Een priester van het milieugeloof

In april 2019 vond een debat plaats tussen Thierry Baudet en een priester van het milieugeloof – maar boven alles globalistisch saboteur – Jan Rotmans, ‘hoogleraar transities’, over het klimaat – waarvan Rotmans trouwens niets afweet. Deze, in de wijze woorden van wijlen Godfried Bomans, ‘reïncarnatie van een prolurk’ had zich al, vanaf het verheven voetstuk van zijn ideologische, ‘morele gelijk’ gepermitteerd om Baudet te kwalificeren als ‘één of andere vlerk’…

Houdt u vooral in gedachten dat zowel de artificiële Coronacrisis als het klimaat voor Rotmans als politiek correcte stokken dienen om de democratische hond te slaan. ‘Corona-pandemie’ en ‘Klimaat-ramp’ worden, als kern van hun paniekzaaierij, door Rutte en Kaag gestimuleerd en ongegeneerd omhelsd.

Een pummel en een fantast

Op 16 april 2019 schreef ik daar al over, onder de kop ‘Een pummel en een fantast’; in de jaren die ik in de collegebanken doorbracht, waren hoogleraren nog erudiete mensen die niet of nauwelijks interesse in de politiek toonden, laat staan daar een ideologische missie en gedrevenheid aan ontleenden. Dat waren jaren waarin je soms nog bij een professor – ‘one on one’ – thuis een examen aflegde en hem zo beter leerde kennen en zeker niet een leidende politicus voor ‘vlerk’ hoorde uitmaken, zoals Rotmans, die zich als een pummel gedraagt, een hoogleraar onwaardig. Deze Rotmans is één van de drie levensgevaarlijke activisten, met Nijpels en Samsom, die met succes de Rutte-III coalitie hebben overweldigd, tot en met de schandalige hulp van een politiek correcte Hoge Raad toe, in hun leugenachtige chicanes om het land naar de Marxistische donder helpen met het door u en mij gesubsidieerde subversieve Urgenda clubje.

‘Een priester van het milieugeloof’

Jan Rotmans. Afb: wikipedia.

Hoewel zijn achtergrond toegepaste wiskunde schijnt te zijn, dus pertinent géén klimaatwetenschap, pretendeert Rotmans via zijn uitstapje naar ‘transitie’ ook al ‘klimaatwetenschapper’ te zijn, hetgeen zich uit in zijn woorden: Hoe kun je wetenschap nu als religie kenschetsen?’ toen Baudet hem verweet een priester te zijn van het milieugeloof’, hetgeen door Rotman’s rol in de activistenclub Urgenda met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt geïllustreerd.

Baudet repte van Milieugeloof als hervertelling van oude Bijbelse verhalen!’ en Rotmans sprak van “Elk getal dat die man zegt klopt niet.” Dat geeft voldoende houvast omdat de cijfers die Thiery Baudet presenteerde geenszins uit de lucht gegrepen waren. Maar, alvorens eens naar de actuele cijfers te kijken is het interessant om de leugenachtige woorden van de aangebrande Rotmans daarbij te overwegen: “Het gaat nu honderd keer sneller met die opwarming dan ooit tevoren. Wat ik wél knap vind is dat u deze onzin met zoveel bravoure naar voren brengt. Maar eerlijk gezegd vind ik het gevaarlijk en onverantwoord. Hoe kun je wetenschap nu als religie kenschetsen?” 

Kortom, de brutale Rotmans zette zichzelf op het onaantastbare, linkse voetstukje van de ‘scientist die geloofd moet worden’ en pretendeert dat Baudet zich aan feitenvrije verhalen schuldig zou maken. Maar wat zeggen de objectieve cijfers, bij voorkeur van NASA’s satellietmetingen?

Objectieve NASA cijfers – het démasqué van Rotmans

Om te beginnen is het de moeite waard om de IPCC, de motor van de klimaatbeweging bij de Verenigde Naties, eens nader op de korrel te nemen, hetgeen ik op 29.12.2018 al deed in mijn artikel over de door-en-door corrupte IPCC. NASA’s GISS heeft op hun website objectieve gegevens die voor iedereen toegankelijk zijn en wat te denken van: ‘According to an ongoing temperature analysis conducted by scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), the average global temperature on Earth has increased by about 0.8° Celsius (1.4° Fahrenheit) since 1880 ‘.

Daarna publiceerde NASA’s Goddard Institute dat tussen februari 2016 en februari 2017 de gemiddelde temperatuur met 0,57°C nog verder was gedaald. Let wel dat 1880 ook nog eens het eind markeert van een kortstondige koude periode, reden waarom alle daarop volgende metingen uiteraard relatief sterke stijgingen tonen, maar de Nobel Prijs winnaar en natuurkundige Ivar Giaever (iemand die er ècht verstand van heeft in tegenstelling tot brulboei Rotmans) geeft aan dat “0.8 degrees is what we’re discussing in global warming. [Just] 0 .8 degrees. If you ask people in general what it is, they think- it’s 4 or 5 degrees. They don’t know it is so little.”  

“Hoedt u voor
de wetenschappelijke
pretenties”

Temperaturen – en daarmee dus de illusoire ‘opwarming’ van slechts 0,8 °C in meer dan een eeuw- worden trouwens pas sinds het einde der 19e eeuw min of meer nauwkeurig gemeten, hetgeen moge aangeven dat de meeste ‘climate-scientists’ in feite ‘climate-activists’ zijn met hun data-input van het slag ‘garbage in garbage out’, dus hoedt u voor de ‘wetenschappelijke pretenties’ van Rotmans. De gerenommeerde klimatoloog Roy Spencer schreef in 2016: ‘Global warming and climate change, even if it is 100 percent caused by humans, is so slow that it cannot be observed by anyone in their lifetime. Hurricanes, tornadoes, floods, droughts and other natural disasters have yet to show any obvious long-term change. This means that in order for politicians to advance policy goals (such as forcing expensive solar energy on the masses or creating a carbon tax), they have to turn normal weather disasters into ‘evidence’ of climate change’. Denkt u in deze context eens aan de kolder in de troonrede over de ‘klimaatverandering’ in Limburg die elders niet eens opgemerkt werd…

University of Pennsylvania’s geoloog Robert Giegengack, stelde al in 2014: “None of the strategies that have been offered by the U.S. government or by the EPA or by anybody else has the remotest chance of altering climate if in fact climate is controlled by carbon dioxide.”

Vette vingers

En wat te denken van de desperate linkse trouvaille wanneer zij met de rug tegen de muur staan: “climate scientists have observed ‘h u m a n   f i n g e r pr i n t s’ all over climate change” … Roy Spencer schreef: “There is no fingerprint of human-caused versus naturally-caused climate change… To claim the changes are ‘unprecedented’ cannot be demonstrated with reliable data, and are contradicted by some published paleoclimate data which suggests most centuries experience substantial warming or cooling”.

Afb: Climategate.nl

Over de grote CO2 leugen stelt Richard Lindzen, een MIT klimatoloog, dat: “believing CO2 controls the climate is pretty close to believing in magic.”  Het  o l i e d o m m e, onzakelijke argument van de ‘vingerafdruk’ is een typisch linkse manipulatie, al helemaal als één van die leeghoofden, de AP ‘science reporter’ Seth Borenstein schrijft: “There’s a scientifically accepted method for determining if some wild weather event has the fingerprints of man-made climate change, and it involves intricate calculations. Those could take weeks or months to complete, and then even longer to be checked by other scientists.”  Kortom, deze halve gare pretendeert dat er een soort van ‘black box’ is, slechts toegankelijk voor ‘echte’ wetenschappers die, zodra zij in vlammen worden afgeschoten, om het hardst roepen dat hun tegenstrevers ’science deniers’ zijn, zoals onze boze Rotmans.

Altijd hetzelfde met die activisten, NASA voorop: Baudet wordt een ‘feitenvrij’ betoog verweten, terwijl quasi-wetenschapper ‘Jan van de vingerafdrukken Rotmans’ zèlf geen wetenschappelijke voet heeft om op te staan: Zijn subjectieve ‘mening’ prevaleert over objectieve ‘feiten’ omdat Karl Marx nu eenmaal altijd gelijk heeft…  Voornoemde Ivy League geoloog Robert Giegengack, voormalig voorzitter van het ‘Department of Earth and Environmental Science at the University of Pennsylvania’, sprak zich duidelijk uit over CO2 bangmakerij van Al Gore en zijn bende met de uitspraak: “for most of Earth’s history, the globe has been warmer than it has been for the last 200 years. It has rarely been cooler.” In 2014, vertelde Giegengack aan Climate Depot: “The Earth has experienced very few periods when CO2 was lower than it is today.” Dit staat nogal schril tegenover de hersenspinsels van Rotmans, die na het debat met Baudet stelde: “Heb geprobeerd een inhoudelijk debat te voeren met Thierry Baudet, maar dat is vrijwel onmogelijk, de man voert met veel aplomb een feitenvrij toneelstukje op.” Sorry, heer Rotmans, maar mijn ‘goede oude’ hoogleraren zouden u niet alleen een pummel vinden en een fantast, maar zeker geen respectabele objectieve wetenschapper, verre van dat…

Anno 2021

Dat was 2019, maar nu komt er eind 2021 weer zo’n klimaattop in Glasgow, dus trekt deze ‘pummel en fantast’ zijn grote mond weer open met de stelling dat ‘de onrust in de wereld de komende tien jaar verder zal toenemen. Die onrust ontstaat over het klimaat, maar ook over grondstoffen, de zorg, het onderwijs en het democratische systeem’. Wie de historie een beetje kent zal hierin moeiteloos het concept van Trotski’s  ‘permanente revolutie’ herkennen, het recept om een stabiele democratie te destabiliseren met dagelijkse politiek-correcte onruststokerij om ons ‘rijp voor de sloop’ te maken: Als wij zien wie er met hun klimaathysterie verantwoordelijk zijn voor de uit de pan rijzende prijzen van grondstoffen als olie en gas, wie de zorg, het onderwijs en de democratie dagelijks ondermijnen, wordt de conclusie dat Rotmans een onwetenschappelijke fantast is wel bevestigd.

Hoe dom en brutaal hij is moge blijken uit: “Maar het wordt uiteindelijk ook beter: en daar kunnen we zelf iets aan doen. De indirecte gevolgen van acties zijn vaak veel groter dan de directe gevolgen.” Voor het geval dat u het nog niet begrepen had, valt deze imbeciel in herhaling met: “Minder vlees eten, vaker fietsen in plaats van autorijden, zonnepanelen, minder vaak op vliegvakantie.” Dit waandenkbeeld wordt ‘consumentenactivisme’ gedoopt in Rotmans’ activistische ‘newspeak’, enfin u kent het wel, de salonsocialistische dwangneurose om ons van de wieg tot het graf in hun bekrompen dwangbuis te willen wringen met alle desastreuze gevolgen vandien die wij nu op ons bordje krijgen.

“Global average temperatures
have dropped by 0.56 degrees

De gotspe is dat deze reïncarnatie van een prolurk beweert ‘a-politiek’ te zijn, hij zou zelfs een ‘wetenschapper’ zijn, maar dat lijkt mij inmiddels wel voldoende weerlegd; denk aan Churchill’s: ‘de fascisten van de toekomst zullen zich anti-fascisten noemen’. Het enige wat deze nihilist wil is zijn globalistische ‘coup d’état’ realiseren door mensen tegen elkaar op te jutten. Hoe meer chaos en onrust, hoe beter vindt hij, reden waarom hij stelt: “Er is nog één crisis nodig, voordat er echt een ommezwaai komt.” Na de door het globalisme geënsceneerde coronacrisis wordt nu in Den Haag dus ‘keihard gewerkt’ aan de komende ‘klimaatramp’ waar Rutte en Kaag zich ook al vol overgave op gestort hebben. Een waar festival der dorpsidioten…

Voor een wetenschappelijk perspectief raad ik u aan eens te kijken naar het artikel : ‘Don’t Tell Anyone, But We Just Had Two Years Of Record-Breaking Global Cooling’ dat al in 2018 met ontnuchterende conclusies kwam inzake de actuele ‘global cooling’ o.g.v. cijfers die rechtstreeks van de NASA website komen. Neemt u svp goed nota van de daarin vervatte conclusie: “From February 2016 to February 2018, global average temperatures dropped by 0.56 degrees Celsius.”

Combineert u dat nu eens met de eensluidende conclusie van het artikel op deze pagina’s over de komende ‘Global cooling’ in de komende twintig à dertig jaar (d.d. 29 juli 2021): “The whole climate system is powered 99.1 percent by the sun’s energy”- dus geen sprake van Rotman’s groezelige ‘human fingerprint’!De auteur Dr. Willie Soon, een èchte ‘climate scientist‘, die astrofysicus is aan the Solar and Stellar Physics Division of the Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics, voegt daaraan toe “It will be cold, so it will be a very interesting thing for the IPCC to confront. The sun is in a weakened state and far less active than during the 1980s and 1990s, which should last until around 2050. The whole climate system is powered 99.1 percent by the sun’s energy.” 

Hopelijk helpt dit voor een realistischer perspectief dan dat van de leugenachtige ‘vlerk’ Rotmans, aan wie de laffe pers zich niet durft te branden. Jeanne d’Arc is voor minder op de brandstapel omgekomen…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties