Wat is Black Lives Matter eigenlijk?

BLM is een raciaal chauvinistische beweging – ‘black is beautiful’ – uit de Obama jaren, gebaseerd op de manipulatieve, ideologische voorstelling dat de roekeloze politie regelmatig zwarte verdachten neerschiet uit racistische motieven. Hun zogenaamde antiracisme is onversneden racisme.

B.L.M. protesteerde in 2012 tegen de dood van de 17 jarige Trayvon Benjamin Martin, die neergeschoten werd door George Zimmerman, lid van een soort buurtpreventie die claimde in zelfverdediging te hebben gehandeld en uiteindelijk door een jury werd vrijgesproken.

BLM  presenteerde zich als een mensenrechten organisatie maar kwam, na de moord op twee politie agenten, in een schril daglicht te staan. Tot ontzetting van grote delen van de USA legde Obama deze semiterroristen aan het infuus met een uitnodiging in het Witte Huis. In 2016 leverden zij ook hun ideologische bijdrage aan de hysterie rond de presidentsverkiezingen met opgeklopte verhalen over racisme, waar Trump zich bij uitstek nooit aan bezondigt.

Onze premier spoort al enige tijd niet zo lekker en maakte vorige week zelfs een knieval voor dit racistische gedachtegoed. In het artikel ‘Is onze premier een verkapte racist?’ heb ik meerdere weerleggingen van BLM’s leugens geciteerd, maar het mantra der blanke, extremistische Democraten luidt nu eenmaal dat de blanke Amerikanen overal schuld aan hebben, wie anders?  Zoals altijd is de geschiedenis een goede leermeester. Die toont ons dat de zwarte bevolking reden heeft tot wantrouwen gezien de historie van slavernij en de daaropvolgende ‘Jim Crow’ wetten (maar was Rutte ook niet een ‘historicus’, die dus moeiteloos door BLM’s façade zou kunnen prikken?)

‘Jim Crow’ was wetgeving op het niveau van staten en zelfs steden, die rassenscheiding voorschreven in de zuidelijke USA gedurende de late 19e en eerste helft van de 20e eeuw, van de hand van blanke, Democratische wetgevers!  Zij waren het die de negerbevolking volledig rechteloos lieten en er al evenmin vies van waren om met de Ku Klux Clan hun vooroordelen kracht bij te zetten!

Let wel, dit speelde een eeuw geleden, maar BLM probeert dit alsnog te exploiteren, met de steun van extremistische blanke racisten die in feite de historische schuld aan de slavernij dragen. Zij maken, wellicht daarom, veel meer kabaal bij de huidige rellen en demonstraties dan de negerbevolking, die zij dagelijks proberen op te hitsen. Die blanke Democraten manipuleren al decennia lang de arme zwarte bevolking met loze beloften, die daags na de verkiezingen compleet vergeten worden om 4 jaar later weer afgestoft te worden.

Hoe immoreel dit gespuis is moge blijken uit het feit dat zij zelfs zwarte tegenstanders op Twitter en Facebook ‘cancellen’ en een integere, zwarte tegenstander als Candace Owens zelfs voor ‘black white supremacist’ uitmaken omdat zij zich distantieert van hun hysterie. Wederom onnavolgbare linkse hersenspinsels, maar de burgemeester van Amsterdam en onze premier doen graag mee in hun benauwende ideologie.

BLM probeert om, in hun racistisch chauvinisme, een politiek bevoorrechte positie te veroveren die hen verheft boven andere minderheden als de authentieke indianen, Ieren, Joden, Chicanos, Japanners, Chinezen of Italianen. Die zijn constructief ingeburgerd en van hun zijde hoort men geen onzin in de trant van ‘Jews are beautiful’ , ‘It is a white thing’, ‘Brown is beautiful’, of de uitsmijter: ‘You just do not understand’. Diegenen die dat wèl begrijpen zien dat hier een onzichtbare grens wordt overschreden in dit racistisch chauvinisme.

Maar blanke salonsocialisten hebben altijd misbruik gemaakt van minderheden. Of het nu homoseksuelen, feministen of negers waren, zij werden, of zij dit wilden of niet, ‘geadopteerd’ als collectief om hen vervolgens politiek te exploiteren. Als individu kunnen deze zwarten hen al tientallen jaren geen ros schelen, daar pakt Candace Owens de BLM kliek op. 

Veel blanken reageerden niet of nauwelijks op BLM ’s verhalen over Jim Crow of de slavernij omdat dit generaties teruggaat en niemand daar nog affiniteit mee voelt, evenmin als met ‘reparations’. Men herkende het als de politieke stok om de kapitalistische, blanke hond te slaan maar haalde de schouders op omdat de USA in feite al grotendeels raciaal ongevoelig was geworden, totdat de communist  Obama die vreedzame‘status quo’ begon te ondermijnen met zijn ‘identiteitsgewauwel’.

Het door Obama aangewakkerde separatisme van BLM schaadt de negerbevolking meer dan wie ook, want nu duikt een dementerende Joe Biden bij BLM in bed, ondanks de hem typerende uitspraak dat zwarten die niet op hem stemmen ook geen zwarten zouden zijn. ‘Sleepy Joe Biden’ is de reincarnatie van linkse, blanke arrogantie ten top. Ruim vijftig jaar na de beëindiging van de Democratische rassenscheiding! BLM voedt zich nog steeds grotendeels op Obama’s activistische strijdkreet ‘Ferguson’, alsof dat automatisch een soort van raciale solidariteit oproept of synoniem zou zijn aan racisme.

Net als ‘de quasi-burgemeester’ Halsema bleef Obama een activist die het presidentschap misbruikte voor zijn communistische hersenspinsels. Maar wat betekende ‘Ferguson’ nu ècht? 

In 2014 werd Michael Brown, een 18 jarige negerjongen, doodgeschoten door een blanke politieagent in Ferguson, Missouri in de buurt van St.Louis. De betreffende agent voerde aan dat Brown hem in zijn auto aanviel om hem zijn wapen te ontnemen, dat daarbij afging. Een daarbij aanwezig maatje van Brown, met een strafblad van hier tot Tokyo, probeerde als getuige de agent te discrediteren, maar zelfs Obama’s minister van justitie Eric Holder accepteerde diens getuigenis niet. De nu weer gebruikte slogan ‘Hands Up, Don’t Shoot’ verdween als sneeuw voor de zon.

Zoals ik al in het artikel ‘Is onze premier een verkapte racist?’ citeerde, is geen enkele serieuze onderzoeker in de USA ooit tot de conclusie gekomen dat er sprake zou zijn van raciale vooroordelen bij de politie. BLM is in feite niets anders dan een louche, racistisch chauvinistische actiegroep uit de koker van Obama. Hun probleem is dat, zelfs voordat hun leden openlijk opriepen tot het doodschieten van agenten, hun beweging gebaseerd was op transparante leugens, maar activisten horen wat zij willen.

Het lijdt geen twijfel dat een flink deel der zwarte bevolking, een halve eeuw na de ‘civil rights movement’, niet op de pootjes geland is, met name dankzij de opportunistische Democraten. Maar in 3 jaren met Trump zit daar schot in en zelfs nu, aan de staart van de linkse coronahysterie, is de spectaculaire afname van de werkeloosheid het grootst onder de zwarte bevolking. Tot afgrijzen van de Democraten, dus ook van BLM dat al evenmin enige boodschap aan die zwarte achterban heeft.

Zelfs de meest abjecte racist had geen effectievere wijze kunnen bedenken om de raciale tegenstellingen te doen oplaaien dan de huidige acties van BLM, dat in hun raciale chauvinisme zelfs oorlog voert tegen ‘all lives matter’ en de mensen ophitst tot geweld tegen de politie, zelfs afschaffing van de politie zoals in het verdwaasde Minneapolis. Die politie probeerde, als enige, de complete verwoesting van de binnenstad van Minneapolis te verhinderen, omdat de Democratische burgemeester geen vinger uitstak. Resultaat: de stad ziet er bijna uit als een Syrische stad na een bombardement, dankzij het gejammer over ‘white privilege’ .

BLM was in de nadagen van Obama al achter de horizon aan het verdwijnen, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen door deze communisten mèt hun idool Obama. Maar dat is niet het ergste…

Wat ik erger vind is dat een gans als Halsema het slappe Nederlandse aftreksel van deze, in feite semiterroristische, beweging  openlijk steunt en daarvoor zelfs haar wettelijke verplichtingen verzaakt. Het toppunt is dat onze windvaan cum premier Rutte noch de historische kennis over bovenstaande ontwikkeling lijkt te kennen, noch er voor terugschrikt om zich achter zo’n semiterroristische beweging te scharen in zijn (anti-)racistische dwaaltocht naar links.  

Het is te hopen dat Trump de Amerikaanse economie weer net zo snel op de benen krijgt als die in korte tijd ineenzakte. Hij is de enige die de westerse wereld lijkt te kunnen beschermen tegen deze subversie die door het globalisme wordt aangestuurd en door ellendelingen als Soros gefinancierd.

Als Trump zijn herverkiezing veilig stelt en eventueel door een Nicky Haley zou worden opgevolgd, betekent dit de dood van de ‘deep state’ èn van het globalisme.

In Nederland schijnt alles wat op het wereldtoneel speelt pas vijftig jaar later te gebeuren. Hopelijk worden ook onze kiezers één keertje iets eerder wakker om ons te verlossen van de (anti-)racistische windvaan en zijn egocentrische pluchezitters van het ‘kartel’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
4 jaren geleden

@ Neef Jansen.
U noemt een aantal “karakter-eigenschappen” van BLM.
U vergat een belangrijke : plundering, is dát soort óók dol op !

Neef Jansen
4 jaren geleden

Dat je tegenwoordig als blanke wordt aangeduid met ‘witte’ komt op mij over als zeer racistisch. Maar het schijnt heel erg politiek correct te zijn om voortaan als ‘witte’ door het leven te gaan. Betekent dit nu werkelijk dat Gloria Wekker wil aangeduid worden met het woord ‘zwarte’? BLM lijkt mij een kloon van antifa. Vergelijkbaar intolerant en fascistisch. Vernielen, in elkaar slaan, doodschoppen, intimideren, demoniseren, sociaal wegnegeren, discrimineren. Nog even en er verschijnen kampen voor de Witten. Heropvoedingskampen, vernietigingskampen. Zie verder de geschiedenis van de vorige eeuw.

r dunki
4 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Eén blik op BLM optochten leidt tot de conclusie dat het collectief aanwezige intellect probleemloos onder de deur door geschoven kan worden. Miljoenen simpele zielen, die net zo makkelijk te manipuleren zijn als het Duitse volk in de jaren ’30, toen de wereld ook al kansloos ontspoorde.

Alles wat daar voor nodig was waren de manipulatieve kwaliteiten van twee ellendelingen als Adolf en Josef. Plus het feit dat domme mensen nu eenmaal de neiging hebben om hun neus achterna te lopen (of die van Adolf en Josef), in plaats van feiten op een rijtje te zetten en zelfstandig na te denken om zo tot heldere beslissingen te komen.
Niet voor niets dat de communistische media zich in het zweet werken om de mensheid zoveel mogelijk leerzame feiten te onthouden en in linkse propaganda te verzuipen.
U ziet dat het werkt: hele volksstammen van ‘hoger opgeleiden’ in D’66 stinken daar net zo hard in, tot onze premier aan toe…

Pas toen de overlevenden in ’45 begonnen in te zien in welk avontuur zij zich hadden gestort, begon het licht, héél even, te schijnen, maar de volgende demagogen dragen de fakkel keurig verder. L’histoire se répète!

Wat nu? Wachten tot Karl Marx himself uit de as van onze samenleving herrijst als de beloofde phoenix? Of zou de mensheid ooit iets leren van de geschiedenis?
De ‘historicus’ in het torentje in ieder geval niet, maar er zijn destijds wèl veel mensen onnoemelijk rijk van geworden, net als vandaag.

Dàt is het kapitalisme van Soros, vermomd als socialisme van zijn marionet Obama.
Hopelijk wordt Trump straks de phoenix…

karton
4 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Neef Jansen.
U noemt een aantal “karakter-eigenschappen” van BLM.
U vergat een belangrijke : plundering, is dát soort óók dol op !

karton
4 jaren geleden

BLM is voor mij een verzameling links denkende mensen, die, als ‘t hen zo uitkomt, vernielend en plunderend rond trekken. Er zullen óók goedbedoelenden tussen zitten, maar ze vallen niet op. Hoogste tijd dat in Afrika een groepering wordt opgericht genaamd : White Lives Matter !