De strijd om onze privacy (2)

…. hoeveel politici zullen nog de integriteit opbrengen om, voor het te laat is, tegen deze fascistische machtsovername van de ‘2030 Agenda’ van de VN op te treden, waar de machtigste élites in de wereld zo enthousiast achter staan door bij iedere slinkse stap op weg naar de absolute macht ‘Covid 19’ als hun ‘toverstokje achter de deur’ te misbruiken? Kijkt u maar op dinsdagavond naar de NPO… (zie vorige bijdrage)

Daar doet Mark Rutte – de schier Bijbelse plaag die ons land nu al een jaar teistert met zijn misbruik van de laatste griepvariant – zijn kunstjes voor zijn ‘puppetmasters’ in de WHO en VN. In zijn gewetenloosheid en opportunisme is hij niet alleen een bedreiging voor onze vrijheid en democratie, deze globalistische robot mist ook iedere menselijke maat als het aankomt op menselijke gevoelens of integriteit. De schade is onvoorstelbaar…  Hij moet weg, en gauw, maar hoe kan een kiezerspubliek voor de verkiezingen oordelen het een goede zaak te vinden dat het Rutte kabinet was gevallen, maar desondanks Rutte zèlf blijven steunen? Hoe kunnen abjecte hypocrieten, zoals een Segers en Klaver, na hun motie van wantrouwen toch weer binnen enkele dagen 180° met de wind meedraaien om de oude draad op te pakken, zonder enig zelfrespect of respect voor hun kiezers…?  Hebben deze opportunisten nog een spoortje van integriteit in hun lijf of zijn de verlokkingen van de ruif het belangrijkst?

IBM lanceerde een COVID paspoort op 12 oktober, weken nadat het ‘National Institute of Health’ hen een opdracht had gegeven voor de ontwikkeling van ‘an integrated solution that supports sophisticated contact tracing and verifiable health status reporting.’ IBM’s tech-chic website legt de bezoekers uit dat hun product ‘is designed to provide organizations with a smart way to bring people back to a physical location during COVID-19.’  Voilà, het coronapaspoort van IBM, een eufemisme voor Big Brother’s fascisme, niets anders! Daarom hebben al die gladakkers het gemunt op uw privé gegevens en daarom is het geen toeval dat er bij ons ook recentelijk diverse landelijke databases, zoals die van de GGD, wekenlang wagenwijd hebben opengestaan en als het aan Hugo de Jonge had gelegen nooit meer op slot waren gegaan!

Een maand geleden tekende ook Duitsland op de stippellijn bij IBM en tientallen ‘bezorgde’ airlines doen van harte mee om uw privégegevens aan de database van ‘Big Brother’ uit te leveren, terwijl Jan en Alleman wereldwijd zijn eigen versie van deze gotspe aan het voorbereiden is. Israël heeft ook al zo’n onding, ook al wordt daar in de dagelijkse praktijk kennelijk niet of nauwelijks naar gevraagd.

“Kortom, de strijd
is begonnen”

Het zijn de weinige overgebleven conservatieve politici die zich nu in ons ‘door en door socialistische Den Haag’ moeten verenigen om voor onze privacy en vrijheid te strijden, want ook Mark Rutte’s EU is hard bezig om deze illegale monstruositeit te organiseren. Gelukkig komt er tegengas in de Amerikaanse politiek èn burgerij, waar de federale overheid zeker nog een kleine twee jaren in handen van dit gespuis blijft, maar op het niveau der staten komt nu een tegenbeweging op gang met toenemende steun onder de bevolking. De staten Georgia, Idaho, Tennessee, Nebraska, Mississippi, Missouri, Minnesota, Massachusetts, en South Dakota houden de poot gelukkig al stijf, terwijl Texas, Florida en Montana al eerder bedrijven verboden hebben om coronapaspoorten te eisen waardoor ‘vrijwillige’ vaccinatie door de typische politiekcorrecte chantage onvermijdelijk zou worden. Kortom, de strijd is begonnen en let u nu goed op of de perfide Pinokkio ook maar aanstalten maakt om ons land te beschermen tegen de brutale dwang om ons te vaccineren tegen onze wil of juist die fascistische kar gaat trekken… 

Zijn lugubere ‘puppetmasters’ in de VN en de EU willen mensen daarmee in hun greep krijgen door hen het recht te ontzeggen om naar hun werk te gaan en de kost te verdienen, met als alternatief werkeloosheid en dakloosheid! In ons wetboek van strafrecht heet dat chantage, maar zo werken die fascisten en in de USA zijn er legio bedrijven die hun werknemers weren als zij geen vaccinatie hebben gekregen. Zijn er inmiddels nog niet genoeg doden gevallen dankzij de onverantwoorde haastklus om een voor de farmaceutische industrie lucratief vaccin te produceren onder het motto ‘God zegene de greep’? Mogen gezonde mensen er daarom voor passen om als proefkonijn van een kluns als Hugo de Jonge te dienen? De ‘Stichting Artsen Covid Collectief’ signaleert, aan de hand van data van het RIVM, hoe Hugo’s – en vergeet vooral Mark Rutte niet, het kwade genius achter Hugo – maatregelen resulteren in een stuwmeer aan uitgestelde ziekenhuis verwijzingen. Die worden nu in totaal op circa 1,3 miljoen, vaak doodzieke, ‘wachtenden voor u’ becijferd. Dit terwijl ten minste 100.000 noodzakelijke, niet-spoedeisende operaties in 2020 zijn uitgesteld èn in 2020 werden 4.000 minder kankerdiagnoses gesteld ten opzichte van 2019, een daling van 33%,  door het uitstellen van doktersbezoeken, het staken van bevolkingsonderzoeken en de afschaling van de reguliere zorg. Dit werd met name teruggezien bij borstkanker, huidkanker, darmkanker en prostaatkanker.

Social credits

Tel uit je verlies met een levensgevaarlijke zeloot als Mark Rutte en zijn maffe maatje Hugo de Jonge, en dan hebben wij het niet eens over de miljardenschade aan de economie en al het menselijk leed dat de ‘onmenselijke robot Rutte’ willens en wetens veroorzaakt. Tel daarbij op de nachtmerrie van databases in handen van fascistische activisten en hun bevriende grote bedrijven, die zonder meer de droom worden van hackers èn de weg plaveiën voor het Chinese systeem van ‘social credits’ om alle ‘andersdenkenden’ te discrimineren. Daarom moeten conservatieve politici zich richten op die funeste databases die pretenderen medische gegevens op te slaan maar misbruikt zullen worden voor ‘social credits’ èn daarmee een bron van  inkomsten zullen worden voor hackers en vervalsers van paspoorten en andere certificaten. Die privé-gegevens gaan niemand iets aan maar zetten wèl de deur open voor Rutte en zijn nieuwste globalistische vrienden uit het bedrijfsleven, die naarstig proberen toegang te krijgen tot die databases om vervolgens hele volksstammen te gaan discrimineren als tweederangsburgers.

Wilt u daar één van zijn?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

Het is “heerlijk” om te lezen, dat er ook nog mensen zijn dewelke” EXACT ” begrijpen wat er in de Nederlandse politiek aan de hand is.
Het artikel van de heer Ronald Dunki is vol van feiten en die ” noodzakelijkheid” is alleen mogelijk met juiste notities en het redigeren, alsook de realistische zoektocht náár die feiten.

Het is tegenwoordig “een uitzondering” om gevonden feiten ook in het juiste perspectief te plaatsen, zoals dat nu in de politiek kennelijk een gewoonte is waarbij de ontkenningen van realistische situaties door politici stuitend zijn.
Dat Dr Omtzigt, als Tweede-kamerlid van het CDA, nu een artikel plaatst in het Parool waarbij hij te kennen geeft, vier ( 4) jaar te zijn voorgelogen door het huidige kabinet, onder leiding van de “zeloot” Mark Rutte is, mijns inziens, onacceptabel en dat Omtzigt daardoor nu ziek thuis is als gevolg daarvan.

En juist die ” werkelijk zieke mentaliteit” zoals de heer Dunki dat classificeert, blijkt dus zéér degeneratief te werken voor/bij de Nederlandse bevolking.
Een voorbeeld : “”Tel uit je verlies met een levensgevaarlijke zeloot als Mark Rutte en zijn maffe maatje Hugo de Jonge, en dan hebben wij het niet eens over de miljardenschade aan de economie en al het menselijk leed dat de ‘onmenselijke robot Rutte’ willens en wetens veroorzaakt.””

Zodat: Een commentaar mijnerzijds absoluut de overbodigheid daarvan geldig maakt.

En, dat Mark Rutte als ” levensgevaarlijk” kan worden aangeduid is te danken aan zijn leugens én fantasie, waarbij het woord “zeloot” eigenlijk nog een eufemismen is.

Boudica
3 jaren geleden

Het is nog veel erger. Die databases worden gebruikt om je dna op te slaan. Er kan dan een selectie zijn van degenen die zich voort mogen planten en wie niet (bijvoorbeeld qua gezondheid en IQ). Dat coronagebeuren is een rookgordijn maar politici kunnen zich een dergelijk scenario niet voorstellen. Big Tech wel.

r dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Boudica

George Orwell: 1984

Hein
3 jaren geleden

En het domme volk doet angstig mee om niet tot de groep tweederangs burgers te gaan behoren.

r dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

In Porto treffen de EU regeringsleiders elkaar vandaag en morgen voor het volgende, tot mislukking gedoemde, communistische vijfjaren plan.
Kijk maar eens naar de agenda ; allemaal op de tweederang, behalve …