De stinkende frisheid

Wat stonden ze daar te glimmen. Op dat bordes. Met de Koning. Het nieuwe elan van onze nationale plucheplakker presenteerde zich aan het volluk en aan de glimmende gezichten te zien hadden ze verwacht dat het volluk hen met wijn en brood zou verwelkomen. Als die observatie juist is, dan is het gezien de vuiltjes die Rutte III heeft achtergelaten wel een heel naïeve gedachte.

Een vuiltje hier, een vuiltje daar

De nog steeds niet opgeloste Toeslagenproblematiek die op tafel ligt te sudderen. De energietransitie die duidt op een groeiende verarming van de laagste segmenten van de samenleving hiërarchie. Het chaotische coronabeleid dat toegespitst lijkt te zijn op het vinden van steeds nieuwe varianten om speerpuntvaccinaties aannemelijk te maken. Een onbetrouwbare farma-industrie die zich gezien de tientallen lopende rechtszaken, steeds meer profileert als een criminele beweging en het toeleveren van onvoldragen vaccins als verdienmodel beschouwt. Een oplopende inflatie die de groei van de economie beperkt. De nog steeds niet opgeloste pensioenproblematiek, waardoor pensioenfondsen hun overvolle portemonnee nog dikker kunnen maken ten koste van de actieve en postactieve belastingbetaler.

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

Een justitiële organisatie die zich zoals Lucas Bergkamp op wyniasweek terecht opmerkte, meer toelegt op machtsbescherming dan op rechtsbescherming. Een veiligheidsorgaan dat inclusiviteit en diversiteit propageert als de juiste oplossing voor wetsovertredingen. In het verlengde worden demonstraties en protestacties van BLM en Antifa met de fluwelen handschoen aangepakt, mag er naar hartenlust vernield en proletarisch gewinkeld worden, maar worden min of meer brave burgers met de wapenstok en honden bewerkt. Ondertussen stroomt de cocaïne en heroïne vrijelijk de Nederlandse havens in en uit.

Iedere dag wordt bevestigd dat weer iemand uit Den Haag een loopje heeft genomen met de waarheid. Broekers-Knol die onterecht zonder een wettelijke grondslag vier gemeenten dwong om migranten te huisvesten, is de laatste VVD-politica die zich aan liegen bezondigde. Herhaaldelijk worden politici ondersteund door de media, die eenzijdige journalistiek bedrijft, vaak nepnieuws verspreidt en zich allang niet meer inspant om een krakkemikkig overheidsbeleid aan de kaak te stellen. Een voormalige medewerker noemde het een vorm van psychologische oorlogvoering om de samenleving ertoe te bewegen het overheidsbeleid zonder enige vorm van weerstand, slaafs te volgen. Nog even en cyberwarfare moet zich richten op de sprookjesvertellers in Den Haag. En het effect van die vuiltjes wordt versterkt door een maandenlang gestuntel en ongrondwettelijke dictaten.

Frisheid en elan zijn overtrokken termen

Wat kunnen we verwachten van het entourage dat zich op dat bordes rond de Koning had verzameld? Als het bovenstaande dagelijkse routine wordt, luidt het antwoord niet veel. Ook de samenstelling van het nieuwe Kabinet is geen reden om juichend met een mondkapje op en de QR-code op de telefoon, juichend de straat op te gaan. Zes oude gezichten waarvan de meesten bergen boter op het hoofd hebben, jaren de tijd kregen om hun tekortkomingen aan het volk te tonen en het nu op een ander departement mogen proberen.

Kaag van Buitenlandse Zaken naar Financiën; Hoekstra van Financiën naar Buitenlandse Zaken; Ollongren van Binnenlandse Zaken naar Defensie; Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid naar Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen; De Jonge van VWS naar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In veel commentaren wordt de naam van Mark Harbers amper genoemd. Mark is die staatsecretaris van Justitie die iets te creatief bezig is geweest met het opstellen van lijstjes. Hij categoriseerde ernstige geweld- en zedenmisdrijven als moord, doodslag en verkrachting gepleegd door asielzoekers in de restcategorie; erkende de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd en diende zijn ontslag in. Hij mag nu lijsten op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan invullen.  En Rutte? Die bleef zitten waar hij zit en verroert zich niet. Die mag van VVD-kiezers weer een aantal jaren manipuleren, semantische verbloemen en breed grijnzen.

Het Kabinet telt gelukkig ook een tweetal veronderstelde experts die een paar weken voor de benoeming nog even lid van een politieke partij moesten worden en in hindsight de achterliggende maanden de schijn hebben gewekt noch neutraal noch in het belang van de Nederlandse samenleving te hebben geacteerd. Door hun politieke onervarenheid  zal hun kennis van de materie verstikt worden door de visie van de partij en het gekonkel van het ambtenarenkorps. Dan drie vakinhoudelijke onbenullen die zonder kennis van departementszaken aan justitie gelieerde kabinetsposten gaan bezetten. De verzamelde onderwereld staat zich binnenskamers al in de handen te wrijven en van plezier op de dijen te slaan. Dat wordt prijsschieten. Tenslotte ene  Eric van der Burg die het estafette stokje van Broekers-Knol gaat overnemen en staatssecretaris van Asiel en Migratie wordt. Hij ziet het liefst méér migratie. De gemeenten kunnen alvast de messen gaan slijpen voor de komende migratiestrijd.

Trots werd uitgesproken dat er evenveel vrouwen als mannen zijn opgeroepen om een snel in het leven geroepen roeping te ventileren. Kwaliteiten zijn tertiair, een eerlijke verdeling secondair, partijpolitieke belangen een randvoorwaarde. Alles achter gesloten deuren, geen kiezer die het traject heeft mogen volgen. Ik hoop dat ze stress bestendiger zijn dan de dames en heren in het vorige Kabinet. Als toen iemand de deur van het Torentje iets te lang open hield,  duikelde er weer een bewindsman of –vrouw uit het raam.

Ongenuanceerd?

Er zullen personen zijn die mij verwijten dat ik ongenuanceerde teksten op papier heb gezet. Ongenuanceerd? Zo’n modewoord als racist, fascist als de tekst niet in overeenstemming is met de eigen gedachten. De tekst van dit artikel kan uitbundig gecontroleerd worden op feit of fictie en ik zou het toejuichen als iemand het doet. Het betekent dat die de moeite heeft genomen om dit artikel te lezen en te begrijpen.

Er heeft iemand in Den Haag een broekhoestje gelaten en de leden van de Nederlandse samenleving zijn de enigen die benedenwinds mogen genieten van de stank die uit de regeringskamer komt.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
2 jaren geleden

Ik vraag mij af of men zich wel realiseert dat de arbitrair lijkende stoelendans weldegelijk ten grondslag ligt aan een politieke strategie? Helaas is dat niet de onze, want naast de gerenommeerde landverrader Rutte – die onze souvereiniteit al jaren aan de EU opvoert – is de incompetente toverheks Kaag levensgevaarlijk op financieën in haar al even onversneden globalisme.

Zij kan daar nu kan beginnen om ook ons monetaire en fiscale beleid aan het globalisme uit te leveren van corrupte clubs als het WEF, IMF en de BIS.

Kortom, premier en vice-premier doen hun uiterste ideologische best om ons zo snel mogelijk in handen te spelen van de ‘one world government’ van de VN en het fascistische gespuis dat daarchter zit.