Prikbord nr 783

Dat de PVV van Wilders en het FvD van ons allemaal steeds meer aanhangers krijgen, zal de traditionele partijen niet ontgaan.

Want het gaat hier om bewuste kiezers die niet langer uit ‘gewoonte’ stemmen op de SP of GL, CU, CDA, GPV etc. Kennelijk  zijn de nieuwe media – zoals Follow the Money en Ongehoord Nederland – naast recente boeken (Sluiproutes van de Macht, De verkwanseling van Nederland, Binnen zonder kloppen e.a.), voor deze kiezers een wake-up call waar de politieke censuur nog geen vat op heeft. Doch in Brussel werkt men hard om dit te veranderen.

Brexit

Wie het boek De verkwanseling van Nederland heeft gelezen, beseft goed waaraan de Britten zijn ontsnapt. En de kosten van Brexit zijn gering in vergelijking met de eeuwigdurende schuldenberg waaronder de EU ooit zal bezwijken. Opvallend is dat er nog steeds gelukszoekers naar Engeland willen terwijl ook daar de economische vooruitzichten momenteel onder druk staan. Welke mensensmokkelaars of ‘hulporganisaties’ zitten hier achter en door wie worden ze gefinancierd, met name als het om moslims gaat? Dat er inmiddels een derde wereldoorlog aan de gang is, zoals door Peter Siebelt in zijn boeken voorspeld, kan niet langer worden genegeerd. Alleen weigert Europa zich te ‘verdedigen’, omdat het gevangen zit in de eigen linkse dogma’s en die van de EU en de VN. Zweden lijkt dit alsnog te hebben begrepen, maar daar is het al te laat. Rusland is niet langer de grootste dreiging. Groot-Brittannië kan straks zijn eigen grensbewaking organiseren en aanbieden dit ook voor Ierland te doen met marineschepen. Pijnlijk voor onze vissers, maar daar hadden Den Haag en Brussel al geen boodschap aan toen het ging om de pulsvissers dwars te zitten. Intussen is de EU al drie keer door de mand gevallen waar het gaat om het ECB-beleid, de ‘grensbewaking’ (in relatie tot Turkije en de Noord-Afrikaanse landen) en de aanpak van de politieke islam. En dit kan vooral Frankrijk en Duitsland worden verweten.

Cijfers

Duitsland heeft 12.000 ic-bedden – inclusief apparatuur – ‘over’, omdat er slechts 12.000 nieuwe coronabesmettingen per dag bijkomen, waarvan een gering aantal op de ic belandt, zodat de Duitse horeca open kon blijven. Doch nu is gebleken dat bij 75% van de besmettingen de oorzaak niet aanwijsbaar is, moet die Gastronomie op 2 november alsnog sluiten. Met een bevolking die ongeveer 1/5 van de Duitse 80 miljoen omvat en een reeds gesloten horeca, telt Nederland naar verluidt 10.000 besmettingen per dag!

Onze ziekenhuizen beweren onvoldoende (opgeleid) personeel te hebben om de overige patiënten binnen normale termijnen te kunnen helpen. Hoe is het mogelijk dat in de afgelopen maanden te weinig vrijwilligers zijn omgeschoold tot ic-verpleegkundige resp. assistent-verpleegkundige. Zijn de salarissen te laag, durft men het arbeidsrisico niet aan, willen de verzekeraars geen hogere behandelkosten accepteren of heeft men te weinig naar het buitenland gekeken?

Intussen is België – met 2000 ic-bedden tegen Nederland 1400 – koploper in de Europese cijfers. Daar meent men echter dat het nachtleven de grote boosdoener is; dus een avondklok moet soelaas brengen. Deze verschillen en maatregelen zijn voor een buitenstaander onbegrijpelijk en kennelijk ook voor het kabinet, want ondanks de sluiting van de horeca zijn de cijfers 3 weken later nauwelijks gedaald.

Groepsimmuniteit

Indien nu zelfs het (dodelijke) streven naar groepsimmuniteit wordt losgelaten, is de geloofwaardigheid van het RIVM – waar naar verluidt 2000 mensen zouden ‘werken’ – verdampt. Helaas biedt Duitsland geen beter voorbeeld met de toenemende besmettingsaantallen, maar of dit daar aan de horeca ligt is nog niet bewezen. In ieder geval heeft Duitsland een ruim overschot aan ic-bedden en is nog onduidelijk welke effecten de uiteenlopende maatregelen in de verschillende landen hebben op de cijfers. Waar zijn die 2000 in de afgelopen 6 maanden mee bezig geweest, zodat hier helikopters(!) moeten worden ingezet om patiënten te verspreiden? En intussen ieder ziekenhuis Corona-patiënten binnenkrijgt, waardoor andere patiënten geen toereikende medische zorg meer kunnen krijgen. In de afgelopen maanden had de helft van alle ziekenhuizen de Corona-status kunnen krijgen, met een verdubbeling van hun aantal ic-bedden (een uitbreiding met ca. 700 die desnoods van de totaal 28.000 Duitse bedden – al dan niet tijdelijk – kunnen worden overgenomen), zodat de andere helft de normale taken kan blijven doen en er na de Corona-oorlog een inhaalslag kan worden gemaakt om de operatie-achterstanden weg te werken.

Harris

De voornemens van Biden en vooral Harris doen vermoeden dat de helft van de Amerikaanse kiezers een nog grotere fout heeft gemaakt dan een herverkiezing van Trump. Een fout die bovendien wordt bevestigd door de opluchting in Brussel (EU, NAVO), Berlijn, Parijs en New York (VN).

Klein leed

Sinds het begin van deze eeuw werd steeds vaker de uitdrukking gebruikt: er bestaan geen slechte auto’s meer. Bedoeld wordt een merk met een slechte reputatie. Inmiddels blijkt dit een misvatting te zijn. Niet alleen de toenemende (deels overbodige) elektronica maken moderne auto’s duur en storingsgevoelig, maar ook de reparatiekosten en schadebedragen rijzen de pan uit. Dit heeft weer gevolgen voor de verzekeringspremies en de prijs van gebruikte auto’s en vervangingscomponenten. Ook de verdringing van dieselmotoren door elektrische aandrijving is economisch een mislukking en moet dus gesubsidieerd worden. En dan hebben we het nog niet over de misleiding (leugens) betreffende de kwaliteiten van die rijdende computers. Dat een Chinese auto werd afgekeurd voor de Europese markt, vooral op mechanische gronden, mag echter evenmin een verrassing zijn geweest, want enkele gevestigde merken hebben zich geblameerd door de beruchte benzinemotor 1600 THP in te bouwen.  Internet staat vol met meldingen over de gebreken daarvan, doch helaas heb ik die te laat gelezen…

Mening

Als zelfs een lerares geschiedenis niet weet wat vrijheid van meningsuiting inhoudt, dan vrees ik voor de rechten van gewone burgers. Want volgens T. Klein (Tel. 6/11) heeft dat recht vooral betrekking op politieke uitspraken en niet op de persoonlijke mening die mensen kunnen en mogen hebben over religieuze sprookjes.

Daar komt nog bij dat de politieke islam juist geen religie is, maar een politieke en gewelddadige beweging met de doelstelling om andersdenkenden hun vrijheden te ontnemen. Dus ook de scheiding tussen kerk en staat heeft zij niet goed begrepen, net als bepaalde politieke partijen hier en sommige rechters. De vrijheid om een mening te uiten over religies en aanhangers daarvan, komt iedere burger toe en niet alleen artiesten, politici, imams of docenten.

Ook over de zorg mag iedereen een mening hebben, zelfs zonder nader onderzoek, zoals mw. B. Brinkel (Tel. 6/11) die kennelijk de eigen bijdrage en premiestijgingen vergeet.  Zij suggereert dat (kabinets?) bezuinigingen in de zorg hebben geleid tot de huidige misstanden, doch die  waren er al vóór de Coronacrisis. Ziekenhuizen die moesten sluiten wegens mismanagement, 40% onnodige behandelingen (ook door tandartsen), jaarlijks stijgende kosten (inmiddels meer dan 100 miljard), vervalste declaraties, honderdduizenden die geen premie betalen, managers, artsen en verzekeraars die miljonair zijn, miljardenreserves bij de verzekeraars, nieuwbouw van ziekenhuizen en zorgcentra, kapitaalvernietiging door het afstoten van apparatuur, ziekenhuizen en verpleeghuizen, absurde bedragen voor medicijnen, ambulances en helikopters, de kosten van de ministeriële organisaties en ict-projecten, verslaafdenzorg etc. etc.

Al tientallen jaren worden computerprogramma’s die de kostenexplosie kunnen monitoren, geweerd met dank aan mevr. Borst. En de leugens van Hoogervorst zijn nauwelijks ontmaskerd. Dus als men het huidige kabinet iets wil verwijten, evenals de partijen, dan is het een gebrek aan onderzoek naar de besteding van de miljarden en de tekorten op de werkvloer.

Noodziekenhuizen

Een Telegraaf-lezer meent dat het inrichten van noodziekenhuizen onbetaalbaar is, die overigens al bestaan/bestonden in het kader van rampenplannen. Indien hij/zij gelijk heeft resteert de noodzaak om bestaande ziekenhuizen uit te breiden, want een telkens terugkerende lockdown is zeker onbetaalbaar. Net als het dubieuze management en vervolgens sluiten van ziekenhuizen, de toenemende uitval van verplegend personeel, de transporten van patiënten tot in het buitenland, de onnodige medische handelingen die tot het ‘verdienmodel’ behoorden en de kapitaalvernietiging bij het vervangen/afstoten van dure apparatuur.

Werken in kleinere, lokale ziekenhuizen lijkt me bovendien meer aantrekkingskracht te hebben voor het (toekomstige) personeel, dan in de peperdure medische fabrieken die zijn neergezet bij de grote steden waar een woning onbetaalbaar is en dus dagelijks naartoe gereisd moet worden.

Respect

Een Telegraaf-lezer meent dat ‘men’ mensen met een geloofsovertuiging niet moet kwetsen met spotprenten. Helemaal mee eens als het over God of Allah zou gaan, maar over een profeet of een jihadist of een pedofiele bisschop of een paus die respect wil tonen voor een intolerante religie die de gehele maatschappij dicteert, terwijl hij tegelijk geen andere goden mag erkennen?

Want bij de islam is men ook gekwetst door kritiek op het antiwesterse onderwijs, door spotprenten over boerka’s en een (politieke) profeet, door het afwijzen van eerwraak en kindhuwelijken, door het afwijzen van de sharia en de dubieuze financiering en door het eisen van respect voor onze westerse normen en waarden. Helaas moeten we nog leren om religie te verbannen uit de politiek en de rechtspraak, zodat het respect voor de wetten en onze democratische vrijheden weer doorslaggevend wordt.

Vaccin

Bij alle positieve berichten over het Pfizer-vaccin dat reeds in productie zou zijn, wordt kennelijk vergeten dat Pfizer niet bekend staat om het delen van patenten of de lage prijzen. Dit laatste wordt belangrijk als het vaccin slechts tijdelijke werking heeft, bijna gratis moet worden verstrekt aan ontwikkelingslanden of resistentie kan veroorzaken. Om die reden moeten andere maatregelen zoals ventilatie, ionisatie, medicatie na besmetting en LED-licht niet worden verwaarloosd. In Duitsland is namelijk ontdekt dat bepaalde LED-lampen het virusaerosol kunnen uitschakelen.

Verkwanseling van Nederland

Wie in heldere taal wil lezen hoe de West-Europese burgers worden belogen, bestolen en onterecht, moet het schaarse boek De verkwanseling van Nederland lezen. Er is nog een handvol exemplaren verkrijgbaar bij de auteurs, doch een herdruk van tienduizenden boeken zou geen zinloos initiatief zijn, want de inhoud is zeker zo schokkend als Moord namens de Kroon? over de moordaanslag op Pim Fortuyn. Dat dit laatste boek nog steeds in Den Haag is genegeerd en zelfs bij journalisten onbekend, leidt er kennelijk toe dat velen het kwaadaardige demoniseren door politici en media zijn vergeten en iemand de moord zelfs toeschrijft aan een terroristische moslim.

WNL: bedroevend

Ook de tv-zender WNL lijkt geïnfiltreerd door medewerkers die niet (mogen?) doorvragen als ze door een minister of VNO-NCW voorzitter met nietszeggende antwoorden worden afgewimpeld. Zo willen minister Kaag (verkiezing van Biden en Harris fantastisch) en mevr. Thijssen ons doen geloven dat de belangen van Nederlandse exporteurs naar Italië, water- en milieudeskundigen en vaccin- en virustestproducenten nationale belangen zijn. Doch bij gebrek aan feitelijke onderbouwing komt dan de ‘werkgelegenheid’ als onbewezen argument op tafel. Het doet denken aan de subsidie voor een scheepswerf in het noorden, dat de productie vooral in het buitenland had uitbesteed. En of het voornemen van Biden om toe te treden tot het klimaatakkoord van Parijs werkelijk ‘fantastisch’ is, zal moeten blijken. De verspilling van tientallen miljarden is hier reeds begonnen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
3 jaren geleden

@ vaccin:

toen in maart de Italianen het te druk hadden om hun vervalste Corona cijfers ongelimiteerd op te blazen, werd desondanks bekend dat de ‘Italiaanse mutant’ van het virus sterk afweek van de originele ‘Wuhan versie’.

Heeft de WHO of de RIVM daar ooit over nagedacht? Nee, want de sociopaat filantroop Bill Gates heeft niet alleen zijn zinnen gezet op nieuwe miljarden, maar ook op zijn nefaste doel van het terugdringen van de wereldbevolking via ‘verborgen bestanddelen’ in zijn gifmengerij.

Net als het gokwerk met de jaarlijkse griepprik, die nooit werkt omdat die vergelijkbaar is met geblinddoekt schieten in de schiettent op de kermis, heeft ook Moderna vandaag aangekondigd dat hun 94% effectieve vaccin beschikbaar is. Ook zij mikken op ‘kassa maken’ met een vaccin dat nauwelijks de verschillende ontwikkelingsfasen van een vaccin heeft doorlopen.
Deze sociopaten ‘vergeten’ hoe de criminele Gates in India en Afrika met experimentele vaccinaties (voor polio) honderduizenden jonge meisjes permanent invalide heeft gemaakt…

Dat een idioot als de Jonge in zijn impotente idée fixe nu al durft te reppen van eventuele maatregelen tegen Nederlanders die niet van zins zijn hun gezondheid te riskeren voor de lucratieve experimenten van deze kwakzalvers, toont wel aan hoe levensgevaarlijk deze immorele beunhaas is (en Rutte per extensie).