Belastinggeld voor ondemocratische processen

De bejegening van personen, die niet zonder meer mee willen varen met het klimaat bootje van de links-liberale gelovige, concentreert zich op termen als ‘klimaatontkenner’, ‘wappie’ en ‘complotdenker’.

Vaak bevestigen die kromme commentaren dat veel Nederlanders die zo begaan zijn met het klimaat, het effect van klimaat maatregelen voor flora en fauna en gezondheid van mensen die in de nabijheid wonen van de alternatieve niet-fossiele energie bronnen, voor lief nemen. Hoewel het nog steeds niet is bevestigd dat die maatregelen een positief effect op onze leefomgeving hebben, wordt een discussie veelal bruusk afgekapt met de uitspraak “het klimaat wordt er beter van“.  Meestal behoren die reaguurders tot het segment dat de kosten blijkbaar moeiteloos kan dragen en/of niet in de buurt van windmolenparken en zonneweiden moeten wonen. Dan is het inderdaad gemakkelijk praten.

Energieakkoord 2013

Afb: pixabay

In de achterliggende periode ging de discussie hoofdzakelijk over de inhoud en effecten van het Klimaatakkoord 2018 en werd het effect van het Energieakkoord 2013 dat na maandenlang polderoverleg door 47 partijen werd gesloten, onterecht genegeerd. Met het 2013 Akkoord streefde de overheid er naar in 2020 14% van de energiebehoefte te dekken oplopend naar 16% in 2023. Het akkoord wordt door Gert-Jaap van Ulzen gekwalificeerd als een akkoord onder subsidieontvangers over de verdeling van belastinggeld. Die belastingbetaler zelf heeft nooit aan tafel gezeten en het akkoord is nooit ter stemming aangeboden aan de leden der Tweede Kamer. Er is bijvoorbeeld dan ook nooit een ordentelijke kosten/baten analyse gemaakt, een warm ontvangen omissie die we ook bij het Klimaatakkoord terugvinden. Wat gaat het kosten en hoeveel duurzame energie krijg ik daar dan voor?

Destijds informeerde de toenmalige Minister Kamp het Parlement dat de kosten van het Energieakkoord tussen de €13 tot 18 miljard zouden bedragen. Hoewel de kosten van het Energieakkoord tot 2038 doorlopen, dekte die voorlopige doorrekening slechts de periode 2013-2020 en op basis van die uit de losse pols berekende kostenhoogte zouden Nederlandse huishoudens jaarlijks ruim € 1600 moeten betalen voor een duurzaam Nederland afgekoppeld van het Nederlandse gasnet, vol windmolenparken en zonneweien.

Een nieuw rapport schroefde die Kampcijfers op naar € 37 miljard en de doorsnee burger wist al snel dat die bedragen niet juist konden zijn. De Algemene Rekenkamer(AR) waarschuwde in 2014 dat de kosten van het Energieakkoord 2013 naar de € 60 miljard zouden oplopen waagde in 2015 een poging om inzicht in de kosten effecten te geven en kwam op een voorzichtige, desondanks schokkende €73 miljard uit. Andere berekeningen kwamen voor de periode 2015-2020 uit op meer dan €100 miljard. Dat betekent meer dan €12.000 per huishouden! De laatste schattingen hebben het over een bedrag van meer dan € 100 miljard. Diverse rapporten onderstrepen dat het verhalen van de kosten van het energiebeleid op het bedrijfsleven geen soelaas biedt. Uiteindelijk komen alle kosten toch bij de burgers terecht.

Klimaatakkoord 2018

De besluitvorming van het Klimaatakkoord heeft geresulteerd in vijf klimaattafels. Vervolgens liet het zoveelste Kabinet Rutte de samenleving weten dat  in 2035 nieuwe auto´s alleen op elektriciteit en waterstof zouden rijden. Het moest de dood betekenen van het aardgas en de geboorte van de opwarming van huizen[1], kantoren, ziekenhuizen etc. d.m.v. geothermie toegeleverd via warmtenetwerken en een energie intensieve industrie. Voor de stimulering van die projecten had de Minister in 2016 €9 miljard aan subsidies uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en die steeg in de daaropvolgende twee jaar naar een kleine € 12 miljard in 2017 en 2018.

Net zoals bij het Energieakkoord van 2013 zijn veel kosten nog ongedekt of zitten verborgen in de 600 voorstellen van het Klimaatakkoord. Onduidelijk was en is wie ervoor opdraait. In hoeverre draait de burger op voor het aanpassen van huurwoningen, wat zijn de gevolgen van een eventueel gebrek aan eensgezindheid van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) van flat resp. appartementen complexen[2] en de omschakeling naar CO2 neutraal openbaar vervoer. Wie gaat de mega windparken op zee betalen? Daardoor kan het Centraal Planbureau (CPB) niet berekenen hoeveel lasten de burgers op hun nek gaan krijgen. Dat de burger moet betalen is het enige wat zeker is.

De kosten van het Klimaatakkoord voor zover die nu bekend zijn, concentreren zich op kosten verbonden met het beperken van de CO2 emissie in de atmosfeer en strekken zich uit van het energieneutraal maken van het woonhuis[3], verplichte aanschaf van een elektrisch vervoermiddel[4], afkoppeling van het gasnet en een variabel bedrag aan indirecte kosten[5] Voorshands worden de kosten op basis van de doorrekening van 128 van de herkenbare 300 (van de 600) klimaatmaatregelen op een totaal bedrag van (€ 450 (afkoppeling gasnet) + € 320-800 (energieneutraal woning) + € 240 (gedwongen overstap op elektrisch platform)+ een variabel bedrag aan indirecte kosten (energieverbruikkosten, energie belasting etc.) tenminste € 1400 miljard geschat.

Zwaard van Damocles

Eind maart 2019 heeft Aedes – de koepel voor woonorganisaties – al laten weten dat zij zich niet herkent in het bedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft opgehoest voor het energie neutraal maken/vergroenen van huurwoningen. Die liggen volgens Aedes veel hoger dan het PBL heeft berekend. De kosten zijn volgens Aedes tenminste twee keer zo hoog en op bepaalde gebieden zelfs aanzienlijk hoger. Het draait hierbij vooral om het vergroenen van sociale huurwoningen. Aedes beweert dat de kosten voor de informatie en communicatie van/richting bewoners, verhuiskostenvergoedingen en de kosten voor de bouwplaats niet zijn meegenomen en het verschil loopt dan op tot enkele honderden miljoenen. De voorzitter van de koepel stelt bovendien dat het verschil door een structurele onderschatting ook bij de andere klimaattafels voorkomt. Een andere deelnemer bij het overleg met Kamerleden ondersteunt die vaststelling van Aedes en stelt dat er veel aannames zonder deugdelijke kosten onderbouwing in het Klimaatakkoord te vinden zijn. De kanttekeningen van beide organisaties zijn pijnlijk voor Nijpels die een dag ervoor de verantwoordelijke bewindslieden had opgeroepen: “de doorrekening van de planbureaus te gebruiken als feiten“.

Op dit moment zijn er ongeveer 8 miljoen huishoudens in Nederland. Voorspeld werd dat in 2020 ruim 1 miljoen huishoudens zonnepanelen zouden hebben, maar zonnepaneel bezitters betalen geen energie belasting en dus moeten de resterende 7 miljoen huishoudens de totale energiebelasting opbrengen. Zon en wind energie worden dus volledig betaald door huishoudens zonder zonnepanelen. De groene energie subsidies vormen de grootste kapitaaloverdracht van arm naar rijk in de Nederlandse historie, omdat energiekosten worden verpakt in belastingverhoging. Andere negatieve effecten zijn landschap- en milieuvervuiling, faillissement van traditionele energiebronnen, beursverlies van €500 miljard en pensioenen kunnen verdampen doordat pensioenfondsen zwaar geïnvesteerd hebben in (grijze) energieaandelen.

Uit het onderstaande staatje blijkt dat de kosten als uitvloeisel van het voorliggende Energie akkoord en Klimaatakkoord ten minste tussen de € 500 en € 1600 miljard gaan bedragen.

Klimaat-akkoord 2018Tussen de € 500 en 1500 miljard, waarbij de kosten om 8 miljoen huishoudens van het gas af te koppelen op € 450 miljard worden geschat. Wynia komt op een bedrag tussen de € 200 en € 600 miljard. Zie de kanttekeningen van Aedes
Energie-akkoord100 miljard
Parijs/Katowice akkoord20 miljard
Voorlopige kosten hoogte€ 620 -1620 miljard.

Wie dat betaalt? U en ik. Door subsidies of beter gezegd een bepaald percentage van de belastingen dat binnenkomt en door het heffen van energiebelasting op uw energie rekening. Het kost wat, maar dan heb je ook wat….in 2025, 2035 of in 2050. Het gros van ons maakt het niet meer mee, maar onze kinderen gelukkig wel.

Slim dat U maandag, dinsdag of woensdag op een van de Groene partijen en vooral D66 hebt gestemd…


[1] In bijna zes decennia is de huiskamertemperatuur met 10 graden gestegen. Vroeger was een familie aangewezen op een kolenkachel in de woonkamer, die pas aanging als het echt koud werd buiten en ging weer uit al de temperaturen buiten dragelijk werden voor het bewonen binnen. Meestal rond maart. Die manier van huisverwarming veranderde na de ontdekking van de gasvoorraden in Slochteren. Na de aansluiting op aardgas werd de periode dat de woning verwarmd werd langer en het aantal kamers met verwarming groeide. Tot en met de toiletten. In andere landen wordt de stroom gebruikt om huiskamers, hele woningen te koelen. De perioden variëren afhankelijk van het regionale klimaat. Met het meer verwarmen en koelen veranderde ook het kledingpatroon van de doorsnee burger.

[2] Omdat beslissingsstructuren van VVE´s het praktisch onmogelijk maken  om benodigde meerderheden te halen tijdens de algemene ledenvergaderingen, is het volgens directeur Kees Oomen van de Stichting ‘Vereniging van Eigenaren  Belang, onmogelijk om te verduurzamen. Eigenaren van appartementen die onder zo’n verenigingsstructuur vallen, worden benadeeld als het gaat om de belastingen. Volgens de wet is hun ‘eigendomsrecht’ wezenlijk anders dan dat van particuliere huiseigenaren en dus vissen ze achter het net als het gaat om belastingaftrek van duurzame investeringen. Is de VvE klein dan is de kans op financiering ‘vrijwel nihil’. De bewoners van die appartementen betalen natuurlijk wel mee aan de posten van het klimaat akkoord.

[3] Isoleren, warmtepomp, vloerverwarming, boiler geschat op een bedrag tussen de € 50.000 en € 100.000 per huishouden. De hoogte is afhankelijk van de ouderdom van het woonhuis en de woonlocatie (vrijstaand, gebundelde eengezinswoningen resp. blokbewoning).

[4] Voorshands geschat op een bedrag tussen de € 20.000 en € 50.000, maar kan hoger worden.

[5] De verhoogde energiekosten door het gedwongen verhoogde stroomgebruik en de energie belasting om de subsidie verstrekking mogelijk te kunnen maken.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
3 jaren geleden

Een eeuw geleden werd in Rusland Trotski’s leer van zijn ‘permanente revolutie‘ in de practijk gebracht als dodelijk wapen in de onderlinge vete’s tussen de Marxisten.
Het huidige verloop van de klassen en ideologische strijd – of je het globalisme, cryptocommunisme danwel cultuurMarxisme noemt – tilt deze zaak volledig uit die sfeer en resulteert in een krachtmeting gebaseerd op het karakter en de innerlijke samenhang van de internationale permanente, puur nihilistische revolutie, die slechts de ‘Untergang des Abendlandes’ tot doel heeft.

Een halve eeuw later heeft een slim gebocheld baasje in Italië deze theoretische concepten vertaald in zijn dodelijke ‘gang door de instituten’, die hier belichaamd wordt in dogmatische clubs D66, GL en PvdA . Leuk dat GL en PvdA zo afgedroogd worden, maar D66 is slechts een overloopvat voor deze geestelijk gehandicapten.

Kijk hoe onze overheid – met name de wijd geopende subsidiekranen voor linkse activisten – of staande en zittende magistratuur totaal geïnfiltreerd en gecorrumpeerd zijn. Vraag Wilders en meer recentelijk ‘Virus Waarheid’ maar naar hun ervaringen met de rechterlijke macht, die in feite Trotski’s onwettige achterkleinkinderen zijn.

Alle onzin over racisme, fascisme etc. zijn een simplistisch recept dat uit die strategie voorkomt om argeloze ‘andersdenkenden’ op de verkeerde poot te zetten, resulterend in klimaatgedram met windmolens en ‘van het gas af’, leuk voor onscrupuleuze zakkenvullers die hiervan enorm profiteren.

Wie deze voorgeschiedenis kent en niet op zijn mondje is gevallen, kan dit soort ignorante, gehersenspoelde drammers, die deze historische kennis missen, héél simpel tracteren op een ‘koekje van eigen deeg’.
Zij hebben hun lesje slechts uit hun hoofd geleerd maar missen iedere rationele argumentatie om hun slappe verhalen overeind te houden bij een rationeel tegenargument..

Kijk maar hoe een nitwit als Klaver in een TV debat door de vloer zakt als hij niet meer gesouffleerd wordt door zijn kwade genius Duyvendak.

Puck van der Land
3 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Dag Ronald, Je tekst is me uit het hart gegrepen. Maar ik wil er graag wat aan toevoegen voor de lezers die niet zo bekend zijn met het cultuurmarxisme.
In de afgelopen jaren heb ik me grondig verdiept in die theorie van dat gebochelde mannetje uit Italië, die een jaartje of zo in Moskou ging kijken hoe Lenin en Stalin bezig waren om hele gezinnen en boerenbedrijven uit elkaar te rukken. Gramsci, zo heette hij zoals je ongetwijfeld weet, begreep dat hij geen enkele Italiaan zou winnen voor de marxistische culturele revolutie, door het gezin aan te vallen en uit elkaar te rukken. De ellende in de toenmalige Sovjet Unie was niet te overzien, en pas in 1939 besloot Stalin daarmee op te houden en konden restanten van gezinnen elkaar weer proberen terug te vinden, als ze de goelag hadden overleefd.

Gramsci schreef tijdens zijn gevangenschap in Italië, die tot een maand voor zijn dood in 1936 duurde, zijn theorie op en het waren de communistische ‘wetenschappers’ van de Frankfurter Schule, die zijn geschriften om werkten tot begrijpelijke actiestrategieën. De “Lange mars door de instituties” is zo begonnen en heeft ondertussen ons hele staatsapparaat vanaf 1970 volledig gecorrumpeerd. Niet alleen de NPO is in linkse D’66 handen, maar op alle ministeries is deze ideologische beïnvloeding bij ambtenaren doorgedrongen.

Nu krijgen we straks een nieuwe regering waarin VVD en D’66 de al ingeslagen weg naar een verenigd en “socialistisch” Europa met kracht zullen verdedigen. Daar zou een deel van de oppositie zich scherp tegen kunnen gaan verzetten. Zeker van FvD kunnen we dat verwachten, hoe PVV en JA21 zich daarin opstellen overzie ik niet zomaar. Misschien hier en daar samen werking.

Maar er is een veel groter probleem: die ignorante drammers die je noemt, nou die kun je als gebekte en geschoolde anti-cultuurmarxist, wel het zwijgen opleggen. Maar de werkelijke tegenstrevers zijn de politiek onbenullige ambtenaren, die weinig of niets weten van deze politieke ideologie, met name door de PvdA geïntroduceerd op ministeries, die zijn veel moeilijker te bereiken. Ze zitten op hun kantoor met hun vaste inkomen en toekomstig pensioen, ze voeren de wet uit volgens de opdrachten van de hoger geplaatsten, waartoe ook Rutte en de andere ministers horen.
De toeslagenaffaire en de andere wantoestanden bij de belastingdienst zijn het laatste afschuwelijke voorbeeld van een legertje ambtenaren dat rucksichtslos de regels opvolgt en de zaak in de la stopt als het te ingewikkeld wordt. Slechts enkele ambtenaren durfden hier iets tegen te ondernemen.

En bij deze verkiezingen blijkt dat wel weer: VVD en D66 komen met grote winst eruit. Wie zijn toch die mensen die op deze partijen stemmen….. niet de slachtoffers van de toeslagenaffaire, niet de boeren of de middenstanders, wel die mensen wier kostje is gekocht, en die verzekerd zijn van een baan en een pensioen. De Klavers en de andere linksige types worden wel aan de kant schoven, maar nu nog die grote massa van jaknikkers en deugers. Ik zie nog niet hoe die ooit persoonlijk geraakt gaan worden, misschien als ze het in de belastingen in hun portemonnee gaan voelen.

r dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Puck van der Land

Hi Puck,
jouw beschrijving van ‘de mensen die op deze partijen stemmen’ is op maat voor ‘ons soort mensen‘, dat van huis uit gewend is op de VVD te stemmen, zonder enige kritiek en dat uit geestelijke luiheid blijft doen.

Zelfs als een links paard van Troje in de VVD als Mark Rutte de zaak helemaal naar links buigt en hen met sprookjes over zijn Corona beleid aan het lijntje houdt.

Zijn PCR test heeft een 60% onbetrouwbaarheid – notabene volgens de uitvinder van die test – en het Robert Koch Instituut in Duitsland meldt zelfs dat er maar één op vijftig zogenaamd ‘besmetten’ werkelijk Corona heeft…

Moge dat de ogen openen van de hersendode Rutte-fans!