Een Messias uit Silicon Valley

Bill Gates is de naam en de man wordt door het gros van de useful idiots op het schild gedragen en de wereld getoond. Wanneer de beschikbare betrouwbare informatie over de Messias op een rijtje wordt gezet en diepgaand bestudeerd wordt om de diverse punten met elkaar te kunnen verbinden, slaat – mild uitgedrukt – de schrik je om het hart.

Bill Gates. Afb: Wikimedia-commons

Uit de resultaten van dat begrensde onderzoek blijkt de man een enorme macht te hebben gekregen over traditionele en digitale media bronnen, wetenschappelijke – en overheidsinstellingen, politici en farmaceutische industrie. Vooral zijn plannen om de westers georiënteerde mensheid met vaccins te injecteren die door hem gesponsorde laboratoria worden ontwikkeld, doet de rillingen over je rug lopen.

Pandemie als verdienmodel

Wat het doel van die laatste inspanningen is, staat op de website van de GAVI alliantie. Een alliantie die grotendeels wordt gefinancierd door Bill & Melinda Gates Foundation en het financiële gat dat resteert gevuld wordt door de Rockefellers, vaccin industrie en diverse regeringen. Op die website van deze vaccin alliantie staat te lezen: “verbetering van de gezondheid van markten voor vaccins en andere immunisering producten”. Geen letter over het verbeteren en in standhouden van de gezondheid van de mens. Bij weldenkend mensen gaat dan direct een lichtje branden. Zeker als de volgende uitspraak van de heer Gates over de mondiale COVID-19 verspreiding daarmee verbonden wordt: “sommige landen kunnen over een paar maanden weer opengaan, maar normaliteit keert alleen terug als we de hele wereldbevolking grotendeels hebben gevaccineerd”. Die tekst kan worden gelezen als: “ik, de redder van de mensheid bepaal wat normaal is en mijn normaliteit kan alleen terugkeren als bevolkingen herhaaldelijk geïnjecteerd worden met door mijn onderzoekslaboratoria ontwikkelde vaccins”.

Hoe Gates plan eruit ziet om de mensheid te redden resp. dwingen te doen wat hij in gedachten heeft, is in de achterliggende maanden helder geworden. Gates’ GAVI vaccin alliantie heeft samen met Mastercard (een digitale betaal mechanisme) en Trust Stamp (een identiteit verificatie bedrijf) een programma opgesteld waardoor vaccins en vaccinatie alleen via dat programma in het bezit van ziekenhuizen, artsen en patiënten kan komen. Het programma werd eind 2018 voor het eerst opgestart. Door het door kunstmatige intelligentie aangestuurde Identiteit verificatie platform van Trust Stamp te integreren met de GAVI-Mastercard ‘Wellness Pass’ en te verbinden met het door kunstmatige intelligentie aangestuurde Click-to Play systeem van Mastercard ontstaat een aan vaccinaties gekoppelde betalingssysteem dat inmiddels de weinig verhullende naam van “het Beest” heeft gekregen.

De Messias is de AntiChrist

Uit diverse hoeken wordt de mondiale bevolking  gewaarschuwd voor de duistere praktijken van het echtpaar Gates c.s. Robert Kennedy Jr. voorzitter van Children’s Health Defense, bijvoorbeeld, maakt in een rapport de vaccin agenda van Bill Gates met de grond gelijk. In dat rapport staat o.m.: ‘Voor Bill Gates zijn vaccins een strategische filantropie, die zijn vele aan vaccins verbonden bedrijven voeden (inclusief de ambitie van Microsoft om een wereldwijd vaccinatie ID te controleren), en hem dictatoriale controle over het wereldwijde gezondheidsbeleid te geven….Gates’ obsessie met vaccins lijkt voort te komen uit zijn overtuiging om de wereld met technologie te redden”. Er zijn inmiddels voorbeelden genoeg om die woorden van Kennedy Jr. te kunnen onderbouwen zoals de miskleunen bij de bestrijding van polio, malaria en meningitis.

Een van de grootste volksgezondheidsschandalen ooit krijgt amper aandacht in de Nederlandse media. Vermoedelijk vanwege de betrokkenheid van high profile personen en organisaties die feitelijk ook het coronabeleid van de Nederlandse regering bepalen. In 30 jaar tijd werd $ 16 miljard uitgegeven om polio uit te roeien, maar de vaccinatiecampagnes hebben de ziekte per ongeluk opnieuw naar Pakistan, Afghanistan en Iran gebracht. Officials beginnen eindelijk toe te geven dat hun plan om wilde polio te stoppen compleet averechts heeft gewerkt. In meer dan 10 landen, waaronder Angola, Congo, Nigeria en Zambia, raken talloze kinderen verlamd door een dodelijk pathogeen dat afkomstig is van een ‘levend’ vaccin, waardoor een virulente vorm van polio zich snel aan het verspreiden is. Deze jongste door Big Pharma veroorzaakte ‘pandemie’ is in Tsjaad en Soedan uitgebroken. De oorzaak is een in vaccins gestopt ‘verzwakt’ poliovirus type 2, dat juist zeer dodelijk blijkt te zijn. Officials zijn bang dat de gevaarlijke en zelfs dodelijke variant naar andere continenten gaat overspringen. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filipijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden maar liefst 70% van alle polio gevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt. [1]

De VN heeft moeten toegeven dat een grote internationale vaccinatie campagne de oorzaak is van de ziekte die men er juist mee wilde uitroeien. Terwijl de WHO vorige week nog beweerde dat Afrika ‘vrij is van polio’, en polio vaccinatiecampagnes in de Derde Wereld zoveel jonge levens zouden hebben gered, is in werkelijkheid juist het tegendeel het geval. Het polio vaccin is er de oorzaak van dat nu talloze jongeren en kinderen in arme landen hun leven (dreigen te) verliezen.

India en Afrika blijken favoriete testomgevingen te zijn voor door Gates instanties ontwikkelde vaccins. In India kreeg Gates zeggenschap over de National Technical Advisory Group on Immunization (NTAG) door van het totale overname bedrag van $ 1.2 miljard $ 450 miljoen voor zijn rekening te nemen. Het NTAG stelde vervolgens overlappende inentingsprogramma’s tot 50 doses poliovaccins verplicht voor kinderen onder de 5 jaar. Volgens Indiase artsen is Gates schuldig aan de verwoestende epidemie met de verlammingsziekte NPAFP, die tussen 2000 en 2017 maar liefst 490.000 kinderen verlamd maakte. In 2017 draaide de Indiase regering dit programma terug, en zette Gates en zijn vaccins virtueel het land uit. Gevolg: het aantal NPAFP gevallen daalde enorm.

In 2014 financierde Gates’ Stichting testen met experimentele HPV[2] vaccins op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Deze testen waren ontwikkeld door de farmaceutische giganten Glaxo Smith Kline (GSK) en Merck. Zeven meisjes overleden en ongeveer 1200 meisjes kregen ernstige bijwerkingen zoals auto immuun ziekten en vruchtbaarheidsstoornissen. Na een onderzoek beschuldigde de Indiase regering de door Gates gefinancierde onderzoekers van ernstige ethische schendingen zoals het onder druk zetten van meisjes en hun ouders om aan het vaccinatie programma mee te doen en het weigeren van medische hulp aan meisjes die ernstig ziek werden. De zaak ligt nu bij het Hooggerechtshof.

In Afrika dwongen Gates’ medewerkers in 2002 tijdens de MenAfriVac campagne duizenden Afrikaanse kinderen het vaccin tegen meningitis te nemen. Tussen de 50 en 500 kinderen raakten verlamd. Professor Patrick Bond, voormalig topeconoom van Nelson Mandela, noemde Gates filantropische praktijken toentertijd meedogenloos en immoreel. In 2010 sponsorde de Gates Foundation de WHO met een bedrag van $10 miljard om een fase-3 proef met GSK’s malaria vaccin in Afrika te financieren. Het resultaat? 151 zuigelingen stierven; tussen de 1048 en 5949 andere baby’s kregen ernstige bijverschijnselen zoals verlammingen, toevallen en koortsstuipen. Volgens Gates sponsorde hij de WHO omdat “de komende 10 jaar het decennium van vaccins zou moeten worden. Een maand later verklaarde hij in een Ted Talk interview dat nieuwe vaccins ‘de bevolking kunnen reduceren.

Hij voegde de daad bij het woord. In 2014 beschuldigde de Catholic Doctors Association in Kenia de grotendeels door Gates’ gefinancierde en gecontroleerde WHO (in 2019 sponsorde Gates de WHO met het te verwaarlozen bedrag van $532 Miljoen) van het onvrijwillig chemisch steriliseren van miljoenen Keniaanse vrouwen met een ‘tetanus’ vaccinatie campagne. Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen kwamen vergelijkbare beschuldigingen. Aanvankelijk ontkende de WHO, maar na enige tijd gaf de organisatie toe dat er al meer dan 10 jaar lang gewerkt werd aan (geheime) sterilisatie vaccins.

Het is slechts een bloemlezing van de werken van de Messias uit Silicon Valley.

Angst is een slechte raadgever

De manier waarop regeringen op adviezen van WHO autoriteiten die door Gates c.s. vanuit de coulissen worden ondersteund met wijze teksten, bevestigt de juistheid van die uitspraak. Met het motto “schep angst voor jouw dood” als kompasrichting wordt de bevolking stelselmatig angst aangepraat zonder dat die de mogelijkheid heeft vast te stellen in hoeverre die angst daadwerkelijk concreet zou zijn. Angst heeft namelijk geen logica. Vervolgens worden die angstgevoelens versterkt en gehandhaafd door het verstrekken van offers in termen van maatregelen zoals 1,5 meter, niet juichen bij sportwedstrijden, wel of niet mondkapje en lockdowns etc. Kondig vervolgens een dure redding aan: het vaccin en laat de miljarden in de geldzakken stromen. Als de waarschuwingen een grote mate van juistheid bezitten, het veronderstelde SARS-COV-2 snel muteert en het gevolg is dat om de paar maanden een nieuw vaccin nodig is, dan stroomt het geld bij vaccinproducenten en dus Gates c.s. met bakken binnen.

Afrikanen zijn dus al langer proefkonijnen voor eugeneticus Bill Gates. Zo wordt het eerste experimentele Covid-19 vaccin door de GAVI vaccin alliantie nu in Afrika op de bevolking getest. Bovendien wordt in West Afrika een proef gehouden met Gates’ geplande wereldwijd aan vaccinaties gekoppeld betalingssysteem. West-Afrika is het ideale Gates testplatform om de effectiviteit van het Beest te toetsen en als dat voorspoedig verloopt zal het systeem voor iedere wereldburger verplicht worden gesteld onder de leuze: “Geen corona vaccinaties = niet meer kunnen werken, reizen, leren, zorg ontvangen, kopen of verkopen”.

De Waarschuwing

Heiko Schöning (tijdens een interview vijf dagen geleden[3]: Het coronavirus van dit jaar, het SARS-CoV2,valt onder seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben niets met het bestrijden van dit virus te maken….het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. We hebben niet de pest. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we middenin een wereldwijde misdaad zitten. Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel. Als bewijsvoering hebben wij uitvoerige interviews afgelegd met o.a. Wolfgang Wodarg[4], maar nog veel meer. U kunt alles in .pdf downloaden. Het irriteert ons ook dat als enige officiële oplossing een vaccinatie wordt aangedragen. Er wordt met geen woord gesproken over het belang van het menselijke immuunsysteem. Het irriteert ons dat Bill Gates dagelijks verkondigt dat alleen een vaccinatie dit kan beëindigen terwijl enkele van zijn inentingsacties catastrofale gevolgen hebben gehad!””

Gates controleert behalve de WHO ook UNICEF, GAVI en PATH. Hij doneerde dit jaar $ 50 miljoen aan 12 farmaceutische instanties om een coronavirus vaccin te ontwikkelen. Uit zijn recente media uitspraken blijkt dat Gates in de Covid-19 crisis zijn kans schoon ziet om zijn dictatoriale vaccinatieprogramma’s aan Amerikanen en Europeanen, en als het even kan de hele wereld, op te leggen. Hij heeft herhaaldelijk benadrukt dat de quarantaine- en lockdown maatregelen pas moeten worden verlicht zodra een vaccin (inclusief nanochip?) tegen corona gereed is. 666 het getal van het Beest of de Bijbelse Antichrist wordt waarschijnlijk al in 2021 ingevoerd. Ook in Nederland, met de volledige medewerking van de twee christelijke partijen in de regering, die klaarblijkelijk de misschien wel bekendste profetie uit hun eigen geloofsboek lijken te zijn vergeten.

Gezien het bovenstaande lijkt het accepteren van het in allerijl ontwikkelde vaccin neer te komen op een spelletje Russische roulette met uw eigen gezondheid en leven. Overheden die besluiten om deze vaccins verplicht te stellen, zoals de EU en ook diverse lidstaten willen, nemen daarmee willens en wetens het enorme risico om hun eigen bevolking aan levensbedreigende gevaren bloot te stellen.

Wanneer men de voorgaande teksten tot zich laat doordringen en de juistheid daarvan na onderzoek bevestigd wordt, kan de Nederlandse media niet meer met droge ogen beweren dat de beweringen dat vaccins van Bill Gates wel eens tot massa’s slachtoffers zal leiden, onderdeel zijn van een complottheorie tegen Gates c.s. In april 2020 kondigde Gates tijdens een CNBC interview ijskoud aan dat er minimaal 700.000 slachtoffers door zijn corona vaccinaties zouden gaan vallen. Hij had blijkbaar lessen getrokken uit de gevolgen van zijn vaccins in India en Afrika.

Lekker dan.


[1] In 2019 vernietigde de regering van Ethiopië 57.000 flesjes met het orale type-2 poliovaccin (mOPV2), nadat deze vaccins een vergelijkbare uitbraak hadden veroorzaakt. Het poliovaccin werd in Afrika aan de bevolking opgedrongen door het Global Polio Eradication Initiative (GPEI), een consortium dat wordt gesteund en gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.

[2] Virus dat wordt overgedragen door seksueel contact. Het kan kanker en genitale wratten veroorzaken. Meisjes krijgen een vaccinatie aangeboden tegen baarmoederhalskanker. Vanaf 2021 krijgen ook jongens de HPV-vaccinatie aangeboden. Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker.

[3] Stichter van Ärtzte Fuer Aufklaerung zur Entstehungsgeschichte, een Duitse stichting die door 700 artsen en 2000 sympathisanten wordt ondersteund. Zie  https://youtu.be/yNNrbqeEHSE

[4] Zie www.wodarg.com


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
3 jaren geleden

Deze reïncarnatie van Josef Mengele heeft er nooit doekjes om gewonden dat hij een stevige reductie van de wereldbevolking nastreeft.
Je moet wel totaal achterlijk wezen om je vrijwillig een door zo’n meneer geproduceerd “vaccin” in te laten spuiten.

koddebeier
3 jaren geleden

Dat soort figuren kunnen ze beter opsluiten , ze zijn levensgevaarlijk en gaan over lijken om zichzelf te verrijken !!