Geweld in naam van…

Een interview in het Algemeen Dagblad[1] met socioloog Ruud Koopmans in 2017 onder de kop ‘Het Westen moet zich beter weren tegen de islam’, deed veel stof opwaaien. In een gesprek met Wierd Duk beweerde hij dat minstens 50 miljoen moslims wereldwijd geweld in naam van de islam goedkeuren.

Afb: wikipedia.

NRC Handelsblad concludeerde vervolgens dat de bewering waar was. Daarop werd die factcheck in de sociale media (Twitter en Facebook) in het verdachtenbankje geplaatst. De Volkskrant concludeerde dat de bewering feitelijk juist was, maar vond wel dat ‘de nuance ontbrak’. Zo zou onduidelijk zijn in welke situaties moslims geweld goedkeuren en of dat niet net zo goed voor christenen geldt. De ombudsman van NRC Handelsblad uitte kritiek op de factcheck van de eigen krant en stelde dat het bij dit soort feiten niet zozeer gaat om de vraag of ze waar zijn, maar om hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.

Inmiddels moet toch iedereen wel zo’n beetje begrijpen dat langer wegkijken geen zin heeft, de redacties en ombudsfiguren van NRC en De Volkskrant incluis. Er is nu eenmaal geen nuance in de islam, hoe graag een gutmensch ook onderscheid wil maken tussen ‘gewone moslims’ en ‘extreme moslims’; er zijn alleen maar moslims, zoals er ook maar één soort islam is. En door die islam kunnen de islamitische mensen weinig anders dan gehoor geven aan de oproepen in de Koran en de verhulde opdrachten vanaf de islamitische kansels. In het andere geval worden ze verstoten door hun gemeenschap en families, verketterd en soms zelfs gedood. Op uittreding staat in de islam de doodstraf en misschien is Allah wat teveel vergevingsgezind, want over het algemeen worden dergelijke mensen door andere islamieten gedood in naam van hun Heer: “Allahu Akhbar”.

Wanneer een islamitisch predikant van de preekstoel af zijn gehoor oproept een betere moslim te worden en wat nauwkeuriger te gaan leven volgens de regels van de islam, dan klinkt dat haast hetzelfde als wat een christelijke pastoor of dominee de gelovigen over de christelijke leer voorhoudt. Er is echter een belangrijk verschil; in de – christelijke – Westelijke wereld geldt bovenal dat moord en doodslag een grove belediging aan het adres van de Schepper is en voldoende grond voor een laatste plaats in de Hel. Voor islamieten geldt dat moord en doodslag een plaats in de Hemel oplevert, mits het slachtoffer voldoet aan de criteria die de predikant aan de Koran ontleent. Theo van Gogh werd vermoord nadat een islamitische predikant de wens uitsprak dat deze Van Gogh “tongkanker zou krijgen” en zou zwijgen. Omdat Allah niet genoeg haast maakte, nam Mohammed Bouyeri die taak op zich en sneed Van Gogh op 2 november 2004 de keel door. Voor ons westerlingen is Bouyeri een moordenaar, voor christenen iemand die hopelijk vergeving krijgt van God en voor de islam is hij een ‘martelaar’ voor wie een plaats in de Hemel gereed is.

De Amsterdamse ‘jongerenimam’ Yassin Elforkani, naar verluidt op een loonlijst van de Koeweitse overheid te vinden, roept de Nederlandse regering nu op om “wetgeving te vervaardigen tegen belediging van de islam”. Mede daarom zien we in Nederland ‘jongeren’ de straat op gaan om te protesteren tegen de ‘verkettering van hun geloof’. Niet de moord op onschuldige burgers heeft kennelijk de toorn opgeroepen van Allah, maar enkele tekeningen over een ‘profeet’.

Het zijn niet de jongeren die onze toorn moeten oproepen, maar imams als Elforkani die, onkundig van ook maar het geringste deeltje filosofie of theologie, in het wilde weg maar wat roepen zolang het op ‘religie’ lijkt. Dát zijn de wegbereiders van nieuwe onrust en nieuwe moorden. En daarom moeten moskeeën dicht en de predikanten naar Dar al Islam.[2] Dat is niet leuk voor hen, maar beter voor ons.


[1] Algemeen Dagblad 04-01-2017 ‘Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen’.

[2] Gebied van islam


Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
H.Bruins
1 jaar geleden

Het zal een hele klus worden om meer aanslagen te voorkomen, we moeten ons voorbereiden op nog meer terreur. Dat is geen wanhoop maar realisme. Van onze inlichtingendiensten moeten we het ook niet hebben, die weten nauwelijks meer dan de burger. Het verleden en de aanslagen hebben dat bewezen. Maar er moet wel iets gebeuren. En dat is voorkomen dat er nog meer moslims naar Europa komen. Dat kan maar daartoe zullen wetten moeten worden gewijzigd. De ketenmigratie, familiehereniging moet worden beperkt zo niet onmogelijk worden gemaakt. Familiehereniging, dan maar daar maar niet hier. In de tweede plaats, belangrijker, is het nu zo dat een migrant wanneer hij voet op Europese bodem zet hij niet meer kan worden verwijderd, hij is “binnen”. Dit recht moet van tafel. Moeilijk? Waar een wil is is een weg. De weg is er maar de wil, politieke moed is er niet.Een wet is ook maar mensenwerk en dit kan dus worden gewijzigd. Europa moet zich hier verenigd tonen en sterk. Wat nu is geprobeerd, met hulp van onder andere Turkije, d.i. het tegenhouden van de asielzoekers voor de poorten van Europa is mislukt en is zeker geen oplossing voor de lange termijn. De grens is lang en er zullen altijd vluchtelingen blijven komen want de chaos in Afrika en het Midden Oosten wordt alleen maar groter. We moeten ze dus terug moeten kunnen sturen wanneer ze er toch in slagen te komen. Het kan wel maar ik zie het (nog) niet gebeuren want ook Europa is politiek correct net als NL. Het moet eerst erger worden, zoals zo vaak, om de geesten rijp te maken voor echte actie. Het gepraat van nu (de-escalatie, de-escalatie van wie?) levert niets op.

Neef Jansen
1 jaar geleden

De islam doet mij uitermate denken aan Gestapo en Waffen-SS en mafia, haat, destructie, intense achterlijkheid, wreedheid, een algemene verwerping van het leven en van het goede, opbouwende, ontwikkelende. Zou de islam een mens zijn, dan zie ik een valse, leugenachtige, psychopate, wrede, sadistische seriemoordenaar. Jack The Ripper, Al Capone, Stalin, Hitler, allemaal van die diepgestoorde kwaadaardige massamoordenaars, dat is wat ik zie als ik aan het woord ‘islam’ denk. Van mij mag het wereldwijd verboden worden. Stop het in een raket en schiet die raket naar het zwarte gat in het midden van de Melkweg. En roep de dag dat dat gebeurt uit tot Wereldwijde Bevrijdingsdag.