Spijt of sorry is niet genoeg

Een politicus kun je niet op zijn persoonlijkheid afrekenen. Een politicus weeg je in zijn daden als politicus en daarom is er in de politiek de goede gewoonte om Rutte als persoon aan te spreken met ‘Mark’, maar in zijn taakvervulling als ‘mijnheer de minister-president’. Niet Mark Rutte heeft de kluit belazerd, maar de minister-president heeft dit land naar de bliksem geholpen en spijt betonen is in dit geval niet voldoende.

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

Wie leiding geeft aan een criminele organisatie moet bij de rechter komen om te horen wat die daarvan vindt. De ernst van het misdrijf speelt in de beoordeling een grote rol. Zijn er slachtoffers gevallen of is er een grote maatschappelijke dreiging van die organisatie uitgegaan? Zo ja, dan moet daar flink wat schoffelwerk tegenover staan. Het maakt ook uit of persoonlijk leiding werd gegeven aan het proces om een criminele organisatie op te zetten; wanneer het van meet af aan de bedoeling is geweest om zonodig de wet terzijde te leggen, dan is dat van groot gewicht in de beoordeling.

Speciale commissie

Zoals Charlef Brantz al aangaf in zijn artikel, was er (en waarschijnlijk is dat nog steeds zo) in ons land geruime tijd sprake van fraude door buitenlandse ‘werknemers’. De toeslagen verdwenen met grote sommen tegelijk naar het buitenland. Daarom besloot het Kabinet in juni 2013 tot het instellen van een speciale ministeriële commissie voor de aanpak van dit probleem. Voorzitter van die commissie is dan de minister-president (Rutte, VVD) en de andere deelnemers zijn de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asscher, PvdA), minister van Veiligheid en Justitie (Opstelten, VVD), de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Plasterk, PvdA), de minister van Economische Zaken (Kamp, VVD), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Bussemaker, PvdA), de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Schippers, VVD), de minister voor Rijksdienst en Wonen (Blok, VVD), en de staatssecretaris van Financiën (Weekers, VVD). Deze commissie heeft de kiem gelegd voor het ongekende onrecht wat onlangs (en veel te laat) werd blootgelegd door de Kamer.

Het enkele feit dat de Regering zo lang door kon gaan met het in de maling nemen van Kamer, rechtspraak en pers is bekend geworden als de ‘Rutte-doctrine’ ofwel het weglaten van informatie als hierin ‘persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren’ was opgenomen (privacy) of wanneer de ‘staatsveiligheid’ in het geding kon zijn. Ieder WOB verzoek werd zodoende gefrustreerd met aanvankelijk een afwijzing en later met vrijwel volledig onleesbare verslagen, memo’s en beleidsontwerpen.

Dat is het moment waarop de functies niet meer los kunnen worden gezien van de personen.

Neurenberg

Het vervullen van een belangrijke politieke functie op deze wijze heeft werkelijk niets meer van doen met de belangen van dit land of hun inwoners. Sterker; dit is één van de handelwijzen van politiek-bestuurlijke aard waarvoor de Neurenberger-processen zijn gevoerd. Destijds vond de internationale gemeenschap dat het vooropgezette en doelbewuste voornemen om de rechtsstaat om zeep te helpen voldoende aanleiding was om de aanstichters ter dood te veroordelen of langdurig gevangen te zetten.

Ik pleit niet voor de doodstraf, maar wel voor rechtsvervolging van de verantwoordelijk bewindslieden en ambtenaren wegens ernstig ambtsmisbruik. De aantasting van de fundamenten van onze rechtsstaat zijn te fors en te ingrijpend. Daarnaast staat ‘Sorry’ in geen verhouding tot de ernst van de daden. Dergelijke bewindslieden en ambtenaren (dezelfde als die ons Europa en de milieu-ellende door de strot duwen) ontdoen ons land stukje bij beetje van zeggenschap en uiteindelijk democratie.

Daarom moeten ze levenslang verbannen worden uit dergelijke functies. Daarnaast moeten we een volksbrede beweging opzetten die nu eindelijk de krachten eens bundelt om de nu nog zwijgende meerderheid een stem te geven via PVV, FvD, Code Oranje en JA21. De kanalen zijn ervoor beschikbaar op internet (Geenstijl en TPO) en straks via Ongehoord Nederland op radio en TV.

Want let wel: wat via deze ‘speciale regeringscommissie’ vanaf 2013 nog niet lukte, proberen ze nu ijskoud via nog meer coronamaatregelen alsnog en als we niet oppassen zitten dezelfde namen straks wéér aan de touwtjes te trekken met hun vrienden in de ambtenarij.


Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
1 jaar geleden

Onze Mark heeft het wéér geflikt : nu niet HIJ, het gehele kabinet aftreedt kunnen de drie hoofdschuldigen zich in ‘de anonimiteit van de massa’ hullen.

Zo wordt de 2e Kamer de gelegenheid ontzegd om Rutte ‘à titre personnel’ naar huis te sturen, zoals hij dik verdiend heeft. Dat Wiebes wèl naar huis ging is een farce die geheel past in Rutte’s toneelstukje, waarin deze intrigant wéér de dans ontspringt en als de formatie nog eens zo eindeloos duurt zit hij er over een jaar nog steeds!

In de toeslagenaffaire zien wij als navrant voorbeeld hoe ondertussen slechts enkele ouders een symbolische betaling hebben ontvangen, zij het dat van hen meteen een terugbetaling wordt geeist voor imaginaire hogere restschulden door dezelfde malafide ambtenaren die alle ellende op hun geweten hebben…

Dit alles komt 100% op rekening van ‘premier Rutte’. Maar, terwijl hij volledig te kwader trouw, doorregeert gebeurt er nog steeds NIETS voor al zijn slachtoffers! Dat betekent ook dat zijn Corona- en klimaatbedrog ongehinderd kunnen voortduren terwijl vanmiddag op het Museumplein enkele duizenden vreedzame anti-Corona demonstranten zonder de minste aanleiding het democratische, grondwettelijke recht ontzegd werd om te demonstreren.

Dit gebeurde in een travestie van onze democratie met een noodverordening van Rutte’s communisten in Amsterdam, waardoor deze brave mensen vervolgens door M.E. met waterkanonnen en paarden van het Museumplein geranseld werden terwijl zij alleen maar in alle rust daar stonden te praten met elkaar… Een godgeklaagde schande!

Het mannetje Rutte lacht zich dood omdat hij Nederland wéér grotelijks belazert en kan als premier, zelfs demissionair, vrolijk doorgaan om ons in Brussel achter onze rug in de uitverkoop te plaatsen bij die globalistische verraders van onze democratie. Een miesch mannetje of een louche premier? Lood om oud ijzer!

1 jaar geleden

“”Want let wel: wat via deze ‘speciale regeringscommissie’ vanaf 2013 nog niet lukte, proberen ze nu ijskoud via nog meer corona-maatregelen alsnog en als we niet oppassen zitten dezelfde namen straks wéér aan de touwtjes te trekken met hun vrienden in de ambtenarij.”” Aldus de heer Nijhof.

Als het ” electoraat” haar verstand gebruikt, zal het niet gebeuren dat ” dezelfde namen weer in Vak K zitten, in de Tweede Kamer.

Maar, mijn ervaring leert , dat mensen onberekenbaar zijn en snel terug vallen op oude gewoonten, zonder na te denken. Dat is in een ” democratie” een zeer groot probleem. Want, als dezelfde “Namen” weer in Vak K zitten, blijkt dat de belangen anders liggen dan wat wij willen, of aannemen, en op welke wijze beloften zijn gedaan: en…… we weten dat beloften in de politiek meestal waardeloos zijn geworden ná de verkiezingen.

Het verlangen naar ” brood en spelen” door het electoraat, nadat er een crisis is geweest zal zeker sterker zijn dan daarvoor.

De volgende zin,””) alinea, van de heer Nijhof, vertegenwoordigd een zeer gerechtvaardigd verlangen, naar een behoudend beleid en een eerlijke afweging van belangen en waarbij de soevereiniteit van Nederland wordt verdedigd en ,kennelijk, ook de immigratie, dat overbevolking genereert, onder controle komt:
“”)Daarom moeten ze levenslang verbannen worden uit dergelijke functies. Daarnaast moeten we een volksbrede beweging opzetten die nu eindelijk de krachten eens bundelt om de nu nog zwijgende meerderheid een stem te geven via PVV, FvD, Code Oranje en JA21. De kanalen zijn ervoor beschikbaar op internet (Geenstijl en TPO) en straks via Ongehoord Nederland op radio en TV””.

Ik hoop dat de heer Nijhof zijn gelijk krijgt……. maar…….!!!!