Waarom neo-Marxisme niet door één deur kan met geloof en levensvreugde

Marxisme is in de vorige eeuw fataal geworden voor 94 miljoen onschuldigen. Hoewel het neomarxisme anno 2021 wellicht (nog) niet zo dodelijk is als het originele communisme, ontbeert het in zijn dorre, geborneerde mensenhaat iedere gave om een spirituele en transcendente denkwijze te omarmen.

Het ‘Black Book of Communism’ houdt het op ongeveer 94 miljoen mensen, vermoord door op Marx geïnspireerde communisten waarvan Nederland, onder het dak van G.L. met het duo Rosenmöller en de crimineel Duyvendak, twee ‘hard-core’ communisten in huis heeft die naïeve jongens en meisjes wijs maken dat zij nu ‘groen’ zijn. Enfin u kent de vergelijking met de groene meloen die bloedrood van binnen is…

De  94 miljoen houden nog geen rekening met de vele miljoenen die gevangen zaten, gemarteld werden, straatarm achterbleven en geïntimideerd tot gehoorzaamheid in stilte wegkwijnden, een misdadige vorm van intimidatie en brainwashing waarin het duo Rutte & de Jonge zich naarstig bekwaamt. Van de sociopatische robot Rutte staat inmiddels als een paal boven water dat empathie hem vreemd is, zijn kromme denkwijze baseert op het globalistische ‘scientisme’ – een verloederd technologisch concept waaraan slechts Russische vijfjarenplannen konden ontspruiten.

Rutte en Dorknoper

Afb: Flickr.

Wie wijlen Marten Toonder’s ‘Ollie B. Bommel en Tom Poes’ kent zal zich de ambtenaar Dorknoper herinneren die net als Rutte ieder spoortje van het sublieme en het mystieke mist. Zulke neomarxisten kunnen in niets anders geloven dan hun dorre, intolerante ideologie. Religie is daartegenover de opium van de massa en ieder spoortje van het spirituele en mystieke daarin moet met wortel en tak uitgeroeid worden om het kapitalisme te verruilen voor het arbeidersproletariaat. De ontkenning van een leven na de dood is de enige zekerheid in hun povere aardse bestaan, terwijl mensen zich juist definiëren door een doel in hun leven te zoeken en met elkaar samenleven in een kapitalistische superstructuur die de samenleving daarvan doordrenkt en hun leven bepaalt.

Het Marxisme daarentegen kent slechts negatieve, destructieve drijfveren en definieert mensen als economische dieren wier energie en capaciteiten moeten worden aangewend om het kapitalisme te ontwortelen en zodoende ‘materiële onafhankelijkheid en vrijheid’ te verwerven.

Dat die ‘Marxistische vrijheid en onafhankelijkheid’ nogal verschillen van mijn conservatief liberale interpretatie daarvan is de reden dat u mij regelmatig op deze pagina’s tegenkomt. Over het bestaan van God kan men jaren discussiëren, maar feit is en blijft dat christelijke normen en waarden mij anno 2021 heel wat liever zijn dan de morbide hersenspinsels, dwingelandij en terreur van rabiate, hersendode fascisten. Er is niets nieuws onder de zon, neem de Franse revolutie die de samenleving seculariseerde door religie te verbieden, kerken af te fakkelen en de clerus hetzij achter de tralies te gooien hetzij te vermoorden.

‘Sciëntisme’

Het Marxisme heeft sinds enige tijd een nieuwe bedgenoot gevonden in het ‘sciëntisme’, het quasi religieuze, dogmatische geloof dat hun vorm van ‘wetenschap’ de enige bron van kennis is. Vandaar dat u een analfabeet als Klaver zijn, van de crimineel Duyvendak afkomstige, lesje oplepelt met zijn wanhopige beroep op ‘wetenschap’, waar deze nitwits zo van gecharmeerd zijn. Hun probleem is dat ècht objectieve wetenschap wel eens weerbarstig wil zijn als je probeert een onwetenschappelijk klimaatmodel op te tuigen maar er enkele tientallen, onderling verschillende, klimaatplaatjes uit komen rollen die achteraf stuk voor stuk fout blijken te zijn.

Einstein zei al dat moeder natuur geen spelletjes speelt met verschillende varianten van de waarheid en dat slechts één correcte theorie in elke discipline van de fysica de juiste is… Vandaar dat Obama, noodgedwongen, probeerde indruk te maken met het feit dat er ‘meerdere klimaatmodellen’ waren die zijn versie van hel en verdoemenis aanprezen, gevolgd door de epifanie dat ‘science is settled’, want het zou vervelend zijn als Einstein gelijk kreeg…  De totalitaire, ‘sciëntistische’ wetenschap van Obama’s neomarxisme gaat ‘coûte que coûte’ boven de geniale logica en transparantie van Albert Einstein en wat zij niet wetenschappelijk kunnen bewijzen – zoals de veiligheid en het nut van hun coronavaccinaties – wordt gillend en schreeuwend botweg gedegradeerd tot bijgeloof en complottheorie, gevolgd door: ‘En nu koppen dicht’!

Einstein’s objectieve wetenschap wordt verdrongen door hun ‘consensus wetenschap der nitwits’!

De mens is daarin de meester van zijn eigen lot, bepaalt zelf zijn/haar geslacht op ieder gewenst moment omdat moeder natuur slechts een ‘social construct’ is… Iedere vorm van transcendentale, intellectuele nieuwsgierigheid is hen vreemd, zoals de bek op poten Rotmans met zijn valse pretenties op klimaatgebied alle empirische data negeert omdat die slechts in de weg staan aan de vooropgezette eindconclusie dat de wereld vergaat, en uiteraard wanneer hij het zegt. Met een spandoek, een lange baard en een ‘hare krishna’ gewaad zou hij zo naar de jaren ’60 terug kunnen.

De zin van het leven

Existentiële kwesties, zoals de zin van het leven, staan niet op het menu in das Kapital, het Communistisch Manifest noch in de periodieke tabel der elementen. De diepste onderstromen in de geschiedenis zijn nu eenmaal van spirituele en culturele aard en niet van het economische en politieke karakter waarvan Marx zo vol is. De mensheid komt altijd terug op ‘het goed en het kwaad’. De geschiedenis wordt gedreven door datgene wat mensen koesteren als puur en goed en nobel, niet door ‘these-antithese’ spelletjes van Marx. Samenlevingen komen altijd terug naar datgene waar wij hard voor gewerkt, zo niet gevochten hebben zoals ons welzijn, onze geestelijke vrijheid, onze onafhankelijkheid  en de christelijke normen en waarden waarmee wij groot zijn geworden.

In Polen wonnen de katholieke normen en waarden van Lech Wałęsa’s vakbond ‘Solidariteit’ van de schijnbaar almachtige communistische mensenhaters in het Kremlin. Wij teren niet alleen op water en brood maar hebben een inherent recht op vrijheid van meningsuiting, religie en geweten.

Leven na de dood of een haatklus?

Waar het ‘leven na de dood’ geduld vergt sluit het de haa(s)tklus van de communistische heilstaat Utopia uit. U hoeft geen Christen te zijn om geraakt te worden door het religieus geïnspireerde, tijdloze aspect van Michelangelo’s la Pieta of – voor de brand – door de magnifieke glas in lood ramen van de Notre Dame of door op dezelfde basis geïnspireerde etherische muziek van Bach, om u te realiseren dat onze cultuur en historie geen korte termijn ‘haatklus’ zijn. U leest het goed, ‘haatklus’… Albert Einstein verwoordde zijn versie van ‘geloof’ alsvolgt: “Ik geloof niet in een God die dagelijks, van minuut tot minuut, bij ons is en ieder woord hoort. Maar als ik het prachtige, mysterieuze universum aanschouw dan is dat mysterie de fundamentele emotie die aan de wieg staat van ware kunst en ware wetenschap. Wie dat niet begrijpt en zich daar niet over kan verwonderen, is zo goed als dood en zijn ogen zijn verblind”.

Wat marxisme en ‘sciëntisme’ ons bieden is een grauwe, zielloze en oninspirerende versie van de menselijke natuur en de wereld waarin wij leven en in vrijheid willen blijven leven. Het ergste is dat de neomarxistjes zich in hun verdwazing durven te beroepen op ‘de ratio’, die notabene juist aan alle kanten verkracht moet worden om te voldoen aan hun perverse, consensus wereldbeeld. Dàt is ‘scientisme’. Net als Einstein hoeft u geen belijdend Christen te zijn om getroffen te worden door William Blake, de 18e eeuws Engelse dichter, schilder en visionair die dit zo treffend verwoordde: “He who sees the Infinite in all things sees God. He who sees the Ratio only sees himself”.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
2 jaren geleden

Wie ooit de immense, helder wit oplichtende nachtelijke hemel met honderdduizenden sterren aanschouwd heeft die wij in Nederland nooit te zien krijgen, zal zich realiseren dat er een magnifieke, scheppende intelligentie achter het ontstaan en voortbestaan van het universum en onze aardbol figureert. Pure, ondoorgrondelijke mystiek en religieuze inspiratie voor velen…

Albert Einstein sprak daarover in de context van het al dan niet bestaan van God en William Blake verwoordde zo fraai het trieste contrast tussen dat magnifieke, dat mystieke en de trieste minkukels die ons onze vrijheid om te leven willen ontzeggen in hun ‘grauwe, zielloze en oninspirerende versie van de menselijke natuur en de wereld waarin wij leven’.

Voilà de dorknoper Mark Rutte.

Neef Jansen
2 jaren geleden

Het nihilisme volgt uit de doofheid voor het wonder van het bestaan, waartegen dat ervaren van Einstein juist volop de oren ervoor open heeft. Met die doofheid dreigt de mens weg te zinken in onverschilligheid voor allerlei vreselijke gevaren. Het kan zijn dat het zo bedacht is, dat de mens verdwijnt, niet verder komt, in blindheid voor waar hij deel van is.

Bob Fleumer
2 jaren geleden

Ik heb grote moeite met God, de universele creator van al wat is. Dat er een niet materiële oorzaak is van het heelal kan ik wel mee leven. Dat er een ordenend beginsel is in het heelal is voor een ieder waarneembaar. Dat het heelal een onverschillig gebeuren is is ook waarneembaar. Als er een ster ontploft gaat er veel van er mogelijk is definitief verloren en het heelal laat er geen traan over, grenzeloze onverschilligheid anders kan ik het niet noemen.
Als er een verdwaalde asteroïde de aarde vernietigd gaat een miljarden jaren ontwikkeling van onze wordingsgeschiedenis verloren en het heelal zal er geen traan om laten. Feit is dat we er ZIJN en daar moeten we het mee doen.
Dus hangt het van ons mensen af wat er met ons en de aarde gebeurt. Zijn we in staat om met ons ruimteschip aarde een humane en gelukkige toekomst te realiseren of laten wij ons leiden door inhumane krachten die humane krachten niet erkennen en ons ten verderve willen leiden? Aan ons de keuze en aan ons alleen, alles wat nodig is dat grote groepen mensen echt Wakker worden en zich realiseren dat het van ons afhangt wat de toekomst van de mensheid is; liefde en geluk of duisternis en ellende, nogmaals; aan ons de keuze. Ik wens ons allen veel wijsheid en geluk, nog een fijn weekend !