Bedankt voor uw stem…

De lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA in 2020, tussen de kandidaten De Jonge en Omtzigt na het vertrek van Van Haersma-Buma, heeft een rare en vooral nare smaak achtergelaten. Niet in de laatste plaats door de frase ‘Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge’ wanneer er op Omtzigt was gestemd.

De ledenraadpleging werd gehouden op voorspraak van partijvoorzitter Rutger Ploum. Op 26 juni 2020 stelden vijf kandidaten zich voor op het CDA-partijbureau: De Jonge, Keijzer, Van Helvert en Reumkens. Reumkens werd echter niet door het CDA-bestuur voorgedragen voor het lijsttrekkerschap… Tijdens de eerste stemronde ontdekte een ethische hacker een kwetsbaarheid in het digitale stemsysteem. Daarop besloot het bestuur de reeds uitgebrachte stemmen nietig te verklaren, en het stemsysteem te versterken met extra veiligheids- en monitormaatregelen. Leden werden gevraagd opnieuw hun stem uit te brengen. De Jonge en Omtzigt wonnen daarop de verkiezingen in de eerste ronde, maar kregen beide echter niet de vereiste 50 procent van de stemmen waardoor er een tweede en beslissende ronde werd georganiseerd. Keijzer sprak vervolgens publiekelijk haar voorkeur voor Omtzigt uit, hetgeen Hoekstra wat later ook zou doen.  

Afb: Michiel Verbeek voor Wikipedia.

Zes CDA-leden, waaronder de echtgenote van Omtzigt, meldden aanvankelijk bij de notaris en later ook publiekelijk, dat zij, na hun stem uitgebracht te hebben op Omtzigt, de melding “Dank voor uw stem op Hugo de Jonge” kregen. Het partijbestuur, de notaris en extern ingehuurde ICT’ers konden geen fouten in het computersysteem vinden. Maar niet veel later bleken nog drie andere leden dit probleem ook te hebben gehad. Een extern onderzoek bevestigde uiteraard dat het niet aan het stemsysteem lag, maar dat de leden daadwerkelijk op De Jonge zouden hebben gestemd. Wel kwam er kritiek, bijvoorbeeld dat leden niet gevraagd werden om hun stem te bevestigen en dat de verantwoordelijkheid voor het stemsysteem te veel bij één persoon lag. Ook kwam er kritiek op dat het mogelijk was achteraf in te zien wie waarop gestemd had, waardoor er dus van stemgeheim geen sprake was.

Nadat De Jonge, met uitzondering van zijn schoeisel toen nog weinig opvallend Minister van VWS, met nipt verschil was gekozen als nieuwe lijsttrekker, begon zijn statuur als Minister en leider af te brokkelen vanwege hevige kritiek op zijn functioneren inzake het coronadossier, hetgeen een desastreuze verkiezingsuitslag zou kunnen veroorzaken. Inmiddels is Hoekstra – destijds niet eens kandidaat-lijsttrekker – de nieuwe partijleider en doet Omtzigt het wegens ‘een inspannend jaar even wat kalmer aan’. Hoekstra is als Minister van Financiën overigens ook niet van alle smetten vrij; de Belastingdienst valt immers onder zijn Ministerie en kennelijk is deze dienst verantwoordelijk voor ‘ongekend onrecht’.

Kortom: de leden van het CDA kunnen stemmen tot zij een ons wegen, maar zij bepalen in ieder geval niet wie hun politiek leider wordt. Dat doen anderen, van wie zij de naam vaak niet eens kennen.

D66

Een dergelijk fenomeen deed zich bij D66 ook voor na 2017. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar, haalde de partij in totaal 1.285.819 stemmen binnen, waarvan er 863.887 naar toenmalig partijleider Pechtold (met penthouse en al) gingen. Ergens onderaan bungelde Rob Jetten met een schamele 4.903 stemmen, terwijl Sigrid Kaag op de hele lijst van D66 niet eens voorkwam. Intussen hebben we na het wijselijk vertrek van Pechtold (vanwege de penthouse-kwestie en buitenechtelijke affaires) te maken gehad met Jetten als D66-partijleider en nu dus Kaag.

Al te democratisch ziet dus ook ‘Democraten-66’ er niet uit, maar het kan nog pijnlijker.

Kaag

Afb: wikimedia-commons. Rob. C. Croes (Anefo) Nat. archief.

Op 3 januari was de documentaire ‘Van Beiroet tot Binnenhof‘ op televisie te zien, waarin zonder gêne de nieuwe D66-lijsttrekker werd gepromoot. Uitgezonden door de NPO (voorzitter: D66’er Shula Rijxman), via de VPRO (directeur: oud-D66-campagneleider Lennart van der Meulen). De NPO doet daarmee een imposante ‘bijdrage in natura’ aan D66, wat normaal gesproken onder de Wet Financiering Politieke Partijen zou vallen. Normaliter een flink probleem, maar nu niet want onder wie valt die Wet Financiering? Dat blijkt het Ministerie van Minister Ollongren te zijn, eveneens van D66. De hoogste media-ambtenaar op ministerie OCW die toeziet op de Mediawet is eveneens lid van D66 en het Commissariaat voor de Media werd tot voor kort geleid door een…..D66’er. Het meebetalende Filmfonds, met nog niet zo lang geleden D66’er Thom de Graaf als voorzitter, die overigens ook weer Vicepresident van de Raad van State is. En dat Filmfonds ressorteert weer onder het Ministerie van OCW, waar Mevrouw van Engelshoven (D66) de scepter zwaait.

De opbrengst van onze ‘democratie’

Sinds politiek een vak is geworden in plaats van een roeping, is er steeds minder vaak oog voor de belangen die in de maatschappij een rol spelen, maar spelen eigen- of partijbelangen een hoofdrol. Het grootbedrijf heeft belang bij zo’n stuur- en kneedbare constructie om hun zakelijke belangen te verdedigen. Daarom gaan zij de Haagse politiek te lijf met zwermen van lobbyisten, niet zelden voorzien van ex-politici die immers precies weten aan welk touwtje er het best getrokken kan worden. De uitkomst is steevast mijlenver verwijderd van verkiezingsprogramma’s waarmee de kiezer werd gepaaid.

“Trap er niet in;
trap ze eruit”

U wordt daarom op 18 maart a.s. ongetwijfeld hartelijk bedankt voor uw stem, waar verder niets mee gebeurt natuurlijk. De maatregelen waar niemand om heeft gevraagd en die in geen enkel programma stonden, worden er in hoog tempo doorgejaagd om de belangen van ons verder niet bekende groeperingen te dienen. Zie de Euro, zie de milieufarce, zie de miljardenverslindende immigratie. Intussen liggen onze bejaarden urenlang in volgepoepte luiers, functioneert de Belastingdienst voor geen meter of gaat zich te buiten aan ‘ongekend onrecht’. Als de wind niet draait, kunt u straks de bloeddruk op laten meten door de kassière van de supermarkt, als zelfs de huisarts is weggesaneerd, terwijl de ziektekosten verzekeraar bepaalt of u eraan behandeld mag worden met het oog op een al of niet (goed-) gekeurde genetische constructie.

Ga stemmen en stem anders. Let niet op de peilingen (die worden geconstrueerd om u op het kartel te laten stemmen) en geef u vooral niet over aan een ‘kieswijzer’ (die voor hetzelfde doel wordt ingezet). Trap er niet meer in; trap ze eruit.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties