Ordinaire mensenhandel

De mensenhandel heeft een flinke ‘boost’ gekregen: Nederland kan honderden nieuwe asielprocessen verwachten na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie donderdag. Documenten die de immigratiedienst standaard afwijst als bewijs, moeten volgens het Hof worden meegenomen in de procedure. Dat schreef de Volkskrant afgelopen donderdag.

De woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland, Martijn van der Linden, is erg blij met deze uitspraak. “Bij ons ging het dak eraf toen de uitspraak binnenkwam.” VluchtelingenWerk zal haar blijdschap vooral ontlenen aan het feit dat er weer talloze verdienmodellen te verwachten zijn. Of ons land daar ook wat aan heeft, dondert kennelijk niet. Het gaat mensen als Van der Linden vermoedelijk alleen om een flink salaris van andermans’ geld, namelijk het geld van de burgers die straks gedwongen met deze kansenparels zitten opgescheept. Ook de druk op de huizenmarkt (zogenaamde ‘vluchtelingen’ worden in vrijwel alle gemeenten met voorrang aan woonruimte geholpen, inclusief inrichting) boeit de ‘woordvoerder’ van deze club weldoeners kennelijk niet. Al stort heel Nederland met donderend geraas in elkaar; als het salaris maar op tijd binnenkomt en liefst een beetje veel ook.  

Ook de andere organisatie van mensenhandelaren, het niet zelden in opspraak zijnde COA, zal zich allicht tevreden verklaren met deze stroom aan extra verdienmodellen. Deze organisatie komt overigens weinig verder dan het voorstel om ‘vluchtelingen’ dan maar in arren moede bij bijstandsgerechtigden in huis te plaatsen, mits hun eigen salaris maar op tijd binnen is. De rest is kennelijk bijzaak. Waarom het grote voorrecht, om nu ook persoonlijk eens iets aan de problematiek te kunnen doen, geen vorm wordt gegeven door een vleugel van hun eigen villa ter beschikking te stellen, wordt niet duidelijk. Het gaat geen van deze organisaties om het welzijn van de ‘vluchtelingen’, maar om de eigen inkomenspositie en de duurzaamheid daarvan.

Het ziet ernaar uit dat Nederland op het eigen grondgebied nog maar weinig heeft te vertellen. Elders in Europa bevind zich een ongekozen gezelschap dat op uitnodiging van organisaties als VluchtelingenWerk gaarne zal beslissen welke mislukkingen wij nog bij hebben te schrijven. Het beste is om er maar snel afscheid van te nemen. Dit land vernielen lukt onszelf immers ook prima: daar wordt in het Torentje en de Staten Generaal hard aan gewerkt.


Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rafi
1 jaar geleden

Vergeet u, met het oog op uw laatste zin, de neomarxistische dan wel links-liberalistische rechterlijke macht niet. En het electoraat, dat nog steeds massaal op zulke partijen stemt. En de MSM. Ach: vergeet u die hele boze geestenmacht in de lucht niet, ook wel publieke opinie of tijdgeest genoemd, die achter dit alles zit. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed.

Joost
1 jaar geleden

Geprobeerd uit te leggen aan gerespecteerde artsen alhier die helemaal daaps angstig gemaakt zijn van Covid en naar ik aanneem zelfs ´s nachts hun muilkorfje op hebben, dus niet hun literatuur lezen, dat mondkapjes niet werken obv middelbare school chemie.

Een virus, ebola bijvoorbeeld, of Covid heeft een grootte van 10 tot -9 meter, vandaar nanotechnologie. Het mondkapje moet dus porieen hebben van kleiner dan 10 tot -9. O2, zuurstof, toch redelijk elimentair voor onze gezondheid heeft dezelfde omvang. Dus als het mondkapje werkt, is iemand binnen vijf minuten dood vanwege zuurstofgebrek. Zou het dezelfde grootte hebben en in- en uitademen dezelfde grootte hebben, gaat iemand wat langszamer dood, want het uitgeademde CO2 is groter dan de porieen en je stikt in je eigen uitbraaksel.

En dan te bedenken dat in India mondkapjes worden geproduceerd op een simpel handmatig bediende naaimachine die dus elegaal over het geheel porieen kleiner dan 10 tot -9 maakt. Wie dit gelooft is toch wel ver weg van de realiteit. Feit is wel QED mondkapjes tasten de hersens aan wegens zuurstofgebrek van zelfs zeergeleerde heren.

Joost
1 jaar geleden

Gode zij dank, achteraf, dat Nederland het bijkans onmogelijk maakt om als nederlander wonend in het buitenland terug te keren naar Nederland, ondanks dat mijn vrouw zo zwart is als de gemiddelde asielzoeker. Mijn vrouw hardwerkend, zou zo de verzorging in kunnen, wordt eerst een cursus in het buitenland opgelegd zodat zij zou weten wie Willem van Oranje was, wellicht de slag bij Nieuwpoort. Basiskennis nederlands. Kosten 5.000 euro, examens af te leggen bij de ambassade. Niet geslaagd opnieuw 5.000 euro. Met reiskosten, onbetaalbaar. Het meisje van de ambassade die mij te woord stond had een verloofde en zij zouden binnenkort naar Nederland verhuizen. De ambassade betaalde de cursus en bij niet slagen geen probleem, hij zou altijd mogen blijven via een trouwerij.

Gode Zij Dank. Zou nu echt niet meer in Nederland kunnen leven. Een land waar de politie vreedzaam demonstrerende bejaarden in elkaar mept het ziekenhuis in en waar de minister van Justitie zegt dat dat proportioneel is.

En de slaafjes accepteren dit want ze mogen na een regelmatig voorkomende dodelijke injectie, op termijn wellicht altijd dodelijk, op vakantie en op een terrasje zitten.

Kan daar gewoon echt niet meer tegen. Mensen op de fiets, alleen in een auto, muilkorfje op.

1 jaar geleden

InfoCuria, rechtspraak….. staat er boven de uitspraak van “Het Europese Hof van Justitie:.
Uiteraard heb ik op de “uitspraak” even rond gesnuffeld en mijn vermoeden stond al wel vast dat het een **NIETS ZEGGENDE UITSPRAAK IS EN KANT NOG WAL RAAKT. **

De opsomming van de artikelen en het redigeren daarvan blijkt, mijns inziens, te zijn opgeschreven door BETWETERS EN SLIJMBALLEN die niets anders te doen hebben dan hun ideaal van een wereldregering te verwezenlijken.

Bijvoorbeeld: “” De Europese Raad is bij zijn bijzondere bijeenkomst van 15 en 16 oktober 1999 in Tampere overeengekomen te werken aan de instelling van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat stoelt op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 [United Nations Treaty Series, deel 189, blz. 150, nr. 2545 (1954)], zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967 (‚het Verdrag van Genève’), en aldus het beginsel van non-refoulement te bekrachtigen en ervoor te zorgen dat niemand wordt teruggestuurd naar het land van vervolging.””

Er wordt dus van uit gegaan dat regeringen, en dus ook de bevolking, zich welwillend laten ophangen aan de nukken van de/een vluchteling(en) waarvan NIETS bewezen is dat het ook echte **vluchtelingen** zijn en geen gelukzoekers.
Echte vluchtelingen kunnen een beroep doen op het vluchtelingenverdrag, maar de realiteit is dat iedere vluchteling dat doet doet.

En toen dit las weet ik genoeg: “”„1.      Indien een persoon die in een lidstaat internationale bescherming heeft aangevraagd, aldaar verdere verklaringen heeft afgelegd of een volgend verzoek heeft ingediend, onderzoekt deze lidstaat deze verdere verklaringen of de elementen van het volgende verzoek in het kader van de behandeling van het vorige verzoek of in het kader van de toetsing van de beslissing waartegen beroep of bezwaar is aangetekend, voor zover de bevoegde autoriteiten rekening kunnen houden met alle elementen die aan de nadere verklaringen of het volgende verzoek in dit kader ten grondslag liggen.**

Wie nu nog niet de duidelijkheid kan onderscheiden van ” jullie zitten opgescheept met een vluchteling/asielzoeker ook al wijzen jullie zijn/haar verzoek tot toelating af, er opnieuw een verzoek moet worden ingediend en ” andere ***nadere verklaringen** worden afgelegd die moeten dienen tot een nieuw verzoek.

Het is om te huilen hoe ook een Europees Hof van Justitie omgaat met de belangen en verworven vrijheden, zowel economisch als wel de democratisch constitutionele beginselen”, van een gastland, dat stinkt aan alle kanten en is slechts bedoeld om hun eigen positie veilig te stellen en mogelijk een wereldregering te omarmen. Het *gelijkheidsideaal* van de P.v.d.A. !!!

De heer Koddebeier schrijft het kort en zéér krachtig:” NEXIT NU!!!. Want **De vluchtelingen- stroom is immers onhoudbaar gebleken.**
De “uitspraak” heeft NIETS met rechtspraak te maken…….. het is een verlengstuk van Europees politieke ambities in Brussel.

koddebeier
1 jaar geleden

NEXIT NU !!!