Prikbord nr 789

Ooit heb ik voor een sociale dienst gewerkt, waar iemand onder twee namen stond geregistreerd. Inmiddels is het BSN bepalend voor allerlei overheidsvoorzieningen en instanties, behalve kennelijk bij het verzorgingstehuis waar een dame 2x werd opgeroepen voor een vaccinatie (Tel. 5/2).

Staat zij dubbel geregistreerd (ook meisjesnaam) en, zo ja, is dit om financiële redenen? Net als bij de dubbele identiteit van een immigrant? Overigens is het verbazingwekkend dat ict-systemen voor de overheid al tientallen jaren niet goed functioneren, zonder dat er wordt ingegrepen.

Dagtaak

Wie beweert dat Hugo de Jonge een dagtaak heeft aan de Corona-crisis moet toch eens uitleggen waar de minister dan de hele dag mee bezig is.

De GGD ter verantwoording roepen, naar Brussel bellen, contracten controleren, of gerichte vragen stellen om de maatregelen te kunnen evalueren? Zou het bijv. kunnen dat bejaarde mensen die de gebruikelijke ‘ medicijnen slikken, daardoor een gedegenereerd immuunsysteem hebben? Zou het kunnen dat luchtionisatie hetzelfde effect heeft als ventileren? Zou het kunnen dat er te weinig aandacht is voor Covid-medicijnen en het testen daarvan? Zou het kunnen dat mensen die nu nog besmet raken, zich niet aan de regels houden? Of zou het kunnen dat een deel van de regels op geen enkel bewijs steunt? En tot slot: zou het kunnen dat beschikbare capaciteiten niet worden benut, terwijl men blijft klagen over een gebrek aan mensen en middelen?

Iran

President Biden heeft nog maar net laten weten een nieuw verdrag met Iran te willen – waar de EU uiteraard tegen is, want het zou ongegronde eisen blijven stellen aan de stopzetting van de geheime ontwikkeling van kernwapens of de dictatuur in Teheran laat zijn ware gezicht zien en dreigt reeds met die toekomstige kernwapens. Die dus volgens Brussel helemaal niet worden ontwikkeld, laat staan ooit gebruikt. Hoe de EU straks een grootmacht ‘ of wereldspeler’ moet worden, blijft een raadsel. De schuldenberg is zo hoog en de milieu ambities zijn zo krankzinnig, dat overal op defensie moet worden bezuinigd en EU-diplomaten worden uitgelachen in Moskou, Peking, Kiev, Ankara, Minsk, Teheran, Pyongyang en straks ook in Washington en Jeruzalem.

Lange mars

De lange mars van gelukszoekers vanuit Midden-Amerika naar de grens van de VS is aangemoedigd bij het aantreden van Biden. Zou hij zijn verkiezingsoverwinning dan toch danken aan de stemmen van immigranten of heeft zijn softe imago hetzelfde effect als Merkels Wir schaffen das ? Intussen wordt Duitsland dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van open grenzen en zou iemand Biden daar eens op moeten wijzen; neen, niet door EU-luchtfietser Von der Leyen, dan maar liever Orban.

Merkel-erfenis

Kanselier Merkel laat een erfenis na, die kenmerkend is voor politici die lijden aan zelfoverschatting. Niet alleen haar Wir schaffen das , maar vooral ook de zeer problematische Energiewende , de steun aan de ideeën van Macron (ook tegenover China) en de ECB – resulterend in nieuwe schulden ‘ voor Griekenland, Italië en Spanje – waarbij honderden miljarden aan garanties’ moeten worden gegeven door de rijke’ landen behalve de Britten, het woningentekort, de protectie van de allesbehalve integere Von der Leyen, de politieke’ rechtspraak en de juridische ontsnapping’ van bankiers en bestuurders (Deutsche Bank, vliegveld Berlijn etc.). Bij nader inzien zal de erfenis van Rutte niet veel anders zijn, plus de haperende zorgindustrie.

Nieuwe normen

In het verleden werden studenten opgeleid om wetenschap te (kunnen) beoefenen; dus onbevooroordeeld, zonder persoonlijke/emotionele invloeden en neutraal ten opzichte van politieke of financiële factoren.

Sinds de bezetting van het Maagdenhuis is dit veranderd, waardoor andersdenkenden (ja, ook hoogleraren) worden verguisd, politieke standpunten worden uitgedragen en wetenschappelijk onderzoek wordt aangepast aan de opdrachtgever (Justitie, milieu etc.). Het wordt niet alleen zichtbaar in publicaties over de politionele acties in Nederlands Indië (NIOD) en in de universitaire bejegening van dr. Cliteur, maar ook in het publieke excuus van Utrechtse studenten voor de toekomstige(!) problemen met nucleair afval. Toevallig ‘ in een periode dat kernenergie weer de aandacht krijgt, die het verdient. Juist omdat veel hoogleraren nevenfuncties bekleden, moet worden voorkomen dat deze aspecten het onderwijsklimaat gaan overheersen.

Onuitvoerbaar

Bepaalde partijen in de Kamer eisen dat de gedupeerden van het toeslagenschandaal ook hun lening van privépersonen ‘ vergoed krijgen. De zoveelste onuitvoerbare opdracht aan de Belastingdienst, want hoe stel je de bewijslast vast en over welke periode? Van mensen in de schuldsanering met een uitkering is dit doorgaans eenvoudig: de bewindvoerder weet alles’. Doch kleine leningen die nooit op een belastingformulier zijn ingevuld of als gift zijn afgeboekt wegens oninbaar. Of nu plotseling op papier worden gezet, zelfs door een ex of kinderen waarvan de spaarrekening is leeggehaald? De eerste oplichtingpogingen zijn reeds onderkend. Vreemd, want de daders kunnen weten dat dit strafbaar is en dat alle echte gedupeerden herkenbaar zijn aan hun (onterechte) terugbetalingsopdracht, toch?

Overigens, waar waren deze geschrokken Kamerleden toen de ellende al bekend was? En waarom zijn ze nu niet even actief voor slachtoffers van de rechtsstaat, die door de landsadvocaat, curator, bank (beleggingsrekening), gemeentebestuurder, verzekeraar (woekerpolis) of hypotheekverstrekker (gedwongen veiling) worden bedrogen, al dan niet met hulp van de rechter?

Overdosis

De EU heeft naar verluidt twee maal zoveel vaccindoses besteld als strikt benodigd. Wat is daarvan de bedoeling: geheime buitenlandpolitiek bedrijven of een overdosis om te verhandelen en daarmee corruptiemiljarden te verdoezelen of andere geheime potjes te spekken?

Want voor Afrika zijn ze nauwelijks nodig gezien de luchttemperatuur, de omgang met bejaarden en het geringe aantal besmettingen en doden in veel landen. Wellicht wel voor Zuid-Afrika, Afghanistan of Iran? Of voor enkele Oost-Europese landen buiten de EU? Doch daar willen concurreren met de invloed van de Russen, Chinezen of Turken is een achterhaalde optie sinds 20 jaar geleden de foute keuze voor samenwerking ‘ met Peking is gemaakt en de asielchantage door Ankara reeds tientallen miljarden heeft gekost.

Parlementaire verantwoordelijkheid

Het pleiten voor een parlementair onderzoek naar de corruptie bij de douane, de incompetentie (en geldverspilling) bij de begeleiding van psychopaten, de toepassing van taakstraffen of het blokkeren van dergelijke onderzoeken door de vermeende daders ‘, is zinloos zonder een taakuitbreiding of tenminste de hulp van het OM dan wel de Algemene Rekenkamer. Want juist bij dergelijke onderzoeken bestaat het risico dat de (opzettelijke?) lacunes in de wetgeving en de verantwoordelijkheid van het parlement zelf niet of nauwelijks aan de orde komen. Daarom verdient een gespecialiseerde recherche-eenheid van het OM, die samen met de FIOD en de Algemene Rekenkamer integriteitonderzoeken binnen de overheid uitvoert, zeker aanbeveling. Want van de rijksaccountantsdienst is weinig te verwachten, net als van het Huis voor de Klokkenluiders. En dat de parlementaire enquête over Groningen’ ondanks de vele beschikbare onderzoeksrapporten pas over ruim een jaar tot de openbare verhoren zal leiden, toont de onmacht van het parlement, de bescherming van de daders’, de selectie van de vragen en deskundigen alsmede de behoefte aan geheimhouding van de inhoud van voorgesprekken.

Weigeraars

Terecht wordt erop gewezen dat een supermarkt zelf mag bepalen welke klanten men binnen wil laten, met name als het gaat om mensen die een vaccinatiepaspoort discriminerend vinden, omdat deze vaccinweigeraars zich evenveel risico toedichten als gevaccineerden die immers opnieuw besmet kunnen raken. De politieke oplossing zal wel een temperatuurscan voor niet-gevaccineerden worden. Doch er is nog een ander praktisch aspect aan vaccinatie: deze mensen trachten niet alleen hun eigen risico zo veel mogelijk te beperken, maar ook het risico voor anderen en met name voor de zorgmedewerkers zodra ze anders (vaker) ziek zouden worden of voor een medische ingreep worden opgenomen. Ook een vliegticket en de door veel landen ingestelde quarantaineverplichting bij reizen moeten afhankelijk zijn van een vaccinatiebewijs, al dan niet gecombineerd met testen. En in extreme gevallen kan een verzekeraar zich afvragen of vaccinweigeraars wel de volle Covid-behandeling vergoed moeten krijgen, inclusief ic-verblijf. Tot slot dienen vaccinweigeraars te beseffen dat een vaccinatieprogramma nooit 100% effectief is en dat zij daar nog een extra risico aan toevoegen, naast de honderdduizenden illegalen en andere buitenlanders.

WHO

De onderzoekscommissie van de WHO, inclusief de NL vertegenwoordiger, heeft niet alleen de rol van de Chinese overheid in het Wuhan-drama onvoldoende onderzocht, maar ook die van de WHO zelf. En dan komt het goed uit om gewoon de beweringen van Peking over te nemen en geen lastige vragen te stellen over de verdwenen ‘ klokkenluiders, over de regio waaruit Chinese arbeiders naar de Noord-Italiaanse kledingfabrieken werden overgevlogen, over het aanvankelijk verzwijgen van de eerste ziekenhuisopnamen, over de activiteiten die in de laboratoria van Wuhan plaatsvonden en over het niet toestaan van een volledig onderzoek.

Want uit welke landen kwam dan het besmette bevroren vlees dat kennelijk ondanks ontdooien en verhitten vooral rond Wuhan met fatale gevolgen zou zijn gegeten? En van welke dieren was dit afkomstig? Of wanneer werden die boeren en slachterijen in exporterende landen gewaarschuwd?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties