De Heintje Davids

Hoera, Henk is terug en natuurlijk Ben. Twee politici van topniveau. Henk heeft het uitstekend gedaan in zijn periode bij Defensie en heeft zich nuttig gemaakt bij de bezuinigingen van € 3,9 miljard per jaar in de periode 2002-2004.

Hij had de smaak zodanig te pakken dat hij in 2007 nog eens een bezuiniging van € 200 miljoen er bovenop gooide. Dat is nog eens een opbouwer van gevechtskracht! Laten we ook de negatieve opbouw van de krijgsmacht gevechtskracht niet vergeten. In Jip en Janneke taal: afbraak. Heerlijk zo’n bewindsman die heeft bijgedragen aan bezuinigingen die in 2004 waren opgelopen tot een luttele € 12 miljard en vervolgens in de periode tot 2010 naar € 18 miljard werden opgestuwd Wat kreeg de krijgsmacht daarvoor terug? Opheffing van krijgsmachtdelen, invoering van operationele commando’s en paarse ondersteuning structuren, krimpende investeringsruimte en door de verminderende toestand van het materieel exponentiele groei van de exploitatie kosten. Helaas was voor dat laatste geen geld genoeg. Ja, ja dan dwing je in het buitenland wel respect af.

Afghaanse windhonden

Enne die uitzending naar Afghanistan? Waar de Nederlandse krijgsmacht zoveel goede dingen heeft gedaan? Die opbouw missie die sterk deed denken aan een vechtmissie? Henk en zijn buddy Jaap (de Hoop Scheffer) vonden het een pracht plan om de Nederlandse vlag in de beemden van Uruzgan te planten. Staat mooi zo’n strakke driekleur in de Afghaanse wind.

Wat we daar gaan doen? Die arme Afghaan even laten zien hoe wij dat doen in het westen. Democratie, vrijheid en stabiliteit. Een betere toekomst! Maar we blijven niet al te lang, gelet op de te verwachten materiële en immateriële kosten. Tja, na ons de zondvloed. 15 jaar later komt Henk met teksten als:” Met de internationale coalitie hebben we ons ingespannen om dat land een beetje vooruit te helpen. Het is vreselijk om al die jonge mensen nu te zien op het vliegveld. Niet alle jonge mensen weten dat, maar ouderen weten wat de Taliban in dat land hebben aangericht. Een waar schrikbewind, waar vrouwen alleen onder begeleiding op straat mochten en meisjes niet naar school mochten.” Dat zijn even krachtige woorden. 

En dan buddy Jaap:” Het is wel verrassend dat het Afghaanse leger – tegen hoge kosten getraind – zonder veel te vechten de steden en districten heeft opgegeven…je kunt ze tanks geven, en helikopters, maar loyaliteit en commitment aan de regering kun je niet kopen. De kliek in Kabul werd als corrupt beschouwd”.

Observatie die kenners al in 2006 deden en de regering aanreikten. Maar ja die waren meer kenner dan de militairen en als je het niet zelf hebt bedacht kan het nooit iets zijn. Henk deed ook nog een duit in het zakje: Volgens hem was het Afghaanse leger vier keer zo sterk als de Taliban, maar zijn de soldaten vetrokken en hebben ze hun wapens en voertuigen achtergelaten. Henk had nog niet helemaal begrepen dat passie, moreel, weerstand en tijd en niet mooi glanzend modern materieel de belangrijkste voorwaarden voor een overwinning zijn.  “De Taliban hebben zich heel goed voor kunnen bereiden op wat ze nu hebben gedaan. En dat hebben ze in Qatar gedaan. Ik vind dat de internationale gemeenschap zich moet bezinnen op de rol van Qatar.” Over open deuren gesproken, Henk en Jaap waaien regelmatig door tochtverschijnselen door het Raam.

Ik ben Henk, Henk Kamp

Ik heb Henk Kamp voor de eerste en laatste keer persoonlijk ontmoet in Norfolk, waar ik in de periode 2002-2005 de helft van mijn dagelijkse [i]diensten deed op de USS Mount Whitney. Tijdens het bezoek van “ik ben Henk Kamp” voor stervelingen gewoon de Minister van Defensie, maakte ik opnieuw een aantal opmerkelijke dingen mee.

Het begon al toen de Minister binnen kwam en mij met die zin begroette. Ik begrijp dat amicale niet. Per slot van rekening heb ik noch met hem in de klas gezeten, noch kennen we elkaar zo goed dat tutoyeren op zijn plaats is en deze meneer ging er totaal aan voorbij dat de ander daar wellicht geen prijs op stelde. Mijn antwoord luidde dan ook “Kolonel Brantz, excellentie”.

USS Mount Whitney

Het tweede aparte ding vond ik de selectieve verontwaardiging van de Minister over werkomstandigheden op het Amerikaanse hoofdkwartier (ACT). Nadat hij met een aantal van mijn collega’s de werkplekken had bezocht en bekeken, kwam hij verontwaardigd aan de verzamelde meute vertellen dat die werkomstandigheden toch wel schokkend waren. We probeerden hem ervan te overtuigen dat Amerikanen een totaal andere opvatting erop na hielden: je hebt een bureau met computer, licht, zit in de nabijheid van een functionerende Airco en als je geluk had kon je uit een raam kijken. Dat bleek dus voor onze Excellentie niet genoeg te zijn.

Zijn volgende ontluistering volgde toen hij mij aansprak. De Minister vroeg waar ik werkte op ACT. Toen hij hoorde dat ik op een schip werkte, vroeg hij mij wat ik daaronder verstond. Ik keek hem vragend aan en deed het belang van de USS Mount Whitney, het enige operationele hoofdkwartier ván de NAVO uit de doeken. Verrast keek hij mij aan en schreef alles in een van zijn notitieboekjes. Ik kon het niet nalaten om nog even op onze werkomstandigheden terug te komen en nadat hij mij hoorde zeggen: “3 vierkante meter, geen raam, geen daglicht, beklemmende geuren en atmosfeer. Niet echt een werkplek zoals de Nederlandse ARBO wetgeving dat voor ogen had. Ik kon niet nalaten te zeggen dat de Nederlandse mannen en vrouwen in het ACT gebouw vergeleken met ons in een luxepositie verkeerden.

Voor de bijeenkomst werd mij herhaaldelijk verteld wat een prima werk deze Minister wel deed, maar aan zijn naïeve uitspraken en opstelling heb ik dat niet kunnen aflezen.

Pon weet U wel

Herinnert iemand nog de rol van Henk bij het Pon schandaal? In een omkoopschandaal over de aanbesteding van politie- en defensieauto’s had het Openbaar Ministerie aanwijzingen voor strafbaar handelen door Henk niet uitgezocht. Dat bleek uit het strafdossier. Tegen lagere ambtenaren werd voor vergelijkbare handelingen in deze zaak wel strafrechtelijke vervolging ingesteld en ook werden mensen ontslagen. Henk liet in 2006 zijn privéauto, aangeschaft in Duitsland, apk-keuren bij Pon, maar Pon was en is geen standaardgarage voor particulieren. Kamp betaalde voor onder meer de apk-keuring, maar kreeg twee navigatie-cd’s van Pon ter waarde van 250,42 euro cadeau. De kosten van de navigatie-cd werden “intern gefactureerd”, blijkt uit het strafdossier. “Met andere woorden, dat heeft Pon zelf betaald en Kamp niet”

Henk kreeg die dienst van Pon in hetzelfde jaar aangeboden dat het ministerie van Defensie een aanbesteding aankondigt voor nieuwe legervoertuigen. Dat contract wordt door Pon in december 2013 binnengehaald. Puur toeval natuurlijk. Daar kan Henk met zijn vingers niet tussen gezeten hebben. Pon? Hij kent die man helemaal niet.

Return to me

Henk komt weer terug naar Den Haag.  Niet voor de eerste en zeker niet voor de laatste keer. Minister van Defensie prima gedaan! Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid, prima gedaan. Minister van Economische Zaken ook prima gedaan. Jammer dat die Groningers zo asociaal waren en herhaaldelijk hun stem verhieven. Weg met aardgas, dicht die kraan, we importeren gewoon veel duurdere gas uit Noorwegen en wie weet hebben die Russen nog wat in het gasvat zitten. Af en toe een aardbevinkje en wat schade. Kom op, zeg.

Henk heeft zich ook op het gebied van integratie en asielbeleid onsterfelijk gemaakt met zijn voorstel om de Islam evenveel rechten te geven als andere godsdiensten. Voor de goede orde hij pleitte in zijn “Nota Islam “, ook voor scheiding van kerk en staat, het dragen ven gezicht bedekkende kleding, verbod op polygamie en tegen geluidsoverlast van moskeeën. Iedereen blij, maar er waren weinigen die begrepen wat Henk eigenlijk wilde bereiken.

Weg met de uitdrukking Heintje Davids, vervangen door Henkie Kamp.


[i] Allied Command Training, het vroegere SACLANT of Supreme Allied Command Atlantic.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties