Onze democratie in het drijfzand

De etymologie van ‘liberaal‘ wijst naar kwaliteiten als vrijgevig, onbekrompen en vrijzinnig terwijl na de Franse revolutie een ‘liberaal’ de aanhanger van een democratische regering was.

Taal leeft en waar liberalen het individu voorop stelden in contrast met Big Brother, lieten zij anderen vrij in hun opvattingen en ideeën. Maar toen, reeds honderd jaar geleden, communisten en hun socialistische neven en nichten zich ‘progressief’ gingen noemen zonder daar enige andere inhoud aan te geven dan hun neurotische drang tot ‘actie en verandering’-  een typisch trekje van het fascisme – leek het hen aardig om ‘en passant’ ook de term liberaal te usurperen. Die klonk aardig in hun denkraam, maar botste frontaal met de  originele betekenis ervan. Hun dagelijks drammen hielp en zo verschoof in het taalgebruik de inhoud van liberaal naar wat ik ‘decadent liberaal’ noem als synoniem voor het hersenloze, inhoudsloze ‘progressief’.

Dat een VVD vandaag de dag nog aanspraak zou mogen maken op een ‘liberaal gedachtengoed’, terwijl Rutte meer en meer naar een steeds grotere en dominantere overheid streeft, lijkt een slechte grap omdat zij verraderlijk ver zijn opgeschoven naar het bij premier Rutte zo populaire, destructieve gedachtengoed van D’66, dè belichaming van het ‘decadente liberalisme’. ‘Liberaal’ anno 2021 is ontaard in een vorm van ‘radicaal socialisme’ dat iedere vorm van vrijheid van ons gedachtengoed verfoeit en de democratie het liefst zou afschaffen. Ik heb hier al eens aandacht aan gegeven in ‘Radicaal socialisme of onze vrijheid?’ (d.d.5 maart 2020) om aan te geven dat van alle kwaden niet het Marxisme of de Islam de grootste bedreiging vormen, het zijn de van iedere cultuur gespeende, lege pseudo-Europeanen die onze cultuur uithollen en verpatsen.

Die mensenhatende ‘progressieven’ zijn in de USA volledig op hol geslagen en dankzij een monumentale verkiezingsfraude staat de deur voor hen open om de democratie tot zinken te brengen. Zover is het nog niet, maar ik zie ook hier steeds meer drijfzand aan de voet van onze democratie in plaats van een solide, conservatief fundament dankzij de lafheid van miljoenen conservatieven die zich al dat linkse gebral en die intimidatie laten aanleunen. Dat is uiteraard alleen maar mogelijk als iemand de deur voor die fascisten opent en dat doet een premier Rutte op dusdanige voorbeeldige wijze dat Groen Links dankbaar stelde ‘dat zij met deze premier niet eens meer oppositie hoefden te voeren’.

Uiteindelijk heeft alle Europese strijd geresulteerd in het bevechten van meer openheid en democratie waar wij trots op mogen zijn omdat die ons ‘thuis’ vormen dat wij met hand en tand zouden moeten verdedigen tegen de sluipende ondermijning door al die politiek-correcte mensenhatertjes. Slappe conservatieve knieën en ruggen zijn het drijfzand waarin onze democratie langzaam zal verzuipen als wij onszelf en onze normen en waarden, onze vrijheid, niet meer respecteren. En als wij toestaan dat de identiteitspolitiek van D’66, GL en andere ignorami, die onze historie niet kennen maar wèl willen uitwissen, onze zwaarbevochten democratie verwatert.

Zij voeden zich met de hysterie van hun al even ignorante soortgenoten in de USA, waar destructieve krachten als Obama en zijn volgers het land haten dat gebouwd is op het bloed en de pijn van miljoenen die hen voorgingen, maar waarvan zij geen weet hebben en niets willen weten. Dat zieke, ‘progressieve’ links infiltreert zowel daar als hier de nationale cultuur met hun politieke correctheid, hun socialistische gedachtengoed en de manische drang om de ‘andersdenkenden’ in het land met hun ‘cancel-cultuur’ monddood te maken, zelfs uit te roeien.

Het enige wat ge-‘cancelled’ moet worden is hun ‘progressieve’ vuilnis zoals hun klimaat- en hun Coronabedrog waar Mark Rutte zo enthousiast mee wegloopt, want dat zijn momenteel de middelen om hun greep naar de macht te realiseren. U kent het obligate verhaal inmiddels wel van een wereld vol slachtoffers die zij gingen redden en dreigende rampen die zij gingen voorkomen, zolang wij onze portemonnee maar afgeven. Veel armen verkochten hun ziel daarvoor, maar wat hielp het? Het was alsof je lipstick op een varken smeerde…  Wat valt er te ‘moderniseren’ als je nooit een vak geleerd hebt en niet in staat bent om zelf een pizza te bakken maar alleen maar andermans pizza’s kunt jatten om die ‘eerlijk te verdelen’ en ‘onrecht te herstellen’ voor alle ‘would-be slachtoffers’?  Uiteraard hadden deze clowns ‘een morele verplichting om in te grijpen in deze onrechtvaardige wereld ’, want in hun aanmatiging zijn zij overtuigd dat de mensheid hun hulp nodig heeft. Maar hebben wij een babysitter nodig als een Jesse Klaver die nog nat achter de oren is of een economische herverdeling via de ‘great reset’ door de van aanmatiging bolstaande linkse activiste Sigrid Kaag? Hebben deze leeghoofden het recht de samenleving op te delen naar hun identiteitscriteria? Hebben zij het recht om als een feitelijk regerende élite, over de hoofden van ons allen, te beslissen over het wel en wee van dit land? Hebben zij het recht om ons onze individuele keuzevrijheid te ontnemen en als wij ‘anders denken’, zich te misdragen zoals de povere minkukel Arie Boomsma? Hebben wij zulke idioten nodig om ons te vertellen hoe wij moeten leven?  Deze ‘politiek correcten’ pretenderen dat wij alle rechten die wij hebben aan Big Brother te danken hebben, terwijl de essentie van de democratie is dat zij er voor ons zijn!

‘Progressieven’ waren en zijn niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor hun collectieve daden omdat zij zich, als goede socialisten, verstoppen in de veilige collectiviteit, zoals premier Rutte hondsbrutaal zijn persoonlijke ontslag nog steeds niet aanbiedt maar het hele kabinet laat aftreden in een travestie van de democratie. De man heeft lak aan onze Grondwet en treedt die met voeten omdat hij nu eenmaal beter weet dan wij wat goed voor ons is. Dat is altijd de eerste stap geweest van totalitaire bewinden, het ontnemen van de individuele vrijheid aan hun burgers, de centralisatie van de macht bij een steeds grotere overheid. Dat botst frontaal met het quasi liberale karakter van Rutte’s VVD die héél handig door hem ‘bei der Nase herumgefürht wird’!

Gewelddadige acties zoals die van Black Lives Matter en Anitifa hebben gedurende het grootste deel van 2020 hun stempel op de Amerikaanse politiek gedrukt omdat linkse gouverneurs en burgemeesters er niet voor terugschrokken om hun staten en steden te laten verwoesten in naam van Karl Marx. Dat een eveneens communistische kneus als burgemeester Halsema God noch gebod respecteert door duizenden ‘progressieven’ op de Dam toe te laten om een haatzaaiende en discriminerende rapper toe te juichen, maar vreedzame demonstranten tegen het Corona wanbeleid op het Museumplein met M.E. te paard en waterkanonnen uiteen jaagt met een willekeurige k..smoes, hoort bij dit totalitaire repertoire.

Wij zijn voorbij het punt waar de belangen van de regering identiek zijn aan die van de bevolking, omdat de ‘progressieve’ ramp zich langzamerhand voltrekt met de hulp van een ‘decadent liberale premier’ die zich lijnrecht tegenover het volk opstelt. Dankzij hem is een cultuur mogelijk waarin conservatieven dermate geterroriseerd en geïntimideerd worden dat onze democratie op drijfzand komt te rusten en dàt is bij uitstek zijn globalistische doel! Om een einde te maken aan die ellende is het hard nodig dat hij niet langer zo hondsbrutaal mag doorgaan als demissionair premier, maar nederig zijn onmiddellijke ontslag indient. Zoals ieder rechtschapen mens zou doen die zo ontzettend veel boter op zijn hoofd heeft. Maar zoals ik al zei is hij een onscrupuleuze sociopaat voor wie geen normen en waarden bestaan. Slechts zijn eigen ego telt en bij hem kan er kennelijk nog wel een pakje Zeeuws Meisje bij op dat hoofd…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
2 jaren geleden

Klaus Schwab, de sektarische leider van zijn religie ’the Great Reset’ heeft zoals blijkt, onder de elite veel gehersenspoelde volgelingen geworven. Geinfiltreerd in overheden, beursgenoteerde ondernemingen e.a. worden de maatregelen die hij nodig acht om zijn religie op te leggen door deze volgelingen aan vrije burgers opgelegd desnoods met geweld. Rechten van deze vrije burgers (nog niet gelovigen) worden scrupuloos geschonden, alles met het doel de onderwerping van het andersdenken. Dat sektarische leiders het niet altijd goed voor hebben met hun volgelingen daarvan zijn voorbeelden genoeg. De binnelandse veiligheidsdiensten zouden alert moeten zijn op infiltratie door dit soort figuren en hun volgelingen.

koddebeier
2 jaren geleden

Democratie ????????????? Laat me niet lachen !!

Neef Jansen
2 jaren geleden

Ik zag laatst een interview met Klaus Schwab, waarin hem gevraagd werd wat hij als belangrijkste bedreiging zag van de mensheid, en hij antwoordde direct met: “Egoisme!” Diezelfde Klaus Schwab zegt ons dat we na The Great Reset niets meer zullen bezitten en dat we allemaal gelukkig zullen zijn. Ik heb het idee dat dit vrijwel een op een uit de werken van Karl Marx afkomstig is. Waarmee je dus enig idee krijgt van wat het is dat maakt dat er een soort van genocidale en racistische oorlog gaande is tegen de Westerse cultuur, tegen de geschiedenis van de westerse cultuur, tegen het christendom van de westerse cultuur, tegen de filosofie en kunst en wetenschap van die westerse cultuur, en tegen de blanke bewoners en scheppers van die westerse cultuur. Het lijkt een stalinistische destructie die frontaal gericht is tegen die Westerse cultuur, hoewel het ook grotendeels heel geniepig aangrijpt op die Westerse cultuur, volgens namelijk de subversieve voorschriften van Saul Alinsky. Nu zal niemand ontkennen dat een samenleving die geheel op egoistische motieven draait hetzelfde is als de oorlog van iedereen tegen iedereen waarin eigenlijk niemand wil leven. Maar de huidige gemengde economieen zijn allang niet meer als oorlogen van iedereen tegen iedereen, zo hoog als ze scoren in bijvoorbeeld de Human Development Index en de Social Progress Index. Dus waarom zou je eigenlijk een genocidale oorlog voeren tegen deze culturen, algemeen die van de westerse cultuur, als ze toch evident honderden miljoenen mensen een kwaliteitsvol leven verschaffen? Je moet dan een soort van extremist zijn, een fanaat, waanzinnige, die zich een bepaald heil heeft bedacht en die de destructie van heel veel cultuur ervoor over heeft om tot dat zogenaamde heil te geraken. Zou die Klaus Schwab wel eens iemand tegenkomen die hem kritische vragen stelt? Meneer Schwab, dat grote heil dat u voor de planeet bedacht heeft… Is dat wel wat? Meneer Schwab?

Laatst bewerkt op 2 jaren geleden door Neef Jansen
r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

u slaat de spijker op de kop!