De strijd om onze privacy (1)

Het ene moment hebben bijna alle Kamerleden het gehad met premier Rutte’s eeuwige leugens en bedrog. Het andere moment vraag je je af of het deze windvaantjes wel opvalt hoe wij nog steeds door hem gechanteerd – en zij zèlf gemanipuleerd – worden om ons aan Big Brother’s riskante medische experimenten en nu weer de onwettige vaccinatiepaspoorten te onderwerpen.

Wij hebben een Grondwettelijk recht op bescherming door onze, veelal geestelijk luie en ledige, ‘volksvertegenwoordigers’ – een paar goeden niet te na gesproken – tegen onscrupuleuze willekeur van onze regering. Recht op onze privacy  en vrijheid om – ondanks niet aflatende immorele dwang – niet zèlf zo’n gelobotomiseerde slaaf te worden als die repressieve globalisten met hun gedram over Covid-databases, met daarin de score van de gevreesde ‘social credits’. Recht om juist onze, door hen zo gehate, individualiteit en creativiteit te koesteren. Om geen politiekcorrecte robots te worden, zoals onze van iedere emotie en scrupule gespeende premier. Die bescherming van de burger, als mandataris van de overheid, is de verantwoordelijkheid van onze volksvertegenwoordigers, hoewel dat niet zo goed door die dikke schedels dringt. Juist omdat wij ons, bij hun falen, niet of nauwelijks kunnen verdedigen tegen Mark Rutte’s subversie van onze democratie, nu hij wéér ‘gedoogd’ wordt in zijn dagelijkse ondermijning van de hem controlerende wetgevende macht. Sterker nog, hij wordt daarbij zelfs geholpen door die moreel corrupte 2e Kamer die ons eigenlijk niet eens wil helpen tegen zijn terreur.

De uitdrukking ‘they got their wires crossed’ illustreert het gebrek aan normbesef onder Kamerleden en hun meer dan trieste onbegrip van onze scheiding der machten. Zij zien zich kennelijk als bofkonten die van hun partij, conform het regeerakkoord, misbruik mogen maken van het vertrouwen der kiezers door zich aan de grote Haagse ruif te installeren, in afwachting van betere tijden. Dus: ‘kop beneden het maaiveld, onze tijd komt wel…’.

“Drammerige politiekcorrecte leuzen
die de mensheid al jaren vervelen”

‘Big Brother’ manifesteert zich echter niet alleen in de impersonatie van volksvertegenwoordigers, geschoold in drammerige politiekcorrecte leuzen die de mensheid al jaren vervelen. Hij breidt zijn macht nu ook uit, als een olievlek op blank papier, in de corporate wereld naar analogie van de politiek gedreven, alles verstikkende BigTech acteurs. Zij proberen brutaal de rol van de politiek te usurperen door zich te manifesteren als een soort paralelle, ‘woke’ overheid die in de USA dagelijks probeert om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen waar zij niets mee te maken hebben. Liederlijk brutale globalisten hebben de halve wereld ingepikt en zijn niet vies van onze helft. Dat pestilente globalisme heeft zich in de USA al eerder meester gemaakt van de sport en doet nu zelfs een greep naar de macht in het Europese voetbal, gesponsord door het financiële powerhouse J.P.Morgan, de investmentbank die met € 4 Miljard achter de hand ambieert een Europese ‘superleague’ te creëren van de rijkste voetbalclubs. UEFA riskeert met lege handen te moeten toekijken en onze reeds zo middelmatige eredivisie zal tot een derde echelon worden gedegradeerd. De slinkse globalisten zullen niet alleen hun zakken nog verder kunnen spekken, maar ook de dankzij hen gestaag verarmende mensheid meer en meer kunnen dom houden en manipuleren. 

In slaap sussen

De Nederlandse politiek, waarin de nu reeds falende wetgevende macht zich wéér als weerloze lammetjes door één slinkse globalist buitenspel heeft laten zetten, is na één oprisping in ‘de nacht van Omtzigt’ gezapig in die slaafse rol teruggevallen om zich zijn gechicaneer als vanouds te laten aanleunen… zolang zij maar ergens burgemeester worden of een ander leuk baantje krijgen!

Dat een vertegenwoordigster van de meest ondemocratische, racistische partij – dankzij Mark Rutte die ‘zijn leven ging beteren’ en ‘ons vertrouwen ging terugwinnen’- die 2e Kamer als voorzitster verder in slaap mag sussen is géén toeval… Het is wanhopig om je te realiseren dat het juist die politici zijn die, onder haar leiding, ons zouden moeten beschermen tegen het oprukkende globalisme dat overal en nergens probeert hun wurggreep op de vrije samenleving te consolideren. Juist die wetgevers verheffen hun broodnodige stem geen moment tegen de chicanes van Rutte’s corrupte uitvoerende macht, nu weer met de illegale coronapaspoorten die frontaal botsen met de Grondwet. Ordinair handjeklap!

Stelt u zich eens voor dat de lockdown en avondklok, pro forma, worden opgeheven maar u voortaan, de facto, bij iedere stap die u nog wilt zetten, om naar uw werk te gaan, op reis te gaan, uw familie te bezoeken, naar een voetbalwedstrijd te gaan of naar de trouwerij van uw broer of zuster, gedwongen wordt om daar Pinokkio’s toestemming voor te vragen en vervolgens digitaal in de gaten wordt gehouden? Let wel, u wordt gedwongen om zijn toestemming te vragen om, net als voorheen, te participeren in een ‘normale samenleving’, die dan plots in handen blijkt te zijn van en geterroriseerd wordt door globalistische figuranten als Mark Rutte en Sigrid Kaag met hun ‘coronapas’, hun ‘great reset’ en hun ‘building back better’ neuroses! Dàt is kennelijk hun ‘nieuwe normaal’, een ordinair fascistisch paradijs dat nu moet worden afgedwongen door een met de Grondwet strijdige ‘tijdelijke noodwet’ die in feite permanent is, maar waaraan de corrupte 1e èn 2e Kamers èn Raad van State desondanks hun fiat gaven! Hoe corrupt is Den Haag? Wie leest de Grondwet nog eens?

Zij chanteren ons met een corona-paspoort om ons privéleven aan de database van Big Brother te openbaren en zo, stap voor stap, van minuut tot minuut naar hun fascistische pijpen te dansen! Dat kan omdat de nèt gekozen politici wederom op abjecte wijze falen – op enkelingen na die van de weeromstuit door dit linkse tuig dagelijks besmeurd worden met hun haatzaaien en pathetische racisme – om hun werk ‘naar eer en geweten’ te doen, zoals in Den Haag te doen gebruikelijk…  

Hoeveel politici zullen nog de integriteit opbrengen om, voor het te laat is, tegen deze fascistische machtsovername van de ‘2030 Agenda’ van de VN op te treden, waar de machtigste élites in de wereld zo enthousiast achter staan door bij iedere slinkse stap op weg naar de absolute macht ‘Covid 19’ als hun ‘toverstokje achter de deur’ te misbruiken?

Kijkt u maar op dinsdagavond naar de NPO…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

“””Zij chanteren ons met een corona-paspoort om ons privéleven aan de database van Big Brother te openbaren en zo, stap voor stap, van minuut tot minuut naar hun fascistische pijpen te dansen!”” Aldus de heer Dunki.

De ” verontwaardiging” en de frustraties zit bij velen diep. EN, DAT KAN OOK NIET ANDERS . Het huidige kabinet doet alsof haar neus bloed en de burger wordt opgezadeld met voor hem/haar onaanvaardbare beperkingen.

Begrijpen we nu WEL waarom Thierry. Baudet, van Forum voor Democratie, uit de Europese Unie wil ? Immers: Wie wil gedwongen worden om Pinokkio’s toestemming te vragen en vervolgens digitaal in de gaten wordt gehouden?
En, wie wil gedwongen worden zijn/haar gehele leven een x% van haar inkomen naar de Europese Unie te brengen en/of aan de Mediterrane te ” schenken” opdat ook de burger in die landen van een pensioen kan genieten, terwijl hun economie en hun ” spaarpotten” lang niet het niveau hebben zoals dat in Nederland wél het geval is. En, dat er nu € 1..500.000.000,– aan “”prestatiebonussen”” is uitgekeerd aan ” de overheid zelf” is op zich een parasitaire greep in de pensioenkas. Dat de pensioengerechtigde zich nu bestolen voelt is terecht. Immers: zijn pensioen wordt niet geïndexeerd.

En, wie wil voldoen aan de klimaat-gekte/ religie, en de energietransitie dat per huis ” ten minste” € 40.000,– tot €. 60.000,- kost én gedwongen wordt een lening aan te gaan voor dat bedrag? Immers: Frans Timmermans, wil U dwingen aan die waanzin mee te doen? En, Groen linkse figuren bij Gemeenten vragen om een wet, die de gemeenten de bevoegdheid geven dwingend op te kunnen treden om de burger van het gas af te snijden als deze niet meewerkt. Wethouder Dekker te Assen ontpopt nu alweer als dictator, wat zij in het verleden in Groningen ook al was.

Ik heb al eerder geopperd dat Pinokkio, ( Mark Rutte ) mijns inziens, een pathologische leugenaar is én zijn redeneringen gelijk gestel kunnen worden met een ” cirkelredenering” , de petitio principii, Wie na analyse zijn kletskous – brabbel nog goed vindt, kan géén analyse maken. Het is om te huilen. Zo zien we maar weer dat de ” middeleeuwse kwakzalvers”, in reïncarnatie, veel mensen toch nog knollen voor citroenen kan verkopen, gezien hun stemgedrag.

En filmacteur zei eens: Een film is “40 beelden per seconde leugens” en als amusement dient. Men laat zich dus leugens als amusement aanpraten.

Zo is het ook in de politiek. De massa is zo ongelooflijk naïef. En….. een uitspraak van een oude vrouw, dewelke geen enkele politieke ervaring had: “Geld doet de duivel dansen”, is de harde realiteit.!! Ad Verbruggen, NRC, zei ongeveer 10 jaar geleden, dat ” het management de ziel uit de samenleving haalt, en…. wie is de politiek manager in het huidige kabinet….. juist……. “Pinokkio”.
En…. de ziel is inmiddels uit de samenleving gehaald, waarna er chaos is ontstaan.