Racisme en Apartheid

Wanneer uitspraken en daden van islamieten en moslims onder een loep worden bestudeerd en teksten uit de Koran erbij gehaald worden, dan is het voor ieder helder denkend mens duidelijk dat racisme niet een louter Westerse uitvinding kan zijn.

De geschiedenis leert dat het islamitische racisme aanvankelijk vooral op de zwarte mens in Afrika gericht was. Teksten uit de Koran en geschriften van Arabische rechtsgeleerden en dichters bevestigen die stelling. Ibn Khaldun (1332-1406), die wordt beschouwd als de schepper van de geschiedfilosofie en de sociologie, schreef in zijn hoofdwerk, de Moekkadima:Negers zijn, over het algemeen, onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren”.

Mevlana Jalal-uddin Rumi, wereldberoemd en geliefd om zijn poëzie, deed met zijn uitspraken ook een duit in het zakje bij het tegen zwarte mensen gerichte racisme: “In zo’n (verachtelijke) staat (als beschreven is) zou u het leven veinzen en herinnerd worden: in de zwartheid van uw gezicht (schaamte en schande) verblijdt u zich, als een neger. De neger is tevreden met zijn zwartheid, omdat hij altijd een neger is geweest. Maar hij die ook maar één dag geliefd en mooi is, zal, als hij zwart zou worden, zijn ongeluk proberen op te lossen.”(Masnavi 5:817-18).

“De islam is per
definitie racistisch”

Die twee teksten zijn sturend voor de opstelling van de islamiet/moslim die duidelijk anti-zwarte mens georiënteerd is en zelfs de zwarte islamiet/moslim is daarvan de dupe geworden. In de loop der eeuwen heeft die opstelling zich uitgebreid tot de kafir, de niet-islamiet/moslim. De Arabische slavernij van de zwarte mens en gewelddadige onderdrukking van de niet-islamiet/moslim is het logisch gevolg van die anti-zwarte mens en anti-kafir georiënteerde opstelling

De anti-racist is racistisch bezig

Sylvana Simons. Afb: Roel Wijnants / Flickr

Wanneer men de tolerante opstelling van de deugmens tegen islam, islamitische extremisme en islamieten/moslims aan die islamitische wereldbeschouwing koppelt, dan kan men vaststellen dat ook die deugmens zich regelmatig te buiten gaat aan racisme. Vanuit die invalshoek beschouwd zijn de anti-blanke sentimenten die door Black Lives Matter en soortgelijke activistische bewegingen worden opgeroepen en door de links liberale deugmens worden ondersteund en verspreid, uitingen van een kromme levensinstelling. Wanneer de doorsnee deugmens zo begaan is met het lot van de zwarte medemens waarom maken ze zich dan niet druk om de lotgevallen van die zwarte mens in islamitisch terroristische brandhaarden van Afrika? In buitenplaatsen als Burkina Fasso, Niger, Mozambique en Tanzania? Afrika zucht van west naar oost van noord naar zuid onder een jihadistische geweldsexplosie, maar de activistische stemmen in het westen blijven stil. Geen protesten, geen demonstraties, geen verontwaardiging op sociale podia. Blijkbaar tellen die levens in het verre Afrika niet en ontziet de activistische stofkam niets en niemand alleen in het westen. Het is: “African Black Lives do not matter!” Verwerpelijk.   

De Black Lives Matter beweging stelt de belangen van “mensen van kleur” onvoorwaardelijk boven die van “witte mensen”. Dat is inherent racistisch en iedereen die deze organisatie steunt is in principe een racist. Die geluiden om zwart te ontzien en de blanke mens geïnstitutionaliseerd racisme in de schoenen te schuiven zijn hoofdzakelijk hoorbaar in de Westerse wereld, waar de waarden en normen door media en kartel politici zodanig gemasseerd kunnen worden dat een gang naar de rechter in de meeste gevallen resulteert in een veroordeling op basis van het motto “Guilty by accusation”. Daarom verbaas ik me over het onbenul van het gros van de sporters dat zo graag een statement tegen racisme wil maken. Neem de Britse voetballers en een icoon als Hamilton die voor de start van een wedstrijd en race knielen en niet beseffen dat ze knielen voor het racisme dat tegen alle huidskleuren is gericht en zij onderdeel dreigen te worden van het geïnstitutionaliseerde racisme.

In de politiek, het bedrijfsleven en de krijgsmacht wordt het racisme gericht tegen de mens met een blanke huidskleur steeds duidelijker herkenbaar. Een D66 Kamerlid vond dat er teveel blanken bij de overheid een baan hadden. De NPO noemt blanken tegenwoordig “witten”, een racistische en neerbuigende term voor blanken. Universiteiten en geschiedschrijvers hebben zich bekeerd tot een racistische critical race theory die stelt dat elke blanke per definitie een racist is. Om hun subsidie niet te verliezen of te bekorten moeten musea een slavernijtentoonstelling brengen. Het racisme heeft een spiegelbeeldig karakter gekregen.

Geweld tegen blanken is geen racisme?

Deugende activisten schreeuwen om het hardst dat de blanke mens per definitie een racist is en dus schuldig, maar zijn niet geïnteresseerd in de Barbarijse slavernij, van blanke Europeanen die tot slaaf gemaakt zijn door moslims. Er worden dagelijks blanke boeren in Zuid-Afrika vermoord door zwarten, alleen omdat ze blank zijn. De Zuid-Afrikaanse politie noteerde dat er tussen 1994 en 2007 1.437 boeren werden vermoord. Geschat wordt dat sinds het einde van de apartheid in Zuid-Afrika, 3.600 witte boeren zijn vermoord. Jacob Zuma heeft meer dan 114 racistische wetten ingesteld, terwijl onder apartheid er maar 7 wetten bestonden. Een land als Liberia heeft zelfs in zijn grondwet staan dat je alleen een burger van het land kunt worden als je een zwarte huid hebt. Niemand komt voor deze blanken op, niemand staat op de barricaden. In het Westen zijn ze alleen gekwetst door racisme, discriminatie en slavernij als het past binnen de links-racistische agenda.

Islamieten en moslims hebben in het Westen een bondgenoot gevonden in links liberale deugmensen met een marxistische agenda. Beide bewegingen schuwen het gebruik van geweld niet om hun wereldbeeld op te leggen aan andersdenkenden in de Westerse samenlevingen. Dat wereldbeeld wordt gekleurd door een streven naar de afbreuk van een bovenliggende beschaving en cultuur. De islam wil alle op de wereld levende personen goedschiks en kwaadschiks hun ideologie door de strot dwingen; de activistische links liberale deugmens met een marxistische agenda wil iedereen die boven het maaiveld uitsteekt en niet hun wereldbeeld deelt een kopje kleiner maken. Het motto? Geef je over of bekeer je, anders is je leven voorbij.

Nieuwe apartheidsvormen

Zuid-Afrikaanse journalisten spreken over een op racistische en etnische gronden gebaseerde criminaliteit of omgekeerde apartheid. De volgende stap is de wereld opsplitsen in aanhangers en tegenstanders en het resultaat is de wedergeboorte van het apartheid fenomeen in de Westerse wereld: gekleurd versus blank; globalist versus nationalist; hetero versus LBGTI; gevaccineerden versus niet-gevaccineerde; elitocratie versus plebs; klimaatvolger versus klimaatcriticus; deuger versus realist etc. groen versus grijs etc.

De Westerse samenleving zit vol barsten en haarscheuren en kan op die manier door andere ideologieën uitgemanoeuvreerd worden.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties