De problematisering van de Confederatievlag

Op 28 juni 2020 besloot het parlement van de Amerikaanse staat Mississippi de vlag van die staat af te schaffen. Aanleiding hiervoor waren de dood van de zwarte Amerikaanse crimineel George Floyd als gevolg van politieoptreden en de daarna uitgebroken rellen, in combinatie met de straatterreur van onfris Anti-Fa-schuim en Black Lives Matter. In de laatste vlag van Mississippi bevindt zich in de linkerbovenhoek een kanton met daarin de vierkante oorlogsvlag van de voomalige Geconfedereerde Staten van Amerika, ook wel bekend als de Confederate Flag of Rebel Flag, die heden ten dage op zijn zachtst gezegd als problematisch wordt gezien. Mississippi was de laatste staat van de Verenigde Staten die officieel nog zulke symboliek voerde.

De vlag van Mississippi.
Afb: wikipedia.

Voor een klein stukje achtergrond hierbij moeten we even terug naar 1860, het jaar dat Abraham Lincoln[i] werd gekozen als president van de Verenigde Staten. In het kort komt het erop neer dat Lincoln de uitbreiding van de slavernij in westelijke richting wilde tegengaan, maar dat een aantal zuidelijke staten met een hoofdzakelijk agrarisch karakter en dito economie het daarmee volstrekt oneens waren; dit vormde één van de aanleidingen tot de afscheiding van die zuidelijke staten, die zich vervolgens zelf verenigden in de Geconfedereerde Staten van Amerika, en het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog in april 1861 tussen de Verenigde Staten en de Geconfedereerde Staten.[ii] In 1865 gaven de Geconfedereerde Staten zich over, werd de VS weer één geheel, werd de slavernij met het Dertiende Amendement afgeschaft en president Lincoln vermoord.

Symbolen van de voormalige Confederatie zijn tot op de dag van vandaag eigenlijk in gebruik gebleven, zij het niet altijd geheel onbesproken. Wie van u heeft nooit naar de serie The Dukes of Hazzard gekeken, waarin een tweetal belhamels een auto hadden met nota bene de naam General Lee[iii] en een Confederatievlag op het dak? Of geluisterd naar southern rockformaties zoals het door mijzelf zeer gewaardeerde Lynyrd Skynyrd, waar dergelijk vlagvertoon altijd een vanzelfsprekendheid is? Je komt ze tegen op trucks en motoren, bij bands, bij jongeren, eigenlijk bij allerlei types van hoofdzakelijk vrije jongens met een al dan niet rebels karakter, die hun vrijheid als hoogste goed beschouwen. De vrijheid van anderen daarentegen was in vroeger tijden hierbij klaarblijkelijk enigszins van ondergeschikt belang.

En dat is dus nu precies waar de schoen lijkt te wringen: de vlag is problematisch omdat hij racistisch zou zijn. Nu heb ik persoonlijk nog nooit een vlag een kleurling zien belagen, andersom daarentegen weer wel, maar goed, dat is nu niet aan de orde: waar het om gaat is dat met name zwarte Amerikanen en natuurlijk hun helper whitey’s de vlag als racistisch beschouwen, omdat de slaven vroeger hoofdzakelijk uit zwarten bestonden en de zuidelijke staten de slavernij wilden handhaven. Het probleem zit hem dus in huidskleur, terwijl slavernij en huidskleur niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden hoeven te zijn. De vraag is dan ook in hoeverre dat hier nu feitelijk het geval is geweest. Natuurlijk is het zo dat de slaven in de VS hoofdzakelijk zwart waren, maar is dat dan een reden om de vlag van de Confederatie dan als racistisch weg te zetten? Ik persoonlijk vind van niet.[iv]

Dat de vlag “gekaapt” is door groeperingen die zichzelf wel degelijk als racistisch profileren – te denken valt aan de Ku Klux Klan – , valt uiteraard diep te betreuren. De voorstanders en liefhebbers van de Confederatievlag spreken zelf vol overtuiging van “Heritage, not Hate”. Daar valt wel iets voor te zeggen: Amerikanen hebben doorgaans een groot ontzag voor alles wat ouder is dan 100 jaar, omdat ze dat zelf nu eenmaal niet zoveel hebben, maar nu ze zelf wel iets hebben dat ouder is dan 100 jaar, is het ineens problematisch en moet het maar verdwijnen of worden afgeschaft. Een ander slecht voorbeeld op dit vlak is het gebruik van de Duitse keizerlijke oorlogsvlag van de periode van het Tweede Keizerrijk (1871-1918) in demonstraties van neo-nazi’s. Als er íets is wat totaal niets met elkaar uit te staan heeft, dan zijn het wel het Tweede en het Derde Rijk.

Het aardige in dit verhaal is dat de meeste staatsvlaggen van de zuidelijke staten van de VS waarin symboliek van de Confederatie gevoerd werd, pas (ruim) na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog tot stand zijn gekomen en grotendeels pas in de afgelopen twee decennia weer werden veranderd. Daarnaast is de vlag, die nu als problematisch wordt beschouwd, niet eens de vlag van de Confederatie, want die zag er heel anders uit. Wat hier bedoeld wordt, is feitelijk de Confederate Naval Jack, die in gebruik was van 1863 tot 1865: een marinevlag, te vergelijken met wat bij ons de geus is.

Helaas hebben de gebeurtenissen van de afgelopen tijd sinds de dood van George Floyd mede geleid tot vernielingen en verwoesting van uniek en onvervangbaar cultureel erfgoed, onder meer in de musea gerelateerd aan de Amerikaanse Burgeroorlog en de Confederatie; nog los van het neerhalen van standbeelden, zoals dat van de zuidelijke generaal “Stonewall” Jackson. Series als de Dukes of Hazzard worden ineens geproblematiseerd; op Ebay, Amazon en Bol.com worden de vlaggen en artikelen waar deze op afgebeeld staan niet meer aangeboden.[v] En gerelateerde Wikipediapagina’s worden aangepast: in -letterlijk!- de afgelopen paar dagen zijn de Engelstalige pagina’s die te maken hebben met de vlag van Mississippi, de slavernij, de Amerikaanse Burgeroorlog en de Geconfedereerde Staten van Amerika (en hun vlaggen) aangepast, waarbij “Black” en “Blacks” ineens met een hoofdletter worden geschreven – zoals recentelijk door de belanghebbende beroepsactivisten en eeuwig gekwetsten werd bekendgemaakt dat dat zou gaan gebeuren.

Dat deze vorm van ongefundeerde onderbuikstemmingmakerij effect heeft, is duidelijk: bij de recente boerenprotesten in Nederland reed er een Unimog rond vol hooibalen, waar fier een Confederatievlag op prijkte. Een foto daarvan werd op Twitter geplaatst, waarbij de plaatser ervan meteen vol op het orgel ging om de boeren in een fascistische, nazistische en racistische hoek te plaatsen. Ik vraag mij af in hoeverre de betreffende plaatser moeite heeft gedaan om eens in de achtergronden en gebruik van de betreffende vlag, die van 1861 tot 28 juni 2020 in officieel gebruik is geweest, te duiken. Mijn vermoeden is: totaal niet.


[i] De Republikein Lincoln voerde op het gebied van de slavernij een uiterst neutrale campagne.

[ii] Tot op de dag van vandaag zijn historici het nog met elkaar oneens over wat nu daadwerkelijk de aanleidingen waren voor het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog. De slavernij is slechts één van de aspecten daarvan.

[iii] Generaal Robert E. Lee was tijdens de Burgeroorlog de belangrijkste bevelhebber van de Geconfedereerde Staten.

[iv] Als we deze lijn doortrekken, kunnen we hier de Friese vlag ook afschaffen omdat de Friezen vroeger de Hollanders de hersens insloegen. Als die Hollanders gewoon weggebleven waren, dan was dat overigens niet gebeurd, maar dat is dan ineens niet belangrijk. Of wat te denken van de vlag van het Vaticaan…?

[v] Artikelen met daarop de beeltenis van de sadistische massamoordenaar en terrorist Che Guevara zijn uiteraard nog probleemloos volop verkrijgbaar.


Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Meine
3 maanden geleden

Dit verhaal is niet compleet !!! Slavernij in de Zuidelijke staten was niet exclusief tot “zwarten” beperkt ! Bijna een kwart van Ierland is als slaaf afgevoerd naar de America’s. Dit noemden ze dan “White Trash”, waarbij een neger tot 10 keer zoveel waard was als een bleke Ier.

Zoek op “Horgotten slavery”. Lincoln wilde de negers vrijmaken, en terugvervoeren naar Africa, maar die kans kreeg hij niet omdat hij werd doodgeschoten door een democraat en toneelacteur. Andere reden om de slavernij af te schaffen was het “gefok” met blanke en zwarte slaven.

Tot slot waren er iets meer dan 100 negers, die slaven in bezit hadden, er waren zelfs negers die blanke slaven hadden.

Graag het complete verhaal brengen, en niet alleen het politiek-correcte stukje !!

Jo
3 maanden geleden

Enkele woorden in de aanhef maken héél dit cursiefje waardeloos, want onbetrouwbaar.

“van de zwarte Amerikaanse crimineel” .

Heel de wereld heeft, de viso, moeten vaststellen dat de crimineel niet George Floyd maar Derek Chauvin was. Gezien de omstandigheden is zelfs de term: “politieoptreden” misplaatst want een koelbloedige moord (akte van beschuldiging) kan geen legitiem politieoptreden genoemd worden. Als rene oterdoom dat onderscheid niet kan maken, is het kennisnemen van zijn strikt persoonlijke, imaginaire en miserabele leefwereld de tijd daarvoor niet waard, laat staan dat er ingestemd of gereageerd zou moeten worden. Hierdoor wordt dan ook de facto heel zijn politieke vooringenomenheid en eigengereidheid geëtaleerd, wat niet alleen zijn politieke mening maar heel de persoon in vraag doet stellen. Als je eigenlijk niets zinnigs te zeggen hebt, zwijg dan en wees zo vrij je zinloze mening niet te uiten als die het licht van de zon ontkent.

Ravian
3 maanden geleden
Antwoord aan  Jo

Floyd was een crimineel, een bajesklant met een strafblad van hier tot Nova Zembla.
Ten tijde van zijn aanhouding was hij op heterdaad betrapt, onder de invloed van verdovende middelen, en verzette hij zich tegen zijn arrestatie.
Zijn overlijden was zodoende een door hemzelf uitgelokt ongeval.
Als je de feiten niet kent kun je beter je “mening” voor je houden.

Ravian
3 maanden geleden

Hetzelfde gaat feitelijk op voor het hakenkruis, alhoewel dit, dankzij de nazi’s, een veel duidelijkere link heeft met racisme.
Maar het hakenkruis is feitelijk een heel oud symbool, en in meerdere culturen.
In Finland komt het voor op veel legervlaggen, waar ook, vooral recentelijk, een hoop heisa om is.
Maar in Azië is en wordt het ook veel gebruikt, en daar trekt zich (terecht) gewoon niemand wat aan van wat politiek correcte westerlingen daar van vinden.
Dat hele verbieden van symbolen omdat ze op zeker moment in de geschiedenis een keer door foute lieden gebruikt zijn is bespottelijk.
En wat nog bespottelijker is dat is dat hier ook nog met twee maten gemeten wordt.
Stalin en zijn communisten waren namelijk nog veel grotere varkens als Hitler en zijn nazi’s, maar het hamer en sikkel symbool doet niemand moeilijk over, omdat het volk dat moeilijk doet over dit soort zaken de betreffende massamoordenaars verafgood.

Slavernij is verder fout, maar mensen vergeten dat het halfweg de 19de eeuw de normaalste zaak van de wereld was.
In Nederland was het lijfeigenschap, wat ook een soort slavernij was, op de valreep naar de 19de eeuw pas afgeschaft.
In de noordelijke VS was vervolgens zo goed als geen slavernij, maar in de zuidelijke VS was de economie er van afhankelijk.
Dat men in het noorden heel fideel besloot de slavernij af te schaffen was dus een beetje een sigaar uit andermans doos, en dat men daar in het zuiden opstandig van zou gaan worden was te voorzien.
Het ging niet enkel om slavernij, maar ook over goed doen over andermans rug.
De confederate flag stond dus voor veel meer dan enkel slavernij, hij stond ook voor, hoe krom dat heden ten dage ook moge lijken, opstand tegen onrechtvaardigheid.
En dat laatste is waar de vlag die tegenwoordig voor “confederate flag” door gaat heden ten dage, uitzonderingen zoals de KKK daar gelaten, voor gebruikt wordt.
Het is de “rebel flag”, en niet de “racist flag”.
Die KKK was overigens een uit de Democrats voortgekomen organisatie, dat de Democrats traditioneel zoveel zwarte kiezers aan zich binden is een mooi voorbeeld van de effectiviteit van propaganda.