Moslims tegen scholen…

“Een middelbare school in Leiderdorp ligt op sociale media onder vuur door een schrijfopdracht waarin moslims op een hoop lijken te worden gegooid met aanslagplegers.” Dat schreef het Algemeen Dagblad. Voor een aantal moslims in ons land kennelijk het moment om opnieuw ten strijde te trekken…

Islam
Afb: wikipedia.

“Schrijf een krantenartikel van 500 woorden over de godsdienstvrijheid en de islam” begint de opdracht. Daarna volgen vijf vragen die de leerlingen in hun artikel moeten beantwoorden:

  • Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
  • Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
  • Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
  • Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
  • Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?’

Dat zijn inderdaad prangende vragen die een antwoord behoeven en waar kinderen niet vroeg genoeg mee kunnen worden geconfronteerd. Zij moeten immers de straat van de toekomst over en zoals het er nu uitziet, wordt die straat er bij ongewijzigd beleid niet veiliger op. De betrokken leraar is inmiddels ondergedoken en de school past extra beveiliging toe. Dat is dus kennelijk vanwege bovenstaande opdracht. Wanneer dezelfde vragen over het christendom zouden worden gesteld, dan kunnen wij er gevoeglijk van uitgaan dat de school niet beveiligd hoeft te worden tegen woedende hordes uit de rangen van de katholieke kerk of de protestantse gemeenschappen. Het zou eerder ophef veroorzaken vanwege het ontbreken van aanslagen in naam van Jezus of ander onheilspellend fundamentalistisch tromgeroffel uit die hoek. De reacties in mohammedaanse kringen bevestigen het beeld wat Wim van Rooy treffend schetst met zijn notie dat “de islam de wachtkamer is van het islamisme” en waarmee hij aansluit op de onderzoeksbevindingen van Ruud Koopmans, namelijk dat moslims veel fundamentalistischer zijn dan wij in onze argeloosheid plegen te denken – ook in Nederland.

De dicta die de MSM – als vazallen van een steeds meer censuur-gerichte overheid – ons opleggen zijn dat immigratie, multicultuur, diversiteit, de EU en dergelijke een verrijking zijn voor onze samenleving, maar hier zien we de praktijk. Het is een praktijk die de gewone modale burgers al jarenlang ervaren in hun straten en wijken, en die bepaald geen verrijking hebben betekend. Integendeel: wanneer het voor leraren op een school al levensgevaarlijk wordt om kinderen na te laten denken over uiteenlopende kwesties omdat moslims het lesmateriaal of de opdrachten niet bevallen, dan zijn we te ver van huis geraakt. Dan moeten we simpelweg erkennen dat Fortuyn er in 2001 al bovenop zat met zijn constatering dat ‘we een vijfde colonne in huis hebben gehaald die de boel hier naar de verdommenis wil helpen’.

De vrijheid van godsdienst is mooi, maar wanneer de godsdienstigen zich gedragen als een criminele organisatie dan wordt het tijd om maatregelen te nemen.


Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
1 jaar geleden

Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Dat ze kunnen opereren vanuit steeds grotere gemeenschappen van moslims die hen niet zullen aangeven bij de politie omdat ze er stilzwijgend mee instemmen en hen eventueel ook ondersteunen met geld en schuilplaatsen en wapens.
 
Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Als het gaat over islamitisch fundamentalisme dan moet beseft worden dat de islam gezien vanuit wat de islam voorschrijft per definitie een fundamentalisme is, want in de islam wordt geloofd in de letterlijke waarheid van Koran. En iedere moslim die de Koran niet gehoorzaamt of bekritiseert of negeert dient te worden vermoord. Ook zogenaamde gematigde moslims lopen risico te worden vermoord. Het mishandelen en eventueel vermoorden van mensen die de indruk geven niet streng genoeg in de leer te zijn, is een favoriete bezigheid in de islamitische wereld. Daarom is het zo’n wereld van angst en conformisme, die islamitische wereld. Je bent constant bezig je af te vragen hoe je zo goed als mogelijk in de pas kan lopen. Intellectueel gezien ligt de islam al vanaf de 11e eeuw in coma.
 
Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?
Dat komt omdat de Koran daartoe beveelt. Ook is het zo dat sterven in de strijd tegen de ongelovige de status van martelaar geeft, een plek in de hemel bij Allah garandeert, en financiële steun en hoge sociale status geeft voor de achterblijvende familie en aanverwanten.
 
Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Dat heeft te maken met hersenspoeling en indoctrinatie die begint vanaf de kleutertijd. Dat heeft ook te maken met de massale dwangbekeringen van veroverde volken in de 7e eeuw en verder. In de islam worden mensen die kritische vragen stellen vermoord. De islam is een terreursysteem dat mensen ertoe brengt daadwerkelijk te roven en te moorden of daaraan mee te helpen.
 
Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Omdat er zoveel moslims zijn, en omdat de aantallen moslims toenemen, en omdat ook zoveel moslims in staat zijn, worden gesteld om aanslagen te plegen. Er is een gigantische industrie achter die aanslagen, die ondersteund wordt door miljonairs en miljardairs en geldinzamelingen in islamitische gemeenschappen.
 
Hier zijn nog 10 redenen, vrij naar de analyse van Julian Flynn, waarom de islam zo expansief en gevaarlijk is:
1. Islam produceert dermate slechte cultuur dat iedereen daaruit weg wil op zoek naar betere leefomstandigheden (om vervolgens andere culturen te gronde te richten)
2. Islam vermoordt kritiek en vermoordt al diegenen (apostaten, ex-moslims) die de islam verlaten hebben
3. Islam is agressief, intimiderend, gewelddadig (op straat, in groepen, bendes, politiek)
4. Islam is altijd op zoek naar slaven onder niet-moslims (de islamitische wereld heeft een enorme geschiedenis van slavernij en slavenhandel en slavenroof)
5. Islam is altijd uit op het beroven van niet-moslims (zoals het is ontstaan uit de praktijk van beroven van karavanen)
6. Islam is altijd op zoek naar vrouwen onder niet-moslims (enkele machtige mannen hebben vele vrouwen, zodat de anderen op jacht moeten naar vrouwen elders)
7. Islam dwingt meisjes en vrouwen vele kinderen te baren (dat begint al heel vroeg, seks mag vanaf de leeftijd van 9 jaar)
8. Islam is makkelijk om toe te treden, maar je wordt vermoord als je islam verlaat (besef wat voor een geestelijke terreur dit geeft; velen in de islamitische wereld zijn praktisch ex-moslim maar zijn stil hierover)
9. Islam saboteert niet-islamitische cultuur (plundert die, buit ze uit, leeft ze uit)
10. Islam is moeilijk te neutraliseren (het nam Spanje zeven eeuwen om de islam het land uit te krijgen)
Bron: https://fgmtruth.wordpress.com/why-islam-spreads-10-reasons-they-dont-want-you-to-know/?fbclid=IwAR1oZFEdkumgWXZbUOhxxYh6yVs_Wmvi5Ay1HE8LKuRuZrUjDWC-glE2s2k
 
Een kenner:
“De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.
 
Ook interessant:
 
“Ik zie zo ongeveer de meest tolerante en inclusieve samenleving uit de wereldgeschiedenis. En die dreigt ten onder te gaan aan haar eigen naïviteit, doordat wij een cultuur hier binnenlaten die absoluut niet van zins is ook maar een fractie van die tolerantie en ruimdenkendheid aan ons terug te geven. Dat breidt zich als een olievlek uit, van de moskeeën en scholen tot de publieke ruimte, waar het echt structureel onveiliger is geworden voor vrouwen, homo’s en iedereen. Onze feestdagen, onze taal, onze geschiedenis: alles moet steeds meer wijken voor iets dat daar haaks op staat.” Thierry Baudet, Trouw, 31 dec. 2019.

“Het Westen is de eerste beschaving die zich met een bijna gretige onderdanigheid overgeeft aan een andere, de islamitische, en er jizya aan betaalt in de vorm van alle mogelijke sociale uitkeringen.” Wim van Rooy, Doorbraak.be januari 2020 https://doorbraak.be/over-de-islam-weerbare-democratie-en-wetenschappelijke-integriteit-iii/

Ravian
1 jaar geleden

“Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Het wetsartikel zelf stelt dus al zeer duidelijk dat deze regel niet misbruikt kan worden om de Nederlandse wet mee te omzeilen.
Je kunt predikers, in dit geval Imams, die oproepen tot haat en geweld dus gewoon aanklagen en berechten.
Je kunt boeken, zoals de Koran, die oproepen tot haat en geweld dus gewoon verbieden.
Je kunt mensen die, middels hun “geloofsovertuiging”, al bij voorbaat aangeven de Nederlandse wet niet te respecteren dus gewoon de toegang tot Nederland ontzeggen.
En je kunt mensen die over een buitenlands paspoort beschikken, zodra deze zich als onverbeterlijke misdadigers ontpoppen, gewoon ongewenst verklaren en terugsturen naar dat land waar ze een paspoort van hebben.
De honderdduizend Euro vraag is natuurlijk waarom dit allemaal niet gebeurt, waarom onze “volksvertegenwoordigers” de regel en intentie van onze grondwet naast zich neerleggen en weigeren de welvaart, vrede, en veiligheid van de Nederlandse bevolking te beschermen.
Maar om het even wat hun beweegredenen zijn, ze faciliteren wettelijk strafbaar gedrag, maken zich al doende medeplichtig aan ernstige misdrijven, en dat is strafbaar.
Het hele “partijkartel” hoort dus feitelijk achter de tralies thuis, en niet in de regeringsbankjes.
Laten we ze dus, om eens mee te beginnen, alvast eens wegstemmen komend jaar.

Henk Bakker
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ravian

Ravian: Met weinig woorden heel scherp vervat! Daar houd ik van, want naar mijn overtuiging is de oplossing van veel maatschappelijk vraagstukken in wezen heel eenvoudig. Dat tegenwoordig overal een enorm probleem van wordt gemaakt is om politici en bepaalde categorieën academici aan het werk te houden.

Godefroy France
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ravian

Bonjour Ravian
Perfecte beknopte benadering van een wereldomvattend probleem,
moge dit het begin zijn van maatregelen tegen deze haat ideologie hun halsafsnijdende hobby en vooral de deugers die dit bagatelliseren, de Koran (gebruiksaanwijzing) voor terreur, net als “mein kampf” bij wet verbieden!
verbied elke ideologie die oproept tot moord en verderf,,, de haatpredikers enkele reis naar hun zandbak-paradijzen!!!
Je vous salue

Neef Jansen
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ravian

@Ravian — Heel veel politici, wetenschappers, journalisten, politieke partijen, enzovoort, overtreden een enorme hoeveelheid aan wetgeving met het importeren van de extreem intolerante, gewelddadige en uiterst redeloze islam. Missiestatements van landen, heilige voornemens van EU en VN, zeer vele wetsartikelen, het wordt allemaal met voeten getreden door dit conglomoraat van wegkijkers, gewetenlozen, amorelen, waanzinnigen en multiculti-utopisten. En ik betwijfel of er een terugkeer naar realiteitszin mogelijk is. De waan zit te diep. Ik verwacht een bloedige en wrede burgeroorlog in Frankrijk en Zweden. En dat spreidt zich uit over grote delen van Europa.