‘Samen aan de slag?’

‘Samen’ is de tenenkrommende dooddoener van een salonsocialist wiens kromme argumenten hem stuk voor stuk uit handen geslagen zijn maar die, in een laatste stereotiepe wanhopige poging, mekkert : ‘ maar samen komen wij er toch wel uit?’

Naarmate de apparatsjik Mark Rutte de naïeve VVD meer en meer in het D66 vaarwater koerste, hoorden wij Jesse Klaver Pinokkio deze noodkreet vaker bezigen. In het VVD verkiezingsprogramma ‘Samen aan de slag’, ‘Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’ geeft deze armetierige titel reeds aan waar de kneep zit. Zie HIER. Dat verfoeilijke ‘samen’ is de trieste reflectie van onze premiers’ globalistische ideologie om ‘ons soort mensen’ in de VVD lekker verder te laten suffen met open ogen over ‘Mark’s geweldige Coronabeleid’, terwijl het robuustere originele concept van dit  verkiezingsprogramma volledig in de D66 richting werd gemasseerd onder invloed van de linker vleugel van de partij en de D66-spreekbuis genaamd NRC.

Afgezien van de volgende bloemlezing uit vele pagina’s vol van frappante leugens inzake o.a:

  • ‘migratie en integratie’: Europese buitengrenzen bewaken, migranten naar veilige landen buiten  de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. Minder vrijblijvendheid bij integratie
  • ‘drugscriminelen harder en creatiever aanpakken’
  • ‘vrijheden van jihadisten en haatpredikers beperken’
  • ‘minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristen ’, en niet te vergeten
  • ’internationale politiek’: versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere machtsblokken, en dan de uitsmijter, gericht aan onze nieuwe premier Kaag:
  • ‘voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp’.

wordt de ideologische dominantie van het globalisme in de VVD steeds zorgwekkender.

De vlag van de vervolgtitel ‘Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’ dekt de lading totaal niet. Integendeel, politieke keuzes worden angstig vermeden en overgelaten aan activisten en hun favoriete D66-rechters in plaats van de eigen volksvertegenwoordigers. Die lopen nu eenmaal stram in het globalistische gelid van Pinokkio, reden waarom de reeds zo verziekte ‘ scheiding der machten’ wéér niet ontvlecht wordt!  Dit zieke aspect manifesteerde zich aanvankelijk in het VVD-concept in de paragraaf: ‘Democratie en rechtspraak’ , waarin de partij (lees: potentiële wetgever èn uitvoerende macht) ook eindelijk eens keuzes voorstelde door het beperken van rechterlijke toetsing aan het globalistische gereedschap genaamd ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’.

Bovendien wilde het VVD-concept toetsing door de wetgever zwaarder laten wegen en stichtingen en verenigingen beperken in hun mogelijkheden om in naam van het algemeen belang te procederen. (zoals het door de staat gesubsidieerde Urgenda, dat samen met weinig scrupuleuze D66-rechters zich mengt in het uitvoerend beleid van de staat). Ruttes’ verraderlijke D66 vleugel binnen de VVD, met de NRC voorop, kraaide over  ‘autoritarisme’ en daar is het laffe ‘ons soort mensen’ gevoelig voor. Zelfstandig nadenken is hen nu eenmaal niet gegeven. Wat was het gevolg?

Een verraderlijke draai van 180° is uiteraard niets voor een stel globalistische opportunisten van het zuiverste water, dus in plaats van de mouwen op te stropen om eindelijk eens wat orde op zaken te stellen in deze salonsocialistische bananenmonarchie, werd gekozen voor ‘een versterking van de rechterlijke macht’. Met andere woorden, u leest dit goed, het verkiezingsprogramma van de VVD is in handen gegeven van D66-rechters en hun linkse activisten die de ‘scheiding der machten‘ zodoende naar wens kunnen manipuleren! Mocht iemand denken dat dit verraad van ons staatsbestel en grondwettelijke normen door Rutte c.s. tot de gemiddelde VVD-kiezer doordringt , dan heet God wederom Gerrit…  

Dat twee, van onze subsidie goed levende, activisten en een paardenkop in de Nederlandse  globalistische rechtspraak als ‘belanghebbenden’  erkend werden om ‘ in het algemeen belang ‘ tegen de staat te procederen, leverde slechts een bevestiging op dat activistische rechters hun plaats in de scheiding der machten niet kennen. Maar wat gebeurde er in het D66 VVD concept voor het verkiezingsprogramma 2021? Samen met hun lokale sufferdje de NRC sprongen de activisten op hun zeepkist om moord en brand te gillen en juist een versterking van die corrupte rechterlijke macht te eisen. Dat juist die ‘kromme rechters ‘ geen integriteit bezitten is onomstotelijk bewezen (toeslagenaffaire), maar het probleem is dat de wetgevende macht te laf is om zelf politieke keuzes te maken en zo de deur wagenwijd openzet voor onrechtmatige inmenging door D66 de rechterlijke macht en ondemocratische activisten als Urgenda.

Hier hebt u hèt bewijs dat de VVD zijn eigen beginselen glashard verloochent, lak heeft aan onze democratie en uit pure hufterigheid de deur wijd opent voor Mark Rutte en zijn globalisme.


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

“”Hier hebt U hèt bewijs dat de VVD zijn eigen beginselen glashard verloochent, lak heeft aan onze democratie en uit pure hufterigheid de deur wijd opent voor Mark Rutte en zijn globalisme“”. Aldus de heer Dunki.

Het is geen ” hufterigheid” , het is de kluit bewust belazeren, in de hoop dat ” het domme volk” er niets van begrijpt.

Een, uitstekende acteur zei eens: ” Een film is 40 beeldjes per seconde leugens”.
De film is pure amusement, maar de politiek en leiderschap eist ” eerlijkheid en transparantie”, maar daarvan blijkt NIETS VAN WAAR TE ZIJN BIJ DE VVD.

De VVD gaat er dus van uit dat :’ De kluit belazeren normaal is” en dat ” het volk maar moet slikken wat hen wordt voorgekauwd. ”
Als “DAT” het nieuwe normaal is, dan is ieder woord en zin zinloos en zijn “we” op weg een nieuwe bananen-republiek te worden en ” het volk” wordt gedumpt is ” The Great Reset” en verder zijn bek moet houden.

Op 14 april 2008, schreef Wijlen Prof dr. Bob Smalhout in zijn column in de Telegraaf, dat onze overheid zich aan terreur vergrijpt. Vooral bij de belastingdienst blijkt de burger gewoon als een stuk wild te worden opgejaagd.

De ideologische dominantie van het globalisme in de VVD steeds zorgwekkender, aldus Dunki,” en dat is toch onacceptabel, maar, de burger wordt niet alleen eerlijke informatie onthouden, het krijgt dus per definitie uitsluitend leugens te zien en te horen, net als in een film.
Moet ik dat pure criminaliteit noemen of krankzinnigheid bij de overheid?”

Het zijn ingrediënten voor een ECHTE opstand en daar doelde wijlen Prof dr. Smalhout ook op. En……. dat is toch al weer 13 jaar gleden…..!!!!!