Californië the Golden State

Er waren diverse redenen om Californië de bijnaam de Golden State[1] te geven, maar door ontwikkelingen van de laatste 10 jaar is het de vraag of die bijnaam nog op zijn plaats is. Op politiek gebied identificeren waarnemers drie ontwikkelingen die de gouden glans van Californië kunnen doen verdwijnen.

Afb: Flickr

Primair de politieke ontkenning – en deug mentaliteit. De politieke bewindsvoerders vinden het bijvoorbeeld weinig liberaal om publiekelijk te onderstrepen dat 25% van de nationale daklozen populatie bivakkeert in de straten van de grote Californische steden; dat het aantal zware misdaden 20% hoger is dan het nationale gemiddelde of dat San Francisco van alle Amerikaanse grote steden op de lijst van onroerend goed criminaliteit nummer een staat. Kortweg, wat weggemoffeld of onder de mat geveegd moet worden zijn de prijseffecten van het groene mandaat op stroom en benzine; de groeiende ongewenste invloed van het streven naar meer diversiteit op de verschillende leerinstellingen; het wegsluizen van met zorg in waterbassins opgeslagen miljoenen liters zoet water naar de Stille Oceaan en het $ 100 miljard debacle van de hoge snelheidslijn in Fresno en Kings County. Die nadelen moeten volgens de naar links leunende politieke lichten stilzwijgend geaccepteerd worden om te mogen leven in een afgezonderd en stevig beveiligd soort Versailles.

Secondair de vlucht uit Californische steden. Hoewel er geen statistieken beschikbaar zijn van exacte aantallen, geslacht, politieke achtergrond, beroep en reden van vertrek, suggereren de meeste studies en onderzoeken dat in de laatste 30 jaar meer dan 10 miljoen hun heil ergens anders hebben gezocht. Beweerd wordt dat in de laatste 10 jaar meer dan 6 miljoen Californiërs, hoofdzakelijk pensionado’s[2] en jongeren boven de 25 die geen kans maken op de dure woningmarkt in de kuststreek, de staat achter zich hebben gelaten. Door de negatieve effecten van het decennia lange Democratische bestuur is Californië op het gebied van zaken doen (regulering en belastingen) afgegleden naar een plaats tussen 47 en 51. Het gevolg is dat MKB bezitters op zoek zijn gegaan naar staten die positiever staan tegenover het MKB. Ongeveer 60.000 MKB eigenaren vertrekken jaarlijks naar Texas om daar hun bedrijf weer op te starten. Volgens een studie zijn tenminste 13.000 bedrijven de laatste 10 jaar Californië ontvlucht. Andere redenen voor die vlucht: verminderende levensomstandigheden door natuurrampen, omhoog schietende koop – en huurprijzen voor woningen; verstikkende belastingdruk om de dure klimaat en energietransformatie hobby’s te kunnen financieren; slechte dienstverlening van instituties, wanhopige staat van de infrastructuur, ondermaats onderwijs en groei van de harde criminaliteit.

Ten derde migratie effecten. Legale en illegale migranten hebben een enorme demografische verschuiving veroorzaakt, Niet alleen leven 40% van 11 tot 20 miljoen migranten die hun heil in de USA hebben gezocht in Californië en is 1 op 4 Californiër niet in de USA is geboren, ook bezitten drie tot vier generaties onvoldoende schoolopleiding, beheersen de Engelse taal niet of heel gebrekkig, zijn niet kapitaalkrachtig en vaak illegaal binnengekomen. Het gevolg is dat 1 op de drie bewoners levenslang afhankelijk is van een of andere vorm van overheid -, staat – of lokale sociale voorziening. Daarnaast verbleven voor 2020 aanvankelijk bijna 40.000 daklozen in het Los Angeles County territoir; dat aantal is echter in 2020 explosief gegroeid naar 66.000. Door die explosieve groei zijn delen van woonwijken, parken, viaducten veranderd in grote tentenkampen, vervuilen de straten en neemt het drugsgebruik sterk toe. Er heerst in die delen van het geürbaniseerde Californië grote angst voor een massale uitbraak van COVID-19 en HIV besmetting en milieuvervuiling.

Voor de normale de wet volgende doorsnee burger is het geen voorrecht meer om in een van de Californische steden het dagelijkse bestaan in te vullen Daar zijn de bovengenoemde negatieve gevolgen van het hopeloze Democratische bestuur debet aan. Naast de eerder genoemde oorzaken wordt de doorsnee burger ook op de proef gesteld door de verniel -, plundering – en moordzucht van BLM en Antifa activisten, de Democratische wens om politiekorpsen vleugellam te maken of zelfs op te heffen en open eind gevolgen van de Corona pandemie.

Californië heeft zijn gouden glans verloren.


[1] Door de goudvondsten in de 19de eeuw,  de bloeiende  goudkleurige , de zonsopgang boven de Stille Oceaan, de Golden Gate brug in San Francisco en een van de kleuren (goud en blauw)  in de vlag van de.

[2] Het gros van de pensionado’s bestaat uit conservatieven die eens Ronald Reagan, George Deukmejian en Pete Wilson tot Gouverneurs hebben gemaakt Staat Californië


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
2 jaren geleden

Zweden gaat dezelfde kant op. Wordt hard aan gewerkt door de Zweedse regering. Nederland gaat ook die kant op. En de UK, Duitsland, Frankrijk, Belgie, Italie, Spanje… Wir Schaffen Das!!