Profeten, dominees, pastoors en imams

Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren en duidt enkel aan dat de persoon spreekt in naam van iets of iemand, meestal een ‘god’. De profeet kan geen bewijs leveren voor zijn stellingen; men moet het doen met een verfijnd en doordacht concept van aannames die een verklaring pogen te geven voor allerhande zaken.

Een profeet spreekt de boodschap uit die hij (soms op het spreekmoment zelf) van een god of godin aangereikt krijgt (!). Ook kan de profeet na het contact met de godheid verslag uitbrengen van wat hem door die godheid is opgedragen te zeggen aan de gemeenschap. Vaak verwijst zo’n boodschap naar verkeerde daden in het verleden, zegt wat er bijgevolg te doen staat en voorspelt wat er zal gebeuren als er niet gehandeld wordt zoals de godheid opdraagt via zijn profeet.

.

Xynix

Het negende deel in de Asterix-reeks (stripboeken van René Goscinny en Albert Uderzo) ‘De Ziener’ geeft een schitterende persiflage op zieners en profeten, waarvoor we evengoed pastoors, dominees of imams kunnen invullen. In het stripboekje wordt een persoon opgevoerd – een verdwaalde reiziger die, overvallen door het noodweer, op een kom geitenmelk wordt getrakteerd (terwijl Obelix een compleet everzwijn verschalkt). Hij introduceert zich als de ziener Xynix (“ik zie niks”). Iedereen in het dorp wordt door gelovigheid bevangen wanneer Xynix uit de ingewanden van een vis meent te kunnen opmaken dat ‘de hemel op hun hoofden zal vallen’.

In tegenstelling tot Asterix, die de ziener als een flessentrekker beschouwt, zijn de meeste andere Galliërs overtuigd van de ziener en zijn voorspellingen. De dorpelingen zijn in meerderheid zelfs zó overtuigd van de gave van de ziener, dat zij hem bewegen in de buurt van het dorp te blijven, zodat de dorpelingen om advies kunnen vragen (en hij zichzelf kan verrijken met eten, drinken en uiteindelijk geld). De ziener valt in handen van de Romeinen, waar hij al gauw wordt ontmaskerd als een charlatan. Dat wordt anders wanneer hij de Romeinen vertelt dat hij de goedgelovige Galliërs in zijn macht heeft en al gauw wordt Xynix eropuit gestuurd om een val voor de Galliërs op te zetten. Asterix en Obelix weten dit natuurlijk te voorkomen en wie het precieze avontuur wil lezen; het is nog steeds te koop en bestellen kan hier.

Criminele organisaties

Het laatste kan heel goed in verband worden gezien met het Katholicisme, wat erin slaagde een innig verbond te sluiten met de adel en op die manier enorm aan aanzien en macht won, evenals een ongekende rijkdom. Toen die macht eenmaal was gebroken, namen de protestanten het stokje in de 17e eeuw over. De islam heeft van meet af aan geweld-, macht-, aanzien- en leiderschapseisen samengevoegd tot één en dezelfde positie en grossiert nog steeds in geld, macht en seks. (die laatste drie zijn de elementaire drijfveren van een mens)

Om die reden vind ik dat religieuze organisaties veelal grote overeenkomst vertonen met criminele organisaties; het zijn organisaties die niet zelden primair zijn opgezet voor misdadige handel, met het doel om macht te verwerven en geldelijk gewin. Wat is dan hun ‘ernstige misdaad’? Heel eenvoudig: het doelbewust in verwarring brengen van mensen met onbewezen en niet verifieerbare verklaringen omtrent de toestand voor en na het leven van een mens, evenals het toetsbaar achten van menselijke handelingen door een hogere esoterische entiteit, alles met het doel die mens in die zinsbegoochelde staat te houden (met ‘diensten’) teneinde hun handelen te kunnen sturen en controleren.  

Zo goed als Xynix in de darmen van een vis kon ‘zien’ wat de toekomst zou brengen, vertellen dominees, pastoors en imams verhalen uit een ver verleden, die inmiddels kunstig zijn vervlochten in verklaringen voor alles, behalve de rijkdom van hun organisaties. Soms ook leiden dergelijke leren tot moord en terreur, omdat die ‘religies’ dat feitelijk opdragen (Koran 8:60), teneinde de religie zelf veilig te stellen en concurrentie buiten de deur te houden.

Stilte in de organisatie…

Een 50-jarige man uit Dodewaard is onlangs veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor een fatale aanrijding met een fietsster vorig jaar in Veenendaal. De man bleek op grond van zijn religieuze overtuiging niet verzekerd. Het Schadefonds treedt in overleg met de nabestaanden van het overleden slachtoffer, teneinde een schadebedrag vast te stellen, waarna het fonds die vervolgens op de religieuze dader moet zien te verhalen. We zien hieruit dat de religieuze organisatie zelf buiten schot blijft, terwijl die wel de oorzakelijke theorie leverde om – in afwijking van wat voor alle andere Nederlanders geldt – het lot in handen te leggen van een zekere ‘godheid’. Toen die godheid even niet keek was het al te laat en de organisatie zelf is natuurlijk nergens te bekennen, wast de handen onmiddellijk in onschuld…

Je hoeft echt niet doorgeleerd te hebben om in te zien dat religieuze organisaties niet zelden oproepen tot moreel laakbaar en soms misdadig gedrag.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

In 1962 vroeg ik aan een ” dominus” of hij nu een ” dominee ” is of een psychiater.
Hij antwoordde verbluffend:” Beide “.
Ook begreep hij, dat hij daarmede een discussie voorkwam omdat hij sterk vermoedde, dat een atheïst hem dat vroeg.
Het is al eeuwen zo dat ” men” geloofd in een ” Godheid” uit angst voor het fysiologische verscheiden dat iedereen zal overkomen omdat men niet de zin van het leven begrijpt.
Nu, dat is soms ook moeilijk te begrijpen. Maar….. dat neemt niet weg dat “men” nimmer een beroep kan doen op die ” godheid”. Immers: het blijft altijd een eigen afweging, een ” hersenschim is geen adviseur”.

***Het laatste kan heel goed in verband worden gezien met het Katholicisme, wat erin slaagde een innig verbond te sluiten met de adel en op die manier enorm aan aanzien en macht won, evenals een ongekende rijkdom.*** aldus Ton Nijhof.

Het geloof gaf macht over andere gelovigen die barsten van de angst.
Het religieuze was/is, in mijn opinie gewoon een verdienmodel ,waarbij de angstigen in het vakje ” onnozel” werden gedumpt.
Maar, de maatschappij is zo “doordrenk” met ” beoefenaars der religie” dat velen menen dat het een levensvulling is. Dat is ook te zien én te horen bij de **ChristenUnie en de Staatskundige Gereformeerde Partij én het CDA.** Het ” dubbele” moraal ” is in de politiek duidelijk waarneembaar. En de poreuze dubbele bodem werd door Mr Gudo van Moerkom, ex directeur van de A.N.W.B., met een meesterlijk statement doorgeprikt;” Als het om geld gaat worden ALLE principes vloeibaar”.

Profeten, dominees, pastoors en imams, zijn zogenaamde ” ziele- manipulators” en deinsden dan ook niet terug, om, in het verleden, een oorlogje te beginnen om de macht. Wijlen Prof dr. S.W. Couwenberg heeft daarover, jaren geleden,, over geschreven. Ook in zijn boek,:” Opstand der Burgers ” beschreef hij , weliswaar summier, dit onderwerp.
Maar om kort te blijven. Het religieuze zal altijd blijven bestaan, omdat de mens niet verandert en de ” demografische diversiteit” kennelijk toch een natuurlijk fenomeen blijkt waarbinnen het religieuze aspect een vaste plaats heeft.
Dat neemt niet weg :” Dat:” Je hoeft echt niet doorgeleerd te hebben om in te zien dat religieuze organisaties niet zelden oproepen tot moreel laakbaar en soms misdadig gedrag.** Dat hebben de aanslagen in Frankrijk, Spanje en België toch duidelijk gemaakt.” Immers: Het *respect* voor een profeet dat religieuze organisaties wilden afdwingen, is niet meer dan een mislukte machtsgreep.