Tussen Lale en Kauthar

Dankzij de religie van de vrede heeft de Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül (Amsterdam, 1997) haar ouderlijk huis moeten ontvluchten. Daags daarna werd de fundamentalistische Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen.

Het kan verkeren; de ene islamitische vrouw moet onderduiken om het vege lijf te redden en de ander wordt door eenzelfde groepering op het schild gehesen. Het verschil tussen beiden is inschikkelijkheid. De islam eist totale onderwerping, beweerdelijk aan God (Allah) maar in werkelijkheid natuurlijk aan de doctrine, de cultuur en vooral de imam. Die doctrine en cultuur staan haaks op de moderniteit; waar de moderniteit vrijheid en vooruitgang (zowel wetenschappelijk als sociaal en maatschappelijk) predikt, daar kiest de islam voor een bevroren toestand van ca. 600 AD. Consequent is die islam niet; moslims nemen nogal eens het moderne vliegtuig. Is het niet om vrijheid en veiligheid in het democratische Westen te zoeken, danwel om het toestel te gebruiken om ermee door gebouwen te vliegen en datzelfde Westen zoveel mogelijk schade toe te brengen.

De verschillen tussen de moderniteit en de islam komen dus niet tot uitdrukking in materiële zaken, maar concentreren zich vooral op de sociaal-maatschappelijk en politiek terrein. Het kwartje dat je dan toch echt met een ideologie hebt te maken, wil maar niet vallen bij linkse partijen zoals GroenLinks. Dat men in de islam ook een beetje aan religie doet, ach: het zal wel. Wie de krakkemikkige koran leest, kan weinig anders concluderen dan dat deze armzalige poging nog niet in de schaduw kan staan van wat zij poogt te reproduceren, zoals Thora en het Oude Testament. De koran is eigenlijk het ‘Mein Kampf’ van Mohammed en grote delen laten zich lezen als ‘Vom Kriege’ (Carl von Clausewitz). Al teveel religiositeit staat er niet in. Onder islamitische ‘geestelijken’ is het gebruikelijk die visie te pareren met opmerkingen als “u snapt helemaal niet wat daar staat”, maar verzuimen al te graag uiteen te zetten wat daar dan wel staat. Iets met islamofobie kennelijk.

Wanneer Mohammed in 622 AD met zijn handjevol volgelingen uit Mekka wordt verjaagd omwille van zijn opdringerige prediken, kiest hij voor de gewelddadige methode. Hij begint vanuit het nabij gelegen Medina (destijds ‘Yathrib’) met wisselend succes karavanen te overvallen en laat zijn makkers in de buit delen: Soera 8, Al-Anfal (‘de buit’). Tja: die makkers wilden met het oog op de buit natuurlijk maar al te graag moslim worden. Jatten onder God’s Genadige Hoede is overigens in meerdere religieuze takken van sport gemeengoed. Pak eens een rondje Vaticaan voor verduidelijking. Religieuze organisaties kun je daarom ook wel criminele organisaties noemen.

Kauthar – wiens vader een invloedrijke rol speelt in de moslimbroederschap (zie Carelbrendel.nl) terwijl zijzelf een rol speelde in de jeugdafdeling van die broederschap als vice-voorzitter FEMYSO – heeft het islamisme ogenschijnlijk omarmt en Lale probeert er van te vluchten. Een vrouw die zich niet vrijwillig laat opsluiten door de islam, is genoodzaakt zichzelf op te sluiten en een andere vrouw, die kennelijk bevangen is door het Stockholm-syndroom, wordt in de Tweede Kamer gekozen.

Dan ben je als burger toch wel benieuwd wat de Kamervoorzitter straks tegen deze juffrouw gaat vertellen wanneer blijkt dat die ‘in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens [draagt of voert], welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven’.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

In feite is ” iedere” discussie over geloof ONZIN. In de kern van de zaak is het geloof pure fantasie. Iedereen moet geloven wat hij wil, maar laat “men” dat dan doen achter de voordeur. Het spektakel, Religie is gewoon zuivere psychiatrie.
Immers: Het is de angst voor een “Fysiologische” verscheiden en “men” de zin van het leven niet begrijpt. Fanatici kleven zich aan aan een ” hersenschim” vast omdat het ook te maken heeft met MACHT. Het afgedwongen respect is dan de machtsfactor.
Maar, wie moet nu respect hebben voor mensen die ” een HERSENSCHIM ” aanbidden? En waarom kan “men” religie een wetenschap” noemen?

Er zijn al zoveel boeken en geschriften waar men er duizelig van wordt. Alles wat geschreven wordt over religie hoort, mijns inziens, thuis in de rubriek ” Psychiatrie”.

Het vraagstuk “dood” en “religie” is en blijft een vraagstuk. Een ieder geeft er maar een eigen aanvulling aan.

Neef Jansen schrijft :””De teneur van deze doctrine is wel steeds hetzelfde: het is een rechtvaardiging voor grootschalig roven, liegen, moorden, oplichten, afzetten, uitzuigen, kind- huwelijken, necrofilie, verkrachten, groeps- verkrachten van niet-islamitische meisjes (in de UK naar schatting meer dan 500.000 slachtoffers) en nog veel meer aan weerzinwekkende criminaliteit en terreur.””
 
Een uitstekende omschrijving…….van wat er nu speelt uit naam van een ” hersenschim “Allah”. Maar wel angstaanjagend. Moet U toch het boek van Antonie van Kampen lezen, ” Wijkende Wildernis” ( 1952) waarin wordt omschreven hoe kannibalen te werk gingen in het vroegere ” Nieuw Guinea”.

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Ik heb op internet dat boek ingezien, over koppensnellen en kannibalisme [Wijkende wildernis (onder kannibalen en Christen-Papoea’s) | Stichting Papua Erfgoed (PACE)] Mensen die nog geloven in de romantische waan van de ‘nobele wilde’, zouden zeker dit boek eens moeten lezen. In Latijns-Amerika waren culturen waarin grote aantallen mensen het hart werd uitgesneden en geofferd aan de goden, in India had je lange tijd de praktijk van weduwenverbranding, in China werden vrouwen op grote schaal de voeten afgebonden. De mars naar beschaving gaat gepaard met het overkomen van dergelijke barbaarse praktijken. Althans, dat was tot voor kort zo de gewoonte. Want in het zo dominante cultureel marxisme lijkt alle niet-westerse cultuur heilig verklaard en moet vooral de westerse cultuur object zijn van continue laster, karaktermoord en beschadiging (zie o.a. Trotsky, Alinsky, Gramsci; postmodernisme en het Woke-fascisme). De islam is overduidelijk de op schrift gestelde mores van woestijnrovers waarin dominante mannetjes het voor het zeggen hebben, waarin de vrouw eigendom is van de man en verder niks te zeggen heeft, en waarin niet-moslims er zijn om te bekeren of anders uit te zuigen, slaven aan te leveren en te vermoorden. Verder is voorgeschreven in de islam dat als de islam nog zwak is, dat dan de niet-moslim is te bejegenen met het praatje dat de islam vredelievend is en barmhartig, en dat als de islam machtiger is geworden, dat dan de niet-moslim is te vragen om zich te bekeren tot de islam, of dat anders die niet-moslim is uit te buiten of te vermoorden. De islam is aldus een algoritme van dood & destructie. De islam heeft nul interesse voor wetenschap, veracht democratie en mensenrechten, en ziet de linkse islamknuffelaar als handig te gebruiken idioot die te zijner tijd is af te maken als de islam eenmaal aan de macht is (in Nederland ergens in de tweede helft van deze eeuw). De islam gaat een groot probleem worden in de toekomst. Dit juist omdat heel de politiek van VVD t/m GL ostentatief weigert het gevaar van de islam waar te nemen. Dit betekent dat de islam nog heel veel slachtoffers zal maken, onthoofde onderwijzers, vermoorde priesters, vermoorde advocaten, verkrachte vrouwen en meisjes (en jongens), mensen die omkomen bij aanslagen, de schade van een veelvormige bendecriminaliteit, bedreigde politici, kunstenaars, schrijvers, vernielingen aan kerken, autobranden, verslechterend onderwijs, toenemende onveiligheid, bewakingsstaat, segregatie, polarisatie, afnemend sociaal kapitaal, afnemende creativiteit, burgeroorlog, stratenoorlog, toenemende armoede, toenemende aantallen in voedselbanken en dakloosheid, steeds meer corruptie, enzovoort – zeg maar het Libanonscenario, of hoe dit ‘Zwitserland van het Midden Oosten’ door teveel islam veranderde in een dysfunctionele schurkenstaat. Mijn standpunt is dat de islam verboden moet worden. De islam is een continue aanslag op de mens en de menselijkheid. Samenleven met de islam is onmogelijk. En politici die suggereren dat dat wel mogelijk is, zijn wat mij betreft zwakzinnig of extreem ongeinformeerd of criminelen met een agenda. Ze zijn in ieder geval vijanden van de mens en de menselijkheid.

Neef Jansen
2 jaren geleden

Die voorzitter zegt helemaal niks, uit angst onmiddellijk besprongen te worden door de racisme!-roepers van Links. Maar het wetenschappelijk onderzoek is inmiddels heel duidelijk. De islam is maffia met een godje. Een soort scientology maar dan bedacht ergens in de 8e eeuw. Voor het bestaan van Mohammed is geen enkele aanwijzing te vinden, integendeel zelfs, en wat betreft de koran, die verondersteld wordt een kopie te zijn van allah in de hemel, daarvan weet men inmiddels dat er 26 verschillende versies zijn. De teneur van deze doctrine is wel steeds hetzelfde: het is een rechtvaardiging voor grootschalig roven, liegen, moorden, oplichten, afzetten, uitzuigen, kindhuwelijken, necrofilie, verkrachten, groepsverkrachten van niet-islamitische meisjes (in de UK naar schatting meer dan 500.000 slachtoffers) en nog veel meer aan weerzinwekkende criminaliteit en terreur. In een mentaal gezonde wereld zou de islam onmiddellijk verboden worden, de korans verbrand en moskeeen opgeblazen, en de restanten zou men tentoon kunnen stellen in musea, zoals er ook musea zijn waarin de horror van Holocaust en Goelag Archipel wordt duidelijk gemaakt. We hebben evenwel te maken met het allesdoordringend Deugdogma van Links dat zegt dat de islam de religie van de vrede is en dat alle islamkritiek racist is. En zo strompelen we verder, richting een waarschijnlijk vele eeuwen voortwoekerende burgeroorlog.

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Nog even ter toelichting op het bovenstaande: de wetenschapsfilosoof Sir Karl Popper geeft al aan dat de moderne open samenleving een existentieel gevaar als de islam niet zal overleven als het dat gevaar tolereert en z’n gang laat gaan die moderne open samenleving te vernietigen. De islam doet dat stap voor stap door intimidatie jegens andersdenkenden, speciaal islamcritici; door te infiltreren in bedrijfsleven en politiek; door grote gezinnen en massa-immigratie; door straatterreur en terreur op scholen en werkplekken; en door het opzetten van een aparte subcultuur van hersenspoeling en indoctrinatie in haat jegens andersdenkenden. Het is daarbij van belang om islam geheel los te denken van de mensen die er het slachtoffer van zijn, zeker de moslims, maar ook alle niet-moslims. De islam is als een algoritme dat gericht is op de afbraak van de mens en de menselijkheid. Het is een idee die zeer destructief is. Geen samenleving die zich niet teweer stelt tegen die islam, zal die islam overleven. En zodra een samenleving onder invloed van het destructieve effect erop van de islam stervende is (zie Libanon bijvoorbeeld), dan zal de islam op zoek gaan naar nieuwe samenlevingen om ook die af te breken. Er is een groeiend aantal auteurs die ons deze bittere waarheid aangaande de islam voorhouden: “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30. “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. De islam zelf is trouwens heel helder wat betreft haar intenties: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12.