Een imaginair interview met onze grote roerganger

V : Mijnheer Rutte, boze tongen beweren dat u niet met een kort en bondig ‘ja’ of ‘nee’ op een vraag kunt antwoorden, is dat waar?

A : Nou, dat lijkt mij schromelijk overdreven, maar om te beginnen zou ik willen zeggen dat, afhankelijk van de omstandigheden, je in principe alle kanten met mij op kunt. Ik vind wèl dat het antwoord op zo’n vraag genuanceerd en doordacht moet zijn (dus lekker verwarrend).  Per slot van rekening schept een te simpel antwoord vaak een verwachting, soms zelfs een verplichting, waar de mensen je later op afrekenen (en dat moeten wij vermijden). De werkelijkheid is nu eenmaal nooit zo simpel als je denkt…. (en ik houd er helemaal niet van als ik ergens op word afgerekend.)

V : U hebt in het verleden wel vaker verwachtingen gecreëerd waaraan u vervolgens niet voldaan hebt, zoals ‘er gaat geen cent meer naar Griekenland’. Hebt u het Nederlandse volk wel vaker  gemanipuleerd, bijvoorbeeld inzake overdracht van onze soevereiniteit of het aangaan van onverantwoordelijke financiële verplichtingen jegens de EU zoals de klimaatproblematiek?

A : Een goede vraag! Het valt niet uit te sluiten dat u die indruk hebt opgedaan en soms vraag ik mij ook wel eens af of dat het geval is. Maar dan bedenk ik mij dat ik toch eigenlijk een goed hart heb en niets anders wil dan het beste voor mijzelf  dit prachtige land. Dan realiseer ik mij dat soms mijn persoonlijk  het algemeen belang maatregelen vereist die niet altijd even prettig zijn voor de burger, die zich pas later zal realiseren waarom dat onvermijdelijk was… (maar dan ben ik al lang weg…)

V : Hoe zit het met de ontelbare schandalen waarin VVD coryfeeën prominent figureren en interne onderzoeken naar hun handel en wandel stuk voor stuk eindigen in de doofpot, zoals recentelijk dat van ex VVD partijvoorzitter wijlen Henry Keizer, die voor een prikje ‘de facultatieve groep’ – waarvan de VVD coryfee cum brokkenpiloot Loek Hermans voorzitter was – mocht kopen ? Hoe zit het met het al even illusoire onderzoek naar Anne Wil Duthler die gedwongen afscheid nam van haar lucratieve baantje in de 1e Kamer nadat de rechter het tijdschrift Quote in het gelijk stelde in hun aantijgingen over haar uiterst dubieuze praktijken?  Er heerst slechts doodse stilte in de VVD gelederen, terwijl het om heel onethische belangenverstrengeling èn bakken met geld ging.

Is de VVD eigenlijk wel geïnteresseerd om de waarheid boven te krijgen, of juist niet? Dat moet toch een simpel antwoord zijn ?

A : Tja, daar zegt u wat, maar in alle drukte van de laatste tijd is mij dat eigenlijk helemaal ontschoten, ik had het erg druk met het klimaat en de maximum snelheid… Een ‘rotmaatregel’ maar wel degelijk in mijn persoonlijke  het algemeen belang….  Ik houd het wel in de gaten.

V : Maar is het niet zo dat u, met uw D’66 sympathieën, slechts met de mond belijdt dat de VVD een ‘rechtse partij’ is terwijl u bij D’66 en GL in bed ligt? Is het niet zo dat u, in uw gestaag naar links opschuiven in het politieke spectrum, alle traditionele normen en waarden veronachtzaamt, dat u totaal geen oog meer hebt voor de leefbaarheid en de toekomst van uw traditionele kiezers, de kleine ondernemers, die lijden onder het gebrek aan betaalbaarheid van het leven voor hen als burgers en voor hun bedrijfjes, en onder de vele Rutte-wantoestanden die heersen op het gebied van solidariteit, bestuur, veiligheid, onderwijs, migratie of in de zorgsector? Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ graag!

A : Dat kunt u nu wel zeggen, maar ik denk dat u de plank behoorlijk misslaat want ons soort mensen blijft de VVD (ver-)blind trouw, vooral als ik zeg dat ik een paar raddraaiers best in elkaar zou willen slaan of iets onaardigs zeg tegen een Turkse minister… Als het tegen de verkiezingen loopt ben ik een keiharde law & order bestuurder!  (Ha ha ha, daar had Wilders zich zwaar bij misrekend, want ik waai met alle winden mee).

V : Is het niet zo dat u in de VVD een dubbele bodem heeft gecreëerd die handig wordt afgedekt door een bekwaam reclamebureau, dat al uw mooie praatjes blijft herhalen? Is het niet zo dat u feitelijk niets voor de Nederlander gedaan hebt omdat u voor de naïeve kiezers slechts de illusie in stand houdt dat de VVD rechts behoort te zijn, en dat ook pretendeert te zijn, maar het in de praktijk absoluut niet ís? Is het niet zo dat u ‘rechts’ hebt verkracht, om uw kabinet maar in stand te houden, en nu de traditionele VVD kiezers en anderen in de middenklasse gewoon uitgeknepen worden?

A : Ook dat ziet u verkeerd, onze traditionele kiezers stemmen vaak al generaties lang blind op de VVD zonder zich zorgen te maken om kleinigheden waar u aan refereert en ook in de CDA en de CU treft u hele kudde’s van dergelijke makke schapen die zelfs mijn coronabeleid goedkeuren (en daar maak ik al jaren misbruik van). Ons soort mensen is hondstrouw omdat hun vader en moeder meestal ook al op ons gestemd hebben (dus ik heb practisch ‘carte blanche’).  Maar als de VVD moet concurreren met de PvdA en D’66, dan vallen er wel eens spaanders voor dat goede doel (zoals de middenklasse die nu tussen de wal en mijn globalistische schip valt),  maar u ziet hoe de dankbare kiezers mij belonen met 12 extra zetels in de polls….

V : De Bolkestein jaren zijn voorbij voor de VVD en er zijn daarom veel kiezers die twijfelen aan uw leiderschapskwaliteiten omdat u, net als de meeste politici, nooit een vak geleerd hebt en, juist nu in de corona crisis, geen enkele visie zou tonen. Hebt u daar een kort maar krachtig antwoord op?

A : Gelooft u mij als ik zeg dat ik, uiteraard, in een zéér verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven gewerkt heb en uiteraard heb ik mijn (door de RIVM gesouffleerde) messcherpe visie op de corona crisis. Maar ook daarop kan ik niet simpel antwoorden, dit is een ontzettend complexe materie waarin ik mij voor de zekerheid volledig baseer op de richtlijnen van de WHO en elke dag weer de nieuwste ideeën van het RIVM (die alles afweten van de CO² in uw barbecue) in de praktijk breng (dus als er iets fout gaat dan ligt het in ieder geval niet aan mij).

V : Dus het deert u niet dat de WHO maandenlang heeft verzwegen dat de Covid-19 uitbraak in Wu Han al in december door Taiwan was gesignaleerd, maar dat niet bekend mocht maken van hun broodheer in Peking?  En het deert u ook niet dat de WHO sindsdien letterlijk als een papegaai de Chinese propaganda herhaalt zonder ook maar enige kritische gedachte uwerzijds daarover en zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel naar alle onnodige slachtoffers van de Chinese griepepidemie? En deert het u niet dat tienduizenden vaak zwaarzieke Nederlandse patiënten maanden lang moeten wachten op hun, vaak kritische, operaties, met alle stress en risico’s van dien voor hun gezondheid, omdat u niet weet wat u doet?

A: Nee, totaal niet.

V : En het deert u ook niet dat er in feite helemaal geen sprake is van een pandemie maar dat het coronavirus gepolitiseerd is en misbruikt wordt in de paniekzaaierij door globalistische krachten – ook door u – zoals de intens dankbare Merkel en Macron wier politieke carrières ten einde leken te zijn maar nu nieuw leven lijken te krijgen? Zit daar, ondanks het bereiken van uw uiterste houdbaarheidsdatum, soms een parallel in met uw verdere carrière-droompjes?

A :   Jazeker!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties