Van der Vlies overleden

Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies (29 juni 1942) is op zondagavond, 7 november 2021 overleden. Van der Vlies was tussen 1981 en 2010 Kamerlid namens zijn partij en sinds 1986 actief als fractievoorzitter. Hij nam in 2010 afscheid van de Kamer met de woorden “Soli Deo Gloria”. Hij is 79 jaar geworden.

Van der Vlies in 1985 (midden)

Van der Vlies studeerde weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische School te Dordrecht en voltooide deze opleiding aan de Technische Hogeschool Delft. Voordat hij de politiek in ging, was de in Sliedrecht geboren Van der Vlies leraar wiskunde en plaatsvervangend rector van de protestants-christelijke middelbare scholengemeenschap College Blaucapel in Utrecht. Van der Vlies was behalve in de politiek ook op allerlei andere maatschappelijke terreinen bestuurlijk actief. In zijn woonplaats was hij vele jaren ouderling, eerst in de Nederlands Hervormde Kerk, later in de Hersteld Hervormde Kerk die in 2004 niet was meegegaan in de fusie tot de PKN.

Zijn voormalig collega’s in de politiek schetsen hem als “Een minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Hij heeft zich, ondanks de politiek redelijk geïsoleerde positie van zijn partij, als nestor ontwikkelde tot het staatsrechtelijk en ‘zedelijk’ geweten van de Kamer die hij regelmatig waarschuwde tegen verruwing van de parlementaire mores.” Hij was van 10 juni 1981 tot en met 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP en sinds 1986 fractievoorzitter als opvolger van Hendrik van Rossum. Daarmee behoort hij tot degenen die het langst zitting hebben gehad in de Staten-Generaal. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met landbouw, financiën, volksgezondheid, welzijn, sport en onderwijs.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2010 liet Van der Vlies zich ontvallen dat ‘het gelijkheidsdenken als een verstikkende deken over de samenleving komt te liggen’. De Hoge Raad had toen uitspraak gedaan in een rechtszaak omtrent het ontbreken van vrouwen op de SGP-kieslijsten tot dat moment. Een juiste constatering; kennelijk is het recht om alleen mannen op de kieslijsten te plaatsen voorbehouden aan andere, meer Arabisch georiënteerde religies met politieke ambities.

De oudste partij, die wortelt in de bestaansgeschiedenis van ons land, moet het zonder de wijze woorden van nestor Van der Vlies doen, maar heeft in huidig partijleider Kees van der Staaij een kundig en humorvolle opvolger.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties