De geschiedenis herhaalt zich

‘l’Histoire se répète’ (de geschiedenis herhaalt zich) en de mensheid wordt verondersteld daar iets van op te steken, maar wat? Momenteel is er een nietsontziende, dogmatische ontwikkeling gaande die na een drietal eeuwen van verlichting, het licht weer probeert uit te doen.

Die ontwikkeling probeert om de verlichting radicaal uit te wissen, zelfs te vervangen door een op gebakken lucht gevestigde, nihilistische intolerante. In de 18e eeuw, ook wel de eeuw van de rede, zagen wij juist een cultuurfilosofische beweging opkomen in reactie op dergelijk dogmatisch autoriteitsgeloof.  Descartes en Spinoza hebben hun briljante licht hierin laten schijnen maar hun hedendaagse, van haat vervulde, tegenhangers zijn te dom om voor de duvel te dansen.

Joseph Wright of Derby – europeana.eu. Afb: publiek domein / Wikipedia

De verlichting probeerde, als een frisse wind, rede, ratio te bevorderen en het filosoferen – een intellectuele uitwisseling – en wetenschap te stimuleren in hun strijd tegen bijgeloof en absoluut monarchaal machtsmisbruik zowel in de staat als in de, toen nog almachtige, intolerante kerk. Die had zich nog niet zo lang daarvoor bediend van de brandstapel om andersdenkenden ‘tot rede te brengen’. Dat doet sterk denken aan wat wij anno 2021 op ons af zien komen in de orgie van ignorante, van haat vervulde, linkse intolerantie die het gemunt heeft op onze zo bloedig verworven (filosofische) vrijheid om te denken en te zijn wat wij wensen te zijn en te denken.

Die verlichting gaf een impuls aan onze Westerse beschaving en inspireerde het objectieve denken over religie, kunst, filosofie en wetenschap. Helaas ook aan de politiek, die onweerstaanbaar werd aangetrokken door het vacuüm van de vergane, absolute monarchistische macht dat de door de ratio uitgerangeerde onderdrukkers achterlieten. De verlichting was voor alles een maatschappelijk proces dat tot op heden voortduurt, maar waarbij globalistische geesten voortdurend aan de stoelpoten zitten te zagen. In Nederland hebben wij in dat proces niet zozeer last van originele denkers – voor zover die überhaupt bestaan – maar des te meer van slaafse, ‘progressieve’ meelopers zoals Mark Rutte en het ijdele leeghoofd Sigrid Kaag.

Eén van de kenmerken van het salonsocialisme, toevallig ook van het fascisme, is het blinde geloof in het nut van’ verandering omwille van de verandering’, ook wel ‘progressiviteit’ genoemd. De verlichting schonk ons al modernisering door individualisering (die ons nu liefst weer wordt afgenomen in de collectivistische identiteitshokjesgeest), door emancipatie en feminisme (die de genderidioten zichzelf nu vrijwillig afnemen), het gelijkheidsbeginsel en de mensenrechten (die nu misbruikt worden door globalisten om ons eronder te krijgen). Kortom het was de bakermat van het klassieke liberalisme, maar ook van het decadente liberalisme – ook wel (salon-)socialisme genoemd èn het anarchisme. Van de constructieve zijde van de verlichting komt het streven om het oude (de religie) en het nieuwe (kennis en wetenschap) te verenigen, van de meer kritische vleugel van de verlichting komt de scheiding van kerk en staat en, in een later stadium, de democratische scheiding der machten. U ziet hoe de pendule van de historische klok na drie eeuwen tendeert terug te zwiepen, waarbij in plaats van verlichting weer ignorantie, aanmatiging en de vertrouwde intolerantie der oude aristocratische alleenheersers  nieuwe grachtengordel elites en de ‘salonsocialistische kerk’ hun comeback proberen te maken.

“Karl Marx richtte postuum
meer schade in deze wereld
aan dan Atilla de Hun”

Wat zo intriest is, is het feit dat wij een opportunistische, linkse premier hebben die liefst acht lange jaren geschiedenis ‘gestudeerd’ schijnt te hebben, maar niet beschikt over voldoende historische kennis en eruditie om de bui te zien hangen. Integendeel, in zijn monomane streven naar persoonlijke glorie is hij instrumenteel in deze race naar de bodem, of noem het de race naar de ‘Untergang des Abendlandes’. Dàt was het doel van een hork genaamd Karl Marx, die postuum meer schade in deze wereld heeft aangericht dan Atilla de Hun, Adolf, Josef en Mao tezamen.  

Laten wij daarom nu eens kijken naar de ‘onverlichte wereld van het globalisme’, waarvan wij het jammerlijke duo Mark en Sigrid als voorvechters in ons landje hebben. Waar staan wij anno 2021 in deze globalistische greep naar de macht? Deze machtsgreep manifesteert zich, naast de klimaatwaanzin – met valse sprookjes over CO2 en N2, twee volstrekt onschadelijke gassen in onze atmosfeer – ook in de ziekelijke coronahype, waarbij een vrij ordinaire griep wordt misbruikt voor een greep naar de macht door het globalisme om te zien hoever zij daarmee kunnen komen.

Dàt is de essentie! Hoe lang laat de mensheid zich nog koeioneren door dit leugenachtige tuig dat gebaseerd op de grote leugen over het klimaat hun eerste aanzet deed, om vervolgens naadloos over te schakelen op de andere grote leugen van covid-19, om ons eronder te krijgen. Hoe kan het zijn dat leugenachtige politici, journalisten en ‘wetenschappers’ de last van hun desastreuze corona lockdown op onze schouders afwentelen en daarbij op gevaarlijke wijze de ware wetenschap ook nog eens ondermijnen?  

Inquisitie 2.0

De ratio stipuleert dat het essentieel is, voor ware wetenschapsbeoefening, dat onderling verschillende ideeën voor het voetlicht worden gebracht en niet dat een stel loze babbelaars als Obama en Klaver ons komen vertellen dat ‘science is settled’! De Spaanse lef van deze ideologisch misvormde gedrochten klotst over alle boorden, terwijl stompzinnige pers en media als de NPO hun uiterste best doen om eminente, zelfstandige wetenschappers te ‘cancellen’ met hun obligate praatjes, rechtstreeks uit de goot, over ‘andersdenkende complotdenkers’ die door de BigTech gangsters glashard worden gecensureerd…  Dàt is het ignorante volk dat zelf niet eens doorheeft hoe zij gekneed en gemanipuleerd worden door de nieuwe ‘would-be’ machthebbers, zij zijn ‘de nuttige idioten’. Deze onbeschaamde 21e eeuw Inquisitie heeft teveel slachtoffers gemaakt om op te noemen; ik waag mij hier toch aan een vijftal prominenten die vol in de vuurlinie liggen:

 • Dr. Scott Atlas was een Amerikaanse ‘special advisor to the president on COVID policy’ tussen juli en november 2020, die met zijn rijke ervaring in de volksgezondheid sector adviseerde om een balans te vinden tussen het risico van verspreiding van covid-19 en maatschappelijke schade door lockdowns. Andersdenkende wetenschappers kregen van hem alle kans hun mening te verkondigen van de kansel, maar ‘the Journal of the American Medical Association – het vlaggeschip der medische tijdschriften in de USA – publiceerde een gratuit opinieartikel dat hem door het slijk haalde zonder enige referte aan zijn wetenschappelijke werk, waarna zijn repliek geweigerd werd.  Zijn vergrijp?
  Hij had gesignaleerd dat de grootste aantallen slachtoffers zouden vallen onder bejaarden, en dat resulteerde landelijk bijna overal in groot succes behalve in de staat New York. Daar wist een links activistische gouverneur Cuomo het weer eens beter en hij wordt nu door de justitie, terecht, onderzocht wordt voor zijn rol in de voortijdige dood van meer dan 15.000 oudjes. Die Andrew Cuomo is een Amerikaanse versie van onze schoenenfetisjist Hugo, die helaas niet door onze Justitie tegen het licht wordt gehouden terwijl ook hij duizenden doden op zijn naam heeft staan..
 • Dr. John Ioannidis is een wereldberoemde wetenschapper die sinds het begin van de covidhype betere wetenschappelijke info eiste voor optimale beleidsvorming. Hij publiceerde in the “Bulletin of the World Health Organization,” een artikel inzake de geringe mortaliteit van het covid virus – meerdere ‘orders of magnitude’ minder dan de linkse politiek en pers pretendeerden – en werd daarop vals beschuldigd door ‘BuzzFeed News’ van politieke bias en belangenverstrengeling waaraan, naar ik meende, slechts de Nederlandse scharrelaar Ab Osterhaus schuldig is.
  In twee artikelen in de ‘Scientific American’, presenteerden twee eminente medische journalisten bewijs dat de daarop volgende aanklacht tegen Ioannides vals was, en dat zij de laster van de linkse pers als substituut voor fatsoenlijk wetenschappelijk bewijs veroordeelden.
  Uiteraard werd dit moedige tweetal aangevallen en publiceerde hun dweil van een uitgever enkele lachwekkende proforma correcties op hun artikel.
 • Dr. Sunetra Gupta, van de universiteit van Oxford, is een eminente epidemioloog die notabene door verschillende politici en journalisten werd aangevallen die samen nog niet dàt van covid wisten wat zij al vergeten had! Ook zij had betoogd tegen de lockdown om daarvoor in de plaats logische bescherming voor te stellen van zwakkere groeperingen, waardoor de rest van het land minder overlast en schade zou ondervinden.  Matt Hancock, de Engelse versie van Hugo de Jonge, presteerde het om haar professionele advies te miskarakteriseren, terwijl in het Parlement M.P. Neil O’Brien haar verweet ‘verhaaltjes te vertellen’; de hersenloze linkse pers deed het uiteraard nog eens dunnetjes over. Vervolgens waarschuwde zij in oktober uitdrukkelijk voor een hernieuwde lockdown, maar de regering negeerde al haar wetenschappelijk beargumenteerde adviezen. Alsof je Rutte en zijn komedianten van de RIVM en het OMT ziet…
 • Dr. Carl Heneghan, een andere epidemioloog die leiding geeft aan ‘the Centre for Evidence-Based Medicine at the University of Oxford’, werd op identieke wijze voor rotte vis uitgemaakt hoewel hij zich al zijn gehele carrière met deze materie bezig houdt. Wat voerden zijn idiote critici aan?
  Dat hij ‘antiscience’ zou zijn…, alsof je Obama en Klaver weer eens hoort. Ook zijn sluitende bewijs dat de Engelse regering niets begrijpt van hun eigen covid-statistieken (echo’s van Maurice de Hond?) werd beloond met hoon, hoewel dodelijke busongelukken of ‘covid doden’ vele maanden na hun herstel van de griep toch moeilijk als covid doden gekwalificeerd kunnen worden.
 • Tot slot Dr. Jonas Ludvigsson, professor in de epidemiologie aan het prestigieuze Karolinska Institute in Zweden, die een baanbrekende studie publiceerde in ‘the New England Journal of Medicine’, waaruit helder bleek dat het veilig is om scholen open te houden, zowel voor kinderen als leraren. Zijn advies is wereldwijd opgevolgd en bijvoorbeeld de staat Florida heeft nooit problemen met covid in de scholen gehad. Desondanks werd hij overladen met kritiek uit Zweden en van internationale ‘wetenschappers’ en ‘journalisten’.

De conclusie dat lockdowns niet helpen lijkt gerechtvaardigd, kijkt u maar op dinsdagavond naar die krampachtige pantomime van Mark& Hugo op de willige NPO. Zij gaan maar door terwijl de lockdowntheorieën van voornoemde wetenschappers stuk voor stuk correct zijn gebleken en de besmettingen er niet door teruglopen, mijnheer Rutte…  De enige rationele uitweg is de bescherming van deze kwetsbare, kleinere groepen in plaats van hele landen lam te leggen en hele volksstammen van MKB-ers en andere ondernemers het faillissement in te jagen. Is het u ook zo opgevallen dat op de VVD lijst voor de 2e Kamer niet één ondernemer stond?! De grote voorstanders van de lockdown zijn degenen die er geen last van ondervinden, ambtenaren, politici, goed boerende jonge ondernemers die stuk voor stuk thuis kunnen blijven. Maar zij zijn het die de last van de lockdown afwentelen op de schouders van de armere deel van de samenleving, de oudere, hogere risicogroepen uit de werkende klasse en de boeren die juist de ruggegraat van de samenleving zijn waren, maar nu door CDA en VVD worden verraden en straks door Kaag afgemaakt. 

Dat er nietsnutten op het internet rondzwerven die alles en iedereen ‘trollen’ is één ding, maar dat politici en activistische pers de ware, onafhankelijke wetenschappers daar de nek willen omdraaien typeert de huiveringwekkende boodschap aan andere objectieve wetenschappers en idem pers dat zij op hun tellen moeten passen en liefst zelfcensuur toepassen, voordat een 37 jarige puistenkop als Mark Zuckerberg dat voor hen doet en hen vervolgens werkeloos maakt. Het vertrouwen van het grote publiek in serieuze wetenschap wordt bewust ondermijnd, sterker nog, de gehele wetenschap wordt ondermijnd door een intolerante, geïndoctrineerde collectie haatzaaiers die de volle steun genieten van Mark Rutte en Hugo de Jonge. De verloederde (presidenten van onze) universiteiten zullen daar niets aan doen, getuige de onbeschaamde recente aanval op Paul Cliteur door een kip zonder kop, maar als wij er nu niet een enorme schop onder geven komt er rap een einde aan drie eeuwen van verlichting en gaan wij ‘terug naar de toekomst’, naar de donkere tijden van Big Brother’s fascisme.  Baudet wil wel, maar kan het niet alleen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties