Hoera, geen mondkapjes meer

– Analyse van een huisvrouw –
Ik herinner me de invoering van de mondkapjesplicht nog als de dag van gisteren. Het was 1 december 2020. Tijdens de Coronacrisis kwam er een moment dat ik niet meer naar de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge keek.

Allereerst omdat ik de leeftijd om naar Peppi en Kokki te kijken voorbij ben, maar ook omwille van mijn eigen gemoedsrust. Ik erger me aan de kleuterachtige benadering van de sprekers en de kritiekloze, angstige vragen van journalisten die het niveau van groep 1 nog niet zijn ontstegen. Alleen de doventolk met haar clowneske grimassen vrolijken de boel nog op. Lang leve de doventolk.

Afijn, ik wist dus niet dat de smoelluierplicht was ingevoerd, maar het locatiehoofd van de supermarkt wel! In de winkel werd ik streng aangesproken waar toch mijn mondkapje was. Andere klanten hielden zich aan de regels, ook ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben sindsdien niet meer in die winkel geweest. Ze zijn een goeie klant kwijtgeraakt.

Afb: Flickr

Toen begon de zoektocht naar winkels waar ik wel werd getolereerd zonder zwijgdoek, want een ding wist ik zeker: ‘Dat ding ga ik niet dragen’. Ik ontdekte de markt. Fijn om in de openlucht te winkelen zonder snotjesvanger. Helaas werd de identiteitsverhullende lap ook verplicht in het bedrijf waar ik met veel plezier vrijwilligerswerk deed. Ik quitte en vroeg me af wat het me nog meer zou kosten als ik bij mijn standpunt bleef.

De invoering van de social distancing en het verbod op handen schudden waren al ingrijpende maatregelen, maar dit mondkapje was nog ingrijpender. Met de eerste maatregelen gingen mensen elkaar beschouwen als besmettelijke wezens, als potentieel gevaar voor elkaar. Het dragen van mondkapjes bevestigt dit. Het maakt de crisis zichtbaar en houdt die voortdurend actueel. Het werkt als een megafoon! In de Middeleeuwen liepen melaatsen met een klepper of ratel om anderen te waarschuwen met het cruciale verschil dat zij ook werkelijk melaats waren. Het mondkapje zegt: “Let op, ik ben mogelijk besmettelijk en mogelijk is jouw weerstand gering waardoor je mogelijk van mij ziek kan worden en mogelijk is er dan geen plek voor jou op een IC waardoor je mogelijk overlijdt.” Wat zijn we toch een nuchter volk!

“Er wordt geen weerstand
geboden als daadwerkelijk
een dictatuur wordt doorgevoerd”

Het zal beslist per plaats verschillen, maar ik heb zelden iemand zonder mondkapje gezien in de winkels waar ik kwam. Al die tijd was ik de enige wiens glimlach was te zien. Ik werd door menigeen herkend en begroet, waarbij ik dan maar vroeg om het bullielapje even opzij te doen, zodat ik wist met wie ik het genoegen had. Met regelmaat heb ik in de winkel mijn tranen onderdrukt beseffende dat als een volk zo volgzaam is, zij in principe geen weerstand zal bieden als er daadwerkelijk een dictatuur wordt doorgevoerd. Deze inborst verandert niet als straks de mondkapjesplicht zal worden afgeschaft.

Meester

En die dag kwam 26 juni 2021. Opnieuw werd ik in de winkel verrast omdat ik Peppi en Kokki had gemist. Ik zag vrijwel niemand meer met zo’n zwijgdoekje. Gezichten en glimlachen waren weer te zien. Wat een feest, maar ik werd in mijn binnenste geprikkeld. Ervaart de burger de afschaffing van de mondkapjesplicht als een stukje herwonnen vrijheid? Dat is beslist een misleidende ervaring. Je bent niet vrijer als tijdens de mondkapjesplicht, alleen je mag hem nu van de meester afdoen. Jouw meester geeft iets meer ruimte, maar hij is nog steeds … jouw meester. Zolang wij ons onderschikken aan een overheid die gedrag afdwingt bij haar burgers die tegen de grondrechten van de mens ingaan, zijn wij niet vrij maar gebonden.

Deze volgzaamheid is eng, zelfs sektarisch. In sekten komen mensen tot daden die, als ze vrij waren, nooit hadden gedaan. Zij volgen, gehersenspoeld in de leer, de weg van hun leider. Is Nederland als land een sekte geworden met gehersenspoelde volgelingen? En volgen we met z’n allen een gezondheidsleer die door aangestelde gezondheidsgoeroes erin wordt gedrild? Het lijkt erop.

Het is mij duidelijk. Dit volk zal geen weerstand bieden tegen verplicht testen, vaccinatiedwang, het vaccinatiepaspoort, discriminatie van ongevaccineerden, enzovoort. Het zal zelfs zijn kinderen opofferen aan het programma als de meester dat vraagt. Een beroemde uitspraak van de fransman Joseph de Maistre (1753-1821) zegt: ‘Elk volk krijgt de leiders die het verdient.’ Uiteindelijk zijn de burgers van een land medeverantwoordelijk voor de (wan)daden van hun leiders omdat zij hen in het zadel hielpen en niet in verzet kwamen toen zij buiten hun boekje gingen. Nederland zal moeten leven onder linkse dictatuur, want dat is de wens van het volk.

Ik herpak mijzelf, glimlach en winkel weer verder.


Esther Noordermeer is geboren in Ridderkerk, opgegroeid in de Hoeksewaard en studeerde biologie in Utrecht. Na voltooiing van haar doctoraal, heeft zij de lerarenopleiding aan de VU in Amsterdam gevolgd. Van jongs af aan heeft zij geleerd de Bijbel te lezen en dit Boek heeft haar ook altijd geïntrigeerd.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
2 jaren geleden

Er is wel degelijk (vreedzaam) geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Door gewapende overheidsdienaren is hiertegen met harde hand opgetreden, hebben we allemaal via de alternatieve media kunnen vernemen. Als ongewapende burger sta je dan machteloos. Daarom laten de conservatieven in Amerika zich niet ontwapenen, zij kennen hun geschiedenis.

Rafi
2 jaren geleden

De mondkapjesplicht werd afgedwongen via een boete van 95 Euro op niet-dragen en een nog hogere voor de winkeleigenaar als die je laat begaan. Sociale dwang door schapen om je heen is strikt genomen geen overheidsdwang. Evenmin hun jou verklikken, een NSB’er gelijk. Ik zie die plicht, die voortvloeit uit de grondwettelijke overheidsplicht om de volksgezondheid te beschermen, anders dan bv. vaccinatieDWANG, evenmin als een schending van een ander grondrecht, namelijk van het grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit, maar misschien vergis ik mij hierin. Is er wel schending, dan blijkt de grondwet in dit geval misschien innerlijk tegenstrijdig te zijn, en kun je misschien voor de rechterlijke macht je gelijk halen
(ik schrijf ‘misschien’, want iedereen weet, dat er wel degelijk gevallen zijn waarin de overheid ongrondwettig optreedt: als ze, zeker in geval van een oorlog, een burger onder de wapenen roept i.g.v. militaire dienstplicht en dus iemands leven onvrijwillig in de waagschaal stelt, en dan hoor je niemand protesteren (behalve een paar extreem-linkse [pacifistische dienstweigeraars, maar dat was omdat ze op de hand van de communistische vijand waren). Maar misschien is die hele dienstplicht daarom wel terecht afgeschaft, en gekozen voor een vrijwilligersleger).
Maar die lagere rechter zal dan weer in hoger beroep, zoals bij Willem Engel, worden ‘overruled’, na orders vanuit de uitvoerende macht: schending Trias Politica. En ja: bij ontstentenis van een Constitutioneel Hof: wie fluit de uitvoerende macht terug? De wetgevende macht: het parlement? Nee: wordt ook beheerst door de uitvoerende macht. Het is een groot kartel. En het Hof in Straatsburg doet vrolijk mee. Nederland, nee; de EU, verdient onder curatelestelling door een beschaafde grootmacht, zoals na WW II met Japan en Duitsland gebeurde. Maar het Amerika van de valselijk ge-inaugureerde Biden kan dat ethisch bezien hierdoor helaas niet meer zijn. We hebben een invasie van marsmannetjes nodig!

Rafi
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

Overigens ben ik het wel eens met Esther Noordermeer in een eerder artikel dat die mondkapjesplicht (en aandringen op ongedwongen vaccinaties) voor gezonde mensen een slechte zaak is omdat de gedachte achter die plicht is, dat iemand besmettelijk is tenzij hij of zij gezond is, i.p.v. vice versa, zoals bij bv. lepra. Dus ik vind dat de overheid verkeerd om gaat met haar grondwettelijke plicht tot opkomen voor de volksgezondheid.

Wim
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

Een grondwet zou slechts de burgers tegen hun overheid moeten beschermen.