De problematisering van de Confederatievlag

Op 28 juni 2020 besloot het parlement van de Amerikaanse staat Mississippi de vlag van die staat af te schaffen. Aanleiding hiervoor waren de dood van de zwarte Amerikaanse crimineel George Floyd als gevolg van politieoptreden en de daarna uitgebroken rellen, in combinatie met de straatterreur van onfris Anti-Fa-schuim en Black Lives Matter. In de laatste vlag van Mississippi bevindt zich in de linkerbovenhoek een kanton met daarin de vierkante oorlogsvlag van de voomalige Geconfedereerde Staten van Amerika, ook wel bekend als de Confederate Flag of Rebel Flag, die heden ten dage op zijn zachtst gezegd als problematisch wordt gezien. Mississippi was de laatste staat van de Verenigde Staten die officieel nog zulke symboliek voerde.

De vlag van Mississippi.
Afb: wikipedia.

Voor een klein stukje achtergrond hierbij moeten we even terug naar 1860, het jaar dat Abraham Lincoln[i] werd gekozen als president van de Verenigde Staten. In het kort komt het erop neer dat Lincoln de uitbreiding van de slavernij in westelijke richting wilde tegengaan, maar dat een aantal zuidelijke staten met een hoofdzakelijk agrarisch karakter en dito economie het daarmee volstrekt oneens waren; dit vormde één van de aanleidingen tot de afscheiding van die zuidelijke staten, die zich vervolgens zelf verenigden in de Geconfedereerde Staten van Amerika, en het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog in april 1861 tussen de Verenigde Staten en de Geconfedereerde Staten.[ii] In 1865 gaven de Geconfedereerde Staten zich over, werd de VS weer één geheel, werd de slavernij met het Dertiende Amendement afgeschaft en president Lincoln vermoord.

Symbolen van de voormalige Confederatie zijn tot op de dag van vandaag eigenlijk in gebruik gebleven, zij het niet altijd geheel onbesproken. Wie van u heeft nooit naar de serie The Dukes of Hazzard gekeken, waarin een tweetal belhamels een auto hadden met nota bene de naam General Lee[iii] en een Confederatievlag op het dak? Of geluisterd naar southern rockformaties zoals het door mijzelf zeer gewaardeerde Lynyrd Skynyrd, waar dergelijk vlagvertoon altijd een vanzelfsprekendheid is? Je komt ze tegen op trucks en motoren, bij bands, bij jongeren, eigenlijk bij allerlei types van hoofdzakelijk vrije jongens met een al dan niet rebels karakter, die hun vrijheid als hoogste goed beschouwen. De vrijheid van anderen daarentegen was in vroeger tijden hierbij klaarblijkelijk enigszins van ondergeschikt belang.

En dat is dus nu precies waar de schoen lijkt te wringen: de vlag is problematisch omdat hij racistisch zou zijn. Nu heb ik persoonlijk nog nooit een vlag een kleurling zien belagen, andersom daarentegen weer wel, maar goed, dat is nu niet aan de orde: waar het om gaat is dat met name zwarte Amerikanen en natuurlijk hun helper whitey’s de vlag als racistisch beschouwen, omdat de slaven vroeger hoofdzakelijk uit zwarten bestonden en de zuidelijke staten de slavernij wilden handhaven. Het probleem zit hem dus in huidskleur, terwijl slavernij en huidskleur niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden hoeven te zijn. De vraag is dan ook in hoeverre dat hier nu feitelijk het geval is geweest. Natuurlijk is het zo dat de slaven in de VS hoofdzakelijk zwart waren, maar is dat dan een reden om de vlag van de Confederatie dan als racistisch weg te zetten? Ik persoonlijk vind van niet.[iv]

Dat de vlag “gekaapt” is door groeperingen die zichzelf wel degelijk als racistisch profileren – te denken valt aan de Ku Klux Klan – , valt uiteraard diep te betreuren. De voorstanders en liefhebbers van de Confederatievlag spreken zelf vol overtuiging van “Heritage, not Hate”. Daar valt wel iets voor te zeggen: Amerikanen hebben doorgaans een groot ontzag voor alles wat ouder is dan 100 jaar, omdat ze dat zelf nu eenmaal niet zoveel hebben, maar nu ze zelf wel iets hebben dat ouder is dan 100 jaar, is het ineens problematisch en moet het maar verdwijnen of worden afgeschaft. Een ander slecht voorbeeld op dit vlak is het gebruik van de Duitse keizerlijke oorlogsvlag van de periode van het Tweede Keizerrijk (1871-1918) in demonstraties van neo-nazi’s. Als er íets is wat totaal niets met elkaar uit te staan heeft, dan zijn het wel het Tweede en het Derde Rijk.

Het aardige in dit verhaal is dat de meeste staatsvlaggen van de zuidelijke staten van de VS waarin symboliek van de Confederatie gevoerd werd, pas (ruim) na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog tot stand zijn gekomen en grotendeels pas in de afgelopen twee decennia weer werden veranderd. Daarnaast is de vlag, die nu als problematisch wordt beschouwd, niet eens de vlag van de Confederatie, want die zag er heel anders uit. Wat hier bedoeld wordt, is feitelijk de Confederate Naval Jack, die in gebruik was van 1863 tot 1865: een marinevlag, te vergelijken met wat bij ons de geus is.

Helaas hebben de gebeurtenissen van de afgelopen tijd sinds de dood van George Floyd mede geleid tot vernielingen en verwoesting van uniek en onvervangbaar cultureel erfgoed, onder meer in de musea gerelateerd aan de Amerikaanse Burgeroorlog en de Confederatie; nog los van het neerhalen van standbeelden, zoals dat van de zuidelijke generaal “Stonewall” Jackson. Series als de Dukes of Hazzard worden ineens geproblematiseerd; op Ebay, Amazon en Bol.com worden de vlaggen en artikelen waar deze op afgebeeld staan niet meer aangeboden.[v] En gerelateerde Wikipediapagina’s worden aangepast: in -letterlijk!- de afgelopen paar dagen zijn de Engelstalige pagina’s die te maken hebben met de vlag van Mississippi, de slavernij, de Amerikaanse Burgeroorlog en de Geconfedereerde Staten van Amerika (en hun vlaggen) aangepast, waarbij “Black” en “Blacks” ineens met een hoofdletter worden geschreven – zoals recentelijk door de belanghebbende beroepsactivisten en eeuwig gekwetsten werd bekendgemaakt dat dat zou gaan gebeuren.

Dat deze vorm van ongefundeerde onderbuikstemmingmakerij effect heeft, is duidelijk: bij de recente boerenprotesten in Nederland reed er een Unimog rond vol hooibalen, waar fier een Confederatievlag op prijkte. Een foto daarvan werd op Twitter geplaatst, waarbij de plaatser ervan meteen vol op het orgel ging om de boeren in een fascistische, nazistische en racistische hoek te plaatsen. Ik vraag mij af in hoeverre de betreffende plaatser moeite heeft gedaan om eens in de achtergronden en gebruik van de betreffende vlag, die van 1861 tot 28 juni 2020 in officieel gebruik is geweest, te duiken. Mijn vermoeden is: totaal niet.


[i] De Republikein Lincoln voerde op het gebied van de slavernij een uiterst neutrale campagne.

[ii] Tot op de dag van vandaag zijn historici het nog met elkaar oneens over wat nu daadwerkelijk de aanleidingen waren voor het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog. De slavernij is slechts één van de aspecten daarvan.

[iii] Generaal Robert E. Lee was tijdens de Burgeroorlog de belangrijkste bevelhebber van de Geconfedereerde Staten.

[iv] Als we deze lijn doortrekken, kunnen we hier de Friese vlag ook afschaffen omdat de Friezen vroeger de Hollanders de hersens insloegen. Als die Hollanders gewoon weggebleven waren, dan was dat overigens niet gebeurd, maar dat is dan ineens niet belangrijk. Of wat te denken van de vlag van het Vaticaan…?

[v] Artikelen met daarop de beeltenis van de sadistische massamoordenaar en terrorist Che Guevara zijn uiteraard nog probleemloos volop verkrijgbaar.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

17 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bob Sacamano
3 jaren geleden

Weliswaar werden op diverse momenten in de geschiedenis ook anderen dan zwarten als slaaf gehouden, maar de Confederatie was gericht op het in stand houden van slavernij van zwarte mensen. Je kunt dat gewoon teruglezen in de beweringen van de stichters van de confederatie. Lees de “Cornerstone Speech”, gegeven door de vice-president van de Confederatie, er maar op na:

Our new government is founded upon exactly the opposite ideas; its foundations are laid, its cornerstone rests, upon the great truth that the negro is not equal to the white man; that slavery, subordination to the superior race, is his natural and normal condition. This, our new government, is the first, in the history of the world, based upon this great physical, philosophical, and moral truth. This truth has been slow in the process of its development, like all other truths in the various departments of science.

Vanuit dat standpunt bezien is iedere associatie met de confederatie , met een minimum aan hersengymnastiek, te zien als een verheerlijking van de slavernij. Daarmee is het afkeuren van gedweep met, of zelfs vertoon van, een vlag die weliswaar nooit een officiele nationale vlag was, maar wel degelijk bedoeld is om de herinnering aan de confederatie levend te houden,voldoende gemotiveerd.

Uiteraard mag je van die vlag denken wat je wilt, maar als je met die vlag loopt te zwaaien moet je er niet vreemd van opkijken dat mensen conluderen dat je bedenkelijke opvattingen koestert. En een stuk als hierboven doet daar onvoldoende aan af.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

Gewoon “IQ world map” eens in de zoekmachine van dienst mikken, en daarna de gevonden afbeeldingen eens bekijken, werkt verhelderend.

Bob Sacamano
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

En wat gaat die kaart me vertellen over de betekenis van de heraldiek van de confederatie? Of gaat de kaart me vooral iets vertellen over de opvattingen van Ravian? Ik vermoed, dat laatste.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

Die kaarten, meervoud, zouden je een inzicht moeten geven in de problemen van het zwarte ras.
Je kunt namelijk wel wegkijken van de feiten, omdat die niet in je wereldbeeld passen, maar daar ga je die problemen niet mee oplossen.
En wat die vlag betreft, die functioneert tegenwoordig voornamelijk als symbool van verzet tegen de gevestigde orde.
Als je die vlag enkel als een symbool van racisme kunt zien dan verteld mij dat veel over Bob.
Tijd dat je de plantage achter je laat, Bob.

Bob Sacamano
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Oh, Ravian weet alles van het verband tussen IQ en “de problemen van het zwarte ras”? Die Nobelprijs kan hem niet meer ontgaan dames en heren!

En wat die “problemen” (die Ravian voor het gemak niet benoemt, alsof iedereen zijn opvattingen deelt) betreft, daar GAAT dat stuk van René Oterdoom niet over dus ik voel me niet geroepen om wat voor zoekmachine dan ook aan te slingeren.

Daarnaast kan Ravian maar in beperkte mate begrijpend lezen. Immers, mijn oorspronkelijke antwoord rechtvaardigt geenszins de conclusie dat ik de confederatievlag “enkel als een symbool van racisme kan zien”. Er staat alleen dat je niet vreemd moet opkijken als iemand conclusies trekt over mensen die ermee lopen te zwaaien, omdat die makkelijk gerechtvaardigd kunnen worden uit de bedoeling van de stichters van de confederatie.

Op plantages ben ik nooit geweest maar het lijkt er derhalve op dat Ravian – voor begrijpend lezen althans – de basisschool te snel achter zich heeft gelaten. De opvattingen die hij tentoon lijkt te willen spreiden zonder er expliciet over te durven zijn, kunnen daarom maar moeilijk worden toegeschreven aan iets anders dan het gebrekkige vermogen tot begrijpend lezen dat hierboven ten toon is gespreid.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

Kijk eens aan, de “dames en heren” en “iedereen” moeten er bij gesleept worden, of dat de mening van dat fictieve publiek ook maar van enig belang is in deze discussie.
Verder ben je zelf over dat hele raciale verschillen verhaal begonnen, of ben je niet in staat de door jouzelf hier neergepende quotes te begrijpen?
Wat die vlag betreft stel je de hedendaagse betekenis gewoon gelijk met de toenmalige betekenis, of beter gezegd hetgeen jij persoonlijk als de toenmalige betekenis ziet.
En op die zienswijze valt wel het een en ander aan te merken, zoals Rene Oterdoom in het bovenstaande artikel doet.
Feit is gewoon dat de betreffende vlag heden ten dage voor veruit de meeste gebruikers er van iets heel anders symboliseert als zwarte slavernij.
En als je dus deze vlag enkel met zwarte slavernij kunt of wilt associëren dan ben je OF heel dom OF je bezondigt je aan het hele groepen mensen, die niets met zwarte slavernij van doen hebben, op deze wijze als verheerlijkers van deze slavernij af pogen te schilderen.
In dat laatste geval hebben we het dan gewoon over laag bij de grondse vuilspuiterij dus.
Verder denk ik dat ik duidelijk genoeg ben geweest waar het mijn mening aangaande de inherente problemen van het zwarte ras betreft.
Dat jij weigert de aangeleverde informatie te bekijken, omdat je ongezien al beslist heb dat deze niets met de discussie van doen heeft, is mijn probleem niet.
Tot slot besluit je dan, bij gebrek aan argumenten, met een stupide poging mij als ongeletterde laaggeschoolde domkop weg te zetten.
Oftewel de welbekende reflex van de argumenten arme elitaire nitwit die met de realiteit geconfronteerd wordt.
Ga toch fietsen man.

Bob Sacamano
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

“Het probleem zit hem dus in huidskleur, terwijl slavernij en huidskleur niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden hoeven te zijn.” – deze quote uit het stuk hierboven heb ik ontkracht met een verwijzing naar de uitdrukkelijke grondslagen van de confederatie.

Je kunt dus écht niet begrijpend lezen.

“Hetgeen jij persoonlijk als die betekenis ziet” – daar had een van de oprichters van de confederatie duidelijk een andere mening over. Waarom zou ik jouw gedachten daarover van hogere waarde schatten? Alleen maar omdat jij het zegt? Want andere redenen voer je niet aan.

“Verder ben je zelf over dat hele raciale verschillen verhaal (sic!) begonnen” – Ravian, lees even goed wie er als eerste over “de problemen van het zwarte ras” begint, na slechts een zeer neutrale vraag over wat ik zou leren van het zoeken naar een “IQ world map”. De quote was bedoeld om de stelling “terwijl huidskleur en slavernij niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden hoeven te zijn” te te weerleggen door te verwijzen naar de uitdrukkelijke standpunten van de stichters van de confederatie.

Je bent dus ook nog een leugenaar. Of je probeert hier je eigen gedachten te projecteren op iemand anders.

“Feit is gewoon dat de betreffende vlag heden ten dage voor veruit de meeste gebruikers er van iets heel anders symboliseert als (sic!) zwarte slavernij.”

En voor veel mensen die hem niet gebruiken, symboliseert het dat wél, en in tegenstelling tot de huidige nostalgische gedachten van “Heritage not hate”, vindt die opvatting steun in objectieve bronnen. Dat is het enige punt dat ik in mijn oorspronkelijke comment maakte.

Dat ontkennen is net zoiets als ontkennen dat de zon vanochtend is opgekomen.

Maar daar gáát het allang niet meer over hè? Je kan er gewoon niet tegen dat er voldoende historische argumenten zijn om tegen mensen die met een confederatievlag zwaaien, te zeggen dat zij zich daarmee wél identificeren met de opvattingen van de stichters van de confederatie, *ook als zij zelf die opvattingen niet delen*.

Die mensen zijn er vast wel, en nogmaals, zij mogen van mij (ook al heb ik er niks over te zeggen) naar hartelust met die vlag zwaaien terwijl ze naar Lynyrd Skynyrd luisteren.

Maar wie beweert dat die confederatievlag niks met de rechtvaardiging van slavernij door middel van huidskleur te maken heeft, vindt de grondleggers van de confederatie tegenover zich. En mensen die die historie beter kennen dan de confederatievlagzwaaiers, zullen dat standpunt niet verlaten omdat de fans van Lynyrd Skynyrd die vlag zo mooi vinden.

Wie dat wil blijven ontkennen, nogmaals: ga vooral je gang. Waarom trekt u zich mijn mening toch zo aan, als ik het volgens u zo overduidelijk bij het verkeerde eind heb? Persoonlijk hoop ik alleen maar dat u niet langer de behoefte voelt om dingen tegen te spreken die ik niet heb gezegd.

In plaats daarvan mag u eventueel zelf een fietstochtje maken.

Bob Sacamano
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

Ik twijfelde of ik dit nog moest zeggen, maar ik doe het toch maar:

Bespaart u mij vooral al uw geweeklaag over “stupide pogingen” u als een “ongeletterde domkop weg te zetten”. U haalt zelf de plantage erbij in een discussie waarin u nauwelijks verhult dat u vindt dat huidskleur en intelligentie met elkaar te maken hebben. Ik beklaag slechts het ongerealiseerd potentieel, dat in ons onvolmaakte maar nog steeds gerenommeerde onderwijsstelsel niet zodanig tot bloei is gekomen dat u nu goed begrijpend kunt lezen.

Of bent u zo iemand die wel wil uitdelen maar niet wenst te incasseren?

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

“U haalt zelf de plantage erbij in een discussie waarin u nauwelijks verhult dat u vindt dat huidskleur en intelligentie met elkaar te maken hebben.”

Ik vind helemaal niets, ik stel enkel vast dat onderzoek aangetoond heeft dat de gemiddelde zwarte Afrikaan blijkbaar een beduidend lager IQ heeft dan de gemiddeld wereldburger.
Of de oorzaak daarvan cultureel of genetisch is, of een combinatie van beide, laat ik daarbij geheel buiten beschouwing.
Wat het in ieder geval wel is dat is een mogelijke verklaring waarom heel sub-Sahara Afrika van de “failed states” aan elkaar hangt.

En dan komen we bij dat “nauwelijks verhult”; besef je wel dat jij daarmee aangeeft dat jij een dergelijke stelling bedenkelijk vindt, en dus dat jij mensen met een lage intelligentie minderwaardig vindt aan mensen met een hoge intelligentie.
Besef je wel hoe moreel verrot dat is?
En hoezeer dit morele rot bijdraagt aan de instandhouding van de ellende in Afrika?
Volgens mij niet.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

“deze quote uit het stuk hierboven heb ik ontkracht met een verwijzing naar de uitdrukkelijke grondslagen van de confederatie.”

Wat je hebt gedaan is deze quote uit zijn context rukken, maar dat ontgaat je blijkbaar.
De MSM pogen de vlag die ooit de oorlogsvlag van de Confederated States of America was, en waar inmiddels anderhalve eeuw geschiedenis aan vast hangt, als een symbool dat enkel en alleen voor anti-zwart racisme staat te verkopen, om daarmee allerhande mensen en groeperingen die hen niet aanstaan de racisten/nazi sticker op te kunnen plakken.
Rene Oterdoom brengt vervolgens, middels het bovenstaande artikel, enige nuancering aan in deze zowel simplistische als bedenkelijke framing.
En jij poogt dan vervolgens, met als onderbouwing één quote uit één speech van één politicus van anderhalve eeuw geleden, het hele verhaal weer tot deze simplistische (politiek correcte) zienswijze terug te brengen.
En het is overigens ook deze quote waarmee jij, in vetgedrukte letters zelfs, als eerste, het “verschillen tussen rassen” onderwerp aansnijd.

“En voor veel mensen die hem niet gebruiken, symboliseert het dat wél, en in tegenstelling tot de huidige nostalgische gedachten van “Heritage not hate”, vind die opvatting steun in objectieve bronnen. Dat is het enige punt dat ik in mijn oorspronkelijke comment maakte.”

De meeste van die “veel mensen die hem niet gebruiken” weten helemaal niet waar die vlag voor staat, ze weten enkel wat de MSM hen voorgekauwd heeft waar die vlag voor staat.
En jij verdedigd dus dat MSM narratief: “en in tegenstelling tot de huidige nostalgische gedachten van “Heritage not hate”, vindt die opvatting steun in objectieve bronnen.”
En wat “objectieve bronnen” zijn en wat niet dat bepaald Bob Sacamano dan blijkbaar wel even, veel pedanter dan dit wordt het niet.

Bob Sacamano
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Zoek die “Cornerstone speech” maar eens op, die quote is niet uit zijn verband gerukt en de gehele toespraak laat niets aan duidelijkheid te wensen over. “Main stream media”, je neus uit -iedereen kan hem zelf lezen, en wel in een versie die de vicepresident van de confederatie zelf heeft goedgekeurd!

Maar zelfs als je de speech zou lezen, verwacht ik er niet te veel van want dat je niet kunt begrijpend lezen is nu al zó vaak duidelijk geworden dat ik gewoon begin te vermoeden dat je te kwader trouw discussieert.

Over dat “besef je wel dat…” kan ik kort zijn. Nee, dat besef ik niet, omdat ik – in tegenstelling tot Ravian – lees wat ik heb geschreven en niet wat Ravian denkt dat ik heb geschreven.

Je kunt niet lezen (talloze voorbeelden).
Je kunt niet schrijven. Neem een voorbeeld aan de heer Oterdoom. Ook al deel ik zijn opvatting niet, ik kan tenminste begrijpen wat hij schrijft!
Je projecteert je eigen denkbeelden op een ander.
Je bent je overduidelijk niet bewust van je gebrekkige leesvaardigheid en niet bereid er iets aan te doen.
Je bent daarom een onbenul en een oelewapper, en daarmee een schande voor alle geletterden. Je maniakale lichtgeraakte kronkels brengen slechts dát aan het licht: je standpunten verzuipen in grootspraak en je eigen onbegrip.

Daarom mag je deze discussie bij deze als door jou gewonnen beschouwen. Veel plezier ermee en bedenk: “der Klügere gibt nach.”

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Bob Sacamano

““deze quote uit het stuk hierboven heb ik ontkracht met een verwijzing naar de uitdrukkelijke grondslagen van de confederatie.”
Wat je hebt gedaan is deze quote uit zijn context rukken, maar dat ontgaat je blijkbaar.”

De “quote” in kwestie was dus jou quote uit het stuk van Rene Oterdoom (“Het probleem zit hem dus in huidskleur, terwijl slavernij en huidskleur niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden hoeven te zijn.”), en niet die quote uit de “cornerstone speech”.
Maar zover reikt jou “begrijpend lezen” blijkbaar niet.
En verder reageer je niet met steekhoudende argumenten maar enkel met modder gooien, de typische reactie van over het paard getilde onbenullen die niet over steekhoudende argumenten beschikken.
Ik ben dus feitelijk wel klaar met jou.

Oh, en dan hebben we dit nog: ““der Klügere gibt nach.”
Wat dit betreft heb ik ook nog wel een “quote” voor jou:
“Discussiëren met Bob Sacamano is als proberen te schaken met een duif.
Hij gooit alle stukken omver, schijt het hele speelbord onder, en paradeert dan tussen de puinhopen alsof hij het spel gewonnen heeft.”

Verder nog een prettige avond gewenst.

Meine
3 jaren geleden

Dit verhaal is niet compleet !!! Slavernij in de Zuidelijke staten was niet exclusief tot “zwarten” beperkt ! Bijna een kwart van Ierland is als slaaf afgevoerd naar de America’s. Dit noemden ze dan “White Trash”, waarbij een neger tot 10 keer zoveel waard was als een bleke Ier.

Zoek op “Horgotten slavery”. Lincoln wilde de negers vrijmaken, en terugvervoeren naar Africa, maar die kans kreeg hij niet omdat hij werd doodgeschoten door een democraat en toneelacteur. Andere reden om de slavernij af te schaffen was het “gefok” met blanke en zwarte slaven.

Tot slot waren er iets meer dan 100 negers, die slaven in bezit hadden, er waren zelfs negers die blanke slaven hadden.

Graag het complete verhaal brengen, en niet alleen het politiek-correcte stukje !!

Jo
3 jaren geleden

Enkele woorden in de aanhef maken héél dit cursiefje waardeloos, want onbetrouwbaar.

“van de zwarte Amerikaanse crimineel” .

Heel de wereld heeft, de viso, moeten vaststellen dat de crimineel niet George Floyd maar Derek Chauvin was. Gezien de omstandigheden is zelfs de term: “politieoptreden” misplaatst want een koelbloedige moord (akte van beschuldiging) kan geen legitiem politieoptreden genoemd worden. Als rene oterdoom dat onderscheid niet kan maken, is het kennisnemen van zijn strikt persoonlijke, imaginaire en miserabele leefwereld de tijd daarvoor niet waard, laat staan dat er ingestemd of gereageerd zou moeten worden. Hierdoor wordt dan ook de facto heel zijn politieke vooringenomenheid en eigengereidheid geëtaleerd, wat niet alleen zijn politieke mening maar heel de persoon in vraag doet stellen. Als je eigenlijk niets zinnigs te zeggen hebt, zwijg dan en wees zo vrij je zinloze mening niet te uiten als die het licht van de zon ontkent.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

Floyd was een crimineel, een bajesklant met een strafblad van hier tot Nova Zembla.
Ten tijde van zijn aanhouding was hij op heterdaad betrapt, onder de invloed van verdovende middelen, en verzette hij zich tegen zijn arrestatie.
Zijn overlijden was zodoende een door hemzelf uitgelokt ongeval.
Als je de feiten niet kent kun je beter je “mening” voor je houden.

Ravian
3 jaren geleden

Hetzelfde gaat feitelijk op voor het hakenkruis, alhoewel dit, dankzij de nazi’s, een veel duidelijkere link heeft met racisme.
Maar het hakenkruis is feitelijk een heel oud symbool, en in meerdere culturen.
In Finland komt het voor op veel legervlaggen, waar ook, vooral recentelijk, een hoop heisa om is.
Maar in Azië is en wordt het ook veel gebruikt, en daar trekt zich (terecht) gewoon niemand wat aan van wat politiek correcte westerlingen daar van vinden.
Dat hele verbieden van symbolen omdat ze op zeker moment in de geschiedenis een keer door foute lieden gebruikt zijn is bespottelijk.
En wat nog bespottelijker is dat is dat hier ook nog met twee maten gemeten wordt.
Stalin en zijn communisten waren namelijk nog veel grotere varkens als Hitler en zijn nazi’s, maar het hamer en sikkel symbool doet niemand moeilijk over, omdat het volk dat moeilijk doet over dit soort zaken de betreffende massamoordenaars verafgood.

Slavernij is verder fout, maar mensen vergeten dat het halfweg de 19de eeuw de normaalste zaak van de wereld was.
In Nederland was het lijfeigenschap, wat ook een soort slavernij was, op de valreep naar de 19de eeuw pas afgeschaft.
In de noordelijke VS was vervolgens zo goed als geen slavernij, maar in de zuidelijke VS was de economie er van afhankelijk.
Dat men in het noorden heel fideel besloot de slavernij af te schaffen was dus een beetje een sigaar uit andermans doos, en dat men daar in het zuiden opstandig van zou gaan worden was te voorzien.
Het ging niet enkel om slavernij, maar ook over goed doen over andermans rug.
De confederate flag stond dus voor veel meer dan enkel slavernij, hij stond ook voor, hoe krom dat heden ten dage ook moge lijken, opstand tegen onrechtvaardigheid.
En dat laatste is waar de vlag die tegenwoordig voor “confederate flag” door gaat heden ten dage, uitzonderingen zoals de KKK daar gelaten, voor gebruikt wordt.
Het is de “rebel flag”, en niet de “racist flag”.
Die KKK was overigens een uit de Democrats voortgekomen organisatie, dat de Democrats traditioneel zoveel zwarte kiezers aan zich binden is een mooi voorbeeld van de effectiviteit van propaganda.