Afnemende opbrengsten

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben gehalveerd vóór 2030. Volgens de Europese plannen moet ook het gebruik van kunstmest worden teruggedrongen. De maatregelen zijn bedoeld om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, maar gevolg is echter waarschijnlijk dat de opbrengst van landbouwgewassen afneemt.

Volgens Johan Bremmer, onderzoeker aan Wageningen University & Research, blijkt uit het door de universiteit uitgevoerde onderzoek dat de toepassing van de van-boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie een negatief effect heeft op de opbrengsten van gewassen en de agrarische productie. Sommige gewassen hebben er meer last van dan andere. Het productievolume kan tot 30 procent dalen, maar er zijn ook gewassen die nauwelijks last hebben van de van-boer-tot-bord-strategie. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er bij minder productie in de EU extra landbouwgrond buiten de EU nodig zal zijn. Johan Bremmer: “Bij gelijkblijvende vraag moet Europa het tekort aanvullen door meer te importeren. En als Europa minder exporteert, zullen landen buiten Europa zelf meer moeten produceren. Wij hebben berekend hoeveel hectare landbouwgrond buiten de EU nodig is om deze combinatie van effecten op te vangen. In elk scenario is deze indirecte verandering in landgebruik aanzienlijk.”

Geen illusies

Volgens de onderzoekers is het goed om te beseffen dat de Europese strategie bedoeld is om voordelen te behalen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. “In dit onderzoek zijn die voordelen niet meegenomen.”

Wij hoeven ons wat dit betreft ook niet zoveel illusies te maken; als EU Reichskommissar Timmermans erin zou slagen de Europese voedselproductie met maar liefst 30% te laten dalen, dan is dat op zichzelf al alarmerend genoeg. In aanmerking genomen dat een functie elders voor de land- en tuinbouw voor een aanzienlijke ‘verandering in landgebruik’ zorgt (anders gesteld: ‘elders vindt voedselproductie minder efficiënt en effectief plaats’) dan kunnen we nu al vaststellen dat de voorgespiegelde ‘gunstige’ milieu-effecten volstrekt afwezig zijn. De ‘greendeal’ van Timmermans’ EU transporteert de milieuproblematiek (als die al bestaat; afdoende bewijs ontbreekt) naar elders, opdat de eigen ‘modellen’ allemaal netjes kloppen. Als de mens al in staat is de temperatuur op aarde te laten dalen (of stijgen) dan zal de gewenste lagere stand van de thermostaat zeker niet door deze Greendeal tot stand komen, integendeel.

Voorzienbaar

Het is natuurlijk onbestaanbaar dat de ambtenaren die deze Greendeal hebben ontworpen, niet kunnen hebben voorzien of eerder onderzocht wat de Wageningse universiteit nu heeft aangetoond met dit onderzoek. Dat moet hen bekend zijn geweest. De vraag is dan echter, wat zij in werkelijkheid voorhebben met dit (onzalige) plan. De toestand van het milieu kan het in ieder geval niet zijn, omdat het Wageningse onderzoekers weliswaar niet de lokale milieuvoordelen op dit terrein hebben onderzocht, maar wel hebben aangetoond dat het totale milieu op aarde er geen bal mee opschiet. Het verschuift wat productie van hier naar elders en het terug vervoeren van die productie levert weer extra milieubelasting op.

In de Neurenberger processen (1945) vormden de klachten jegens de nazileiders en medewerkers (ambtenaren) inzake “een bewust, vooropgezet en daadwerkelijk uitgevoerd voornemen” de eigen bevolking in een nadelige positie te brengen, zonder hen billijke inspraak of vrijheid van denken en handelen te gunnen, de aanleiding vormden tot veroordeling van de verdachten.

Ik wijs er toch maar even op: dergelijke handelingen zijn ook nu nog strafbaar in het internationaal recht.


Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Tigron
9 maanden geleden

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben gehalveerd vóór 2030.”

Laat men nu toch tot het onzalige plan lijken te komen om de regels voor de boeren en tuinders dusdanig aan te scherpen en nagenoeg bijna niet uitvoerbaar te maken dat deze mensen het bijltje erbij neergooien.
En diegene die blijft volharden gaat men uitkopen dan wel onteigenen, zodat uiteindelijk de helft overblijft die dan hun ‘normale’ gebruik van bestrijdingsmiddelen mogen handhaven.
De Europese Commissie kan dan mooi volhouden dat de gestelde doelen bereikt zijn.
Bayer blij en Brussel blij.

Zo kennen we ze toch, daar in Brussel?

Buskens
9 maanden geleden

Jammer trouwens dat er geen houten bielzen meer liggen onder de spoorrails.

Buskens
9 maanden geleden

En dan te bedenken dat een hectare suikerbieten 30.062 kooldioxide vast houdt. Dus………. Ik denk dat Fransje nog nooit een suikerbieten veld gezien heeft. Ik las dat het openhaarden hout niet aan te slepen is. Ik hoop dan ook dat de wind een beetje gunstig is en dat ze in Brussel in een constante mist zitten vanwege hout verbranding.

koddebeier
9 maanden geleden

Het is de hoogste tijd voor nieuwe Neurenberg processen !!!!
Maar ja, wie gaat dat doen ????

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  koddebeier

Niemand! Want iedereen wauwelt elkaar na. Fouten geven ze toch niet toe ze stikken nog liever.