Als ik het zelf niet heb bedacht……

Zouden ambtenaren op de verschillende ministeries ook websites afgrazen op zoek naar slimme onderzoeken die de Corona pandemie als onderwerp hebben? En hoe gaat het RIVM daarmee om? Of worden RIVM adviezen en OMT voorstellen in splendid isolation geformuleerd? Of gebruiken die kenners en experts het adagium “wat anderen wel hebben ontdekt en ik niet, kan nooit goed zijn“.

Afb: Flickr

Persoonlijk kan ik me nauwelijks voorstellen dat ambtenaren, onderzoekers van het RIVM en leden van het OMT nooit hebben gehoord van de petitie met de titel Great Barrington Declaration;  studies van het Massachussets Institute of Technology( MIT), Columbia Universiteit en Swiss Policy Research[1]; het Intern Memorandum (KMV-51000/29#2) van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken; verklaring van de Ärtze für Aufklärung en vaststellingen van de lobby waakhond Corporate Europe Observatory (CEO). Omdat de maatregelen die de regering in de achterliggende maanden hebben getroffen geen van de vaststellingen van die instituten reflecteren, is mijn conclusie dat de betrokken heren en dames zich spiegelen aan het boven genoemde adagium. Een adagium, waar een verstrekkende arrogantie en ongelooflijke geborneerdheid uit spreekt.

Effect van het Coronavirus

De inhoud van een Duits 93 pagina’s tellend rapport met de titel; “Analysis of the Crisis Management[2] is in mei 2020 door een klokkenluider van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar buiten gebracht. In het rapport staan de volgende vaststellingen:

  • Wereldwijd zijn er binnen een kwartaal (maart-juni 2020) ongeveer 250.000 doden door Covid-19, geregistreerd. Vergeleken met de 1,5 miljoen doden wereldwijd die bij de griepgolf in 2017/2018 te betreuren waren, is het gevaar niet groter dan andere virussen.
  • Het coronavirus in Duitsland heeft slechts een handjevol doden gekost. de verregaande getroffen maatregelen kunnen nog eens 100.000 slachtoffers gekost hebben of zullen nog kosten. Het effect op de economie die nu nog niet te overzien is, nog daar gelaten.
  • De mensen die sterven aan Corona zijn in wezen degenen die dit jaar statistisch zouden sterven, omdat ze het einde van hun leven hebben bereikt en hun verzwakte lichaam niet langer bestand is tegen willekeurige alledaagse stress (inclusief de ongeveer 150 virussen die momenteel in omloop zijn).
  • Er gingen en gaan nu veel meer mensen dood aan te laat of onbehandelde ernstige ziekten en psychiatrische problemen, dan zogenaamd aan Covid-19.
  • De staat/overheid heeft bewezen een van de grootste producenten van nepnieuws te zijn.

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken schreef in een Intern Memorandum (KMV-51000/29#2):
“In maart en april werd 90% van alle noodzakelijke operaties uitgesteld of niet uitgevoerd. Dat betekent dat 2,5 miljoen mensen niet werden opgevangen als gevolg van overheidsmaatregelen. Dus 2,5 miljoen patiënten werden in maart en april 2020 niet geopereerd, hoewel dit noodzakelijk was. Het verwachte sterftecijfer kan niet serieus worden beoordeeld, de veronderstellingen van experts zijn gebaseerd op aantallen tussen de 5.000 en maximaal 125.000 patiënten die zullen sterven / al zijn overleden als gevolg van de uitgestelde operatie”.

Op de website dimplus.nl heeft Swiss Policy Research dertig feiten voorzien van een (wetenschappelijke) onderbouwing over covid-19 neergepend. Samengevat: de sterfte aantallen komen overeen met een griepepidemie, mediaberichten over jong overledenen aan corona zijn vals, de exponentiële groei waarnaar steeds door de media wordt gerefereerd is misleidend, veel ziekenhuisbedden hebben leeg gestaan; maatregelen werken contraproductief en experts wijzen het gebruik van contacttracing af.

Werking van een anti-corona vaccin

Op 27 april 2020 publiceerde MIT de resultaten van zijn onderzoek naar langdurende effecten van een anti-coronavirus vaccin: mensen kunnen tegen niet één coronavirus blijvende immuniteit opbouwen en blijven hooguit enkele maanden immuun. Daarom is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat er ooit een werkend vaccin tegen Covid-19 wordt ontwikkeld. Het onderzoek was gebaseerd op een studie van de Columbia Universiteit, die in de periode 2016-2018 bij 200 leraren, kinderen en hulpmedewerkers uitstrijkjes uit de neus maakte en verzamelde. Ook werd hen gevraagd een dagboek bij te houden van de keren dat ze moesten niezen of een zere keel hadden.

De Columbia onderzoekers ontdekten dat mensen herhaaldelijk opnieuw worden geïnfecteerd met hetzelfde coronavirus. Zelfs in hetzelfde jaar. Soms meer dan eens. In anderhalf jaar tijd testte een half dozijn vrijwilligers twee of drie keer positief** voor hetzelfde virus, in één geval zelfs binnen vier weken. Dat is een enorm verschil met het patroon van infecties zoals mazelen of waterpokken, waarvoor mensen na herstel levenslange immuniteit kunnen verwachten

Volgens wetenschappelijke en medische experts in binnen – en buitenland kunnen ook vitamine Cenquercetine een belangrijke rol spelen bij de strijd tegen het Corona virus. Ook de aanvankelijk door de Nederlandse regering verboden in tientallen landen zeer effectief gebleken hydroxychloroquine-zink therapie lijkt vooral in de beginfase van de besmetting effectief te zijn. In eigen land lijkt het of Covid-19 alleen bestreden of voorkomen mag worden met een vaccin, dat nog in ontwikkeling is en de werking door onvoldoende testen nog steeds onduidelijk blijkt te zijn. Een vaccin dat in de testfase nog steeds bijwerkingen vertoont die schadelijk zijn voor de gezondheid en volgens het onderzoek van MIT en Columbia Universiteit hoogstwaarschijnlijk geen immuniteit zal opleveren.

Irrationele maatregelen?

Great Barrington Declaration[3].
6000 artsen en wetenschappers in de USA en UK verklaren in een petitie dat de corona lockdowns, social distancing en mondkapjes “onherstelbare schade toebrengen aan de samenleving, economie en fysieke en mentale gezondheid”. De petitie is op dit moment door bijna 153.000 mensen, 5500 medische – en volksgezondheid wetenschappers, en 11.000 artsen en ander medisch personeel ondertekend. Onder de ondertekenaars bevinden zich wetenschappers van absolute topuniversiteiten. Professor dr. Sunetra Gupta van de Oxford University is één van de opstellers van de open brief die samen met de petitie werd verstuurd. Daaronder staan ook de namen van dr. Martin Kulldorff (Harvard) en dr. Jay Bhattacharya (Stanford).

Het huidige lockdown beleid produceert verwoestende effecten op de volksgezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn,’ vervolgt de verklaring, waarin er op wordt gewezen dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker worden geholpen. ‘Dit zal in de komende jaren tot een grotere oversterfte lijden, waarbij de werkende klasse en de jongere leden van de samenleving de zwaarste lasten zullen dragen”.

Afb: Pixabay

In de petitie wordt verwezen naar uitspraken van andere wetenschappers en resultaten van onderzoeken, waaruit blijkt dat “corona maatregelen minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered”. De Duitse Minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller (niet de spits van Bayern!), heeft eveneens gewaarschuwd dat er meer mensen dood gaan door de maatregelen dan door het virus. Muller had het zelfs over ‘een van de grootste honger en armoede crises in de historie.’ De Britse professor Richard Sullivan zei enige tijd geleden dat door de toegepaste afschaling (het terugdringen van de reguliere medische zorg en prioriteren van Corona patiënten) andere behandelingen en onderzoeken moeten uitgesteld worden: “er meer mensen extra aan kanker zullen sterven dan het totaal aantal aan corona toegeschreven doden. NHS oncoloog professor Karol Sikora schat zelfs dat er 50.000 mensen meer aan kanker zullen overlijden dan normaal. De Zweedse professor interne geneeskunde en epidemiologie Peter Nilsson verklaarde dat ‘het zo belangrijk is te begrijpen dat er veel minder Covid-19 doden zullen zijn, dan de doden die worden veroorzaakt door de lockdown van de samenleving zodra de economie is verwoest”. Volgens Nederlandse experts blijkbaar allemaal wetenschappers die niet weten waar ze over spreken. Dat kan, maar is niet waarschijnlijk.

Het advies in de petitie luidt dan ook: “Degenen die niet kwetsbaar zijn zou onmiddellijk moeten worden toegestaan hun normale leven weer op te pakken. Als deze maatregelen in stand blijven totdat er een vaccin is, zal er onherstelbare schade ontstaan, waarbij de zwakkere groepen disproportioneel worden geraakt”.

De laatste dag van mei 2020 werd gekleurd door een verklaring van “Ärtze für Aufklärung”, een initiatief van vier onafhankelijke artsen Walter Weber, Heiko Schöning, Olav Müller en Marc Fiddike. Zij waarschuwen voor de in hun ogen grootscheepse Corona zwendel en onderbouwden waarom de getroffen maatregelen irrationeel zijn en een politieke agenda vertegenwoordigen.

Heiko Schöning kwam op 7 mei 2020 met deze verklaring: “Het coronavirus van dit jaar, het SARS-CoV2, valt onder seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben niets met het bestrijden van dit virus te maken….het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. We hebben niet de pest.. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we middenin een wereldwijde misdaad zitten. Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel. Als bewijsvoering hebben wij uitvoerige interviews afgelegd met o.a. Wodarg, maar nog veel meer. U kunt alles in .pdf downloaden. Het irriteert ons ook dat als enige officiële oplossing een vaccinatie wordt aangedragen. Er wordt met geen woord gesproken over het belang van het immuunsysteem. Het irriteert ons dat Bill Gates dagelijks verkondigt dat alleen een vaccinatie dit kan beëindigen terwijl enkele van zijn inentingsacties catastrofale gevolgen hebben gehad!”

Het zijn andere geluiden dan de gebruikelijke uitspraken op de publieke en commerciële zenders en die krijgen kijkers en luisteraars nauwelijks te horen. Waarom niet?

Een nieuw verdien model

In september 2020 heeft Lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) via een WOB procedure de eerste bewijzen in handen gekregen van de juistheid van de titel van deze paragraaf. CEO heeft duizenden mails en transcripties tussen de Europese Commissie en de farmalobby kunnen bestuderen en stelde vast dat de farmlobby de pandemie misbruikt om veel geld binnen te kruien. “Ze willen de mensheid niet redden; ze willen zoveel mogelijk winst maken” luidt dan ook de waarschuwing. Een overzicht dat CEO op heeft gesteld:

Jeff Bezos, Amazone+$ 76miljardDe Corona pandemie heeft het online gedrag sterk gestimuleerd. Daardoor werd zijn vermogen opgestuwd naar $189 miljard. 
Bill Gates, Microsoft+ $16 miljardDoor zijn bemoeinissen in de Farma industrie en de ontwikkeling van anti-vaccins groeide zijn vermogen naar een luttele $114 miljard. Dat zal in de komende jaren nog meer groeien.
Mark Zuckerberg+ $ 42 miljardDoor het intensievere gebruik van FB kon hij zijn vermogen bijna verdubbelen naar $ 97 miljard.
Warren Buffet, media gigant+$ 12 miljardDe media gigant kon door het intensievere gebruik van zijn media websites zijn vermogen verhogen naar $ 80 miljard.
Larry Ellison, Oracle, software ontwikkelaar+ $ 12 miljardHij sloot zich in 2010 aan bij de filantropische campagne van Gates en Buffet: the giving pledge en door de geldgenererende filantropische projecten groeide zijn vermogen naar $ 71 miljard.
Steve Balmer, Microsoft+ $ 18 miljardOok zijn vermogen groeide door het intensievere gebruik van internet naar het niveau van $ 71 miljard.

Uit het overzicht wordt duidelijk dat de puissant rijken door de effecten van de Corona pandemie nog rijker worden en beschouwd door dat prisma zullen zij zich hard blijven maken voor vrijheid beperkende maatregelen en toepassing van een vaccin om de winter en lente door te kunnen komen.

Wil de politiek zijn greep op de samenleving versterken?

Voortdurend wordt op persconferenties en praatprogramma’s het aantal PCR geteste besmettingen benadrukt om aan te geven dat het de verkeerde kant opgaat. PCR testen worden blijkbaar gebruikt als indicator voor het reproductiegetal R en daarop baseert de regering zijn maatregelen. Niet het aantal geconstateerde door het Corona virus besmette patiënten op de IC en in het verlengde de Infection Mortality Rate (IFR)[4]. personen die inderdaad aan Corona overleden zijn. Onderzoeken hebben herhaaldelijk bevestigd dat PCR testen onbetrouwbaar kunnen zijn, omdat ook achterblijvende virussen van andere besmettingen getraceerd kunnen worden.

In haar rapport CDC-006-00019, Revision: 05 van 13 juli 2020 erkent de CDC (het US RIVM) de volgende zaken op blz. 39 e.v. :   Het lukt niet om het levende SARS-Cov 2 virus te isoleren en de aanwezigheid aan te tonen; Met PCR testen kan dus geen besmettelijke virus aangetoond worden en kan niet worden gezegd dat het coronavirus de oorzaak is dat mensen met griepachtige verschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen. De test kan geen andere ziekten uitsluiten die veroorzaakt worden door andere bacteriële of virale ziekteverwekkers. De PCR test zoekt naar RNA deeltjes die misschien van een virus komen waarvan het bestaan dus nog steeds niet objectief is aangetoond.   De uitvinder van de PCR test, die daar een Nobelprijs voor ontving, zei in 2018 dat hij zich schaamde voor zijn collega’s in de wetenschappelijke medische wereld. Die gebruikten zijn PCR test om virusinfecties aan te tonen, terwijl die test dat volgens hem niet kan, niet doet, en daar ook niet voor bedoeld is.

Het is maar dat U weet wat een van de leidende organisaties en de uitvinder van de PCR test stellen over de betrouwbaarheid van die test. Waarom wordt die test dan toch als indicator voor het reproductiegetal genomen? En wordt niet het aantal met het virus besmette personen op de IC/ZH noch de aan het virus overleden personen als norm genomen.

Zeven maanden onder het politieke Corona juk en nog steeds geen evenwichtig beleid toegespitst op het heropenen van de economie en het bestrijden van de besmetting. Herhaaldelijk roept de media in kapitale letters dat er meer besmettingen zijn en kan de aandachtige lezer in kleine letters lezen dat er niet meer besmette patiënten zijn opgenomen noch er meer Corona doden te betreuren zijn. Wat is richtinggevend voor de pandemie? Is het de besmettingsgraad, het reproductiegetal en/of de ziekenhuisdruk in termen van bedden, verplegend personeel, materieel, medicijnen en vaccins. Waarom wordt dat niet duidelijk gecommuniceerd naar de samenleving toe?

Stap eens over de eigen schaduw!

Wetenschappelijk onderbouwde vaststellingen, ervaringen en uitspraken over COVID19 worden door media en politiek genegeerd en weggezet als complottheorieën. Als extreem rechts. Net als bij de klimaat discussie worden kritische wetenschappers verbaal bedreigd, gecensureerd en aan de kant gezet. Door de opstelling en instelling van politiek en hun activistische aanhang lijkt het of zij strijd voeren tegen de bevolking en diens toekomst. Op 9 oktober 2020 waarschuwde de Minister-president het volk toe “elke beperkende maatregel te nemen die nodig is”. Let wel beperkende en geen maatregelen om de neergang van het land te stoppen. Geen enkel perspectief. Nada.

“Ben ik nu zo slim en
zijn jullie zo dom?”

Op 1 oktober 2020 publiceerde opiniez.com een artikel van Jan Gajentaan en die geeft wat antwoorden: 99% van de besmettingen gebeurt binnenshuis en in het openbare vervoer waar mensen als sardines in een blik staan/zitten. De slechte doorluchting/ontbreken van ventilatie is de voornaamste oorzaak. Vermoedelijk zijn grootschalige binnengebeurtenissen zoals feesten en partijen in grotere kring en restaurants daar debet aan. Zoals Maurice de Hond al enige maanden verklaart, lijkt buiten de besmettingskans door de wind minder groot vrijwel nihil? Een vaststelling die zelfs de WHO heeft gedaan, Gajentaan adviseert een aantal inspanningen, dat het niet ingrijpen in het persoonlijke leven van de doorsnee burger (vrijheidsbeperking) en niet het bedrijfsleven frustreren (vernietiging van werkgelegenheid en verhogen van sluitingsnoodzaak) als rode draad heeft;

  • Een Deltaplan Ventilatie, maar die is al vijf maanden te laat. De Duitse overheid heeft  op 16 september in een brief de noodzaak daarvan onderstreept. Overigens ook zes maanden te laat. Misschien even te rade gaan bij De Hond?
  • Een strak behandelprotocol: zoals prof Raoult dat al maanden met succes in Marseille toepast. Een procedure van vroeg testen, isoleren, behandelen met antivirale middelen (Hydrochloroquine en zink! Was Trump toch niet zo gek als de linkse media beweerde) en niet zoals in Nederland met Dexamethason dat geen antiviraal effect heeft.
  • Mondkapjes verplicht stellen in drukke binnenhuis gelegenheden als supermarkten, warenhuizen en winkels waar het bezoek niet lang duurt.

Waarom luisteren beleidsmakers in Nederland niet naar het buitenland. Denken ze in Den Haag nu echt dat zij de wijsheid in pacht hebben en anderen maar wat raaskallen? Als dat zo is kan de aangepaste uitspraak van de heer Van Gaal opgeld doen: “Ben jij nu zo dom of ben ik nu zo slim?” Dus heren ambtenaren, slimme mannen van het RIVM en OMT, hoe zit het? Ben ik nu zo slim en jullie zo dom? Toon moed en stap eens over de eigen schaduw. 


[1] Swiss Policy Research of Swiss Propaganda Research is een meertalige website die in 2016 is gelanceerd en die zichzelf omschrijft als ‘een onafhankelijke onderzoeksgroep zonder winstoogmerk die geopolitieke propaganda in Zwitserse en internationale media onderzoek

[2] Zie https://empamil.eu/category/bmi-corona-dokument

[3] Zie https://gbdeclaration.org

[4] Volgens Swiss Policy Research ligt de IFR  tussen de 0,2 en 0,4% of zelfs lager tussen 0,1 en 0,2% (NL en USA).


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joost Visser
3 jaren geleden

Als men in Marseille test met PCR worden wel een hoop mensen volgegooid voor niets met Hydro etc. Of zouden ook verkoudheden, gewone griep HET middel hiervoor zijn?

Puck van der Land
3 jaren geleden

Dank voor dit artikel, Ik had het al eerder gelezen en was ook toen onder de indruk van uw betoog. Wat u gedaan heeft is de zaken op een rij zetten, zaken die zeker door beleidsmakers en politici en medische deskundigen gevolgd hadden moeten worden. Wellicht dat zij dat gedaan hebben, maar ze hebben daar geen conclusies aan verbonden. Wat zou het motief ervoor kunnen zijn?

Ik heb de sterke indruk dat de politiek hier in Nederland het verhaal van Rutte en De Jonge, gedekt door het RIVM en daarachter de WHO en VN, wil handhaven tot na de verkiezingen in maart. Het is hun persoonlijke belang om als “winnaars” uit de strijd te komen om de kiezers te intimideren en te overtuigen van hun leiderscapaciteiten, die dus opnieuw gekozen moeten worden. Aan dat bedriegerscircus doen alle clowns van harte mee om zich in te dekken tegen claims en kritiek.

Een voorbeeld van vandaag is een artikel dat op 23 september 2020 verscheen waarin de resultaten van een onderzoek onder 1064 patiënten in 14 Nederlandse ziekenhuizen staan gepubliceerd naar het effect van o.a. hydroxychloroquine op COVID-19 patiënten. Het onderzoek werd van 28 februari tot 1 april 2020 uitgevoerd. De uitkomst dat vroege behandeling het risico verkleint op progressie van de ziekte is volgens de onderzoekers ook het geval bij veel andere infectieziektes.
Dat was wat huisarts Elens in het begin van de crisis stelde. Maar hij werd aan de kant geschoven en mocht zijn methode niet verder toepassen. In het artikel wordt het werk van Elens compleet genegeerd.

……. Ik had nog een heel stuk geschreven, maar toen ik terug wilde gaan om nog iets te corrigeren, ben ik dat, tot 2 keer toe geheel kwijt geraakt.

Wat ik nog wilde zeggen, is dat tot nu toe alleen FvD (en PVV) standpunten heeft ingenomen die tegen het regeringsbeleid t.a.v de Coronacrisis. Maar daar wordt Baudet nu op afgedaan. Hij is niet bang om met andersdenkenden of kritisch denkende mensen te praten. Dat is de eerder genoemde medische kliek wel en ze worden gevolgd door de plucheplakkers van de 2e Kamer.
De angst en de emotie regeren in plaats van het gezonde verstand en dat lijkt mij erger dan die hele covid-19 hype.