Kaarsjes, fakkels en goedbedoelde rotzooi

En alweer sloeg een volger van een vredesreligie toe met dodelijke gevolgen, ditmaal in ‘Gouden Appel’ Wenen. Er worden zalvende en vergoelijkende opmerkingen geplaatst door politici, goedwillende burgers leggen bloemen of lopen nog eens vastberaden een rondje met kaarsjes, fakkels en andere goedbedoelde rotzooi. Ogenschijnlijk gaat het leven gewoon door.

Binnenstad Wenen: afb: screenshot youtube

De daders opereren telkens vanuit een zeker gedachtegoed wat soms gerelateerd wordt aan ‘verwardheden’ zoals geloof of aan godsdienst/religie. Een enkeling wil nog wel eens opmerken dat ‘stageplaatsen ook een belangrijke rol spelen’, maar dat nemen we maar beter niet serieus. Groeperingen die veel agressieve leden lijken voort te brengen en die veelal ook nog een uitzonderingspositie eisen, lopen immers meer kans te worden afgewezen dan de leden van groeperingen die dat niet doen. Een kwestie van kansberekening.

‘Welk geloof keurt zulke misdaden goed?’ Het is een vraag die veel wordt gesteld in tijden als deze, maar die vraag klopt eigenlijk niet. ‘Welke godsdienst schrijft zulke daden voor’ is een betere vraag. Geloof en godsdienst zijn namelijk twee verschillende dingen. Een godsdienst is meer dan geloof alleen; het omvat naast het geloof (de leer) ook een zekere organisatie, een gedragsleer en rituelen. De gedragsleer voor moslims is door beroepsmoslims genoteerd in de ‘sharia’ een soort van islamitisch wetboek. En in die sharia staat genoteerd dat degenen die de profeet of de islam beledigen, gedood moeten worden. Maar wanneer is er sprake van belediging? Is een tekeningetje al voldoende of vergt het meer om een profeet uit een ver verleden te beledigen? En kun je een religie eigenlijk wel beledigen? Dat zijn vragen die moslims zelf doorgaans niet willen stellen. Wie geen moslim (meer) is, heeft de islam al beledigd: punt, uit. Iedere kanttekening bij de islam of de Profeet is belediging.

Opnieuw de vraag: Welke godsdienst schrijft dergelijk gedrag voor, zoals in Nice en Wenen? Azteken schreven voor dat mensenoffers gebracht moesten worden. Daarom trokken ze er nogal eens op uit, om kandidaat-offers in (het noordelijk deel van) het Zuid-Amerikaanse buitengebied te verzamelen die dan later door de priester werden vermoord op een speciaal altaar, op grond van een ‘noodzakelijke goddelijke opdracht’. Het zou onze politici weinig moeite kosten om de Azteekse kerk, hoe hervormd of gereformeerd ook, de titel ‘religie’ te onthouden. Dergelijke religies kun je immers niet een geloof laten onderhouden met zo een gedragsleer en rituelen, alleen al vanwege de UVRM.

De Koran stelt aan de gelovigen voor om “te strijden ook al is het met tegenzin” (Koran 2:216). In dit boek, dat volgens de moslims Gods letterlijke woord is, lezen we ook: “Doodt hen – de ongelovigen – waar ge hen maar aantreft” (2:191). Het is geen drukfout, het wordt nog twee keer herhaald, in Koran 4:89 en 4:91. Als onze politici weinig moeite zouden hebben om nazaten van de Azteken het recht van religieuze vrijheid te ontzeggen, waarom is dat dan met de islam nog niet zo?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Omdat er geen enkele reactie komt van een “religieuze partij ” in Nederland, CDA, Christenunie, of de SGP, neem ik aan dat geen enkel lid van die partijen het artikel van de heer Tom Nijhof heeft gelezen.
Ik ben de mening toegedaan, dat vele gelovigen van die “:conservatieve ” partijen, menen , dat moslims ” geloofsgenoten zijn” en zij durven niet te interveniëren én dus bang zijn ” geloofsgenoten te kwetsen”

Immers: Zoiets heet ” blasfemie”. Maar, zowel geloof als blasfemie heeft niets te maken met het feit iemand te willen vermoorden uit naam van een religie.
Zie verder het artikel van de heer Nijhof d.d. 31 Oktober 2020 waar de volgende zin m.i. duidelijk ook een oorzaak aangeeft. “** Het zijn niet de jongeren die onze toorn moeten oproepen, maar imams als Elforkani die, onkundig van ook maar het geringste deeltje filosofie of theologie, in het wilde weg maar wat roepen zolang het op ‘religie’ lijkt. Dát zijn de wegbereiders van nieuwe onrust en nieuwe moorden. En daarom moeten moskeeën dicht en de predikanten naar Dar al Islam.[2] Dat is niet leuk voor hen, maar beter voor ons.” ***

Dat Ton Nijhof altijd “netjes” blijft in het redigeren, is zeer prijzenswaardig, maar een oproep tot moord eist “onverbiddelijke veroordeling”.

We hebben gewoon te maken met moordenaars uit naam van een **hersenschim ** en daarom veroordeel ik de ” conservatieve **partijen in Nederland van medeplichtigheid omdat die partijen niet **expliciet** tot een veroordeling komen maar nog steeds accepteren wat moslims doen wat in de koran **wordt bevolen** en dat niet streng bekritiseren en er afstand van nemen. En, waarom accepteren de **conservatieve partijen** dat er in Leliestad én Amsterdam vanuit de minaretten, met een versterker, vijf keer per dag een gebedsaankondiging doen? Ik noem zoiets verraad aan de Nederlandse normen en waarden en als een zieke opdringerige religieuze machtsbeleving.
Immers: ***Een interview in het Algemeen Dagblad[1] met socioloog Ruud Koopmans in 2017 onder de kop ‘Het Westen moet zich beter weren tegen de islam’, deed veel stof opwaaien. In een gesprek met Wierd Duk beweerde hij dat minstens 50 miljoen moslims wereldwijd geweld in naam van de islam goedkeuren.*** ( zie het artikel)

Als 50 miljoen moslims, wereldwijd geweld goedkeuren, dan is dus het islamitische geloof géén religie maar een moorddadig bende, die zo ziek zijn dat ” uit naam van een hersenschim kan worden gemoord” en daarmede, ongeacht de consequenties, moeten worden verbannen naar Dar al Islam, of, gewoon onder druk van de loop van een geweer onverbiddelijk laten vertrekken. ( en dat is een eufemismen)

We zien dus nu duidelijk dat het ” politiek correcte terreur” van linkse partijen gedurende 40 jaar haar zéér wrange vruchten afwerpt, waarbij gezegd moet worden dat er geen kennis was/is ter zake de demografische diversiteit. En nog steeds onder het Kabinet Rutte III komt er geen einde aan immigratie van mensen met een niet westerse achtergrond.
Wijlen Prof dr. Bos Smalhout schreef in zijn column van 18 april 2009 dat:” Het grote gevaar in het Westen is ongelooflijke **naïviteit**, die geleid heeft tot een ” levensgevaarlijke cultuurrelativisme”, en, die waarschuwing is kennelijk met gehoon ter zijde gelegd door het links politieke blok.

Neef Jansen
2 jaren geleden

Beatrice de Graaf, Leo Lucassen, Frans Timmermans enzovoort, kijken strak weg van deze bevelen: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123. We worden geacht het allemaal te zien als ‘culturele verrijking’.

Ravian
2 jaren geleden

Vrijheid van godsdienst is niet boven de wet verheven.
Dat houd dus in dat je religies die zaken voorschrijven die bij wet verboden zijn gewoon kunt verbieden.
En als het zaken betreft die de veiligheid van anders gelovigen bedreigt dan moet je die religie zelfs verbieden.
Dat dit in het geval van de islam niet gebeurd is dus minimaal grove nalatigheid nu al resulterend in medeplichtigheid aan terrorisme.
En als men blijft volharden in dit niet ingrijpen dan eindigt dit vroeg of laat in medeplichtigheid aan genocide.
Dan praten we dus over misdaden tegen de mensheid, die in de goede oude tijd met executie beloond werden.