Balletje onbenul

Sander Schimmelpenninck is een weekendje in Zweden geweest en concludeert dat het Zweedse model om het Corona virus te bestrijden het gewenste model had moeten zijn voor Nederland.

Afb: pixabay

In feite voor heel Europa. Sander heeft met zijn Zweedse partner ontspannen in de zon een terrasje kunnen pikken en vindt dat Nederland naar een 50-min economie moet overschakelen zolang er geen effectief antivaccin beschikbaar is. Heerlijk zo’n zelfverklaarde amateur corona deskundige, toekomstprofeet en neutrale presentator van een nieuwsprogramma, die zich brandt aan discriminatoire uitspraken en 4 miljoen landgenoten als paria’s binnen de samenleving wegzet.

De gevallen Heilstaat

Zweden die ideale multiculturele samenleving, telt inmiddels 185.000 mensen die zijn geboren in Syrië, 145.000 Irakezen, 70.000 Somaliërs, 50.000 Afghanen en 40.000 Eritreeërs. Dat Scandinavische land telt inmiddels 440.000 werkelozen waarvan 250,000 personen met een andere cultuur achtergrond en 200.000 afkomstig zijn uit landen buiten de EU. Het werkeloosheidspercentage is van 2% geskyrocket naar bijna 9%. Een deel van het gekleurde Zweedse segment vecht elkaar de tent uit op de straten van de Zweedse steden. Het racisme stroomt uit de poriën van de Zweedse samenleving. De misdaad maakt gouden tijden door. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zweden bevestigen de vaststelling van Paul Scheffer dat een welvaartsstaat en open grenzen niet samen gaan. Overigens is dat ook van toepassing op de status van de verzorgingsstaat.Zweden is niet de enige staat die zich gewillig laat knechten door de agressieve, veeleisende migrant en een regering heeft die de problematiek doorschuift naar de samenleving. Het Zweedse parlement blind voor de problemen die zij steden en regio´s met haar migratiebeleid opzadelt, heeft desondanks in juni 2019 een wet aangenomen om de migratie naar Zweden door gezinshereniging te versterken en halen nog steeds bossen potentiële werkelozen met vliegtuigen uit de zg. drempellanden.

Data spreken een andere taal

Dat land heeft dus volgens de deskundige presentator van OP 1 de ideale benadering van de Corona virus in huis. De cijfers spreken echter een andere taal. Het aantal doden ligt aanmerkelijk hoger dan in de omringende landen: bijna 4900 versus 242 in Noorwegen, 326 in Finland en bijna 600 in Denemarken, Zweden heeft dus een vier keer hoger dodenaantal dan de buurlanden samen. Anders Tegnell, de bedenker van het Zweedse anticorona beleid, heeft gedreven door die informatie onlangs zijn bedenkingen verpakt in de zin:
Als we hadden geweten wat nu bekend is, dan denk ik dat we een beleid zouden hanteren dat ergens het midden houdt tussen wat Zweden deed en de rest van de wereld…eerder ingrijpen had levens kunnen redden”.
Alsof ik Gerrie Kneteman “een koe in de kont kijken” hoor zeggen. Sinds april 2020 groeit het aantal geïnfecteerden en doden exponentieel.

“het blijkt dat het personeel
van verzorgingstehuizen
andere instructies kregen”

Geheel in lijn met Schimmelpennincks opmerking dat 60-plussers binnen moeten blijven, omschrijven medewerkers van verzorgingstehuizen de aanpak van de coronacrisis in Zweden in een kernachtige uitspraak: “Ouderen moeten sterven, zodat jongeren naar buiten kunnen”.
De kern van het overheidsbeleid was juist gericht op de bescherming van de groep 60-plussers, maar het blijkt dat het personeel van verzorgingstehuizen van regionale overheden andere instructies gekregen hebben. Geen bewoner van een verzorgingstehuis mocht bij klachten naar een ziekenhuis gestuurd worden en waren in de meeste gevallen daardoor tot de dood veroordeeld. Omdat regionale overheden verantwoordelijk zijn voor ziekenhuizen en gemeentes ouderenzorg in hun portefeuille hebben, wordt het beeld bevestigd dat beslissingen over zorg genomen worden door regionale overheden,

Het beleid op basis van vrijwillige beperkingen resulteert in meer doden per hoofd van de bevolking dan elders in Europa en uit een eerste Zweedse studie naar groepsimmuniteit blijkt dat slechts 7,3% van de Stockholmers afweercellen tegen Covid-19 heeft opgebouwd. Buiten Stockholm ligt dat nog lager: niet meer dan 5%. Het Zweedse RIVM beweerde eerder dat 25% van de Zweden al immuun was en Tegnell voorspelde dat eind juni dat volume 40% zou bedragen. Uit de beschikbare cijfers kan ook worden vastgesteld dat de helft van de corona doden zijn overleden in een verzorgingstehuis. De oorzaak? Net als in Nederland te weinig testmateriaal, geen beschermingsmiddelen, waardoor besmette verzorgers zonder herkenbare symptomen mede door het gebrek aan verzorgend personeel, gewoon hun werk deden in die verzorgingstehuizen. Met de voorspelbare gevolgen voor de 60-plus bewoners. Een gelijksoortig beeld als in Nederland. Overigens besloot de Zweedse overheid in maart om het verplicht testen los te laten, maar overweegt door druk uit de samenleving om op zijn schreden terug te keren naar massaal testen en traceren.

Mede door de uitspraken van Tegnell is de publieke opinie aan het omslaan. De regerende politieke partijen dalen in de peilingen, het vertrouwen in het gevoerde Corona beleid daalde tot onder de 50% en ook het vertrouwen in het Zweedse RIVM (Folkhälsomyndigheten) kreeg een knauw. Wetenschappers verwijten de Zweedse politiek te lang op de achterbank gezeten te hebben, de besluitvorming van het Folkhälsomyndigheten verre van transparant was, de regering diens adviezen hersenloos heeft opgevolgd en de uitvoering teveel aan ambtenaren heeft overgelaten.

Effect op de nationale economie

De Corona pandemie heeft net als voorgaande pandemieën bevestigd dat er een evenwicht gevonden moet worden tussen moreel-ethische en economische afwegingen. Zweedse economische en financiële deskundigen voorspelden dat de economische schade voor Zweden beperkt zou blijven en inderdaad was dat in het begin van de pandemie ook het geval: de krimp bedroeg toen 0,3% versus de rest van Europa met 3,8%. Op de langere termijn zien de krimpcijfers er echter anders uit en wijken niet veel af van landen die een strenge lockdown hebben doorgevoerd. De ECB heeft berekend dat Zweden rekening moet houden met een economische krimp van 6%; de centrale Bank van Zweden voorspelt zelfs een krimp van 7 tot 10%.

Effectiviteit anticorona vaccin

In april 2020 heeft het Massachusetts Institute (MIT) de resultaten van een onderzoek naar de langdurige effecten van een anticorona vaccin gepubliceerd. Het onderzoek was gebaseerd op een studie van de Columbus Universiteit die in de periode 2016-2018 bij 200 leraren, kinderen en hulpmedewerkers naar die langdurige effecten een onderzoek had gedaan door uitstrijkjes uit hun neus te verzamelen. De proefpersonen moesten een dagboek bijhouden van de keren dat ze moesten niezen of een zere keel hadden. De Columbia onderzoekers ontdekten dat mensen herhaaldelijk opnieuw worden geïnfecteerd met hetzelfde coronavirus, zelfs in hetzelfde jaar, en soms meer dan eens. In anderhalf jaar tijd testte een half dozijn vrijwilligers twee of drie keer positief voor hetzelfde virus, in één geval zelfs binnen vier weken. Dat is een enorm verschil met het patroon van infecties zoals mazelen of waterpokken, waarvoor mensen na herstel levenslange immuniteit kunnen verwachten. Het MIT concludeerde dat mensen tegen niet één coronavirus blijvende immuniteit kunnen opbouwen. Mensen blijven hooguit enkele maanden immuun. Daarom is het volgens de onderzoekers van MIT en Columbia Universiteit buitengewoon onwaarschijnlijk dat er ooit een werkend vaccin tegen Covid-19 wordt ontwikkeld. Of is het misschien de bedoeling dat de wereldbevolking zich straks iedere paar maanden opnieuw moet laten vaccineren?

Eerst onderzoeken dan pas braken

Het door Schimmelpenninck bejubelde Zweedse anticorona beleid heeft geleid tot het hoogste sterfte cijfer per 100.000 inwoners in Europa en het effect voor de Zweedse economie zal volgens ECB en de Zweedse Centrale Bank net zo desastreus zijn als voor landen met een streng lockdown beleid. En hoe zit dat met het langerdurende effect van anti-Corona vaccins? Stel dat de onderzoeksresultaten van MIT en Columbia Universiteit brede consensus krijgen en de opbouw van de immuniteit net zo traag verloopt als in Zweden? Wat betekent dat voor m.n. het 60-plus segment van Westerse samenlevingen? Regelmatig huisarrest? Geen bezoek aan arts/ziekenhuis? Perioden van geïsoleerdheid zonder bezoek?

Schimmelpenninck had beter eerst de cijfers kunnen bestuderen en naar het grotere plaatje moeten kijken, voordat hij zijn met een diep dedain, persoonlijke indrukken vertaalde in een generaliserend beeld. Maar de kijker is er aan gewend geraakt dat Nederlandse nieuwsuitzendingen gepresenteerd worden door personen met een diepte kennis die niet hoger reikt dan het waterniveau van een pierenbadje. 


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
2 jaren geleden

Corona, de onzichtbare tegenstander, blijft ongrijpbaar, berichten variëren van dag tot dag, zelfs uit één en dezelfde bron. Wat is wijsheid en wat is de waarheid?

Op 4 juni refereerde ik aan een ontboezeming van de Noorse premier Erna Solberg, die bekende dat zij in paniek was geraakt toen corona de kop opstak en zich afvroeg of zij niet beter had kunnen handelen zoals Zweden, gezien de kosten van de ‘lockdown’: ‘was het nodig om scholen te sluiten? Misschien niet’. ‘Ik nam misschien veel beslissingen uit angst’.

Feit is dat Noorwegen slechts een fractie der corona doden telt ten opzichte van Zweden, maar Solberg is bezorgd over de nu ontbrekende groeps-immuniteit die in Zweden in haar perceptie beduidend hoger zou liggen.
Feit is ook dat het aantal corona doden per miljoen in Zweden beduidend lager ligt dan in Nederland, dat een mengvorm hanteert : Zweden heeft tot nu toe op 17,567 besmettingen een totaal van 2,152 corona gerelateerde doden geteld, terwijl Nederland – met een grotere bevolking – al begin juni de 5000 doden passeerde.

Het Zweedse Aftondbladet meldde deze week weer een stijging der corona gevallen, maar Tegnell vertelde aan BBC 4 ‘dat een deel van die stijging voortkomt uit het feit dat er nu veel meer medische staf en ouden van dagen in tehuizen getest worden, die wellicht al voor de helft van de recente toename verantwoordelijk zijn.
Zoals Charlef Brantz al meldt gaf het Zweedse RIVM aan dat 25 % groepsimmuniteit zou bestaan, maar Tegnell gaf toen al een prognose van 40% . (Kort voor mijn artikel d.d. 4 juni werd voor ‘greater-Stockholm’ al meer dan 50% geïndiceerd.)

Logisch is dat op het schaars bevolkte Zweedse platteland de besmettingen lager waren, dus nu is de immuniteit daar uiteraard ook lager, maar kennelijk ontbreken cijfers. Tegnell zei ‘dat Stockholm voor de helft der corona gevallen meetelt, en elders cijfermatig weinig aan de hand is. De epidemie is zeer verschillend in verschillende delen van Zweden’

Nogmaals, wat is wijsheid? Voor BBC Radio 4 zei Tegnell verder ‘dat Zweden een eventuele 2e golf beter kan weerstaan dan andere landen omdat de bestaande ‘lichte’ maatregelen gehandhaafd konden worden in tegenstelling tot draconische maatregelen elders’. Op de vraag of een lockdown het aantal doden beperkt zou hebben, antwoordde hij: ‘een moeilijke vraag op dit moment, want minstens 50% van onze doden vielen in tehuizen voor ouden van dagen, dus wij zien niet hoe een lockdown de verspreiding van het virus had kunnen voorkomen’

Ravian
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

De effectiviteit van een “lockdown” is zuiver afhankelijk van de implementatie daar van, met de mogelijke effectiviteit variërend tussen de 0% en de 100%.
Gezien de ingestelde lockdowns overal verschillend waren kun je de verschillende resultaten tussen wel en geen lockdown dus amper vergelijken.
Noorwegen en Finland bewijzen in dit verhaal dat een lockdown heel effectief kan zijn, en Nederland bewijst vervolgens dat, met een stelletje beroeps prutsers aan het roer, een lockdown ook heel ineffectief kan zijn.

Ravian
2 jaren geleden

Er wordt al weken lang overal door anti lockdown profeten geschermd met een imaginair laag aantal Corona doden in Zweden, en met bijbehorende “opgebouwde immuniteit” percentages tot wel 70%.
En het is dus gewoon allemaal niet waar.
Het Corona sterftecijfer in Zweden per capita is tien maal zo hoog als in “lockdown” buurlanden Noorwegen en Finland, en het werkelijke immuniteitspercentage, als dit al bestaat, is maar een fractie van die 70%.
Gewoon nep-nieuws dus…