Wat heeft Rutte gemeen met de CCP?

De Chinese Communistische Partij heeft zowel de eigen bevolking als die van Hong Kong en Tibet ieder spoortje van persoonlijke vrijheid ontnomen en dreigt dat ook nog eens in Taiwan te gaan doen. Onze, steeds meer naar links verdwalende, premier Rutte volgt hun lichtend voorbeeld jegens de Nederlandse bevolking op de hielen met zijn psychopathische betoog en wanbeleid inzake een griepvirus dat niets anders blijkt te zijn dan dat: het zoveelste griepvirus.

Laten wij vooral de nefaste rol van de CCP niet vergeten in enerzijds het aanwakkeren van de Corona panieksituatie door de WHO, die zij volkomen in hun zak hadden met hun communistische marionet aan het hoofd. Anderzijds voeren zij, nog steeds, een hondsbrutale PR campagne om hun schuld aan de uitbraak van het Wuhan virus te verbergen, sterker nog: zij gingen zelfs zover om Italië en de USA de schuld in de schoenen te schuiven!  Hun gangsterpraktijken gaan nu zelfs zover dat een Duitse uitgever zich gedwongen ziet om de volledige uitgave van hun – in de afgelopen zomer gepubliceerde kinderboek getiteld ‘een Corona regenboog voor Anna en Moritz ‘ – te vernietigen. Daarin wordt, op advies van een medisch instituut voor tropische ziekten in Hamburg, geschreven dat het virus uit China afkomstig is, dit volgens een artikel in ‘the Times’. De CCP had zelfs het lef om daarbij de globalistische smoes van ‘racisme’ te gebruiken voor de frase ‘Chinees’ virus, terwijl zij geen enkele moeite hebben met de al even ‘racistische’  UK- variant… 

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

In de afgelopen twee weken heeft Angela Merkel, de  klassieke fasciste uit de DDR, gepretendeerd dat er een Europees coronapaspoort moet komen waarmee zij de greep op haar willige bevolking kan versterken. Niet alleen de Europese Commissie, maar ook haar poedel in het Haagse torentje kwamen ‘kakken tekort’ om op haar volstrekt ongrondwettelijke golflengte mee te surfen. Zoals ik al signaleerde in het artikel ‘de dag des oordeels’ (d.d. 4 maart jl.) wordt deze aanslag op onze persoonlijke vrijheid – als onderdeel van onze mensenrechten – ook veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens èn door Antonio Guterres, de Secretaris Generaal van de V.N. die tientallen lidstaten, waaronder Nederland, aan de oren trok over hun misbruik van de coronahype om de vrijheid van hun bevolking in te perken. Premier Rutte had er echter niet de minste moeite mee om deze week nog eens te stellen dat het ‘nog niet’ opportuun zou zijn om de bevolking middels deze fascistische gangstermethode ‘meer vrijheid te gunnen’.

Wat een gotspe! Hij, de premier, gunt ons niet meer vrijheid maar heeft ons slechts onze vrijheid ontnomen met een ongrondwettelijke ‘tijdelijke noodwet’ die helemaal niet ‘tijdelijk’ is omdat Haagse gladakkers deze ‘tijdelijke’ wet, waaraan geen tijdslimiet verbonden is,  ongelimiteerd blijven misbruiken.  Zo worden wij bedonderd door de Raad van State, de 2e en de 1e Kamer, terwijl ‘ons soort mensen’ vergenoegd in de handjes wrijft over ‘hun Mark’ onder het motto ‘als wij maar geen corona krijgen…’

Chinese database?

Nu barst de bom, want wie schetst de brutaliteit van de Chinese fascisten die afgelopen dinsdag de lef hadden om op grond van verhalen van ‘experts’ van de CCP – u kent hun verre neven en nichten in Nederland inmiddels wel – aan hun marionetten in de WHO voor te stellen dat China een ‘globale database’ gaat bouwen èn beheren, om zo ieder mens op aarde die met het Chinese vaccin is behandeld voor eeuwig te documenteren en van minuut tot minuut in de gaten te houden.

Big Brother in optima forma omdat zo’n systeem onderdeel is van het fascistische ‘social credit system’ wat de globalisten zo dierbaar is.  De WHO had hiertegen notabene geadviseerd omdat daarmee iedereen een ‘digitaal rapportcijfer’ krijgt van Big Brother en geen kant meer op kan zonder bespied en gekortwiekt te worden. In China kunnen miljoenen mensen niet meer van huis dankzij het perfide systeem van ‘social credits’, waarin Google een instrumentele rol speelt, dat nu nauw verweven raakt met de coronapaspoorten, die hiermee volledig door de mand vallen als het pure fascistische machtsmiddel, dat nooit enige andere intentie heeft gekend.

“De grootste boosdoener wordt
nog steeds gesteund?”

Dat brengt ons weer in een grote cirkel bij Pinokkio, die ons en zijn naïeve VVD kiezers vanuit het Haagse torentje al tien jaar dagelijks voorliegt. De avondklok en nu weer het dreigende coronapaspoort zijn het laatste van de premier en zijn collega’s. Navrant is dat een grote meerderheid der kiezers het weliswaar een héél goede zaak vindt dat het kabinet Rutte III is afgetreden, maar de grootste boosdoener toch nog steeds steunt.

Het is nu kort voor de verkiezingen, dus wellicht mag ik uw geheugen nog even opfrissen met een waarschijnlijk incomplete opsomming van premier Rutte’s absolute onbetrouwbaarheid en grenzeloze incompetentie, door terug te blikken op ‘Orde op zaken’, het VVD verkiezingsprogramma van 2010:

  • ‘er moet ruimte komen voor kernenergie’. 
  • ‘landbouw is onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en is met de groei van de wereldbevolking van steeds groter belang voor onze export.
  • Daarnaast speelt de agrarische sector een belangrijke rol als beheerder van ons typische Nederlandse landschap, onze cultuur en onze tradities
  • ‘automobilisten zijn al genoeg geld kwijt aan het bezit en gebruik van hun auto. Er moet elk jaar 500 miljoen euro extra komen voor de uitbreiding van het wegennet. Bezwaarschriften tegen nieuwe wegen mogen alleen worden ingediend door directe belanghebbenden, zoals omwonenden. De maximumsnelheid moet worden verhóógd naar 130 kilometer per uur.’
  • ‘Wij verwachten dat mensen de kansen grijpen die hen worden geboden. Gelijke rechten zijn er voor iedereen. Maar ook gelijke plichten. Allochtonen zijn niet zielig. De overheid is geen plaatsvervangende geluksmachine die alle problemen oplost.’
  • ‘Wie zijn examen Nederlandse taal niet aflegt of niet met succes afrondt, verliest zijn verblijfsrecht en krijgt geen toegang tot de bijstand. De toegang tot de sociale zekerheid voor vreemdelingen moet sowieso worden beperkt. Het is niet eerlijk dat mensen door foute prikkels te snel in een uitkering belanden en daarin blijven.’
  • ‘Burgers moeten -ook ’s avonds- onbekommerd kunnen gaan en staan waar ze willen, zonder gevoelens van onveiligheid. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. In alle gevallen, van vandalisme tot terrorisme, is een krachtig antwoord van de overheid nodig. Overlast en criminaliteit moeten snel en keihard worden aangepakt. De overheid dient de wet- en regelgeving strikt te handhaven.’

Inmiddels zijn er elf desastreuze jaren verstreken en heeft Rutte slechts de oren laten hangen naar linkse ideologen die nergens verstand van hebben, laat staan van de complexe energievoorziening. Maar dat valt niet op met een premier die ook nooit een vak heeft geleerd maar wèl acht lange jaren over een simpele geschiedenisstudie wist te doen… Ook wordt de landbouw de nek omgedraaid in een harmonieus globalistisch scenario vol van leugens over CO² en de vermeende invloed daarvan op ons klimaat en rijden wij 100 km. om een communistisch jochie dat nog nat achter de oren is een lol te doen. U kent het hopeloze verhaal van de inefficiënte windmolens en zonneparken, terwijl de staat een bron van vreugde is voor gelukszoekers met gratis huisvesting ten koste van Nederlandse jongeren, met gratis zorg en gratis geld, terwijl onze tradities en cultuur worden uitgeleverd aan dubieuze figuren met een véél te grote mond. Duizenden uitgeprocedeerde gelukszoekers worden door een met parels behangen kakelende kip ongemoeid gelaten en Amsterdam smijt zelfs ongestoord tientallen miljoenen over de balk om deze krakers het naar de zin te maken.

Het toppunt van premier Rutte’s brutale bedrog is wel de uitspraak in 2010: ‘de overheid is er voor de burger, niet andersom. De laatste jaren is de afstand tussen de burger en de overheid gegroeid en is het wantrouwen tegenover de staat groter geworden. Spreekt de overheid wel de waarheid? Mensen hebben weinig vertrouwen in de rechtsstaat en het optreden van de overheid.’

Je kan zeggen wat je wilt van Rutte, maar in 2021 blijken zijn woorden van profetisch gehalte. Onze faalhaas heeft kennelijk paranormale gaven, maar daarmee gaan wij ras naar de donder als er ook nog eens een Rutte IV komt, met Frans Timmermans als erelid en de Moslimbroederschap in de 2e Kamer. Kijkt u eens naar de discrepantie tussen, om de vier jaar, één of twee weken van pure leugens voor de naïeve kiezers, gevolgd door tien jaren van steeds linkser wanbeleid! 

De CCP doet alles heel bot en openlijk, terwijl Rutte zijn gif doseert, maar wat hebben wij toch op ons geweten dat wij met zo’n triest figuur opgescheept zijn, en mogelijk blijven?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
2 jaren geleden

P.S:

Wie wil er nog een vaccinatiepaspoort hebben?

Denemarken stopte zondag,uit voorzorg,met het AstraZeneca-vaccin i.v.m. een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels.

Dit is hèt uitverkoren vaccin van gekke Henkie Hugo, terwijl Oostenrijk zondag ook al, tijdelijk, stopte met AstraZeneca nadat een 49-jarige vrouw door trombose overleed en een jeugdige, 35 jarige, net ingeënte, patiënt urgent naar een IC werd gebracht – niet voor Corona, maar voor Hugo’s Coronavaccin. Dus het zijn kennelijk niet de ‘oudjes’ die aan dit vaccin sneuvelen…

Zoals ik al eerder meldde hebben de USA en Zwitserland het Astra Zeneca vaccin volledig geweigerd voor gebruik. Ook van Pfizer zijn er al veel te veel alarmerende, wereldwijde resultaten geresulteerd.

Rafi
2 jaren geleden
Antwoord aan  r.dunki

Ik wacht op het moment dat mensen zoals De Jonge, Rutte en Grapperhaus zich publiekelijk en met controle door Baudet dat het geen placebo betreft laten vaccineren.

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

Inderdaad… Vorige maand waren in Noorwegen meer dan dertig doden te betreuren, reden waarom zelfs de Chinezen de Noorse regering verzochten om die vaccinaties urgent stop te zetten.

In mijn directe omgeving vroegen toen meerdere, kerngezonde ouderen zich hardop af waarom zij een mogelijk doodsvonnis over zichzelf zouden afroepen met een vaccinatie en zij doen dat nog steeds.

Ik ook trouwens, want de ellendige pers is muisstil over al deze missers, terwijl bijvoorbeeld jonge vrouwen al voor het leven onvruchtbaar zijn geworden en veel mensen levenslange handicaps oplopen dankzij idioten als Hugo de Jonge en Mark Rutte.

Deze politieke farce heeft nauwelijks iets met de volksgezondheid van doen, en dan nog eens onder leiding van een arrogante, domme lagereschool meester die een onbewezen vaccin durft te vergelijken met een fricandel ! Wat een uitzonderlijke proleet…

Puck van der Land
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

Ik wacht er ook op, alleen ik geloof niet dat het gaat gebeuren, want ze verzinnen allerlei smoezen om er onderuit te komen. Neem nou De Jonge: krijgt ie van de week een appje dat hij met een “geïnfecteerde” in contact is geweest. Hij moet 4 of 5 dagen in quarantaine, en dan blijkt natuurlijk dat hij niet geïnfecteerd is. Of…. waarschijnlijk wel, en dan hoeft hij geen vaccin meer want dan is hij van zichzelf immuun geworden….. Bovendien geeft die quarantaine hem een geweldige manier om zich niet te vertonen op de CDA-bijeenkomst waar hun geweldige afgang zal worden gememoreerd. Die afgang heeft het CDA te danken aan hem, De Jonge met zijn zwalkende beleid en leugenachtige praat, te danken aan Hoekstra die de plank een paar keer missloeg, en aan het geen gevolg geven aan wat Omtzigt allemaal boven tafel heeft gehaald aan fouten in de toeslagenaffaire. Omtzigt zit nu overwerkt thuis: het is niet alleen de inspanning die hij heeft geleverd om de waarheid boven tafel te krijgen, maar vooral de halfzachte geniepige manier waar Rutte en het CDA omgaan met dit weerzinwekkende beleid en het gebrek aan uitvoering om de slachtoffers schadeloos te stellen.
Het interesseert me geen barst of het CDA wint of verliest. Wat me wel interesseert is wat er gedaan gaat worden met wast Omtzigt en Renske Leijten boven water hebben gehaald en of de mensen die daar de dupe van zijn eindelijk recht gedaan wordt.