Zijn vaccins gevaarlijk?

Terwijl onze regering nog steeds van de vooronderstelling uitgaat dat gevaccineerden met het COVID-19 vaccin een essentieel speerpunt zijn in het handhaven van een zekere volksgezondheid, heeft het Amerikaanse CDC (Center for Desease Control and Prevention) moeten toegeven dat “gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen een ‘even hoge’ virale lading hebben.” Dat zou betekenen dat de vaccins niet of niet goed werken.

Grote farmaceutische bedrijven en politici houden vol dat de COVID-19 vaccins ‘veilig zijn’. Maar er circuleren inmiddels hoogst alarmerende cijfers over de gevolgen der vaccinaties, met daaraan verbonden mortaliteitsprognoses die (voorlopig) nogal speculatief lijken omdat de bijwerkingen van de vaccins zich pas stapje voor stapje beginnen te manifesteren. De Amerikaanse overheid heeft diverse voor u en mij toegankelijke databases, zoals die van het aan de CDC gelieerde VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System – waarvan het management in handen is van CDC en Food & Drug Administration), die meldt dat na medio juli 70 mensen per dag zijn overleden aan de gevolgen van hun Corona vaccinaties, dat zijn er inmiddels dus al meer dan 4000: zie hier de CDC cijfers. De cijfers zijn gepubliceerd door de website ‘Biblefiles’ (Bijbelbestanden) dus enige conservatief-politieke bedoelingen kunnen niet uitgesloten worden bij het raadplegen van deze website.

Mortaliteitspercentages

Volgens VAERS’s ‘data mortality’ waren er per 10 september jl. 987 dodelijke slachtoffers gevallen door het Janssen vaccin, 3687 door Moderna, 10211 door Pfizer en nog enkele tientallen door ‘andere’ vaccins. De aan de Covid vaccinaties geweten ziekenhuisopnames zagen er per 10.09 jl. als volgt uit: Janssen 4195, Moderna 15479, Pfizer 40591, ‘diversen’ 166. VAERS laat op haar website nadrukkelijk weten dat “OpenVAERS is een particuliere organisatie die openbaar beschikbare CDC/FDA-gegevens publiceert over bijwerkingen die na vaccinatie zijn gemeld. Rapporten zijn geen bewijs van causaliteit.” Dus ook hier past enige voorzichtigheid omdat, zoals de website al aangeeft, bijwerkingen niet altijd rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan het COVID-19 vaccin. Niettemin zijn de cijfers alarmerend. Overigens wordt deze website wel aangestuurd door het CDC.

Wat zo beangstigend is, is het feit dat de farmaceuten koppig vasthouden om ‘boostershots’ aan de man te brengen omdat zij heel goed weten dat hun vaccins zeer beperkt werkzaam zijn, terwijl de andere kant van de medaille angstvallig verzwegen wordt. Dat mede daarom in diverse publicaties, waaronder Sta-Pal, aan de Neurenberg Code gerefereerd wordt is geen toeval. Ons kabinet maakt zich mogelijk schuldig aan potentieel levensgevaarlijke praktijken waarbij onder andere de Nederlandse bevolking als proefkonijn wordt gebruikt. Degenen die zich daartegen verzetten krijgen te maken met een vorm van chantage middels de omstreden ‘coronacheckapp’ en ‘cancelling’ door de media. Dat er alternatieve, werkzame, behandelingen bestaan gebaseerd op ‘off label’ gebruik van reeds lang bestaande, bewezen veiliger medicamenten, gecombineerd met het menselijke afweersysteem is zelfs door de WHO erkend, maar onze politici onthouden die redding impliciet aan zieke patiënten.          

Immuunsysteem en ‘off label’ medicamenten zijn effectief

Niets wat de CDC in ruim 1½ jaar ondernam bracht de vermeende aantallen besmettingen terug. Dat is wel enigszins logisch als men even nadenkt hoe en waarmee getest werd. Het lijkt er inmiddels wel op dat de paniekerige toon van onze ministers een ander doel doen vermoeden. Dit temeer omdat simpele, bestaande middelen effectief bleken, maar wel verboden werden door b.v. Anthony Fauci en de CDC in de USA en hun evenknie Hugo (en Mark) in Nederland, die zodoende nog eens verantwoordelijk gehouden moeten worden voor het onnodige verlies van mensenlevens. Artsen en wetenschappers op deze terreinen, die doorhadden hoe zij zodoende het menselijke immuun-afweersysteem konden stimuleren, werden mede daarom als complotdenkers en ‘science-deniers’ weggezet door politiek en media.

De strategische fout van Trump was dat hij, door Anthony Fauci ‘qualitate qua’ te accepteren, nietsvermoedend bij de misdadige ‘deep state’ in bed ging liggen met zijn ‘Operation Warp Speed’. In zijn onwetendheid heeft hij het gebruik van COVID-19 vaccins aangemoedigd met het risico dat hij zelf over één of twee jaar met de gevolgen van de vaccinaties geconfronteerd wordt. Helaas heeft Trump zich daarmee geschaard in de rangen van Fauci (NIAID), Rochelle Walensky (CDC) of welke ander medisch leidinggevende dan ook, om de angst erin te houden bij de bevolking teneinde niet ge-‘cancelled’ of werkeloos gemaakt te worden. Dezer dagen heb ik al betoogd dat de gewetenloze vaccinatiegolf eigenlijk wereldwijd stopgezet zou moeten worden, omdat honderdduizenden mensen ledematen hebben moeten laten amputeren, trombose kregen en nu anderen besmetten ondanks de in hun lichaam geïnjecteerde ‘spike proteïns’ die ook nog eens hun eigen natuurlijke afweer langzaam afbreken.

Moord met voorbedachte rade?

Complottheorie of niet, vermeend ‘weldoener’ Bill Gates heeft lang genoeg zijn morbide stokpaardje bereden van reductie van de wereldbevolking door vaccinaties, waardoor juist de meermaals gevaccineerden steeds kwetsbaarder schijnen te raken voor allerlei COVID-19 varianten die niet of nauwelijks kans lijken te maken om langs ons natuurlijke afweersysteem te sluipen. Israël is volledig doorgeslagen en dwingt onder de bevolking inmiddels een vierde vaccinatieronde af. Straks hoeft zelfs Kaag de Palestijnse terroristen niet meer te steunen… Ook niet-gevaccineerden kunnen uiteraard slachtoffer worden van nieuwe virale besmettingen die – net als allerlei bacteriën – resistent worden tegen antibiotica; het potentieel hebben om dodelijk te worden voor risicogroepen. Maar voor niet-gevaccineerden ziet het risicopercentage er kennelijk beduidend beter uit. Elke verantwoordelijke wetenschapper kan dit vertellen, maar zij worden doodgezwegen en geweerd in de media. 

Geen afstel maar uitstel van executie… 

De vaak bekritiseerde Zweedse voorkeur voor natuurlijke afweer was het resultaat van gezond verstand; de elders en ook bij ons gevolgde weg komt voort uit incompetentie en boze opzet. En onze (demissionaire) premier blijft toeteren dat het politiekcorrecte dwergje Bloomberg zijn coronabeleid “het beste in de wereld vond…” Wat hijzelf echter slechts deed, was paniek veroorzaken, matig geteste medische experimenten op naïeve menselijke proefkonijnen loslaten, hysterie, paniek en politiekcorrecte waanzin stimuleren en nu wordt er dus een coronapaspoort ingevoerd…  Interessant binnen dit kader is wel, dat Maurice de Hond – na intensief overleg met gekwalificeerde medici – schrijft: Bij het voorgenomen besluit om de toegangsapp vanaf 25 september 2021 een prominente rol te laten spelen, negeert men belangrijke wetenschappelijke bevindingen en begeeft men zich ethisch op een hellend vlak. Bovendien schept het schijnveiligheid en negeert men andere belangrijke preventieve maatregelen.”

De staatsgreep

De coronapaniek was en is instrumenteel in de actuele ‘coup d’état’; een door het globalistische politiek georkestreerde ingreep van mondiale afmetingen. Ook Nederland blaast zijn partij mee, waartegen wij ons eigenlijk met hand en tand moeten verzetten. Het is illustratief dat dit globalisme tegelijkertijd probeert om in de USA een positie te consolideren, door de basis te leggen voor de ondermijning van de tussentijdse verkiezingen van 2022, want Trump moet buiten de deur gehouden worden om hun fascistische plannen verder ongestoord te kunnen realiseren. 

De tijd dringt, dus het geeft niet hoeveel slachtoffers zij al gemaakt hebben en nog zullen gaan maken op weg naar Utopia… Onze minister van VWS zou eens moeten weten in welk ‘verheven’ groter geheel hij een ‘nuttige idioot’ mag zijn.

De geschiedenis gebiedt ons als bevolking om de verstrekkende en vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de coronacheckapp te bestrijden met alle middelen die ons ten dienste staan.


Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
10 maanden geleden

‘heet van de naald’ in Washington:

Pfizer said Monday its COVID-19 vaccine works for children ages 5 to 11 and that it will seek U.S. authorization for this age group soon — a key step toward beginning vaccinations for youngsters.

Joost
10 maanden geleden
Antwoord aan  r dunki

Costa Rica. vorig jaar zonder injecties nul kinderen overleden aan Covid19. Dit jaar 18 met injecties en niemand schijnt een verband te kunnen leggen. Jongste, 2 jaar. Angst, angst, angst.

r dunki
10 maanden geleden
Antwoord aan  Joost

Het Corona-misbruik heeft niets met volksgezondheid te maken!

Daarom begint het als een ballon leeg te lopen, reden waarom het globalistische gespuis – want dat is het – een wanstaltig wanhoops-offensief waagt met de QR pas als hun laatste redmiddel.

Kijk naar Australië waar, na de langste lockdowns en onvoorstelbare terrreur van politiekcorrecte overheidszijde, het grote publiek het recht in handen neemt en de de politie gewoon van de straat veegt.

Onze sociopaat Rutte kent geen scrupules en probeert alsnog de Horeca, de meest kwetsbaren voor zijn chantage en terreur, te manipuleren maar de weerstand tegen zijn smerige manipulatie neemt ook hier van dag tot dag toe, gelukkig.