“Het ozon gat is één der grootste menselijke invloeden op Antarctica.”

Waar of niet waar? Jaren geleden zat ik tijdens een vlucht naar Ushuaia naast een Argentijnse meteoroloog die onderweg was naar zijn ijsbreker voor de duizenden kilometers lange tocht naar zijn basis op Antarctica. In die tijd was ‘de linkse smaak van de dag’ de hype over ’het door de mens veroorzaakte ozongat dat de planeet bedreigde’. Het leek mij een goede zaak om mij eens daarover te laten informeren door deze vriendelijke impersonatie van de ‘verstrooide professor’.

Afb: wikipedia

Met een glimlach trok hij een satellietfoto uit zijn handbagage van NASA’s Goddard Institute met daarop ‘het ozongat’ en vroeg mij of ik kon aanduiden welke landen door het ozongat te zien waren. Dat hield niet over, afgezien van een klein puntje van Tierra del Fuego met onze bestemming Ushuaia daarop, dat was het. ‘Door mensen veroorzaakt?’ vroeg hij. ‘Bedreigend? Niet voor de ‘pinguinos’.

Dat er enige menselijke invloed op de ozon laag zou zijn wilde hij niet uitsluiten omdat wij nu eenmaal op deze planeet vertoeven, maar dan alleen maar om die infinitesimale, statistische kans als objectieve wetenschapper niet uit te sluiten. Hij vervolgde: ‘Zelfs God zou zich niet aan die ozonlaag wagen, want in de woedende vortex boven Antarctica daalt de temperatuur soms onder minus 87°C en dàt is de énige reden voor het gat in de ozonlaag. Zelfs vliegtuigen kunnen daar niet doorheen omdat de kerosine bevriest ondanks de verwarmingssystemen in hun tanks’.

Uit zijn verdere uitleg begreep ik dat in de stratosfeer, die bij de polen al op 10 km. hoogte begint, normaal een ozonlaagje van 1 mm. dik zweeft, dat op zeeniveau tot 3 mm. zou toenemen. Het ozon gat vormt zich, cyclisch, tegen het eind van de zuidelijke winter en kan tot vorming van wolken leiden en chemische processen die de ozon tijdelijk aantasten. Dat dit nauwelijks op de Noordpool gebeurt komt door de minder lage temperaturen, maar in conclusie zei hij, met een knipoog over deze linkse theorieën: ‘mucho tricky tricky, poco boum boum’…. U raadt de Nederlandse vertaling moeiteloos. Hij hield het meer op onvoorspelbare natuurlijke cycli van zon en aarde: één ding staat objectief, wetenschappelijk als een paal boven water: hoe kouder de vortex boven de Zuidpool, des te groter wordt het ozon gat.

In die context is het instructief om nog eens naar de actuele klimaatzwendel te kijken, die zich langs dezelfde onwetenschappelijke lijnen beweegt als de cowboy verhalen van de Ozon-ridders. Des te interessanter omdat in het Financieel Dagblad (F.D.), dat al jaren een D’66 roeptoeter is, vorige week alvast een (vroege) verkiezingscampagne aangezwengeld werd waarin linkse slachtoffers, te weten onheus bejegende, ‘progressieve’ rechters, mochten vertellen hoe ontzettend objectief zij zijn (zie: rechters zijn niet schuldig… d.d. 11.02).

Ook het rampzalige RIVM mocht zich daarna rechtvaardigen voor al hun blunders. In zijn artikel ‘Stikstofberekeningen: fraude van staatswege’ hield collega Ton Nijhof hen al tegen het licht en nu geeft het F.D. een podium aan het linkse KNMI om hun eigen stoepje schoon te vegen.

U herinnert zich hoe vorige week in de 2e Kamer vragen werden gesteld over het boerenbedrog van het activistische KNMI met de vervalsing van hun historische database, waarop nooit een bevredigend antwoord werd gegeven?! Het F.D. wijdt uiteraard verder geen woord aan dat schandaal, maar interviewt nu de KNMI-opperbedrieger van der Steenhoven onder de titel ‘Klimaatverandering is geen raketwetenschap’. Dat blijkt ook wel uit dat ‘interview’: het begint met de hen op het lijf geschreven stervende zwaan ‘slachtoffer rol’, met deze klaagzang: ‘gerenommeerde instituties lijden onder de aanvallen van argwanende burgers en politici. Cijfers worden betwist, adviezen afgedaan als onbetrouwbaar. Hoe houden ze zich staande?’

Deze klaagzang zet de toon voor het interview, waarin activisten zich ‘verdedigen’ in plaats van zoals gebruikelijk van de daken te schreeuwen dat zij gelijk hebben en ‘andersdenkenden’ slechts verachtelijke ‘science deniers’ zijn. Nette D’66-ers schreeuwen niet want hun morele superioriteit garandeert hun gelijk, als je maar niet te kritisch naar hun ‘argumenten’ kijkt…

Een saillant voorbeeld van hun ondraaglijke zelfingenomenheid wordt aangedragen door KNMI’s opperleugenaar – en schaamteloze vervalser van de officiële database – van der Steenhoven. Langzamerhand is afdoende bekend hoe het incompetente bosbeheer in zowel Californië als Australië, jaar in jaar uit, enorme potentiële brandhaarden creëert en daarnaast zijn in Australië meer dan130 brandstichtende pyromanen gearresteerd. Desondanks ligt de oorzaak van deze branden volgens deze quasi wetenschapper uiteraard weer aan de klimaatverandering! Daarom heeft het KNMI besloten op basis van beschikbare data en klimaatmodellen te onderzoeken of het vuur in Australië één op één gekoppeld kan worden aan de opwarming van de aarde. Een mooi, ‘objectief wetenschappelijk onderzoek’ waarvan het resultaat al klaar ligt op het partijbureau van D’66. De redactie van het F.D. schroomt niet om de intelligentie der lezers te beledigen met deze drek.

De keuze voor het onderzoek toont aan hoe nauw het meteorologisch instituut, een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken is bij het mondiale klimaatbeleid.  En passant valt ook nog dat van der Steenhoven ‘het niet erg zou vinden om nog een tijd door te gaan met de kerncentrales die we in Europa hebben’. Nu meer en meer bekend wordt wat een onherstelbare schade windturbines aan de natuur berokkenen en dat die snel slijtende dingen met geen enkele wijze van recycling aangepakt kunnen worden begint zelfs PvdA-er Plasterk die ondingen en hun verkopers in de grond te boren… De onvoorstelbare arrogantie die uit van der Steenhovens opmerking spreekt over zijn eventuele bereidheid om ‘desnoods’ nog even met kernenergie door te gaan, is hemeltergend.

Topwetenschappers geven toe dat de ‘chaostheorie’ die het klimaat beheerst in feite onbegrijpelijk is, maar deze intrigant uit de Bilt weet te melden: ‘Kennis over weer en klimaat neemt nog steeds verder toe. We gaan onze kennis de komende jaren finetunen, maar het hoofdmechanisme is overduidelijk: er is sprake van meer CO2 in de atmosfeer, met als gevolg het versterkte broeikaseffect met hogere temperaturen. Het is geen raketwetenschap.’ Dat is een feit, want èchte wetenschappers ontkennen al lang het verband tussen CO² en temperatuurstijging, of zien hooguit een minieme relatie, maar dan met een ‘leadtime’ van meer dan tien jaar. Dat speelt geen rol in de Bilt!

Een typische vraag in het F.D. interview: ‘In beschouwingen over het klimaat is het altijd vijf voor twaalf. Wanneer is het volgens u vijf over twaalf? Antwoord: ‘Ik blijf optimistisch en aan de goede kant van twaalf uur, al zijn er talloze redenen om pessimistisch te zijn. Maar neem het Montreal-verdrag uit 1988. Daarin hebben we afgesproken geen cfk-gassen meer de lucht in te sturen omdat we bang waren door het gat in de ozonlaag ernstige huidaandoeningen te krijgen door ultraviolette straling. Dat is gelukt! Na zo’n twintig jaar begint het ozongat zich te sluiten. Dus we zijn als mensheid in staat een besluit te nemen en ons daar aan te houden.’ Wat een hol vat! Als ik deze pretentieuze drek afzet tegen het mijn bovenstaande gesprek met een objectieve Argentijnse wetenschapper die de helft van het jaar op Antarctica doorbracht in plaats van in het broeinest van D’66 in de Bilt, gaat mijn bloed nog steeds bijna borrelen. Wat een arrogante prietpraat!

In het artikel d.d. 19.12 jl. (Rutte en kernenergie) heb ik geschetst hoe duurzame en veilige kernenergie op dit moment beschikbaar komt, waarbij waarschijnlijk meer dan de helft van al het geld dat Timmermans nu van ons wil jatten, overblijft om de verdere linkse verloedering van de samenleving tegen te gaan. In conclusie is de klimaatzwendel inderdaad geen raketwetenschap, zelfs geen wetenschap, maar een socialistische cult van klimaat-fanatici, waaraan de lobby van Nijpels en Samsom zich grandioos verrijkt. Niet voor niets brokkelt de steun voor het akkoord van Parijs gestaag af, zoals wij zien in de eigen koers die realistische landen als China, Rusland, USA en India nu al varen. Het ergste is dat een Christine Lagarde uit haar rol valt door de ECB solidair te verklaren met de flessentrekkerij van Timmermans c.s.

De grootste bedreiging voor ons is noch het ozon gat noch het klimaat, maar de EU met D’66!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
4 jaren geleden

De aardse atmosfeer is langs de breedtegraden gescheiden in een zestal zich van oost naar west uitstrekkende de aarde omvattende banden, cellen die onderling weinig atmosferische uitwisseling kennen.
Dat heeft tot gevolg dat vervuiling zich veel gemakkelijker naar het oosten of het westen verspreid dan van het noorden naar het zuiden.
De cfk gassen waar het in de tijd van de gaten in de ozon laag paniek om draaide kwamen grotendeels vrij binnen de op één na noordelijkste van deze atmosfeer banden.
Ze hoefden dus maar één zo’n atmosferische grens te overschrijden om boven de noordpool gaten in de ozonlaag te veroorzaken, en maar liefst drie van die grenzen om boven de zuidpool gaten in de ozon laag te veroorzaken.
Dat de boven de zuidpool ontstane gaten in de ozonlaag door cfk’s veroorzaakt werden terwijl er boven de noordpool niets aan de hand was was dus vanaf dag één voor eenieder met enige basiskennis van de werking van de aardse atmosfeer heel duidelijk zeer onwaarschijnlijk.
Later is gebleken dat deze gaten in de ozonlaag een volstrekt natuurlijke cyclus volgden en dat de NASA, die aan de wieg stond van de hele hoax, gewoon op een dalpunt in de grafiek was beginnen te meten, dat de hele hoax voortkwam uit angst dat zonder zo’n paniek verhaal het NASA budget verlaagd zou gaan worden.
En nu hebben we dan “man made global warming”, wat inmiddels omgedoopt is naar “man made climate change”, omdat het maar niet wou opschieten met de voorspelde opwarming.
En het berust, net als de hele ozongaten hoax destijds, opnieuw op gesjoemel met modellen en grafieken, ditmaal om de politieke agenda van de salonsocialisten te bevorderen, en de zakken van de globalistische elite te vullen.
En net als toen liggen de wetenschappelijke feiten die de hele hoax ontkrachten gewoon op straat.
Hogere CO2 niveaus veroorzaken geen global warming, ze zijn een gevolg van global warming, de klimaat geschiedenis van de aarde toont dat keihard aan.
En het klimaat wordt hoofdzakelijk door de zon gestuurd, met een bescheiden rol voor zaken als vulkanisme en andere door tektoniek veroorzaakte verschijnselen.
Maar de bevolking laat zich weer eens gelijk een stel kleine kinderen bang maken, met monsters onder het bed, door de staatsomroep.
Mensen willen blijkbaar belazerd worden.

karton
4 jaren geleden

Ozon-gat, zwarte-gat en nog een aantal van die gaten; hoe verzin je het ??!!
Zure-regen, Pfas, CO2, methaan-uitstoot en stikstof-uitstoot, ik merk er niks van, álle bermen, zélfs langs de autowegen, zijn ieder jaar opnieuw groen en fris, óók de stukken waar planten/bloemen zijn gezaaid.
Wie zou er toch aan die onzin verdienen ?