Verkeerde informatie verspreidt zich als een virus

De Wit en Van Rhee, twee professoren die verbonden zijn aan het Instituut Nijenrode, hebben medio dit jaar de data en maatregelen in de eerste weken van 2020 bestudeerd en hun vaststellingen gepubliceerd op de website https://www.nyenrode.nl/nieuws. Hun onderzoek concentreerde zich op de vergelijking van de sterfte gegevens van het CBS in de periode 2-22 weken 2020 met die uit de jaren 2015-2019.

Om een evenwichtig beeld te kunnen krijgen van de betrouwbaarheid en juistheid van informatie en maatregelen waarmee de samenleving inmiddels meer dan zeven maanden geconfronteerd wordt, is het wenselijk om de strekking van de studie van de twee professoren bredere bekendheid te geven bij de volgers van de website van Stapal. De tekst van dit artikel is een aangepaste tekst van het betreffende artikel van de twee professoren

Oversterfte of ondersterfte? Een vergelijking

Het is ook helder geworden dat meeste mensen niet dood gaan aan Corona, maar met Corona en het is blijkbaar niet voor iedereen duidelijk geworden dat het aantal coronadoden kan groeien als er meer mensen worden getest. Kortom, het werkelijke dodenaantal als gevolg van het coronavirus blijft ongewis. Om te kunnen berekenen hoeveel mensen daadwerkelijk zijn overleden aan het coronavirus hebben de twee professoren zich geconcentreerd op het begrip oversterfte: het aantal mensen dat in dit coronajaar meer is gestorven dan in voorgaande jaren.

Week 1 van die jaren hebben ze uitgesloten, omdat het soms een gebroken week is en daardoor de cijfers vervuilt. De jaren 2015, 2016, 2017 en 2019 zijn virusvrije jaren en de jaren 2018 en 2020 zijn virusjaren. In de onderstaande grafiek staan de relevante data verwerkt.

In de weken 20 – 22 is er een algemene ondersterfte ten opzichte van 2019. In diverse artikelen op de website Linkedin van eind mei en begin juni werd voorspeld dat de totale oversterfte bijna 9000 zou bedragen. Die voorspelling moest medio juni naar beneden bijgesteld worden. Op het hoogste punt (na week 19) was de oversterfte in vergelijking met 2019: 8843. Die daalde tot en met week 22 naar 8625. In de grafiek kan worden gelezen dat in de periode 2015 – 2018 een hogere oversterfte was dan in 2020 in dezelfde periode. Er is praktisch geen oversterfte in de leeftijdscategorie 0-65: 216 op een populatie van 14 miljoen en dat is vergelijkbaar met 2019. Uit die gegevens kan worden vastgesteld dat in de periode 2-22 weken in vergelijking met de voorgaande jaren (m.u.v. 2019 in de piek van de griepgolf) in 2020 geen sprake is van oversterfte maar juist van ondersterfte in de 0-65 leeftijdscategorie.

Ook de grafiek van de totale sterfte na de weken 16 t/m 22 vertoont een gelijksoortig beeld. De groene lijn van 2020 ligt boven de blauwe lijn van 2019, maar onder alle andere lijnen van de jaren 2015-2019.

In de onderstaande tabel worden de cijfers gepresenteerd van de veronderstelde oversterfte per leeftijdscategorie gebaseerd op de CBS informatie:

Virus komt in golven

Een belangrijk kenmerk van virussen is dat zij in golven komen en de oorzaak is van opvolgende griep – en in 2020 van corona golven. De benodigde capaciteit van de gezondheidszorg moet daarom anticiperen op die golven en gebaseerd zijn op de min of meer stabiele vraag naar reguliere zorg, plus de cyclische vraag als gevolg van virusgolven. In 2018 vond de cyclische vraag plaats in de weken 6 tot en met 13, en in 2020 in de weken 12 tot en met 19. Het goede nieuws is dat de vraag naar cyclische capaciteit voorspelbaar is. Het slechte nieuws is dat de timing van de golf daarentegen niet voorspelbaar is. Beleidsmakers zouden daarom voortdurend alert moeten zijn op signalen die wijzen op een komende virusgolf.

Conclusies

Welke conclusies trekken de twee professoren aan de hand van bovenstaande teksten versus de getroffen maatregelen door de combinatie Regering/RIVM-OMT in de periode 2/22 weken van 2020?

Beleidsmakers hebben (te) laat gereageerd op signalen over het coronavirus in januari, februari en maart 2020. Dit kan worden verklaard door een gebrek aan alertheid van beleidsmakers, verkeerde veronderstellingen over de kenmerken van het coronavirus en/of verkeerde informatieverstrekking door China en WHO; Toen de corona besmetting duidelijk vastgesteld werd, was er geen capaciteit om de voorspelbare cyclische vraag op te vangen, ener lagen geen beschermingsmiddelen en draaiboeken op de plank om de gevaren , te kunnen beperken voor geïdentificeerde risicogroepen (die identificatie werd pas na week 22 doorgevoerd) en het zorgpersoneel in zorginstellingen in de breedste zin van het woord.

De les voor 2021 e.v.

Het doorvoeren van coronamaatregelen heeft een prijs. Die prijs moet worden uitgedrukt in afschaling van de reguliere zorg en verwachte oversterfte in die categorie; banenverlies vooral in het MKB; (tijdelijke en plaatselijke) beperking van de bewegingsvrijheid; isolering van de oudere risicogroep en in het verlengde daarvan de fysieke en psychische problemen; de groeiende staatschuld (o.m. door de indruk te wekken dat steunmaatregelen moeten worden beschouwd als geschenken van de samenleving die niet terugbetaald hoeven te worden) en dreigende instorting van de economie. De maatschappelijke balans kan pas na het wegebben van de gevolgen van besmettingen door het Corona virus en het heropenen van de samenleving opgemaakt worden. Dan pas kan worden vastgesteld in hoeverre de sombere prognoses en de daarop gebaseerde maatregelen juist zijn gebleken.

De vaststellingen die dan gemaakt kunnen worden zullen vermoedelijk gelijksoortig zijn als die na de SARS pandemie, Mexicaanse varkens ziekte en de Ebola crisis. De waarschuwing van de Belgische virus expert Van Ranst zal uit de kast gehaald moeten worden en de implementatie van zijn adviezen moet resulteren in een mondiaal surveillancenetwerk, een substantiële verbetering van de internationale communicatie over nieuwe virusuitbraken en vooral de bereidheid om informatie te delen.

Nationaal moet op basis van de ervaringen van 2020 een draaiboek opgesteld worden hoe samenleving en vooral overheden, burgers, advies – en zorgorganisaties moeten reageren op de eerste signalen van een dreigende overval van een virale bedreiging om te voorkomen dat de samenleving op sociaal en economisch gebied instort. De vraag moet worden beantwoord of door het ontbreken van vaccins om een langer durende immuniteit te realiseren, moet worden gestreefd naar groepsimmuniteit waarbij de op basis van de geschiedenis (SARS, Mexicaanse Ziekte, Ebola en griep golven) geïdentificeerde risicogroepen optimaal beschermd moeten en kunnen worden. De zorgcapaciteit moet op orde zijn in termen van bedcapaciteit, 24/7 zorgpersoneel, voorraden beschermingsmiddelen en geneesmiddelen om de behoefte gedurende een jaar te dekken, om zowel de reguliere als de antivirale medische zorg te kunnen waarborgen. Er zal reservecapaciteit (o.m. door medische capaciteit van Defensie te earmarken zoals Duitsland heeft gedaan) operationeel moeten zijn om een virusgolf het hoofd te bieden.. Gelet op de nog steeds niet beschikbare vaccins die mensen voor langere tijd zonder fysieke en psychische bijwerkingen en nawerkingen, kunnen beschermen tegen virale infecties met eventuele dodelijke afloop, moet een verplichte vaccinatie voorshands nog niet in de boeken opgenomen worden.

Maar bovenal moet een structuur beschikbaar en operationeel zijn om signalen op de juiste waarde te schatten, de juiste maatregelen te treffen, de juiste medische instrumenten en middelen in gang te trekken en vooral om het vertrouwen bij de samenleving levend te houden dat alles tijdig uit de kast getrokken wordt om de virale bedreiging het hoofd te bieden zonder dat de Nederlandse samenleving sociaal en economisch in en donker gat wordt gestort. Het politieke eigenbelang mag het nationale belang niet overschaduwen en het narcistische partijpolitieke streven moet voor onbepaalde tijd in de koelkast gezet worden. Of dat laatste ooit bereikt kan worden, valt sterk te betwijfelen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
3 jaren geleden

Toen bekend werd dat er in China een besmettelijke ziekte was uitgebroken, maar deze nog niet in Nederland gearriveerd was, had men strenge quarantaine maatregelen moeten nemen; is niet gebeurd, er is zelfs niet geregistreerd wie er uit de risicogebieden terug kwamen.
Toen de ziekte eenmaal in Nederland gearriveerd was had verdere verspreiding, met strenge quarantaine maatregelen mogelijk nog voorkomen kunnen worden; is niet gebeurd, we moesten toch maar vooral carnaval gaan vieren.
Toen het virus eenmaal stevig aan het huishouden was had de zaak enigszins beperkt kunnen worden door mondkapjes te gaan gebruiken, is niet gebeurt omdat men moest verhullen dat de overheid de voorradige mondkapjes aan China cadeau had gedaan maar te gierig was geweest om nieuwe aan te schaffen.
Nu wordt er getest met tests waarvan degenen die deze test ontworpen heeft nadrukkelijk gezegd heeft dat deze tests NIET geschikt zijn voor Covid 19.
Deze tests registreren lukraak allerhande virale en bacteriologische besmettingen, maar alle positieve resultaten worden als Covid 19 besmetting geregistreerd, en als twee keer zoveel testen dan vervolgens een verdubbeling van het aantal “besmettingen” laat zien dan roept men dat er een “tweede golf” aan komt.
Vervolgens komt er dan een tweede “lockdown”, nadat de eerste lockdown alle zwakke bedrijven de nek heeft gekost en alle sterke bedrijven grotendeels in zwakke bedrijven heeft verandert; de schade zal niet te overzien zijn.
Dit soort stupiditeit is werkelijk met geen pen te beschrijven.
Van de andere kant hebben de vriendjes van onze regenten natuurlijk wel aandelen in de farmaceutische industrie, en van bedrijven als Amazon en dergelijke, die nu compleet binnenlopen, en geen aandelen in de kroeg om de hoek en de kapper op het plein.
En de gezaaide angst legt hen politiek ook geen windeieren natuurlijk, het EU project vaart er wel bij.
Mocht het toch geen gevalletje stupiditeit blijken dan is het, gezien het aantal doden en de gigantische economische schade, een misdaad tegen de mensheid.
In dat eerste geval, stupiditeit, horen de schuldigen in pek en veren gehuld het land uit gejaagd te worden.
In dat tweede geval, misdaad tegen de mensheid, horen ze na een tribunaal onder de guillotine te eindigen.

Johan
3 jaren geleden

Er is een zaak die totaal onderbelicht wordt:

De mens heeft een immuunsysteem, dat hem beschermt tegen levensbedreigende virussen en gevaarlijke ziektes. Dit systeem kan ondersteund worden door gezond te leven, gezond te eten en voldoende beweging in acht te nemen. Daarnaast kan dit immuunsysteem een handje geholpen worden door mineralen en supplementen.
Dit geldt zeker voor ouderen, die daar vaak een chronisch gebrek aan hebben. Bovendien zijn juist zij de risicogroep, waar de meeste slachtoffers vallen.

Nergens in de afgelopen maanden heeft de regering hier aandacht aan besteed. Er wordt door schoenzool Hugo en pinokkio Mark alleen maar ingezet op een vaccin, dat er wellicht nooit komt.