Wordt 2021 straks ‘1984’?

Bijna zeventig miljoen Chinezen stierven de hongerdood tijdens Mao’s Culturele Revolutie of werden direct door hem vermoord in zijn maniakale dwangneurose om ruim één miljard mensen ‘anders te laten denken, spreken, schrijven en handelen’.

Afb: scr Youtube.com

Mao’s pompeuze schijnheiligheid werd op handen gedragen door communisten als Sartre, die zwolg in codewoorden als ‘gelijkheid’, ‘eerlijkheid’ en de gevaarlijkste van allemaal, ‘sociaal activisme’, terwijl het Mao slechts ging om absolute macht.

Dezelfde, niets ontziende, schijnheiligheid zagen wij in machtswellustelingen als Fidel Castro, diens communistische maatje, de aan alcohol verslaafde Salvador Allende, de schatrijke Hugo Chavez, wiens dochter bij zijn overlijden al meer dan een miljard Dollar in diverse banken in Panama en Colombia had staan en vervolgens in de machtsdronken ex-buschauffeur cum drugshandelaar Nicolas Maduro die Venezuela, het land met de grootste oliereserves, tot de bedelstaf heeft gebracht. Hun wandaden worden met even grote schijnheiligheid door hun politiek correcte ‘fellow travellers’ in het vrije westen genegeerd.  Bij de dood van massamoordenaar en verkrachter Fidel Castro pinkten hypocriete PvdA narcisten als Timmermans en Koenders een traan weg in hun doortrapte eulogieën, waarin woorden als ‘ de armen ‘ en ‘ de zwakkeren’ veelvuldig vielen. Maar de PvdA geeft, net als alle andere salonsocialisten, evident geen ros om arme mensen, in hun ogen onopgevoed, ‘dom plebs’ dat niet weet hoe het ‘progressief’ moet denken! Vandaar dat zij zo’n pak op hun moreel corrupte ziel kregen in de laatste verkiezingen.

Victor Davis Hanson, de gereputeerde Amerikaanse historicus, signaleert ook al hoe de corona crisis misbruikt wordt door al deze toneelspelers om hun greep naar de macht te verhullen. Hij constateert hoe de Democraten in de USA er willens en wetens op aangestuurd hebben dat door Soros gefinancierde AntiFa en BLM ‘mobs’ praktisch een burgeroorlog ontketenden. Alles met het wanhopige oogmerk om de herverkiezing van hun Nemesis Donald Trump te voorkomen. Het is voor hen, na de verkiezingsnederlaag in 2016, erop of eronder. Die linkse activisten weten diep in hun hartjes dat dit de enige en laatste kans is om 2021 in ‘1984’ te veranderen, als variant op Big Brother’s 2+2=5. Want als zij er niet in slagen om Trump te verslaan gaan de lopende processen tegen de ‘deep state’ onverdroten verder en zal ook de animo onder de zwijgende meerderheid verder toenemen om dat zwijgen te doorbreken. Zij zijn panisch bezig, onder andere de Democratische fraude met ongeldige stembiljetten in de post rijst nu al de pan uit en blijkt tot honderdduizenden valse stemmen te leiden van lang verhuisde of zelfs overleden kiezers en niet kiesgerechtigde illegalen, terwijl de verkiezingen nog 3 maanden in het verschiet liggen.

Het toppunt van deze fraude van de democratie is het feit dat hun dementerende stroman Joe Biden niet eens in de gaten heeft waar hij voor gebruikt wordt. Maar wat gebeurt er als Trump zou verliezen van Joe Biden? Waarom proberen Democraten te voorkomen dat reeds lang afgesproken presidentiële debatten nog plaats zullen vinden? Omdat die ongetwijfeld zullen resulteren in een afstraffing voor de  ‘white supremacist’ . Vragen bij persconferenties naar de evidente degeneratie van Biden’s verstandelijke vermogens en een eventuele psychologische test leiden niet tot antwoorden maar tot woede-uitbarstingen der Democratische woordvoerders. Maar de dag na Joe’s verkiezing zullen zijn grootste fans hem massaal de rug toekeren en naar de Washington Post en de New York Times ‘lekken’ dat zij zich toch wel erge zorgen maken over Joe… Uiteraard is ook dan een psychologische test uitgesloten, want die bevestigt retroactief dat iedereen, reeds maanden voor de verkiezingen, kon zien dat Joe Biden kennelijk ergens heel hard tegen aan gelopen was en daar niet van herstelde. Maar zijn goedbedoelende vrienden zien dan bedroefd toe hoe Joe knokt voor wat hij waard is, maar de tand des tijds plots – d.w.z. sinds de verkiezingen – toeslaat en het tijd wordt voor een nieuwe communist van het slag Obama. Met de keuze voor de Vice President wordt dus binnenkort collectief kleur bekend door de Democraten en dan wordt de grootste extremistische schreeuwlelijk de nieuwe stroman voor George Soros en de zijnen. Een pikante variant is dat in het, hopelijk theoretische, geval van het ‘wegvallen van de activistische Vice President’- die wel eens om het leven zou kunnen komen bij het onhandig vervaardigen van een ‘do-it-yourself’ Molotof cocktail – de ‘speaker of the House’ zich al liet ontvallen dat zij ‘second in line’ is voor de troonsopvolging van ‘sleepy Joe’. Stel je de travestie voor, een aftands, vals kreng als de al even hard dementerende Nancy Pelosi, die de helft van de dag probeert haar gebit niet uit haar mond te laten vallen, als leidster van de vrije wereld…

’s Heren wegen zijn ondoorgrondelijk maar, hoe het ook zij, Caesar wordt dan door de linkse élite aan het mes geregen terwijl er geen Augustus in zicht is. Democratische hysterie is tot een angstaanjagend, zelfdestructief extremisme afgedaald in hun desperate greep naar de macht, maar zij realiseerden zich terdege dat een dwaas als Bernie Sanders weer snel op een zijspoor gerangeerd moest worden. De enige ‘hardcore socialist’ die ooit president van de USA werd was FDR, die dankzij de Grote Depressie en W.O.II veel te lang aan het bewind kon blijven maar zich in ieder realiseerde dat zijn socialistische maatjes van de economie moesten afblijven, een les die aan Obama in zijn ‘hubris’ niet besteed was. Maar in hun diepgewortelde ‘Trump Derangement Syndrome’ hebben de ‘deep state’ – na hun mislukte Robert Mueller coup d’état – en de anarchisten van Soros een handvol stokken verzameld om de kapitalistische hond te slaan met hun klimaatzwendel, hun coronahype en de lockdown, de rellen en de plunderingen, daarbij fanatiek geholpen door de extreem socialistische pers met New York Times en Washington Post voorop. Zelfs al dat gekrakeel zou onvoldoende zijn zonder de unieke kans die een ‘schijnkandidaat’ als Joe Biden hen biedt. 

Bij het hersendode ‘ons soort mensen’ roept Joe een geruststellende ‘déja vu’ sensatie op van een pseudo centrisme van vertrouwd establishment, dat al lang uitgemoord is terwijl zij zitten te slapen. Joe’s toenemende dementie biedt een gouden kans voor de langverbeide linkse greep naar de macht. Stel je voor, zo’n zelfingenomen lid van de ‘white supremacy’ als representant van schuimbekkende communisten!? Hun door ideologie ingegeven insistentie op een permanente lockdown baseert op een door hen gecultiveerde corona/quarantaine/virus paniek (die zijn weerga slechts kent bij het NOS Journaal). Dit resulteert in virtuele verkiezingscampagnes, virtuele congressen en straks wellicht virtuele TV debatten met Trump. Maar die opzet kan alleen slagen met een stroman als Joe Biden, de nietsvermoedende nieuwe leider van de Culturele Revolutie die al maanden letterlijk in zijn schuilkelder zit om geen corona op te lopen en de confrontatie met Trump te vermijden. Tot hij als konijntje uit de hoge hoed wordt getoverd. Wat hebben de communisten het weer goed voor elkaar!

Hun agenda? Letterlijk ‘der Untergang des Abendlandes’, onder andere in virulent, politiek correct, antiblank racisme van het ‘mensenrechten-gespuis’ van BLM, zo ook hun antisemitisme vermomd als antizionisme, golven van globalisme, open grenzen en de totale vernietiging van de economie. Let u vooral op D’66 en het NOS Journaal die hierin een glansrol gaan vervullen, met Sigrid voorop in een glansrol bij ‘free Palestine’ demo’s. Het lijkt zo onschuldig, maar het feit dat een Hamilton sinds korte tijd probeert het F1 circus naar zijn politiek correcte handje te zetten is rechtstreeks overgewaaid uit het criminele Amerikaanse BLM geweld, waarin het anti semitisme diep geworteld is. (Kan iemand dit aan Pinokkio doorseinen?) De superrijke linkse kliek van Gates, Bezos, de erfgenamen van Steve Jobs, Soros, de Facebook en Google miljardairs, Mike Bloomberg en Warren Buffet knikken instemmend bij de aankondiging van eindeloze belastingverhogingen waar zelfs Joop den Uijl bij zou verbleken. Maar het zal hen geen cent kosten, want waarom zouden de anarchisten achter hun eigen sponsors aangaan? Deze salonsocialisten kunnen het zich permitteren om socialist te zijn, net als ons politiek correcte koningshuis. Dat betaalt ook al geen cent aan belasting maar houdt wèl voortdurend de hand op en aarzelt nooit om hun linkse sympathieën te doen blijken.

Dit soort prepotente lieden pretendeert de wijsheid in pacht te hebben en te weten wat goed is voor de mensheid. Hun enige serieuze vijand is een succesvolle middenklasse, die nu ook al zo cynisch door Pinokkio wordt aangepakt met zijn valse coronahype en zijn voor hen, niet toevallig, fnuikende lockdown. Dit zijn de zelfstandige miljoenen die de democratie en het land drijvend houden, ondanks de incompetentie en subversie van Rutte III. Deze mensen weten donders goed wat er aan de hand is omdat zij de politiek correcte subversie dagelijks aan den lijve ervaren, dus zij moeten met Rutte’s steeds hogere belastingen en pestilente EU regelgeving geneutraliseerd worden.

Een nieuwe vorm van apartheid wordt geïntroduceerd door BLM’s Marxistische fanatici onder de vlag van ‘gelijkheid’ en ‘verlichting’. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en vooral de overheid zullen toelatingsquota gaan zien die luiden; ‘hoe zwarter hoe beter’, een ‘woke’ praktijk  waarmee de NOS al jaren bezig is terwijl slechts Martin Bosma zich daaraan lijkt te storen. Onze globalistische premier Rutte vindt het allemaal geweldig, want als Nederland een meritocratie zou zijn had hij al lang het nakijken gehad. Toekomstige heropvoedingskampen voor blanke mensen? Geenszins uitgesloten. Slechts de Mao uniformpjes moeten nog worden gekocht, maar die levert XiJinping u met plezier.  Hoe dwaas kan het worden? Héél dwaas, zoals in de staat Oregon waar één county bestuur mondkapjes verplicht stelde behalve voor negers… Het militaire apparaat zal dermate ondermijnd worden dat de deur voor China’s communistische wereldhegemonie volledig open staat. Het zal een Luilekkerland worden voor homo’s en transgenders die weer als vanouds op kosten van het Pentagon ‘omgebouwd’ gaan worden. Diversiteit zal leiden naar een generale staf, waar niemand meer zal weten hoe een wapen eruit ziet in een orgie van politieke correctheid. De rechterlijke macht wordt volgestopt met communistische rechters, rechtvaardigheid wordt synoniem aan politieke correctheid.

Financiële markten worden verlamd want net als de ECB in Frankfurt met hun pestilente 0% rentepolitiek gaan de Democraten geld drukken bij scheepsladingen voor de Green New Deal, reparatiebetalingen en andere kul tot de economie instort als de Weimar Republiek onder de loden last van hun hollende superinflatie. De kredietcrisis van 2008 was er kinderspel bij, nivellering slaat toe, allemaal naar de derde wereld behalve de steeds rijkere linkse élite. De media worden gefuseerd met de Democratische partij en het nieuwe Washingtons’ Kartel rouleert tussen baantjes in de hi-tech bedrijven in Silicon Valley en nieuw nepotisme in Washington.  Den Haag zal er helaas niet anders uitzien als u niet voor maart 2021 inziet hoe ‘ons soort mensen’ met een stem op Rutte feitelijk hun stem geven aan de communisten van GL en de verraders van onze samenleving van D’66. Dat is waar de globale pandemie, de quarantaines, de economische dreun en de culturele revolutie in de straten toe gaan leiden, onder de dekmantel van Joe Biden’s dementie.

Het wordt de beste en laatste kans voor dit liederlijke gespuis om de macht te pakken, want als Trump herkozen wordt valt hun fragiele kaartenhuis ineen en wordt het een massale onderlinge broedermoord of burgeroorlog. George Orwell’s gevleugelde woorden blijven toepasselijk: ‘Als u een beeld van de toekomst wilt (met GL, D’66 en de PvdA), stelt u zich dan een een laars voor stampend op een menselijk gezicht – voor altijd’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties