konden worden, dat afgesproken werd dat het Parlement gevoelige informatie niet kreeg zonder dat het voor de buitenwereld zou opvallen. Vergeten is de zwakte van zijn herinneringsvermogen verpakt in de uitspraak “ik heb daar geen herinneringen aan”.

In de wereld van Rutte is de verpakking belangrijker dan de inhoud; is macht relevanter dan welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving; stijgt het  imago en de mate van succes uit boven realiteit en de onweerlegbare waarheid. In zo’n omgeving waar framing en doxxing belangrijke instrumenten zijn, draait het om halve waarheden verpakt in First impression boodschappen. Het zijn lessen die ik geleerd heb tijdens de cursus Communicatie van de heren Hillen en Schwietert en ervaringen die ik heb opgedaan bij interviews door (inter) nationale media vertegenwoordigers. Het zijn dezelfde lessen die Rutte heeft geleerd tijdens zijn regelmatige communicatie trainingen. Daarover loog hij tijdens de uitzending van Twan Huys’ programma Collegetour, en werd door Twan op die leugen betrapt. Hij probeerde zich uit die leugen te draaien, maar door Twans opmerking dat hij de persoon kende die hem daarover had geïnformeerd,  werd hij voor gehoor en kijker ontmaskerd[3].

Een draaikont met geheugenstoringen

Ii Rutte een pathologische leugenaar? Een persoon die het liegen niet kan laten, omdat hij blijkbaar aan een ziekte of stoornis lijdt? Een diepduiker en afschuiver van verantwoording en verantwoordelijkheden? Het eerste kan ik niet bevestigen, het tweede wel. Een recht door zee denker en doener die hecht aan realiteit, waarheid en juistheid zou met zo’n man aan het roer van het staatschip niet moeten accepteren. Het zegt dus meer over het verdwaalde karakter van het Nederlandse electoraat en de ondermaatse kwaliteit van het Nederlandse Parlement dan van Rutte.


* Aangepaste tekstdelen van Maaike van Charante’s 27 januari 2022 column op  de website www.opiniez.com zijn verwerkt in dit artikeltje. 

[1] De eerste twee jaar kunnen door de moord op de zittende president als gestolen beschouwd worden.

[2] Zie https://twitter.com/MinVWS/status/1486667399193636864

[3] Zie video . https://youtu.be/sZu9VUWNlnI


Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 maanden geleden

“”Wat is de reden dat de Nederlandse kiezer zich laat bedotten? Waarom loopt een miljoen kiezers nog steeds hijgend achter een man aan die met steun van het merendeel van de media d.m.v. framing en doxxing voor hem slecht nieuws weet om te buigen naar iets positiefs en politieke tegenstanders onzichtbaar maakt bij het electoraat.*** Aldus de heer Dunki.

Zoals ook ik al eerder heb geschreven, blijkt “onze” vriend” Mark Rutte, alle kenmerken te hebben van een psychopaat. Wat ook nu uit de verf komt in het onderhavige artikel, is dat het electoraat zich steeds opnieuw laat besodemieteren en de tegenstanders niet voldoende ” wapens” in huis hebben om hem te verslaan. Maar…….. dat is al zeker enkele keren gedaan door het Forum voor Democratie, de heer Haga én Mevrouw Van de Plas. Ook de heer Bosman van de PVV staat zijn mannetje.

Mark Rutte blijk het** adagium**, een oude uitdrukking: *Hij kan zien door de plank waar geen gat in zit*, goed te kunnen gebruiken omdat zijn verbale capaciteiten boven het gemiddelde uitsteekt. Maar…….. dat zijn ook de kenmerken van een Psychopaat. Immers:

**Kenmerken van een psychopaat.

Factor 1 (primaire psychopathie)

  • Oppervlakkige charme en welbespraaktheid.
  • Gevoelens van grandiositeit.
  • Pathologisch liegen.
  • Manipulatief en sluw gedrag.
  • Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
  • Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties)
  • Kil en/of gebrek aan empathie.
  • Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

We kunnen wel doorgaan met zeer uitgebreide artikelen schrijven waarin Mark Rutte wordt bekritiseert op ” realistische gronden” en de wens uitspreken……dat hij weg moet….. maar……….***.
Door zijn “plank voor de kop” en drogreden, waarin het electoraat kennelijk nog geloofd, is het tegen de bierkaai vechten omdat slechts het aantal stemmen telt en door Mark Rutte’s vriendjes politiek ( nepotisme) hij mogelijk toch nog hele volksstammen achter zich heeft staan. Dat Nederland naar de “knoppen” gaat, wordt niet besproken omdat het ” Na ons de zondvloed” mentaliteit is ingeburgerd. Want: “” Lodewijk xIv van Frankrijk wist ook

**Is Rutte een pathologische leugenaar? Een persoon die het liegen niet kan laten, omdat hij blijkbaar aan een ziekte of stoornis lijdt?** ( aldus de heer Dunki), is zeker een goede benadering omdat de leugens en het bedriegen zo talrijk is gebleken bij Mark Rutte, dat er geen andere verklaring meer mogelijk is. En……. mogelijk denk hij, dat hij, net als Lodewijk XIV, een vorst te zijn ……… !!!

**De adel raakte een aanzienlijk deel van zijn macht kwijt, in ruil voor een plaats aan het hof van de koning in het nieuwgebouwde Kasteel van Versailles. Lodewijk XIV wordt vaak gezien als het ultieme voorbeeld van een absolute vorst.** Nepotisme was ook in die tijd een “zieke tragedie” omdat hij zelfs iemand in dienst had dewelke zijn schoenveters vast maakte.

En…… nepotisme is:”” Loop nooit je eigen hoed achterna….. anderen zullen het “dolgraag” voor je doen”.

koddebeier
6 maanden geleden

“verdwaalde karakter” is heel netjes gesteld, maar het lijkt mij meer het verdwaasde karakter.
Het is heel triest gesteld met het geheugen en/of het IQ van het stemvee !!
Voor het stemvee (vooral de kartelstemmers) geldt probeer bij de volgende keer in het stemhokje is voor de verandering je hersens te gebruiken !!

Krontjong
6 maanden geleden

Een wereld van rutte is geen wereld, maar de hel