Misbruik van ‘acceptatie en gelijkberechtiging’

De stelling dat de Bijbel niet de hoogste autoriteit in – christelijke – godsdienstzaken is, is eenvoudig te verdedigen. Het is immers niet de Bijbel zelf, maar de uitleg die daaraan wordt gegeven door beroepschristenen zoals dominees en pastoors. Wat is nu acceptabel als religieuze grondslag; de Bijbel, of wellicht de uitleg die daaraan wordt gegeven, of misschien beide?

Afb: wikimedia-commons

In de islam is de situatie overeenkomstig. De koran is volgens moslims ‘het letterlijke en ongewijzigde woord van Allah’ en wat moslims precies geloven en daarmee doen, wordt vooral bepaald door de manier waarop de koran door de beroepsmoslims wordt uitgelegd. Tot zover is er nog weinig nieuws onder de zon.  Op enkele enclaves na kent het christelijke geloof nog maar weinig ‘fundamentalisten’ die zich gezamenlijk terug hebben getrokken in dorpen om daar hun eigen ‘Christelijke Staat’ (CS) uit te oefenen. Dat heeft te maken met het feit dat het christendom ‘door de wasmachine van de Verlichting is gegaan’. Moslims hebben de pech dat hun geloof zelfs geen handwasje heeft doorgemaakt laat staan dat de grote, geïmmigreerde groepen apothekers en andere geleerden uit o.a. Aleppo daarvoor een wasstraat zouden construeren. Het tegendeel, zo weten we nu, is het geval. Toen de groep moslims in het Westen almaar groeide, zagen de beroepsmoslims zich genoodzaakt om na te reizen en erop toe te zien dat die wasstraat, en zelfs het handwasje, er niet kwam. Precies zoals de huisideoloog van de Moslim broederschap, ene Al-Qaradawi het voorschreef. Een beperkte meerderheid in de Almeerse gemeenteraad heeft, in het kader van ‘acceptatie’ en het ‘gelijkheidsbeginsel’ alvast besloten om de aanhang van Al-Qaradawi geen strobreed in de weg te leggen. Ze zien het planmatige karakter kennelijk nog niet.

Wederkerigheid

Zolang een religie of ideologie zich keurig aan de wet houdt, hoeven mensen die iets heel anders geloven zich geen bijzondere zorgen te maken. Het wordt pas vervelend als een religie of ideologie zaken voorschrijven die in strijd zijn met de wetgeving in een land. Dus dat de dominees, pastoors of imams de gelovigen een keuze voorhouden dat het beter is de wet van een land te overtreden, dan om de wetten van het opperwezen te overtreden. In het Westen hebben we van de christenen wat dat betreft niet veel last meer. Zij geloven in de Bijbel en dan vooral het ‘Nieuwe Testament’, waarin de profeet Jezus korte metten maakt met het Oude Testament. Toen een overspelige jongedame volgens de regels van het Oude Testament gestenigd zou worden, kwam volgens het Nieuwe Testament (Johannes 7:53 – 8:11) deze Jezus met de verbluffende boodschap, “Wie van u zonder zonden is; werpe de eerste steen”. Daarmee was de kous af. Het christelijke fundament van het Westen is gebouwd op een ondergrond van het begrip wederkerigheid: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Van Gogh

In de islam is dat allemaal veel moeilijker en een aardig voorbeeld daarvan is het begrip ‘jihad’. Dit woord uit het Arabisch (de stam JHD) betekent min of meer ‘streven’ en men maakt onderscheid in ‘innerlijk’ en ‘uiterlijk’. De laatste, ‘uiterlijk’ is de gewapende vorm van jihad jegens iedereen die moslims of de islam kennelijk schade toebrengt of wil toebrengen. Het meest vervelende ervan is nog dat de beroepsmoslims daar eigenlijk helemaal geen specifieke opdracht voor behoeven te geven. De uitspraak van de Haagse imam Fwaz Jneid over Theo van Gogh was ook van die orde: geen directe oproep, maar wel de uiting van een innige islamitische wens. Jneid preekte: “Oh God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet.” De uitspraak van Jneid werd ter harte genomen door ene Mohammed Bouyeri en Van Gogh trof het inderdaad niet: hij werd 2 november 2004 door deze ‘verwarde man’ met een sterk islamitische inslag, conform Jneids’ wens vermoord.

Jihad moet

Waarom jihad van de islam nu zo nodig moet, kan goed worden uitgelegd zonder de koran er bij te halen. Ook moslims die de koran niet of nauwelijks kennen, kunnen zodoende toch aangezet worden tot deelname aan een jihad. Een eerste stap is dat iedere moslim van huis uit al weet dat mensen moeten leven naar Gods wil en de tweede stap is dat Gods wil de mens bekend is. Iemand die, hoe vaag ook, in God gelooft, kan daar weinig tegen inbrengen, behalve dan dat hij niet weet hoe de wil van God luidt. Die tweede stap, namelijk Gods wil ten aanzien van het menselijk gedrag, is voor moslims vastgelegd in de sharia. De sharia is een moeilijk rechtssysteem, waarvoor je om het te begrijpen, net als bij het Nederlands recht, een deskundig jurist moet raadplegen. Een leek kan immers nooit op eigen houtje bedenken wat het Nederlandse, dan wel het islamitische recht nu precies wel of niet voorschrijft.

Vrede predikende islam-expert. Af:b: Flickr

Wie moslim is maar toch niet precies weet wat het islamitisch recht voorschrijft, heeft geen andere keuze dan de instructies van beroepsmoslims te volgen. Voor hen zijn de beroepsmoslims, die de sharia door en door kennen essentieel. De kennisvoorsprong van een imam is groot door zijn specifieke opleiding en zijn gezag wordt nog verder versterkt door de overtuiging dat de islam niet iets is voor amateurs. Ook een jurist doet er heel lang over om veel verstand van het recht te verwerven. De opleiding tot imam gaat ook voor een fors deel over de sharia, het islamitisch recht.

“Voor wie de islam afwijst
is echter geen plaats op deze wereld”

De regels van dat islamitisch recht bevatten – volgens moslims dus – de wil van Allah, en wie bewust de door Allah gegeven regels afwijst laat daarmee zien dat hij een vijand van Allah is. Voor wie de islam afwijst is echter geen plaats op deze wereld naar oordeel van de beroepsmoslims. Een overheid die uit naam van de democratie zo maar een beetje zelf wetten zit te maken, wijst kennelijk de wetten van Allah af en daar willen de beroepsmoslims weer van af. Wanneer de regering van zo’n staat uit moslims bestaat is dit zelfs nog erger dan het eenvoudig afwijzen van de Wil van Allah. Dan is het uittreding uit de islam. Het staatshoofd en de dienaren van zo’n staat zijn schuldig of medeplichtig aan dergelijke – islamitische – apostasie en mogen gedood worden. En gehoorzaamheid aan de sharia betekent dus ook deelnemen aan de jihad-oorlog jegens die lieden, zoals de sharia voorschrijft, naast het verplichte vasten, bidden, enzovoorts. Burgemeesters als Aboutaleb en Marcouch mogen daarom best blij zijn dat Al-Qaradawi hen voorlopig vrijstelling heeft verleend…

Gebedsoproep beledigend

Moslims in het Westen, die naar eigen bevinden jaren van zondig leven naar moslims oordeel op hun geweten kunnen hebben, zijn door de nagereisde imams zonder al teveel moeite tot jihadaanslagen te brengen om de eigen ziel te redden van het vagevuur. Een vage aanwijzing is genoeg om in actie te komen. Mohammed Bouyeri werd dan ook opgevolgd door een aantal ‘verwarde’ mannen. De vraag is echter niet of deze mannen verward waren, of dat de onderzoekers en beoordelaars van die aanslagen wellicht enigszins verward zijn. Het heeft er schijn van, want zolang gemeenteraadsleden met beroep op acceptatie en gelijkberechtiging toestaan dat niet-moslims iedere vrijdag beledigd mogen worden met versterkte gebedsoproepen staan we er als vrije maatschappij eigenlijk niet zo best voor.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
4 jaren geleden

En dat systeem houdt zich intrinsiek in stand. De door inteelt gedegenereerde intellectuele capaciteiten van de mohammedanen maakt ze extra vatbaar voor indoctrinatie.

Neef Jansen
4 jaren geleden

Bij de islam moet altijd bedacht worden dat voor de moslim niets als enige relativering in de weg staat het navolgende te zien als absoluut na te volgen bevelen van allah, dat zij van jongs af aan in dit gedachtengoed geindoctrineerd worden, dat het hen verboden is er enige kritiek op te hebben, en dat het niet navolgen van deze bevelen er in resulteert dat zij worden vermoord.

“Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” Koran 4:76, 60:4 “Bestrijd niet-moslims totdat iedereen moslim is.” Koran 8:39 “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Moslims mogen geen ongelovigen als vriend aanvaarden.” Koran 3:28 “Eender welk ander geloof dan de islam is onaanvaardbaar.” Koran 3:85 “Vermink en kruisig diegenen die commentaar leveren op de islam.” Koran 5:33 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Moslims moeten alle wapens bovenhalen om de ongelovigen te bestrijden.” Koran 8:60 “De ongelovigen zijn onnozel en de gelovigen moeten hen bestrijden.” Koran 8:65 “Wanneer zich de gelegenheid voordoet moet je ongelovigen doden, maar je ze ook kan vinden.” Koran 9: 5 “De Joden en de Christenen zijn perverten, bestrijd hen.” Koran 9:30 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “Straf de ongelovigen met vuursalvo’s, ijzeren haken, kokend water. Smelt hun huid en buik.” Koran 22:19 “Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofd hen waar je hen kan vastkrijgen.” Koran 47:4

Het betreft hier maar een kleine greep uit zeer vele van dergelijke bevelen, zoals die zijn aan te treffen in de islamitische doctrine. Nog steeds weigert een groot deel van de westerse politici, journalisten en wetenschappers er kennis van te nemen. Ze relativeren het weg met de bewering dat er in de Bijbel ook veel lelijks staat. En ga je er op door, dan duurt het niet lang voordat je een nazi bent.

Het is eigenlijk het toppunt van arrogantie en neerbuigendheid dat men een ideologie van ruim 1,5 miljard aanhangers niet gewoon zeer serieus neemt wat betreft de intenties die zij uitspelt in haar heilige boeken en die zij overduidelijk toont in haar geschiedenis. De islam wil niets anders dan de Westerse cultuur veroveren, vernietigen en islamiseren. Steeds weer nieuwe generaties moslims worden als zombies afgericht om dit werk te realiseren. Het is iets wat zichzelf aandrijft en wat al 14 eeuwen een spoor trekt van destructie en dood in de geschiedenis van de mensheid.

Puck van der Land
4 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Dank voor de uitgebreide opsomming van dood en haatbevelen aan de horigen van de Islam.
U slaat de spijker op zijn kop met uw opmerking dat westerse politici, journalisten en wetenschappers te arrogant en te neerbuigend zijn om die haat-ideologie niet heel serieus te nemen. Ik denk dat ze ook teveel zijn geïndoctrineerd door hun linkse, communistische opvoeding en opleiding. Immers veel universiteiten zijn van binnenuit opgevreten door die linkse gelijkheidsideologie die zich verbergt onder de naam cultuurmarxisme, die deze groep mensen vanaf de jaren 68 in hun greep heeft en vervolgens heeft gehersenspoeld.

De ellende van 1968 is dat die zgn. geweldloze ideologie nu al 50 jaar voortduurt. En ze beseften het niet eens, althans de meerderheid, ze ontkenden zelfs dat het bestaat. En nu zijn ze eindelijk zo ver dat ze het gelijkheidsideaal van het cultuurmarxisme ook willen laten gelden voor de islam. Die cultuurmarxisten geloven dat echt! Ze denken dat ze de islamgelovigen wel kunnen bekeren met mooie woorden en beloften, zoals de eeuwen-oude kruisvaarders inheemse bevolkingen paaiden met kraaltjes en spiegeltjes.

Wat voor de Islam geldt, “de steeds weer nieuwe generaties moslims die als zombies worden afgericht”, geldt in zekere zin ook voor de jeugd in West-Europa die als zombies worden klaargestoomd om de gelijksheidsworst van het socialisme en communisme te omarmen. Mensen kopen zich tegenwoordig een ongeluk in een winkel als de Action met Chinese rotzooi, ze kopen alles op internet aan kleding, schoenen, apparatuur etc.
En velen lopen er net zo verfomfaaid bij als vormloos eenheidsproduct. Geen wonder dat die opmars van die Islampredikers zich doorzet, dat werkt net zo identiteitsverstrekkend als de roep om voor het klimaat te zijn, oh ja, wat betekent dat ook al weer? Morgen een ander item om achteraan te lopen: geldt zowel voor de indoctrineurs als de volgelingen.

Ik kan hier over doorgaan, maar trek de parallel tussen die afgrijselijke islam-geboden en het moderne “erbij willen horen” van de mensen die geen eigen persoonlijkheid hebben kunnen vormen en dus nalopen van datgene wat ze herkennen aan zieligheid en gemis. Samen kun je dan “sterker” worden. Dat is een “gevoel” en dat telt, en niet het verstand!