Een ‘prachtig land’ in de uitverkoop.

Op 20 juni jl. poogde ik in ‘En nu uit de UN!’ aannemelijk te maken dat zowel de UN als de EU een paradijs zijn voor hard-line communisten – zoals de huidige UN secretaris generaal Guterres – en machtsbeluste globalisten in Brussel – zoals de alcoholist Juncker en zijn vraatzuchtige compagnon Timmermans, twee voorbeeldige ‘deugmensen’. Ik waag hier nogmaals een poging om aan te tonen hoe gevaarlijk die organisatie is en hoe hun funeste collaboratie met de EU aan de stoelpoten van onze samenleving zaagt, terwijl wij dat niet mogen zien van Rutte en de aan hem loyale media.

Afb: pixabay

Het ergste is dat de UN agenda voor de totale subversie van de westerse democratieën al héél lang vastligt in de UN Agenda 21 en sinds kort in de overtreffende trap daarvan, de Agenda 2030. Beiden zijn klakkeloos ondertekend door de Nederlandse regering die ons land daarmee in de uitverkoop zette voor het globalisme aan de New Yorkse East River. Wie hun globalistische geraaskal sinds de jaren ’90 leest zal redelijkerwijze tot de conclusie komen dat er maar één uitweg is: wèg uit de UN èn uit de EU, zo snel mogelijk.

Maar onze globalistische premier heeft de deur wagenwijd geopend voor beide organisaties en heeft recentelijk nog het akkoord van Parijs en het Marrakesh akkoord ondertekend. Dit laatste in de volle wetenschap dat Brussel vanaf dag één zou proberen om deze zogenaamde ‘niet bindende’ ondermijning van onze soevereiniteit en onze cultuur ‘stante pede’ wèl bindend te maken. Dat deert hem uiteraard niet, want met zijn inlegvelletjes zet hij Nederland al jaren bewust in de uitverkoop, premier Rutte heeft evident sinistere bedoelingen met dit ‘prachtige land’.

Agenda 21 is een pretentieuze blueprint voor de globalistische ontvolking van de aardbol en dan, alsof dat nog niet genoeg is, komt hun puur communistische Agenda 2030 daar nog eens dunnetjes overheen met een volgende blueprint voor de ‘bestrijding van armoede en onderontwikkeling’. Dat de UN een luilekkerland is voor ongekozen nietsnutten uit 193 landen, die grotendeels een leven als een luis op een zeer hoofd leiden, verklaart veel. Velen van hen komen uit dictaturen, die liefst in de Veiligheidsraad plaats nemen om anti-semitische propaganda tegen Israël te ventileren. Naast New York zijn zij ook neergestreken in o.a. Parijs en Genève om daar als vorsten te leven, maar vooral hun collectieve minderwaardigheidscomplex en jaloezie jegens de westerse wereld af te reageren, hoewel zij daar in feite niet alleen ruimschoots in meedoen maar er vaak grotelijks misbruik van maken.

De meeste kiezers hebben geen idee met wat voor ‘onzichtbare vijand’ wij te maken hebben, maar met een beetje goede wil kan men weldegelijk kennis nemen van de Agendas 2021 resp.2030 die ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Bewoners van Manhattan, Parijs en Genève weten maar al te goed wie de diplomaten zijn die tientallen miljoenen Dollars, Euros of Zwitserse Franken aan onbetaalde parkeerboetes hebben uitstaan en zich keer op keer schuldig maken aan wangedrag in hun egocentrische narcisme. Dàt is het slag lieden die verantwoordelijk zijn voor de in de Agenda 21 resp.’30 gepredikte aanslagen op onze samenleving, die uiteraard trouw wordt overgenomen door hun eveneens ongekozen, maar niet minder pretentieuze, geestverwanten in Brussel. Maar in hun verwrongen optiek komt niets positiefs uit hun concept van ‘de strijd tegen de armoede’, want als incompetente communisten kunnen zij slechts een ‘race naar de bodem’ initiëren waarin uiteindelijk de hele wereld naar het niveau van hun eigen bananenlanden afglijdt.

Nu zijn wij aangeland bij een ijkpunt – een ‘moment van de waarheid’- want in de komende dagen hangen alle Europese salonsocialisten aan premier Rutte’s jasje om onze schatkist weer armer te maken ten gunste van parasieten als Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. De in Frankrijk reeds lang uitgekotste Macron kwam even gezellig naar Scheveningen, want de arrogante ‘would-be’ Napoléon II had onze centen nodig omdat hij niet bereid, noch in staat is om Frankrijk’s economie te hervormen, zoals Margaret Thatcher inmiddels  al veertig jaar geleden deed. Dat was tenminste een kerel! De brutale communisten uit Madrid en Lissabon komen natuurlijk ook even jammeren, dreigen en bedelen, terwijl hun dagelijkse politiek er één is van totale verspilling en ideologische incompetentie, waarvoor Nederland mag opdraaien met de overweldigende smoes van ‘corona-hulp’.

Dàt is het doekje voor het bloeden, zowel de smoes om het eigen land volledig lam te leggen als om niets te doen aan broodnodige hervormingen. Na Rutte”s bezoek aan Merkel, die inmiddels samen met Macron onze Europese veiligheid moedwillig op het spel zet door de NATO steeds verder te ondermijnen, zei ons Haagse paard van Troje ‘zich ‘volledig’ aan te sluiten bij het streven ‘Europa gemeenschappelijk sterk te maken’. ‘Met Nederland en Duitsland kan het alleen goed gaan als het met heel Europa goed gaat. Onze economieën zijn met elkaar verbonden. Als nettobetaler benadrukken we wel dat we zuinig moeten zijn met geld.’
Mooie woorden, maar nu goed opletten waar wij eind juli staan, houdt hij ‘de knip op de beurs?’

Rutte heeft uiteraard altijd de Utopische Agenda 2030 in het achterhoofd en zijn idool Merkel zet de toon voor de ‘Untergang des Abendlandes’. Daarvan kregen wij de aanzet al te zien in de ‘bijna burgeroorlog’ in de USA en vervolgens zagen wij een hypocriete Rutte die niet schroomde om het overgewaaide vuurtje van het – door de FBI als binnenlandse terroristische organisatie gekwalificeerde – Black Lives Matter ook in Nederland aan te wakkeren.

Let wel, de kromme ‘Agenda 2030’ (voluit: ‘Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’) stelt zijn focus scherp op Utopische wensdromen als gender- en rassengelijkheid, uitroeiing van armoede en de totale afschaffing van geweld en haat.’ Visioenen van ‘Flower Power’ uit de jaren ’60? Deze vrij in de atmosfeer rondzwevende fantasten hebben gedecreteerd dat hun visie van een  toekomstige wereld geheel hierop is gericht en dat dit – let op – ‘de enige manier is om deze gelukzalige staat te bereiken, via ‘duurzame ontwikkeling en beheersing van de klimaatverandering’. Die stok om de hond te slaan blijft kennelijk populair. Kan een redelijk mens dan nog enige twijfels hebben aan de bedoelingen van die deugmensen?

Wat ik nog vergat is ‘dat de wereld in 2030 ook vrij van armoede zal zijn…’ Er zijn in totaal 17 doelstellingen en de 169 ‘targets’ van deze agenda  zijn mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Dagelijkse regenbogen ontbreken helaas, maar stelt u zich voor hoe dwaze linkse coryfeeën als Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren samen de wereld zouden kunnen veroveren onder het holle UN motto: ‘Namens de mensen die wij dienen, hebben we een historische beslissing genomen over een alomvattende, verreikende en op de mens gerichte reeks universele en transformerende doelen en doelen. We verbinden ons ertoe onvermoeibaar door te werken aan de volledige implementatie van deze Agenda tegen 2030 ‘. 

Het zou ‘geruststellend’ moeten zijn dat dit prepotente document, pro forma, voortdurend hint naar de sanctiteit van soevereine naties met het mantra dat deze illusies ‘van toepassing zijn voor elk persoon op onze planeet’, maar er is één proviso: er is een wereldregering nodig. (toevallig ook de wensdroom van Soros, met George als ongekroonde heerser). Nog niet zo lang werd in een doodenge speech deze ‘New World Order’ door een bekende charlatan gepousseerd, luisterend naar de naam Barack Obama; vast geen toeval.

Minister Schouten kent het draaiboek kennelijk ook al: ‘duurzame veehouderij over de hele wereld. Een vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in elk land op de planeet. Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in elk geïndustrialiseerd land op de planeet’.
Als zij opschiet haalt zij 2030 nog net, maar er zijn slechts een handjevol ontwikkelde landen wereldwijd die zo een constructieve dialoog kunnen voeren. Maar 169 doelstellingen voor minstens 160 ongeletterde schreeuwlelijken toont slechts aan hoe deze salonsocialisten zijn losgeslagen van de realiteit.

Het enige wat zeker lijkt is dat de hoeveelheid geld die deze ellendelingen erdoor gaan jagen astronomisch zal zijn als de kiezer hier geen snel einde aan maakt. Regeringen onder leiding van Merkel, Macron en Rutte maken het mogelijk om onze soevereiniteit te slopen onder het motto dat corona een ‘existentiële crisis’ zou zijn, maar vooral omdat de laffe kiezer er geen stokje voor steekt omdat hij niet voor ‘populist’ wil worden uitgemaakt.  Globalisme op zijn best…

Het onmiddellijke gevaar voor ons is dat Merkel ‘om’ is en geen bezwaar aantekent tegen de opbouw van een gezamenlijke schuldenportefeuille op onze kosten, omdat zij nu eenmaal dezelfde doelstelling heeft als de UN met hun fantasie van één wereldregering. Voor haar is Europese samenwerking de gezamenlijke sloop van Europa’s soevereiniteit en onze democratische verworvenheden: Big Brother. 

Gelukkig lijkt Rutte nog nèt niet op haar destructieve spoor te zitten, maar wij weten hoe hij de gewoonte heeft om idolen als Obama of Merkel niet teleur te stellen. Het ‘ijkpunt’ valt medio juli, wanneer EU topoverleg over onze centen plaatsvindt in Brussel, maar houdt u uw adem vooral niet in.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties