Prikbord nr 788

Een handvol misleide gelovigen meent dat een hogere macht hen zal beschermen tegen ziektes en ander onheil. Omdat ze ook geen kennis willen nemen van de feiten, ontgaat hen kennelijk de achterlijkheid van hun indoctrinatie waarbij vaak ook vaccinatie wordt geweigerd. In Israël heeft dit soort ‘religie’ al tot opvallend meer Corona-besmettingen onder orthodoxen geleid, doch in Nederland mogen eigenwijze dominees en sekteleiders hun kwalijke boodschap blijven verspreiden.

Kans

Een Telegraaf-lezer meent dat Kamerlid Van der Staaij een betere premier zou zijn dan Rutte. Nu is dat niet zo moeilijk, maar dan had de briefschrijver wel moeten aantonen dat Van der Staaij tenminste de toeslagenaffaire anders  zou hebben aangepakt. Doch de kans om zijn moed en integriteit te bewijzen heeft hij gehad toen klokkenluiders hem een dossier over Justitie aanreikten. Niets mee gedaan!

Kinderverwaarlozing

Op dierenverwaarlozing staan boetes; hoe zit dit met kinderverwaarlozing?

En dan heb ik het niet alleen over het gedrag van ouders en verzorgers, maar ook van de onderwijsinspectie en de kinderbescherming. Als het ‘rijke’ Nederland reden en mogelijkheden vindt voor voedselbanken, waarom kan het dan worden getolereerd dat duizenden kinderen iedere dag zonder ontbijt naar school komen. Alle geleuter over uitkeringen, achterstandswijken en kindermishandeling gaat aan dit fenomeen voorbij terwijl in omringende landen meerdere soorten voorzieningen bestaan: van een schoolontbijt tot een warme lunch. De kosten daarvan wegen niet op tegen de verspillingen in het onderwijs en de gezondheidsschade op langere termijn. Bovendien moet bij dergelijke ouders de vraag naar de kwaliteit van de (overige) maaltijden beantwoord worden en hun verantwoordelijkheid benadrukt, desnoods door boetes op te leggen in extreme gevallen. Doch daar het beter is dat kinderen niet (kunnen) ‘getuigen’ tegen hun ouders, verdienen gezonde schoolmaaltijden de voorkeur; ook als onderwijsmiddel.

Onthullingen

De recente onthullingen over windturbines, biomassa, bomenkap, Kaag-gelden voor terroristen, terugvordering van € 7000 bijstand, aantallen gastarbeiders uit de EU en de ‘vluchtelingen’ in Griekenland staan in scherpe tegenstelling tot de eerdere beweringen van bewindslieden, activisten, media en advocaten. Doch nu blijft het muisstil in Den Haag waar nog steeds enorme subsidiebedragen worden toegeschoven aan tegenstanders van democratische controle, gezond verstand en van besluitvorming op grond van feiten. En intussen gaan de miljardenprojecten gewoon door zonder enige poging tot waarheidsvinding, waarbij adviesorganen meer macht en invloed tonen dan het parlement…

Opzet

Een werknemer die zich arbeidsongeschikt maakt door een kruitexplosie, moet op 70% basis worden doorbetaald, volgens een rechter, want het was geen opzet dat hij dit risico nam. Hier was kennelijk geen sprake van een (opzettelijk?) ‘verstoorde arbeidsrelatie’ waarmee rechters komen tot hun oordeel als een klokkenluider mag worden ontslagen. Zodat heel weinig ambtenaren hun baan op het spel zetten wanneer ze op corruptie of fraude stuiten. Doch een dronken automobilist die een ongeluk veroorzaakt, is niet verzekerd omdat hij/zij met opzet het risico neemt. Uiteraard een oordeel in het nadeel van de slachtoffers en nabestaanden. Zijn de verzekeraars invloedrijker binnen Justitie dan de werkgevers? Want een gewone werknemer die dronken, dus onbekwaam, op het werk verschijnt, mag nu niet worden ontslagen, maar moet nog 2 jaar als ‘zieke’  worden doorbetaald? Hoeveel opzet, misbruik, fraude en oplichting zijn er nodig voordat ook werkgevers die niet tot de overheid behoren, door de rechter worden beschermd?

Parlementair onderzoek

Nu de premier transparantie heeft beloofd en de miljoenen van minister Kaag ‘mogen’ worden onderzocht, is het tijd om tevens de volgende onderwerpen op de onderzoeksagenda te zetten: het vaccinatieproject (incl. de rol van de EU), de biomassacentrale Diemen, de ECB-schulden, de politie-inlichtingendiensten, de windmolenparken, de rellenbestrijding, de kinderbescherming en de woekerpolissen. Doch ook hierbij hebben politieke partijen en hun Kamerleden zelf boter op het hoofd, hetgeen kan duiden op belangenverstrengeling of zelfs corruptie. En het volgende luchtfietsers-project dat een (financiële) looptijd heeft van 100 jaar, dient zich reeds aan.

Het verdubbelen van de natuur alsof over 100 jaar onze bevolking is gehalveerd, maar wel zeer vele miljarden kan ‘missen’ voor kunstmatige natuurgebieden die geen enkele functie hebben in relatie tot de gigantische oppervlakten elders in Europa en de rest van de wereld.

Pfizer

Naar verluidt stond/staat er in Marburg (Du) capaciteit gereed om het Pfizer-vaccin voor de Europese landen te produceren. Wanneer die benut gaat worden is onduidelijk, evenals de leveringsgarantie aan landen die reeds grote bestellingen hebben geplaatst. Intussen blijkt de eerste prik niet zo effectief als verwacht, volgens Israëlisch onderzoek, en de tweede prik wel effectief. Doch voor welke periode is nog vaag; reden om niet zomaar het tijdsverloop tussen beide prikken te verlengen. En dit zeker niet als het om de productieproblemen van Pfizer gaat, die momenteel het duurste vaccin levert. Indien er geen garantie bestaat voor leveringen in het 2e en 3e kwartaal, verdient het een onderzoek om vast te stellen wat er precies in het miljoenencontract staat en wie dit hebben ondertekend. Want de goedkopere alternatieven lijken binnenkort eveneens in productie te komen met minder logistieke problemen, doch ook die (EU-)contracten zijn kennelijk niet waterdicht.

Rechtstaat

Waar waren de minister voor Rechtsbescherming, die reeds 3 jaar geleden had moeten ingrijpen bij de toeslagenaffaire, en de Nationale Ombudsman die ongetwijfeld tientallen brieven heeft ontvangen? Gezien de overige schandalen in dit land zouden een afzonderlijke Ombudsman voor Financiële zaken en een voor Rechtsbescherming geen overbodige luxe zijn.

Want veel machtsmisbruik is bij de AFM, de politiek en de rechter onbekend, genegeerd of zelfs versterkt. Ook bij Justitie blijven nog teveel schandalen afgedekt, zoals misstanden bij/door de griffie. Valse handtekeningen of handtekeningen van onbevoegden, vervalste zittingsverslagen, gemanipuleerde concept-vonnissen (onder het weglaten van aanvullende bewijsstukken), verplaatsing zittingsdata in het nadeel van een der partijen, het verdwijnen van stukken uit rechtbankdossiers of zelfs van complete dossiers, ongeoorloofde contacten tussen medewerkers en foute advocaten, het komt allemaal ongestraft voor, net als het niet vastleggen van meineed in de rechtszaal. Een advocaat heeft veelal ongecontroleerd toegang tot de griffie en tot de ‘originelen’ in een rechtbankdossier, waardoor hij/zij stukken kan verwijderen, vervangen of  ‘zoekmaken’ (verplaatsen naar een andere map). Omdat er (met opzet?) geen inhoudsopgave bestaat van met name civiele en letselschadedossiers, komt de benadeelde partij hier pas in de rechtszaal achter of, erger nog, bij de uitspraak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uitspraken van een gerechtshof aanmerkelijk kunnen verschillen van de rechter in eerste instantie, met een absurde belasting van het rechtssysteem tot gevolg. Met name indien rechters en rechtbankpresidenten niet wensen te reageren op klachten, en ook de Hoge Raad niet wil worden lastiggevallen met schendingen van de rechtspraak, of de landsadvocaat crimineel gedrag vertoont (namens de Staat!). Dus als de politiek nu schoon schip wil maken met de ontrechting van burgers en van integere advocaten, verdient een Ombudsman voor Rechtsbescherming dan wel een parlementaire enquête zeker aanbeveling. Die kan dan tevens het fenomeen Rechter-plaatsvervanger / tevens advocaat, schendingen van het procesrecht en het functioneren van de Orde van advocaten – incl. tuchtrechter en curatoren- onderzoeken. Neen, geen ‘individuele gevallen’, maar systematisch in duizenden dossiers.

Tuig

Na tientallen jaren gedogen van alcohol- en drugsmisbruik, vuurwerk-criminaliteit en krakersbolwerken, tbs-schandalen en gewetenloze advocaten, misdrijven door illegalen en ‘asielzoekers’, schoolwapens en intimidatie van docenten, demonstratie- en hooligangeweld, winkel- en internetterreur, het Marrokanenprobleem ondanks  de financiering van buurthuizen en straatcoaches, openlijk activistengeweld en aanvallen op hulpverleners, en tevens door het negeren van ontwikkelingen in het buitenland (Berlijn, Hamburg, Brussel, Parijs etc.), de doorgeslagen privacy-wetgeving en het ongecontroleerde wapenbezit, het moeten sluiten van gevangenissen en het opleggen van onzinnige taakstraffen, blijkt het ontzag voor de overheid volledig verdwenen bij het straattuig. In navolging van de schietende puber-criminelen, de Duitse Autonomen, de Belgische moslimactivisten, de Amsterdamse straatrovers en de Britse hooligans gaan hier losgeslagen jongeren op oorlogspad en brengen zichzelf en anderen in gevaar. Het is te laat om de dienstplicht  weer toe te passen, maar niet om gevangenissen weer te openen, de gratis rechtshulp te beperken en de politie te versterken (neen, niet alleen met geld, maar vooral kwaliteit). Daarnaast dient er effectieve wetgeving te komen, want het respect voor de overheid is voltooid verleden tijd, ook bij veel fatsoenlijke mensen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
senna446
2 jaren geleden

Geloof niet dat het uitmaakt of men zich NIET laat vaccineren door een godsdienst of door GBV, om over deze mensen nu zo denigrerend te doen lijkt mij niet nodig Hr.Dorrestein…

2 jaren geleden

nogmaals: de pcr test kan geen ziekte diagnostiseren, dus die zgn. besmettingen zijn nep. Mensen worden soms ziek van virussen, influenza, of het al heel oude coronavirus, met al zijn varianten, en mutaties. De meeste worden weer beter, sommigen sterven. Niets nieuws onder de zon.In 2018 zijn er 15.000 gestorven, hoorde je niemand over. Erg knap van de regeringen om dit zo op te blazen, dat er zoveel bange mensen zijn . Het zou u als journalist sieren , onderzoek te doen, om de waarheid te achterhalen. En ja, waarheid bestaat.

2 jaren geleden

Reden om die prik helemaal niet te willen. Zeer onvoldoende getest. Je brengt genetisch gemodificeerde stof binnen. De gevolgen van deze “prik” zijn zeer onvoldoende onderzocht, en in veel wetenschappelijk kringen erg omstreden. Bovendien merken de meeste mensen weinig of niets van dit virus. Oude mensen wel, die zijn goed te behandelen met geneesmiddelen. Zie dr. Elens e.a. De ziekte verschijnselen na de prik zijn ongeveer, wat je merkt als je niet geprikt bent, en ziek wordt.

Ravian
2 jaren geleden

Een handvol idioten meent dat een onveilig vaccin, met een werkingsgraad van helemaal 8% onder de groep die het primair moet beschermen (65 plussers), een einde gaat maken aan een enkel op papier bestaande pandemie.
En dat terwijl er legio goed werkende medicijnen beschikbaar zijn maar, dankzij diezelfde groep idioten, niet gebruikt mogen worden om de belangen van de vaccin lobby niet te schaden, wat ondertussen al duizenden doden tot gevolg heeft gehad.
Die idioten menen inmiddels zelfs het recht te hebben mensen te dwingen zich met deze troep te laten injecteren.
Ze hebben dus blijkbaar nog nooit van de code van Neurenberg gehoord, die dat soort gedrag een misdaad tegen de mensheid maakt.
Dit hele idioten zooitje is dus meer dan rijp voor een tribunaal, en daarna een rendez-vous met de guillotine.