De politieke en militaire mist rond het Afghanistan debacle

Biden heeft in de afgelopen zes maanden in het Witte Huis – of in zijn kelder in Oregon – doorlopend bewezen ongeschikt te zijn voor het Presidentsambt. Dat kwam het duidelijkste naar voren tijdens de Senaatshoorzitting over het Amerikaanse Afghanistan debacle.

Het links liberale deel van de Nederlandse media dat jarenlang herhaaldelijk benadrukte dat Bidens voorganger ongeschikt zou zijn voor het ambt van president, berichtten nu mondjesmaat over de rare fratsen die de huidige president uithaalt. Dat deze senior eerder in een verzorgingstehuis thuishoort dan in het Witte Huis bevestigde hij twee keer tijdens de debatten over het Amerikaanse Afghanistan debacle. In augustus ontkende hij te zijn gewaarschuwd voor een snelle opmars van de Taliban en chaotische taferelen op en rond het vliegveld van Kaboel. In september ontkende hij geadviseerd te zijn een counterterrorisme contingent van 2500 man in Kaboel te houden. Gezien de informatie op 15 april tijdens de “Governmental Annual Threat Assesment” en adviezen van het Pentagon in de periode april-juli, op zijn minst twee opmerkelijke ontkenningen. 

Ook in ander delen van het Westen slaat men wat Afghanistan betreft de plank driftig mis en wordt het eigen falen verbloemd.

Een verdwaasde man in Washington

Een viermanschap samengesteld uit Austin (de nieuwe Minister van Defensie), Milley (de zittende voorzitter van de Joint Chiefs of Staf), McKenzie (Commandant verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië/United States Central Command/CENTCOM) en Miller (Amerikaanse troepencommandant in Afghanistan), startte kort na de inauguratie van de nieuwe president op 22 januari 2021 een voor de buitenwereld verborgen lobbycampagne om een klein counterterrorisme detachement een aantal jaren in Kaboel e.o. te blijven stationeren:

  • Op 24 januari, twee dagen na de inauguratie van Biden waren de vier het eens de nieuwe president te adviseren een antiterrorisme contingent tussen de 3.000 en 4.500 na de terugtrekking van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan te houden.
  • Op 3 februari werd het viertal daarin gesteund door het advies van een door het Congres ingesteld comité, Afghanistan Study Group, voorgezeten door een voormalige viersterren generaal Dunford. Die adviseerde de regering Biden de deadline van 1 mei los te laten en de Amerikaanse troepenmacht alléén uit te dunnen als de veiligheidsomstandigheden zouden verbeterden. Het uitdunnen d.m.v. een rigide tijdlijn zou de stabiliteit binnen Afghanistan in gevaar brengen en de marges voor een burgeroorlog kunnen verruimen. Het stationeren van de zittende troepenmacht van 4.500 man zouden die twee gevaren kunnen voorkomen resp. neutraliseren. 
Joe Biden

Op 15 april werd het voorstel van de vier en de Afghan Study Group doorkruist door de discussie tijdens de presentatie van “Annual Threat Assesment”.  Bij die presentatie deed de nieuwe Directeur van het Department of National Intelligence (DNI), Haines, zijn kortzichtige visie over de dreiging van het islamitisch extremisme uit de doeken en verklaarde dat het zwaartepunt was verschoven van Afghanistan naar Afrika etc. Hij stelde aan het gezelschap de vraag: “concentreert de USA zijn krijgsmacht voor een 2001 of een 2021 dreiging?”

Haines en de nieuwe Directeur van de CIA, Burns, waren het er wel over eens wat een complete terugtrekking zou betekenen:”[…] the U.S. government’s ability to collect and act on threats will diminish. That is simply a fact”. Het Pentagon en de inlichtingengemeenschap vreesden ook dat bij een volledige terugtrekking het een kwestie van tijd zou zijn – maanden, jaren – dat Kaboel zou vallen. Biden argumenteerde dat bij een aanval van de Taliban op Kaboel, de 3.000 nog aanwezige Amerikaanse troepen zouden dat niet kunnen verhinderen: “ as long as they were there, wouldn’t the Afghan government have little reason to become self-reliant for its own defense?” en wees op de 300.000 man sterke goed uitgeruste en getrainde Afghaanse krijgsmacht. Daarom bleef Biden volharden in zijn opstelling “no more troops in Afghanistan”.  

Bij de zender ABC ontkende Biden in september opnieuw dat hij door het Pentagon niet was geadviseerd om een counterterrorisme contingent van 2.500 man in Kaboel achter te houden. Hij antwoordde op de vraag van de interviewer George Stephanopoulos: “No. No one said that to me that I can recall about 2,500 troops in Afghanistan”. Tijdens de Senaatshoorzitting op 28 september verklaarde McKenzie echter dat hij de president had geadviseerd geen complete en snelle terugtrekking van Amerikaanse troepen door te voeren, omdat het resultaat daarvan een complete en snelle machtsovername door de Taliban en de instorting van de Afghaanse regering en strijdmacht zou betekenen. Hij had Biden ook geadviseerd om na de deadline van 31 augustus 2.500 man in Kaboel achter te laten. Hij werd ondersteund door Milley en Miller.

Wat zeggen de bovenstaande teksten? Primair dat uitbundig gediscussieerd is over het achterlaten van een Amerikaanse troepenmacht om terroristische activiteiten door de Taliban, maar ook door afsplitsingen van Al Qaeda en de Islamitische Staat, tegen Amerikaanse militairen, burgers en belangen te kunnen neutraliseren. Ten tweede: de vaststelling dat terugtrekken ten koste ging van de inlichtingen verwerving. Ten derde: de vrees voor een herhaling van Saigon 1973. Ten vierde: het feit dat Biden al in april geïnformeerd was over het voorstel om 3.000-4.500 man achter te laten en zijn kortzichtige visie dat het niet zo’n vaart zou lopen. Ten slotte: er wordt nergens gesproken over de gevaren en risico’s die Amerikaanse burgers lopen als de Amerikaanse militaire presentie abrupt wordt gestopt.

Advies aan NATO Lidstaten met troepen in Afghanistan

De twee demissionaire ministers van BuZa en Defensie hebben als excuus voor hun late reactie en de chaos bij het terughalen van Nederlandse staatsburgers, Afghanen in Nederlandse dienst en vakantie vierende statushouders steeds verklaard geen waarschuwingen noch informatie van Amerikaanse overheidsfunctionarissen ontvangen te hebben.

Tijdens de vergaderingen op het NATO-hoofdkwartier in Brussel heeft Blinken, de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, de betreffende lidstaten op 23 en 24 maart geadviseerd om voorbereidingen op te starten en op korte termijn af te ronden om hun militairen uit Afghanistan terug te halen. Het Pentagon noemde die operatie een “military retrograde operations” waarbij militaire eenheden ingevlogen worden om het terughalen van militairen te beveiligen. Geen woord over burgers en buitenlui.  

Het nut van de Afghanistan missie

De achterliggende maanden vulden self pleasing verhalen van hogere Nederlandse militairen de hardcopy kranten en websites van de traditionele media en sociale podia. De boodschap was dat ‘we’ -Nederland – daar goede dingen hadden gedaan en we de Afghaan – weliswaar tijdelijk – de hoop op een beter bestaan en toekomst levend hadden gehouden.

Amerikaanse opper- en vlagofficieren blijken een reëlere kijk op die goede daden te hebben:

“The military commanders who have spent the past 20 years minding Afghanistan said that American troops executed the mission as well as anyone could have. The two-decade war effort degraded Al Qaeda and killed Bin Laden…. But the rest — nation-building, democratization, establishing an effective internal security force, defending the rights of women and minorities — may have been a step beyond any military’s capabilities”

Kenmerkend is ook het verhaal van admiraal Mullen, die in 2007 een paar maanden voordat hij zou worden geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de Joint Chiefs of Staf na een diner met de Pakistaanse ambassadeur Mahmud Ali Durrani, een boek van hem kreeg. Het dunne boek beschreef de gevolgen van de afpaling van Afghanistan langs religieuze lijnen, waardoor 20 miljoen van huis en haard verdreven werden en 2 miljoen slachtoffers door het sektarische geweld te betreuren waren. De ambassadeur adviseerde Mullen de inhoud goed te bestuderen en op zijn vraag waarom kreeg hij te horen: “because nothing has changed”.

Wat hebben we die Afghaan goed op weg geholpen!

Hebben U en ik de scherpe sarcastische teksten over de huidige Amerikaanse president in een van onze kwaliteitsmedia gelezen, gehoord of gezien? Dat was in de periode 2016-2020 wel anders. Bij zo’n akkevietje vlogen de termen dementie, achterlijk, ongeschikt etc. de doorsnee Nederlander om de oren.  En nu, een serene stilte vult medialand. Opnieuw een bevestiging hoe hypocriet ook onze kwaliteitsmedia bezig zijn en hoe selectief de doorsnee Nederlander wordt geïnformeerd.

En dan die uitvluchten en verhalen om te accentueren waarom het bij het terughalen van Nederlanders links en rechts mis is gegaan en het hoge self pleasing vermogen van Nederlandse militairen. De realiteit vertelt een ander verhaal en het siert de betreffende personen als ze die realiteit onder ogen willen zien. Net als de Bosniërs (moslims, Serven en Kroaten) heeft het Westen ook de bevolking tussen woestijnen en hoge bergruggen gelegen op de grens van Centraal- en Zuidoost-Azië, in de steek gelaten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
2 jaren geleden

Waar de VS en/of NAVO komt blijft na vertrek een rotzooi achter !!!
Advies: Bemoei je niet met andere landen, ze kunnen het beste hun eigen problemen oplossen !!
Nu bezetten tienduizenden “vluchtelingen” de landen die deel genomen hebben en verzieken aldaar de samenleving.