Waarom blijven allochtonen nog steeds zover achter

Ruim 35 jaar geleden verscheen de eerste ‘Minderhedennota’ van de regering. Overheidsbeleid was nodig om de gebleken achterstand bij deze ‘nieuwe Nederlanders’ het hoofd te bieden. In de loop van de tijd kregen de doelgroepen verschillende namen.

Prof. dr. David Pinto.

Minderheden, nieuwkomers, etnische groepen, anderstaligen, culturele minderheden, allochtonen. Er kwamen ook steeds meer rapporten, onderzoeken, studies en beleidsnota’s uit. Kasten vol zelfs. Ook werd gepleit voor diverse en uiteenlopende concepten om de kloof met de autochtone bevolking te dichten of op z’n minst sterk te reduceren, zoals op het gebied van arbeidsparticipatie, onderwijs niveau, overlast en criminaliteit. Assimilatie en segregatie dienden te worden tegengegaan. Integratie met behoud van de eigen identiteit zou het gewenste resultaat mogelijk maken. Uiteindelijk is gebleken dat niets werkte.

Zo is er van alles geformuleerd en geprobeerd. Tevergeefs. Sinds enige tijd wordt de heil verwacht van ‘Inclusiviteit’ of Diversiteit. En ook deze moderne mantra’s brengen niet de oplossing voor de nog steeds benarde positie van minderheden en intussen hun (klein)kinderen. Steeds vaker wordt de vraag gesteld hoe dat komt. Waarom lukt het nog steeds maar niet ondanks zoveel inspanning, initiatieven, pogingen, inzet, beleid en grote sommen geld? Waarom ‘Diversiteit’ op de werkvloer, ook bij grote bedrijven maar niet van de grond wil komen? Ook de SER, het SCP en anderen melden dit. Wat is het struikelblok voor werkevers om allochtone personeel aan te nemen, te behouden en te laten doorstromen.

Het gaat hier om een majeur sociaal-maatschappelijk probleem. Algemeen geldt dat helder denken geboden is om een probleem op te lossen. Hier ook. Hier is er echter een extra complicerende factor. Het overgroot deel van de allochtonen waar het hier omgaat zijn moslims. En hier schuilt een mega struikelblok voor een adequate oplossing. Voor helder denken is vrij spreken een conditionele voorwaarde. Maar op vrij spreken over islam ligt een groot taboe.

Omdat in het algemeen de islam in Nederland een nieuw en relatief onbekend verschijnsel is, ging men lang ervanuit dat het gaat om een ‘religie’, vergelijkbaar met Christendom, Jodendom, Hindoeïsme ed. Na de vele terroristische aanslagen in naam van de islam en met name 9/11, begon men sterk te twijfelen aan het op een lijn zetten van islam met andere religies. Het wantrouwen van autochtonen en hun bedrijven jegens dragers van deze zo andere ‘leer’ werd steeds en steeds groter en duidelijker. Men nam eindelijk de moeite om zich beter te laten informeren over dit belangrijk bestanddeel van de meeste allochtone bevolking en hun (klein)kinderen. En je hoeft geen theoloog, historicus, filosoof of groot geleerde te zijn om snel erachter te komen dat islam inderdaad zeer sterk afwijkt van pacifistische religies zoals Jodendom en Christendom. Het is voldoende om uitspraken van een aantal grootheden wereldwijd door de eeuwen heen en een aantal feiten en gebeurtenissen onder elkaar te zetten om te vergewissen dat Islam inderdaad een militante ideologie is die haaks staat op en incompatibel is met de kernwaarden van de Joods-Christelijke moraal. Slechts een paar van die uitspraken en gegevenheden.

  • Maarten Luther (niet bepaald een Jodenvriend): “De islam brengt chaos teweeg op drie levensterreinen: de religie, het politieke leven en dat van huwelijk en gezin.”
  • Alexis de Tocqueville, schrijver van ‘Democratie in Amerika’ in een brief aan zijn vriend Gobineau: “Ik heb de Koran goed bestudeerd. Ik beëindigde die studie met de overtuiging dat er weinig religies op de wereld zo dodelijk zijn als die van Mohammed”.
  • Ernst Renan, groot Frans intellectueel, oriëntalist, literair schrijver: “Een ramp, een bron van haat en fanatisme”.
  • Baruch Spinoza: “Ik zou niet geloven dat ook maar één kerk meer geschikt is voor het bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve van de Mohammedaanse kerk, die haar hierin ver overtreft”.

Realiseert u zich het volgende, eenvoudige gegeven: 95% van de vermoorde moslims sinds de jaren 50 van de vorige eeuw zijn vermoord door andere moslims.

Moslims hebben overal problemen met naburige volkeren, wie dat ook zijn: Hindoes, Sikhs, Boeddhisten, Christenen, Joden, Baha’is, Shintoe’s en zelfs onderling (moslims met andere moslims). Terwijl ieder andere combinatie van genoemde groepen geen probleem oplevert. Samuel Huntington telt in ‘The Clash of Civilisations’ 130 gewapende conflicten over de hele wereld. 95 procent daarvan gaat tussen moslims en aangrenzende landen.

Hiernaast steekt het veel autochtonen, ook werkgevers, dat het met de tijd bereikte grote goed van vrijheid van meningsuiting door de militante islam sterk wordt ingeperkt. Men mag alles en iedereen binnen het Jodendom en christendom vrijuit bekritiseren en zelfs belachelijk maken. Of het nu de heilige schriften zijn of de profeten, geen punt. Waarom dan niet de Koran, Allah en Mohammed? En dat terwijl deze islamitische populatie nog geen 10% vormt van de totale bevolking.

De kloof tussen de autochtone moderne en de allochtone premoderne normen en waarden valt best redelijk te dichten. Zelf heb ik daartoe de Structurentheorie over deze verschillen ontwikkeld evenals de DrieStappenMethode (DSM) hoe effectief om te gaan met deze verschillen.

De kloof tussen de pacifistische religies die de Joods-Christelijke beschaving bepalen met de militante en wrede islamitische leer is een ander verhaal. Alle inspanningen van de wereld en van de goedbedoelde initiatieven van bedrijven zullen niet de gewenste resultaten opleven over deze diepe kloof als niet eens erover vrij gesproken mag worden.


Prof. dr. David Pinto geldt als de expert bij uitstek rond interculturele vraagstukken en is oprichter/grootaandeelhouder van het ICI. Inmiddels verscheen zijn 20e boek: ‘Een Marokkaanse Jood van Analfabete Ouders’.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wim van Pelt
4 jaren geleden

Het vertrekpunt is, zoals je ooit aangaf, het verschil tussen grof- en fijnmazige culturen. Die groepscultuur leidt tot een krabbenmandeffect (wie uit de mand kruipt om zich te verheffen wordt door de andere krabben weer aan zijn pootjes naar beneden getrokken). Dat wilde ik laatst een moslim collega uitleggen. Zo waardevrij mogelijk erover filosoferen. Zijn antwoord was dat hij daar van zijn geloof niet op mocht ingaan, want filosoferen betekent dat je twijfelt aan het geloof.

Neef Jansen
4 jaren geleden
Antwoord aan  Wim van Pelt

@Wim van Pelt — Het is al sinds Al Ghazali zo dat er in de islam een forse vijandigheid is jegens filosofie en wetenschap en mensen die vragen stellen. We leven evenwel in een cultuur die vanwege cultureel relativisme en multiculturalisme enorm vijandig is jegens mensen die een kritische blik werpen op de islam. En zo komt het dan dat bijvoorbeeld prof Michael Ley voorspelt dat grote delen van de Westerse cultuur islamiseren en aldus risico lopen te veranderen in een dysfunctionele cultuur en failed state. Vooral communisten lijken betrokken bij deze genocide, maar ook nihilisten die er op allerlei wijzen flink aan verdienen, en ook goedbedoelende wereldvreemden, mensen die denken heel moreel superieur het goede te doen, maar die je al doende een hel bezorgen.

Neef Jansen
4 jaren geleden

Bij mijn weten is het nog steeds zo dat in grote delen van de Westerse wereld het praktisch verboden is om de islam kritisch te bespreken. Ook staat in grote delen van die Westerse wereld de grens praktisch open voor de massa-import van de islam. En je bent eigenlijk moreel verplicht om de islam te zien als betreft het een variant op de Nederlands Hervormde Kerk. Wat ook precies de inhoud is van de leer van de islam, en wat voor culturele schade er ook wordt aangericht door die islam, wat betreft vernielingen, overlast, criminaliteit, terreur, je wordt geacht het politiek correct allemaal te tolereren, erover te zwijgen, zelfs die islam te vieren als betreft het een culturele verrijking. Frans Timmermans, die EU-apparatsjik die jaarlijks 300.000 euro krijgt uitgekeerd voor dat baantje van hem, weet ons met zekerheid te vertellen ‘dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort’.

karton
4 jaren geleden

Allochtonen blijven nog steeds zover achter, én zullen dat ook blijven doen, omdat zij allen als dolle honden achter een pedofiel aan rennen, zij noemen hem of haar “Allaaf”, die pedofiel gebiedt hen om bijna de gehele dag op de kop op een kleedje te staan, vreemde liedjes te prevelen, te leven van een door andersdenkenden betaalde uitkering, de vrouwen van andersdenkenden te verkrachten en hun mannen te vermoorden.
De allochtonen, die met graagte de geboden van “Allaaf” opvolgen hebben aldus géén tijd om zich te ontwikkelen of hun landen op te bouwen, zoals bijv. in Israël.
Het gemiddelde IQ van deze allochtonen komt NIET boven de 55 !

4 jaren geleden
Antwoord aan  karton

Heel goed verwoord Karton! Prima en juist gezien en begrepen. Compliment!