‘Fascistische, racistische en soms conservatief-christelijke denkbeelden’

In ons van politieke correctheid overlopend landje probeert Jan en alleman zich als ‘gematigde partij’ in het politieke midden voor te doen terwijl de inmiddels politiek correcte VVD – het voorwerp van Mark Rutte’s verloedering – in de wandeling als een rechtse partij wordt gekenmerkt… 

Wat dan aan ‘populistisch’ gespuis overblijft is uiteraard ‘extreem rechts’ vanuit dat schele perspectief. Een hijgerige, als professor aan de UvA vermomde, communist genaamd Sarah de Lange presteert het, in haar haat jegens het populisme, om Martin Bosma van antisemitisme te beschuldigen naar aanleiding van zijn Kamervraag over de invloed van George Soros op onze Sinterklaasviering. In Bosma’s vraag is uiteraard geen enkele referte naar antisemitisme terug te vinden, terwijl de doortrapte Soros, zèlf van Joodse komaf, als teenager in Boedapest tijdens W.O.II de S.S. notabene van dienst was bij Jodenrazzia’s!  

George Soros. Afb: Flickr

En wat te denken van een typische exponent van het slag twaalf ambachten dertien ongelukken genaamd Eric Akerboom, een omhooggevallen linkse ambtenaar wiens carrière vergelijkbaar is met die van zijn bazin Ollongren, aan wie na het échec van zijn vierjarige optreden als korpschef van de landelijke politie vorig jaar de leiding van de AIVD werd toevertrouwd?  Het Reformatorisch Dagblad betrapte onlangs deze politiekcorrecte kneus erop dat hij de treurige moed heeft om ‘qualitate qua’ bepaalde opvattingen als ‘conservatiefchristelijk’ te betitelen door ze in verband te brengen met lieden die een bedreiging voor de staatsveiligheid (kunnen) vormen… Voorzover ik kan zien is ‘conservatiefchristelijk’ al eeuwen lang de hoeksteen van de westerse beschaving, dus niet bepaald een goede reden waarom deze geitenharen sok, die deze normen en waarden geacht wordt te verdedigen, daar dit soort gratuite kritiek op zou mogen leveren! Originaliteit kan deze papegaai ook niet verweten worden, want hij babbelt feitelijk Big Brother’s corrupte denkbeelden na, of het nu gaat over de traditionele man-vrouw rol in de samenleving of onze traditionele feestdagen.

 Akerboom misbruikt zijn positie in de AIVD om politiekcorrecte staatsdenkbeelden te propageren in het laatste AIVD jaarverslag, met als hoogtepunt  zijn referte aan ‘nationale dreigingen’, specifiek ‘rechts-extremisme’ èn – waar haalt hij het vandaan… – ‘de groeiende weerstand tegen de Coronamaatregelen van de overheid’. Als een goede activist waarschuwt hij zelfs voor ‘alt-right gedachtegoed’ en pakt onder die noemer en passant  ‘conservatiefchristelijke denkbeelden’ mee.

Het Reformatorisch Dagblad vroeg hem met recht om toelichting en Akerboom’s laffe reactie was dat hij ‘graag de wrevel wilde wegnemen die over het gewraakte zinnetje onder SGP-jongeren was gewekt’. Daartoe beweerde hij dat ‘enkele honderden rechts-extremisten er een mengelmoes van ideeën op nahouden, zoals fascistische, racistische en soms conservatiefchristelijke denkbeelden. Die mix is zorgelijk en kan een voedingsbodem zijn voor geweld’. Desgevraagd diskwalificeerde  hij de kennelijk levensgevaarlijke ‘conservatiefchristelijke denkbeelden’ als volgt: ‘Klassieke opvattingen over man-vrouwverhoudingen, waarbij vader het familiehoofd is en het inkomen vergaart en moeder zorgt voor het huishouden en de kinderen. Verder hechten conservatieve christenen aan het in stand houden van christelijke feestdagen.’ Hij stelt dat ‘deze conservatiefchristelijke denkbeelden leven onder diverse’ rechts-extremisten’. ‘Ze willen als het ware terug naar de jaren vijftig.’ Wie had dàt kunnen bedenken zonder Akerboom?

Als deze volstrekte dwaas deze criteria wil linken aan staatsgevaarlijke ideeën, dan heet God nog steeds Gerrit! Deze idioot kan niet onderscheiden tussen de AIVD als veiligheidsdienst en Mark Rutte’s George Orwell’s gedachtepolitie… Ook nationale feestdagen, waarnaar Martin Bosma vroeg, worden gediskwalificeerd als ‘christelijke feestdagen’, waarbij die feestdagen weliswaar deels van christelijk origine zijn, maar inmiddels allang nationale feestdagen zijn geworden. Akerboom blijkt voor de volle 100% op de ‘Kick out Zwarte Piet’ golflengte te opereren. Kan het nog dwazer? Wat was er zo ontzettend fout met de jaren ’50? Ik vrees dat deze psychose in de door D66 gedomineerde overheid ‘bon ton’ is geworden. Tot slot zijn uitsmijter: ‘Er zijn tal van signalen dat de politieke bestuurscultuur er pakweg sinds de eeuwwisseling niet transparanter, democratischer en opener op zijn geworden’. Ra ra hoe zou dat komen? Was er ooit een politiekcorrectere open deur dan deze? Zijn baas Ollongren kent ook geen andere ‘benchmark’ dan de haar ingegoten subversieve ideeën, die in domheid nog overtroffen worden door de specialiste van D66 in Big Brother’s ‘newspeak’, Ingrid van Engelshoven, wier pure domheid de kroon spant. Deze activistische beunhaas heeft niets gepresteerd als onderwijsminister, maar waggelt blind achter de ‘woke’ beweging in de USA aan met als fraaiste trouvaille de ‘diversiteitsbarometer’ , een verfijnd meetinstrument dat vaststelt hoe racistisch de D66 overheid is. Het door D66 gecontroleerde ‘Politbureau’ genaamd ‘Stichting Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst’ is de grootst denkbare collectie racisten met fascistische trekjes. Alle ‘diversiteit’ en ‘identiteits’-kul staat op hun dagelijkse agenda, bakken subsidie gaan naar mensen die de geschiedenis voor Big Brother herschrijven, terwijl ‘kunst’ eigenlijk alleen nog maar acceptabel is indien afkomstig van lesbische, zwarte transgenders met een manke poot. Er bestaat zelfs een ‘Code Diversiteit & Inclusie’ die alle blanke artiesten hun subsidie afneemt. Omdat mannen en vrouwen slechts twee hoogst arbitraire extremen zijn in een wijds links landschap vol van zwevende transgenders moest er ook wat gedaan worden aan de Nederlandse taal, die nu eenmaal niet ingesteld is op het taalgebruik binnen de muren van een gekkenhuis.

Dus van Engelshoven’s gekheid kende geen grenzen met de benoeming van een van origine Egyptische, christelijke en uiteraard lesbische dame, die tegen iets héél hards is aangelopen en nu denkt dat zij een man is… Dat is natuurlijk ook een praktische overweging als de Nederlandse taal, niet alleen figuurlijk, verkracht moet worden. Maar bovendien heeft D66, nu het potsierlijke mannetje Pechtold als hun schoonheidsideaal verdwenen is een nieuw, uiteraard ongeletterd, schoonheidsideaal nodig dat de ‘newspeak’ gaat verzorgen en Ingrid u betaalt daarvoor! 


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties