Kansloze missie

“A point could be reached at which the government of Afghanistan becomes irrelevant to its people, and the goal of establishing a democratic, moderate, self-sustaining state could be lost forever”.

Generaal Karl Eikenberry, voormalig US Ambassadeur in Afghanistan.

De Taliban heeft de macht gegrepen in Afghanistan en onmiddellijk gaan stemmen op om te gaan onderhandelen; om gesprekken te openen met de Taliban; om de leefomstandigheden voor de bevolking te normaliseren. Normaliseren naar Westerse inzichten. In Nederland en omgeving leven genoeg Useful Idiots die een dergelijke oproep van harte ondersteunen. Meestal groeperingen die het deugmodel graag willen overbrengen op extremistische andersdenkers en het idee hebben dat die zullen meewerken aan een samenleving vol westerse ideeën en beginselen. Hervormen, een beetje of geheel.

Niets hervormen!

Wie denkt dat een islamitische extremist als de Taliban inderdaad gevoelig is voor deze Westerse evangelistische boodschap, slaat de plank volledig mis. Het samenlevingsmodel van de Taliban is gebouwd op de Koran en in de Koran is het steeds God/Allah die spreekt en God/Allah maakt geen fouten. Allah is net als God bij de Christenen volmaakt en dus staat de inhoud van de Koran niet ter discussie. Iets wat volmaakt is, mag niet worden veranderd in een minder volmaakt model. Dat is zelfs voor een westerling een waanzinnig gedachte.

Mohammed is de woordvoerder van Allah op aarde en uit zijn mond komen dus teksten die zijn verwerkt in de Koran. Ook Mohammed is volmaakt en van hem bestaat maar één levensverhaal dat radicale, gewelddadige en gematigde (in het begin van zijn bewustwording als profeet van de schepper) delen bevat. Hervorming van Mohammed, aanpassing van de Koran en dus de islam is principieel onmogelijk! Dat ideaal leeft alleen in de wensenwereld van Westerse politici en linkse dwaallichten.

Wij zijn kafirs!

Bij het grote publiek is weinig bekend van de Taliban en diens belijdenis van de islam. Natuurlijk zijn er boeken vol geschreven over inspanningen, instelling en opstelling van de Taliban in Afghanistan en Pakistan. Gelet op de relatieve luiheid van het doorsnee lid van Westerse samenlevingen, heeft die informatie nog steeds niet het grote publiek bereikt en de roep om onderhandelingen en gesprekken bevestigt die observatie. Het moet echter duidelijk zijn dat de Taliban net als IS en Al Qaeda, een  pure uitvoering van Koran en Shania nastreeft. Alleen met het zwaard in de hand kunnen zij  een verzameling van stammen in de hand houden.

De niet-Islamieten[1] of niet-Mohammedanen[2]  zijn de ongelovigen, de kafirs. Hirsi legt het verschil tussen Mohammedaan en Islamiet/Islamist als volgt uit: “niet alle moslims zijn islamisten/islamieten, laat staan gewelddadig, echter alle islamisten/islamieten, ook zij die gewelddadig zijn, zijn moslims…slechte, kwaadwillende moslims zijn ook moslims, omdat ze zich op alle bronnen van de islam beroepen, en met een beroep op hun geloof wereldwijd moslims aan de politieke islam willen onderwerpen. Bovendien nemen de belangrijkste islamitische autoriteiten geen afstand van het idee dat terroristen geen moslims zouden zijn”.

In theorie moet de kafir de kans, mogelijkheid geboden worden om zich te bekeren en daarvoor worden drie opties aangereikt: bekeren, onderwerpen en dood. Het onderwerpen kan op twee manieren gebeuren: dawah het bekeren op alle mogelijke manieren zonder (grof) geweld en Jihad, grotendeels hetzelfde, maar met grof geweld. Beiden vloeien naadloos in elkaar over. Dawah en Jihad moeten worden toegepast totdat de hele wereld deel uitmaakt van Dar al Islam, het huis van de vrede. Middels dawah en jihad verslagen kafirs mogen gedood of als slaaf genomen worden. Binnen de context van de dawah is wat onze Minister-president veelvuldig in de praktijk brengt en “leugentjes om bestwil” zou noemen, geoorloofd, Dat heet binnen de moslimsamenleving, een taqiyy. De betekenis strekt zich echter verder uit dan de white lie. Het isglashard liegen en dat is toegestaan als het in het voordeel van de islam of diens volgelingen is.[3]

Wanneer men wil onderhandelen of afspraken wil maken met de Taliban over de invulling van de nabije toekomst, moet men die beginselen vertalen in de manier waarop men die onderhandeling/gesprek met Taliban gesprekspartners voert.

Geen afspraken, nooit consensus

Een van de Talibanleiders heeft beloofd dat Afghanistan op dezelfde manier bestuurd gaat worden als in de periode 1996 tot 2001. Ieder weldenkend mens weet dan hoe laat het is. Een terugkeer naar de duistere middeleeuwen. Een terugkeer naar de omgevingskenmerken waarin Mohammed zijn trektochten door de woestijn maakte en de woorden van Allah in de Koran hun rustplaats kregen. Een terugkeer naar de periode dat de Islam op een gewelddadige manier aan andersdenkenden, ongelovigen, kafirs, opgedrongen werd. Een terugkeer naar een periode dat vrouwen geen rechten en alleen plichten en verantwoordelijkheden hebben.

Bij onderhandelingen en gesprekken om de levensomstandigheden van de doorsnee Afghaan (vrouwen en kinderen staan zeker niet op de agenda) draaglijk te houden, zal die instelling de opstelling van de Taliban vertegenwoordigers aan onderhandeling- en gesprekstafel bepalen. Twee zaken moet men dan niet vergeten:

  • wij zijn kafirs die in de ogen van de Taliban een minderwaardige etnische entiteit vertegenwoordigen. De machtsovername in Kaboel bevestigt hun gelijk en;
  • de winnaar heeft altijd gelijk.

Islamitische extremisten zullen met de Koran in de hand niet aanschuiven om te onderhandelen, maar om eisen te stellen. Dat heeft het kernwapenakkoord met Iran helder gemaakt: Iran week geen duimbreed en het duo Obama/Kerry willigde gretig eisen in om de mullahs in Teheran te pleasen en hen over te halen hun nietszeggende handtekening onder het akkoord te zetten[4]. De (vertegenwoordigers van) Taliban zal geen krimp geven en gezien de Westerse instelling aan de onderhandelingstafel om voortdurend te zoeken naar consensus, dreigt het gevaar dat ze aan langste eind zullen trekken. In tegenstelling tot de Westerling die geven en nemen als basis voor onderhandelingen gebruikt, zal de Taliban alleen nemen.

Kansloos

Wanneer er toch nog Useful Infidels zijn die oordelen dat er met vertegenwoordigers van de Taliban gesproken moet worden; ervan overtuigd zijn dat de Taliban in de achterliggende decennia moreel gegroeid zijn en meer naar het Westerse samenlevingsmodel zijn opgeschoven en aan de bovengeschreven teksten veel sprookjeskenmerken toeschrijven, die personen wens ik alle sterkte toe.

Hervormen van de Islam en onderhandelen om consensus te bereiken en afspraken te maken? Geen schijn van kans. De Taliban zal vooral geld eisen, want Afghanistan is platzak. Ongeveer $7 miljard van de $9 miljard aan buitenlandse reserves van de Afghaanse centrale bank staan geparkeerd bij collega’s van de Amerikaanse Federal Reserve; 1,3 miljard dollar staan op een aantal andere internationale rekeningen bij Europese banken en de in Zwitserland gevestigde Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Tot overmaat van ramp hebben de Amerikanen de sleutel van de Afghaanse kluis in handen.


[1] In vroegere tijden werd de Islamiet ‘muzelman’ en vervolgens moslim genoemd.

[2] Een Mohammedaan is een volger van Mohammed; een moslim is iemand die gelooft in Allah, in God en diens wet volgt verpakt in o.m. Koran en Sharia. Hij gelooft dat Mohammed zijn boodschapper is. Niet meer en niet minder.

[3]  Als men aan een willekeurige actief belijdende moslim burgemeester, zou vragen of een lid van een voor de islam onaanvaardbare minderheidsgroepering geëlimineerd moet worden of overspeligen gestenigd moeten worden, zal hij absoluut ontkennend antwoorden. Getoetst aan het Westerse normen en waarden stelsel staat de man te liegen, maar voor de moslims doet hij een Taqiyya. Geen moslim zal hem daarop aanvallen, omdat het beliegen van een dhimmi geen enkel probleem is.

[4] De Obama administratie compenseerde een mislukte wapendeal van M$ 400 met een bedrag van $1.7 miljard. Wel een heel ruime compensatie. Toevallig viel de retourbetaling samen met de vrijlating van Amerikaanse staatsburgers. Pallets met biljetten naar en Amerikaanse staatsburgers uit Teheran. Hij wierp ruim $150 miljard aan bevroren fondsen in de schoot van de Mullahs, waarmee Teheran in staat was om de ondersteuning van proxy-militia´s en extremistische terroristische netwerken sterk te verhogen. Ook zou Obama tijdens de onderhandelingen 2500 Iraniërs en hun familie de Amerikaanse nationaliteit hebben gegeven of die toezegging hebben gedaan. Het betrof familieleden van functionarissen die nauw verbonden waren met de Iraanse politieke leider Hassan Rouhani.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Buskens
2 jaren geleden

Inderdaad, het is trekken aan een dood paard. Niet aan beginnen! Arnold Karskens zei het ook al. Het zijn mijns inziens twee aparte werelden het Westen en de Arabische landen. Maar maakt dat nou de useful infidels maar eens wijs. Ik hoor weleens mensen zeggen over een bepaald persoon “nou dat is een intelligent persoon” Maar ik vraag me dan serieus af ” wat zegt dat nou precies”? Volgens mij betekent het dat je voldoende hersenen hebt om snel heel veel leerstof op te kunnen nemen. Maar… zegt niets over gewoon je nuchtere boeren verstand gebruiken. En daar ontbreekt het bij een hoop figuren aan. Een voorbeeld, ik las vanmiddag dat Hugo wil dat voetbalsupporters gewoon op hun stoel blijven zitten. Ook bij een stand van 5-0 na enkele dramatische jaren van Feyenoord. Ik denk dan “hoe verzin je het”? Je spoort gewoon niet als je dat nog meent ook. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.