Prikbord nr. 807

Terwijl in Brussel reeds onhaalbare, onbetaalbare en onzinnige milieumaatregelen worden bedacht, doet het demissionaire kabinet daar nog een schepje bovenop met voorstellen die onze welvaart, gastarieven en boeren definitief in de problemen brengen.

Wie zit(ten) er achter en wie hebben dit goedgekeurd? Moet een toekomstige regering zonder Linkse partijen onmogelijk worden gemaakt met dit in het regeerakkoord, of speelt de elektriciteitsmaffia hier een rol? Intussen geeft Den Haag de rechter weer nieuwe aanknopingspunten inzake de verplichtingen die Nederland op zich gaat nemen, waarbij de Kamer zit te slapen of bezig is haar eigen straatjes schoon te vegen; hoe achterbaks kun je zijn? Dus vanaf nu nooit meer roepen dat “het moet van Brussel”.

Chinese crisis

Net als destijds Japan en 13 jaar geleden de Amerikaanse Lehman-bank, alsmede bij de bankencrises in Griekenland en Spanje, dreigt nu in China een financieel debacle. Daarbij gaat het ‘slechts’ om 300 miljard dollar; peanuts vergeleken bij de bedragen die de ECB heeft ‘uitgeleend’. Toch wordt verwacht dat een Chinees verlies aan financiële betrouwbaarheid, invloed zal hebben in Europa en Amerika. En dan eens zien hoe de Westerse banken en overheden hier op reageren. Want de wereldwijde verwevenheid van financiële instellingen, ook van het ABP, begint zorgwekkend te worden; precies zoals voorspeld in een reeks boeken en een tv-documentaire over onze pensioenfondsen.

Onderwijs

Het onderwijs heeft al 2 maal honderden miljoenen extra gekregen voor het aantrekken van leraren, en voorts de Corona-steun voor ….
Ja, waarvoor eigenlijk, want extra leerkrachten waren immers al eerder niet te vinden, eenvoudige thuiscomputers dienen door de gemeente te worden betaald (bijzondere bijstand, ook voor het internetabonnement) en het verbeteren van de ventilatie en het sanitair is volgens de klachten op grote schaal achterwege gebleven? Er zijn toch geen wachtgelden mee betaald voor leraren die er geen zin meer in hadden of gewoon weigerden? En nu weer vele miljoenen voor ‘kleinere klassen’, maar die daartoe benodigde extra leerkrachten waren er toch niet? Conclusie: het gaat gewoon om salarisverhogingen en de klassen zullen niet kleiner worden, want dan is het spel uit voor rupsje-nooit-genoeg.

Schooluitval

Het is onvoorstelbaar dat de scholen – ruim een week voordat alle vakanties eindigden – begonnen te tellen hoeveel leerlingen wegbleven door corona en toen reeds ongeveer 10% van alle(?) leerlingen/studenten registreerden. Hoeveel kinderen/studenten met besmettingsverschijnselen zijn er dan toch naar school/college gegaan? En wat waren de percentages bij scholen die wel ventilatie- dan wel ionisatiemaatregelen hebben getroffen? Eerst dan mogen politici, docenten en ouders hun mening geven over ‘foute’ beslissingen. Mits ook rekening wordt gehouden met een verlengde vakantie onder het mom van ziekte en met ouders die zelf hun kinderen besmetten door zich niet te laten inenten.

Verjaring

Wie nog steeds niet beseft ooit een woekerpolis te hebben afgesloten, of daarover alleen een stuitingsbrief aan de bank/verzekeraar heeft gestuurd, moet zich op korte termijn eens verdiepen in het begrip ‘Verjaring van Schadevordering’. De verjaringstermijn – doorgaans 5 jaar – begint zodra u weet heeft of weet had kunnen hebben van geleden schade, de veroorzaker daarvan (‘wederpartij’) en de globale omvang daarvan. Daaraan zijn vele, doch geen moeilijke aspecten verbonden, waarover men informatie kan inwinnen bij de eigen juridische bestanden (uw verzekering), de jurist van een goed deurwaarderskantoor of het ‘juridisch loket’ (website).

Twee dingen staan vast: in het algemeen heeft men 10 jaar geleden reeds moeten vaststellen of er sprake is van een woekerpolis. Dus wie nog niets heeft gedaan, kan nu hoogstens de schade over de afgelopen 5 jaren claimen; zonodig via de kantonrechter (indien het – geraamd of als schikkingsbedrag – om minder dan € 25.000 gaat). En daarna de verwachte schade in de toekomst aan de orde stellen, al dan niet bij schikkingsonderhandelingen.

De wederpartij is veelal slechts tot schikken bereid, zodra de deurwaarder een dagvaarding heeft betekend. Die dagvaarding gaat nog niet naar de rechter (om onnodig griffierecht te voorkomen), want de datum erin waarop wederpartij verweer moet indienen, mag ruim in de toekomst liggen. Dit biedt tijd voor onderhandelingen. Degenen die geen archief hebben van de verzekeringsofferte, polisvoorwaarden en bevoegdheden van de eventuele tussenpersoon, kunnen hier beter niet aan beginnen, tenzij via een collectieve procedure. Doch in de meeste gevallen verdient het overweging om betrouwbaar advies te vragen en de eigen rechten te leren kennen, ook bij andere (financiële) geschillen.

Woningnood

Minister Ollongren gaat de woningnood aanpakken met onorthodoxe maatregelen. Neen, niet voor Nederlanders die al jaren wachten op enig beleid tegen de lakse gemeenten en provincies, maar voor statushouders en (buitenlandse) studenten. Het is duidelijk waar de politieke prioriteiten liggen. 27.000 statushouders in een jaar huisvesten, betekent een compleet (groot) dorp met onderwijscapaciteit, ziekenhuis, huis- en tandartsen, banen/ uitkeringen, energievoorziening etc. Sommige statushouders komen hier kennelijk om hun kinderen te laten studeren en een gezin eist daarom een grotere woning dan aangeboden, met twee toiletten.
Tja, door onze gratis rechtshulp is het makkelijk chicaneren.


Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
1 jaar geleden

De grootste fout in Nederland is dat de politici/Partijen de dienst uitmaken en niet de burgers, door het ontbreken van een bindend referendum is er geen correctie mogelijkheid van dat losgeslagen stelletje idioten !
Voor de verkiezingen beloven ze van alles en daarna kan de burger doodvallen.
En door achterkamertjes politiek komen iedere keer weer de zelfde nono’s terug.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  koddebeier

Inderdaad! Veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven! Ze houden ons weer een grote worst voor maar voorlopig krijgen we de rekening gepresenteerd! Ja en nu gaat de economie nog goed maar ervaring leert 7 vette jaren en 7 magere jaren. En inderdaad er verandert niks, nada ook bij nieuwe verkiezingen niet.

koddebeier
1 jaar geleden
Antwoord aan  Buskens

Het meest irritante is dat de gewone burgers van deze zogenaamde vette jaren niets merkt !