Dood door schuld?

De trage en bijna verveelde manier waarop het coronavirus aanvankelijk werd aangepakt begin februari, zal zeker nog een staartje krijgen. PVV, FvD en SP overwegen druk uit te oefenen om een ‘Parlementaire Enquête’ in te stellen wanneer het virus grotendeels uit de samenleving is verdwenen. Buiten de politiek valt vooral te peilen dat een strafrechtelijk onderzoek wellicht een beter instrument is. In dit geval immers kan goed blijken dat het Kabinet zodanig heeft gefaald, dat er sprake kan zijn van ‘dood door schuld’.

Intensive Care. Afb: wikimedia commons / Calleamanecer

Voorop gesteld dat het middel van een  Parlementaire Enquête vooral is opgetuigd om de politiek gelegenheid te geven zichzelf als ‘bedrijfstak’ schoon te wassen, moet het straks toch maar van stal worden gehaald. Om te beginnen tenminste, want daar kan het waarschijnlijk niet bij blijven. In 2019 werd in een aantal regio’s in ons land al geoefend met een scenario waarbij een wereldwijde virusuitbraak het ziekenhuis zou overspoelen met patiënten. De oefening was zo opgezet dat alle ziekenhuizen in de regio wel in de problemen móésten komen. Één van de conclusies van de oefening was dat men bij een pandemie al vrij snel uit de capaciteiten zou lopen. Met de conclusies van die oefening is vrijwel niets gebeurd; het oplossen van het capaciteitsprobleem was te duur. Dat een zeker moment een wereldwijde pandemie zou uitbreken was iets waarvoor experts van RIVM, AIVD, TNO en NCTV al jaren geleden hebben gewaarschuwd.

Wekenlang werd door o.a. het RIVM rondgestrooid dat het Corona-virus niet naar Europa zou komen en bovendien dat het voor mensen amper besmettelijk zou zijn. Toen het wel degelijk uiterst besmettelijk bleek te zijn, was het al veel te laat. Inmiddels telt ons land ruim zestienhonderd doden en in Mediterrane lande zijn de cijfers nog vele malen hoger. Er gaan stemmen op om 80-jarigen, die veel hebben gerookt, meteen maar op de morfinepomp aan te sluiten onder het motto dat ze verder alleen nog maar kosten op zullen leveren en geen opbrengsten. Klopt. Zullen we meteen ook Greenpeace, Urgenda, Vluchtelingenwerk en aanverwante branches afstoten? Ze leveren alleen maar kosten op en geen opbrengsten; integendeel. Zullen we timmerlui en metselaars voorrang geven op de IC in plaats van politici of leden van het Koninklijk Huis? Idem dito en bovendien: een metselaar kan prima politicus worden, maar een politicus geen metselaar. Tel uit je winst.

De ronduit bizarre ‘adviezen’ die het RIVM op twitter rondstrooide, blijken achteraf te getuigen van een stuitende onkunde. Niettemin voer het Kabinet naar eigen zeggen blind op ‘Jaap en zijn mensen’. Zoals het ANP (3 april 2020) weergaf vermoedt het CBS meer doden door coronavirus dan het RIVM meldt:
In week 12 overleden volgens het CBS 3575 mensen, wat fors hoger is dan het gemiddelde sterftecijfer van 3135 in de weken daarvoor. “Je kan hier wel voorzichtig uit concluderen dat het sterftecijfer door corona hoger ligt dan het RIVM meldt”, aldus CBS-socioloog Tanja Traag. Ze benadrukt dat ook het CBS niet in kaart heeft hoeveel mensen precies zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. “Maar deze cijfers geven wel een goede indicatie van hoe hoog het sterftecijfer ligt op dit moment”. Het verbaasde Traag niet dat het sterftecijfer van het CBS afweek van het RIVM. “We weten dat niet iedereen die komt te overlijden door het coronavirus daar ook op is getest. Daar is op dit moment ook geen beleid voor”.

De genoemde reeks van tweets van het RIVM laten ons een instelling zien die heel traag is gaan beseffen welke ramp er op ons af kwam. Het instituut heeft absoluut teveel tijd nodig gehad om de ernst van de zaak in te zien en kan allerminst ‘deskundig’ worden genoemd op basis van die ervaringen. Maar het RIVM blijkt dus ook te stoeien met de werkelijke cijfers. Een zeker moment haalt het RIVM ook de relevante meldingen per Gemeente uit de publicaties: plotseling kunnen journalisten en kritische volgers de ontwikkelingen veel minder goed volgen of statistisch toetsen. ‘Jaap en zijn mensen’ zitten kennelijk even niet verlegen om kritische volgers. Maar wat valt er in een open en (hopelijk) eerlijke maatschappij als de onze te verbergen? Wat is de angst van het RIVM? Dat de hele volksstam op slag in paniek raakt? En bepalen ‘Jaap en zijn mensen’ op welk moment dat hoe dan ook voorkomen moet worden? Denkelijk niet, dat zullen zij aan het Kabinet moeten overlaten.

Alarmerend

Het ‘Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu’ (RIVM) is dan ook een instituut wat namens het Rijk opereert en dat laat vermoeden dat het met de onafhankelijkheid van dat RIVM niet best kan zijn gesteld. Niet Jaap en zijn mensen bepalen wat het RIVM doet; dat bepaald het Kabinet. En wanneer het Kabinet wil dat sommige cijfers binnenshuis blijven, dan hebben ‘Jaap en zijn mensen’ dat gewoon uit te voeren. En precies dat maakt de situatie alarmerend. Een Kabinet wat één of meerdere van zijn instituten belangrijk maakt als bestaande uit ‘deskundigen’ wiens adviezen zij zoveel mogelijk volgen, maakt zóveel mensen verantwoordelijk dat straks werkelijk niemand meer verantwoordelijk te houden is. Handig, want op die manier kunnen de verantwoordelijken iedere Parlementaire Enquête met vertrouwen tegemoet zien.

Het heeft er tenminste de schijn van dat dit Kabinet te laat de ernst heeft ingezien en veel te laat heeft gereageerd. De reactie kwam pas nadat ziekenhuizen overspoeld dreigden te raken en de crematoria haast bezweken onder de aanvoer. Daar komt bij dat een reeks van kabinetten, waarvan de VVD veelal prominent deel uitmaakte, veel te hard heeft ingezet op ‘privatisering van de zorg’. Al vaker heb ik betoogd dat de Volksgezondheid beslist niet aan marktwerking kan worden overgelaten, althans niet in het Rijnlandse economische model waarop onze landen zijn gebaseerd en georganiseerd. Niettemin werd, door die doctrine te volgen, onze gezondheidszorg tot op het bot uitgekleed en was niet meer in staat op calamiteiten van importante omvang te reageren. Dus ook deze niet.

De manier waarop het Kabinet heeft gefaald is tekenend voor de huidige staat van onze politiek. Toen Baudet (FvD), gesteund door PVV en SP op 28 en 29 januari een debat aanvroeg over de coronakwestie, stonden alle andere partijen, vooral regeringspartijen, meteen klaar met een afwijzing. Waarom? Het voorstel kwam uit de koker van hen onwelgevallige partijen, ook al vertegenwoordigen die meer dan 25% van het electoraat inmiddels. Het politieke spel bleek weer eens belangrijker dan de knikkers. Het grootste deel van alle voorstellen van deze partijen, zoals meer testen, meer voorsorteren op medische apparatuur en hulpmiddelen: allemaal aan de interruptiemicrofoon afgeschoten om dezelfde reden. Het kwam niet uit de geaccepteerde hoek, maar uit de hoek van de politieke foutparkeerders.

Dan is het wel begrijpelijk dat er stemmen opgaan die zeggen dat er niet alleen een Parlementaire Enquête moet komen, maar ook een strafrechtelijk onderzoek. Als blijkt dat er sprake is van dood door schuld, dan moet dat hoe dan ook strafrechtelijke consequenties hebben. Dat geldt voor iedereen, politici niet uitgezonderd.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ae nijenhuis
4 jaren geleden

ons land wordt momenteel niet geregeerd door politici maar door niet-democratisch gekozen ‘experts’ van het rivm…zij beslissen alles want rutte en consorten varen blind op hun adviezen, ondanks dat ze er vanaf het begin steeds compleet naast hebben gezeten.

stukatotherescue
4 jaren geleden

Inderdaad op het schavot die lui, maar niet om zo’n onzin verhaal als corona (hooguit vanwege de economische schade door de idiote reactie). Het is nep mensen, wakker worden. https://youtu.be/g2ubpxpQYcw

Ravian
4 jaren geleden

Als je zoiets als gezondheidszorg zuiver door de overheid laat bestieren dan wordt het vroeg of laat altijd een onbetaalbare ambtenarij.
Dit was in Nederland ook de aanleiding om de zaak te privatiseren, en marktwerking is in principe ook een goed mechanisme om kosten terug te dringen.
Maar aan het goed werken van dit marktwerkingsprincipe is wel een keiharde voorwaarde verbonden, en dat is dat er ook een effectief mechanisme moet zijn om monopolievorming te voorkomen.
En dat is dus waar de privatisering van “de zorg” totaal gefaald heeft, met als gevolg volledig uit de pan rijzende kosten.
En in plaats van de monopolisten aan te pakken heeft men er daarna voor gekozen om dan maar grof op kwaliteit en kwantiteit te bezuinigen, met de huidige rampzalige situatie als direct gevolg.

Het RIVM is verder niet enkel een “wij van WC eend” verhaal, het RIVM wordt ook voor een flink deel bemand door van de landbouw universiteit afkomstige groenlinkse activisten, dezelfde kweekbak dus waar ook ene Volkert van der Graaf uit is voortgekomen.
Dat die er dan vervolgens middels “kudde immuniteit” voor kiezen om “de natuur zijn gang te laten gaan” (en meteen flink op te ruimen in een hen niet ter wille zijnde groep kiezers) mag weinig verbazing wekken.
En dat zo’n groep niet terugschrikt voor een “experiment” dat potentieel honderdduizenden mensen het leven kan kosten verbaasd ook al niet, daar hadden hun grote voorbeelden (Stalin/Mao/Pol Pot) tenslotte ook geen moeite mee.

Rutte is vervolgens wel in staat om de bal goed te ontwijken, maar vangen kan hij hem niet.
Het is gewoon een opportunistische nitwit die wel heel gehaaid mensen en groeperingen tegen elkaar uit kan spelen, maar als leider werkelijk geen knip voor de neus waard is.
Niet vooruit kunnen plannen, geen idee hebben van de werkelijke situatie, de juiste besluiten niet of te laat nemen, allemaal eigenschappen van een generaal waar je geheid de oorlog mee verliest.
En in dit specifieke geval zijn er door Rutte en zijn kompanen ook nog totaal onverantwoorde risico’s genomen met de levens van 17 miljoen Nederlanders, zowel om bevriende aandeelhouders buiten schot te houden als om er zelf politiek voordeel mee te behalen.
En dat is dan vervolgens een tribunaal waardig.
Op het schavot met die lieden.