De burgeroorlog van ‘woke’ tegen ‘blanke’ suprematie

Waar Hitler niet slaagde om de Westerse beschaving ten gronde te richten, nemen de ‘woke supremacy’ en collaborateurs uit de media die fascistische rol enthousiast over in hun simplistische aanvallen op onze samenleving. ‘Woke supremacy’ is inhoudloos en staat bol van haat.

Afb: Frankie Fouganthin – Wikimedia commons

Het is een extremistische linkse greep naar de macht, één grote schijnvertoning die niets met ‘progressiviteit’ of vooruitgang te maken heeft, maar zich slechts manifesteert in negatieve ‘symbool politiek’.

In de USA èn in Europa klimmen ignorante, door influencers en communistische pers opgejutte, anarchisten op standbeelden van historische figuren om BLM’s versjes te declameren over gelijkheid, racisme en andere identiteits- en gender flauwekul. Soms gooien zij zo’n beeld in het water, in een orgasme van religieus fanatisme, waardoor de wereld er ècht op vooruitgaat.

Waartoe dit leidt zien wij in het Amerikaanse Seattle, waar blanke en zwarte anarchisten elkaar, al na enkele dagen na hun revolutie, onderling naar de strot vliegen in de quasi-burgeroorlog van BLM. Dat kon, dankzij medewerking van een Democratische burgemeester en gouverneur, zes stratenblokken in het centrum van de stad bezetten. Sindsdien lopen er zwaarbewapende negers rond die blanken molesteren en winkeliers voor ‘bescherming’ afpersen met hun pure maffia praktijken in naam van de ‘social justice’.  Maar de blanke jeugd, die hen als ‘groupies’ begeleidde, viert de revolutie op eigen wijze, in een orgie van seks, alcohol en drugs, reden waarom de, zwaarbewapende, zwarte activisten hen wel kunnen schieten. Wie weet?

Dàt is de lege, linkse symboolpolitiek waar lachende ‘puppetmasters’ als Soros op de achtergrond in de handen wrijven, want hoe lost Trump dit tijdig op voor de verkiezingen? Intussen groeien hun bankrekeningen, zoals nu door de stompzinnige, puur symbolische beslissing van onze regering om een onbewezen, niet goedgekeurd, corona vaccin te gaan kopen! (niet zo lang geleden hebben zij hele pakhuizen van een peperduur, eveneens nutteloos, vaccin weggegooid, die Ab Osterhaus hen had aangesmeerd)

Dat communisten de beeldvorming willen dicteren, wordt duidelijk in het voorbeeld van een 22 jarig Engels meisje dat bij de gezaghebbende ‘Merriam-Webster Dictionary’ (de Engelse ‘dikke van Daele’) klaagde dat zij haar gedram over racisme niet kon winnen omdat de modieuze kreet ‘systemic racism’ niet in hun woordenboek was opgenomen. Wat gebeurde? Jawel, de Merriam-Webster was meteen akkoord en beloofde ‘to express the definition of racism more clearly, to bring in the idea of an asymmetrical power structure.’ (de man in Den Haag, die u en mij durft te verwijten racisten te zijn, knort tevreden.)

Natuurlijk evolueert een taal door de eeuwen heen, maar wij zien hier een ‘cancel culture’, waarvan ik mij afvraag waarom de term ‘culture’ nog gebruikt wordt, want al het goede sneuvelt in deze hersenloze ‘woke’ razernij. In hun verdwazing breken deze drammers hun tong over het eigen identiteitsvakjargon dat alleen al enkele honderden verschillende ‘genders’ meent te onderscheiden…

George Orwell waarschuwde al meer dan 70 jaar geleden voor de fascistische ‘newspeak’ die hier ademloos in de Merriam-Webster wordt geïncorporeerd.

De leerzame historie wordt genegeerd door activisten – inclusief  premier Rutte – die slechts een eeuw terug hoeven te gaan om te zien hoe Hitler en Goebbels Europa in de as konden leggen.

Maar geschiedenis is complex, ‘woke’ symboolpolitiek is simpel. Deze kortzichtige wereldverbeteraars hebben geen idee hoe zij de wereld naar de verdoemenis helpen. Zonder de minste constructieve impuls. Werkloze negers of drugsverslaafden krijgen er geen baan door en de veelal steuntrekkende demonstranten zèlf al evenmin.

Maar het is kennelijk prettig om de boel kort en klein te slaan om jezelf wijs te maken dat je daarmee wat doet om de wereld  te verbeteren in naam van de ‘Social Justice’. Voorzover ik kan zien, na twee weken quasiburgeroorlog in de USA, vertaalt ‘social justice’ in stelen, platbranden, verkrachten en moorden. Als dat de essentie van hun ‘symbool politiek’ is, stuur dan het leger er maar op af… 

Maar er is meer. Linkse pers en andere activisten staan dag in dag uit klaar om ook hun naïeve symbolisme te ontwaren en veroordelen in ‘andersdenkenden’, door van de daken te schreeuwen dat een Baudet ‘extreem rechts, zelfs fascistisch’ zou zijn. Freud noemde dat ‘projectie’.

Churchill zei het al na W.O.II: ‘de fascisten van de toekomst zullen zich antifascisten noemen’. Wij zien het dagelijks en het NOS Journaal laat niet na om dit mantra te hanteren. In hun simplistische ideologie kennen zij maar één weg: de beeldenstorm van de hersenloze symboolpolitiek.


Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Niets is LOS te zien van elkaar als “we” een en ander op een politieke manier bekijken, en de geschiedenis nalezen én ons verdiepen in de “mens” zelf.
Immers: Alleen de mens kent een geschiedenis dewelke is opgetekend. En, wat zien we?
Oorlog, grote ego’s die elkaar in de haren vliegen en opportunisten die vastgeroest zitten aan ” verdienmodellen”, hebzucht, onbevredigde verlangens, collaboratie enz. enz.
In het boek, *Wijkende Wildernis,* van Antonie van Kampen, staat :”*** Niets is echter zo moeilijk dan om een magische instelling van een volk te veranderen”:*** het betreft de ” Asmatters: kannibalen, in het voormalige Nieuw Guinea waar Nederlandse ” bestuurders” probeerden de kannibalen tot ” westerse” burgers om te vormen. Dat is voor een klein deel gelukt maar…… de instincten zijn gebleven.

***Waar Hitler niet slaagde om de Westerse beschaving ten gronde te richten, nemen de ‘woke supremacy’ en collaborateurs uit de media die fascistische rol enthousiast over in hun simplistische aanvallen op onze samenleving. ‘Woke supremacy’ is inhoudloos en staat bol van haat.***. Aldus de heer Dunki.

En, wat is haat? ” Diepe afkeer, voor iemand met het ” verlangen” die persoon te zien ondergaan.” Een diep liggend instinct dat onbeheersbaar is.

En, zoals de heer Dunki aanhaalt: “*** Maar er is meer. Linkse pers en andere activisten staan dag in dag uit klaar om ook hun naïeve symbolisme te ontwaren en veroordelen in ‘andersdenkenden’, door van de daken te schreeuwen dat een Baudet ‘extreem rechts, zelfs fascistisch’ zou zijn. Freud noemde dat ‘projectie’.***

Vanwaar die haat en diepe instincten waarbij het volledig ontbreken van ” ratiocinatie” een feit is.

De vergelijking met Asmatters is frappant omdat het instinkt van de mens ” ook in de westerse wereld” een heel belangrijke rol speelt. En, dat wordt nimmer genoemd.
De demografische diversiteit”.
De kennis daartoe ontbreekt volledig bij ” bestuurders” omdat deze geen flauw idee hebben wat dat betekent.” En, het is moeilijk om ” een magische instelling” van een volk te veranderen. Men gaat uit van vage analogieën ( overeenkomstigheid) tussen menselijke en dierlijke existentie.
De driftbeleving?
Om het niet moeilijker te maken hebben we te doen met ” onvolwassen mensen” die hun haat en dus hun instincten uit ONMACHT gebruik maken van radeloze kreten. En de ontreddering van Nederland wordt omschreven door de Heer Hoogland in de Telegraaf;”

”** Onvrijheid, en het blijft weliswaar verontrustend, zelfs angstaanjagend, dat onze LAFFE karakterloze, door zelfhaat geplaagde ELITE, de ene na de andere knieval voor de redeloze, agressieve indentiteit- fanaten van Black Lives Matter. ” **

En….. dat is een groot probleem. De lafheid en incompetentie van het Kabinet Rutte III, is een RAMP.

Neef Jansen
2 jaren geleden

De essentie van democratie en referenda en de open samenleving is dat er discussie mogelijk is op basis van deugdelijke argumenten en dat er vandaaruit correcties mogelijk zijn, maar het lijkt er op dat we vanwege de destructieve synergie van pakweg kleptocratie, communisme en islam steeds meer weg groeien van die belangrijke verworvenheden, en dat we gestaag terecht komen in de chaos van een multi-tribale burgeroorlog. Daar komt bij dat met het grootschalig naar binnen transporteren van zogenaamde ‘vluchtelingen’ uit premoderne en anti-Westerse culturen, het draagval voor die chaos alleen maar groter maken, en het op geen enkele manier mogelijk lijkt om deze met opzet doorgevoerde culticide af te remmen laat staan gestopt te krijgen. We kijken aan tegen een hele elite die collectief niet goed snik is geworden en die denkt dat het heel erg moreel superieur is om honderden miljoenen mensen een hel van een bestaan te bezorgen.