Gevaarlijke vaccins

Een nieuw medicament gaat gebruikelijk door een langdurige testprocedure die (soms) naar tien jaar uitloopt om zekerheid te hebben over het potentiële gevaar van bijwerkingen en dat is maar goed ook.

Op 31 maart jl. beschreef ik in Duitsland stopt met vaccinaties wat er daar allemaal fout ging, nadat al eerder Noorwegen, de USA, China en Denemarken hun vaccinaties hadden gestopt. Bij meerdere gelegenheden heb ik laten zien hoe een globalistisch (on-)dier als Anthony Fauci – een Amerikaanse Ab Osterhaus op mondiale schaal vergroot – enerzijds instrumenteel is geweest in de criminele ontwikkeling van het Coronavirus in Wuhan en anderzijds probeert de funeste greep van zijn politieke vriendjes op de Amerikaanse samenleving te perpetueren door maar te blijven roepen hoe gevaarlijk het allemaal is en blijft, terwijl bijna de helft der Amerikaanse staten volledig ‘open’ is. 

Afb: Pxhere

Corona werd van den beginne opgeblazen als een handig terreurinstrument voor het globalisme en hun WHO, dat inmiddels al lang niet meer poogt te verhullen dat dit een ordinair politiek middel is om hun greep naar de macht te faciliteren, respectievelijk hun zakken te blijven vullen. 

De gerechtvaardigde vraag is waarom het overgrote deel van de bevolking, dat totaal geen last heeft van ziektebeelden van een Corona infectie, zo nodig gevaccineerd moet worden als proefkonijntjes voor impotente desperado’s als Hugo de Jonge. Het is steeds duidelijker geworden dat er niet of nauwelijks een medische noodzaak voor vaccinatie is, dus daarom probeert het totalitaire gebroed de samenleving alsnog tot vaccinatie te bewegen middels pure chantage met hun nieuwe Davids ster Coronapaspoort. Inmiddels stelt het ‘Artsen Collectief’ – met duizenden huisartsen en medische specialisten als leden – dat vaccinatie van gezonde mensen volstrekt onnodig en onacceptabel is, want van de mensen die besmet raken met het Coronavirus wordt 80% helemaal niet ziek en slechts 15% krijgt milde griepklachten terwijl 5% ziek wordt. Van die 5% wordt slechts 1 à 2% onverhoopt zo ernstig ziek dat zij moeten worden opgenomen, maar dat zijn dus de bekende statistische promille’s van de totale bevolking .  Het ‘Artsen Collectief’ wil alleen maar vaccinatie als het middel bewezen veilig en werkzaam is, en dan nog alleen maar voor evidente risicogroepen die goed over voor-en nadelen zijn geïnformeerd. Quod non !

“Typisch de instelling van
een incompetente ambtenaar”

Minkukels als de Jonge respecteren niet dat wèl of geen vaccinatie een vrijwillige, eigen keuze dient te zijn, zonder Hugo’s drang of dwang, want er zijn veel te vaak incidenten geweest met in feite alle vaccins. Zoals nu weer in de USA, waar honderden teenagers en jonge volwassenen acute last van ontstekingen aan hun hart krijgen na een tweede inenting met het ‘messenger-RNA’ van Pfizer en Moderna. Het ‘Advisory Committee on Immunization Practices’ komt de 18e bijeen nadat de ‘Centers for Disease Control and Prevention’ meer dan 225 rapporten kregen over ‘myocarditis’ of ‘pericarditis’ na de vaccinatie van jongeren onder de dertig jaar. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, pericarditis is een ontsteking van het membraan om het hart.  De meesten knapten weer op maar 41 hielden de symptomen, 15 liggen in het ziekenhuis en 3 op de I.C.  Dr. Tom Shimabukuro, onderdirecteur van ‘CDC’s Immunization Safety Office’, vertelde dat vooral jonge mannen, die slechts een fractie der vaccinaties kregen, voor méér dan de helft van de hartklachten tekenden. Hij noemde dit een ‘significante onbalans’, met name omdat de slachtoffers onder de groep van 16 tot 24 jarige jongens het hoogst zijn. CDC’s ACIP-panel zal beslissen of de risico’s het waard zijn om deze groep verder te vaccineren. Zowel in de USA als Europa zijn er teveel ‘rimpels in de vijver’ geweest – denk aan de fatale trombose bij jonge vrouwen – om vrolijk met, nu weer, de Johnson & Johnson en Astra Zeneca vaccins verder te gaan.

Onze Hugo vond dat artsen ‘gewaarschuwd’ moesten worden voor deze gevaren, maar dat was verder zijn ‘pakkie-an’ niet…  Typisch de instelling van een incompetente ambtenaar, zeker niet van een leider, al helemaal geen kwestie van ‘er hatte es nicht gewusst’, maar veeleer ‘er wollte es nicht wissen’. Feitelijk dus nog veel erger dan destijds die stuk voor stuk ‘onschuldige’ jongens in Neurenberg! En dat moet straks ergens burgemeester worden of directeur van een grote zorginstelling…   


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
2 jaren geleden

De Neurenbergse principes :
Artikel IIedereen die een handeling verricht die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden.
Artikel IIHet feit dat het nationaal recht geen straf bepaalt voor een handeling die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht, ontheft de persoon die de handeling verrichtte niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht.
Artikel IIIHet feit dat de persoon die een handeling verrichtte die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht, dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht.
Artikel IVHet feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.
Artikel VIedere persoon die beschuldigd wordt van een misdaad naar internationaal recht heeft recht op een eerlijk proces op basis van de feiten en het recht.
Artikel VIDe navolgende misdaden zijn strafbaar als misdaden naar internationaal recht:
§1 Misdaden tegen de vrede
Het maken van plannen voor, het bereiden van, het nemen van initiatief tot of het voeren van een aanvalsoorlog of een oorlog in strijd met internationale verdragenovereenkomsten of garanties, of deelname aan een gemeenschappelijk plan of samenzwering voor het verrichten van eerder genoemde handelingen.
§2 Oorlogsmisdaden
Schendingen van wetten of gebruiken van de oorlog. Zodanige schendingen zullen omvatten, doch niet beperkt zijn tot moordmishandeling of deportatie, met het oog op slavenarbeid of voor enig ander doel, van de burgerbevolking van of in bezet grondgebied, moord of mishandeling van krijgsgevangenen of van personen op zee, het doden van gijzelaars, plunderen van openbaar of particulier eigendom, willekeurige vernietiging van steden, plaatsen of dorpen, of verwoesting, welke niet door militaire noodzaak gerechtvaardigd was.
§3 Misdaden tegen de menselijkheid
Moord, uitroeiing, het in slavernij voeren, deportatie en andere onmenselijke handelingen, die voor of gedurende een oorlog bedreven zijn tegen de burgerbevolking of vervolgingen op grond van politiekras of godsdienst ter uitvoering van of in verband met enig misdrijf behorende tot de rechtsmacht van de Rechtbank, onverschillig of deze geschiedden al dan niet in strijd met het nationale recht van het land, waar deze daden werden bedreven.
Artikel VIIHet medeplegen van een misdaad tegen de vrede, een oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de menselijkheid zoals vermeld in Artikel VI, is een misdaad naar internationaal recht.

koddebeier
2 jaren geleden

De tien punten van de Code van Neurenberg:

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
 2. Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
 3. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
 4. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
 5. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
 6. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
 7. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
 8. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
 9. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
 10. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
 11. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
 12. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.
r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  koddebeier

in Utopia bestaat de wet alleen maar om verkracht te worden.
Rutte c.s. nemen hier vast een voorsschot op…

koddebeier
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Laten we hopen dat ze in ieder geval hun straf niet zullen/kunnen ontlopen !

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  koddebeier

Ik heb meermaals geschreven over het bedrog van de achterbakse communisten in de V.N. met hun ‘2030 agenda’ die kristalliseert in ‘building back better’, ‘the great reset’ en het schandalige misbruik dat die kliek – waaronder onze sociopaat Pinokkio – maakt van hun artificiële Coronacrisis om de voorgaande agendapunten door te drukken.

N.B : Klimaat = Corona = Building back better = great reset.
Het zijn precies dezelfde stokken om dezelfde hond te slaan.

In december 2020 publiceerde de Europese Commissie hun ‘EU Klimaatpact’ als onderdeel van de levensgevaarlijke Europese Green Deal, het Europese Klimaatplan van de geschifte Timmermans.
Hun agenda is te dom voor woorden en te triest om nog om te lachen, e.e.a. heeft NIETS met het klimaat te maken maar is één onbeschaamde agenda voor een globalistische revolutie.

Ons miserabele kabinet heeft deze farce gesteund in de context van ‘Sustainable Development Goals’, met andere woorden het plan van de VN voor hun nieuwe wereldorde.
U en ik zijn daar nooit in gekend maar wij worden hier glashard verraden door de sociopaat Rutte, die e.e.a. probeert te camoufleren met zijn geleuter dat de E.C. aanpak van klimaatverandering gebaat zou zijn bij ‘een inclusieve en rechtvaardige transitie’.

Mark Rutte heeft Nederland onder onze neuzen in de uitverkoop gedaan en practisch geen volksvertegenwoordiger die ‘de bek opentrekt ‘ – afgezien FvD – bij dit pure landverraad…