Nederland in de greep van ‘het algemeen belang?’ (2.)

Als gezond verstand èn integriteit bij de Hoge Raad wijken voor ideologie is het eind zoek. Hun obligate ‘pro Urgenda’ argumenten om, bewust, de Trias Politica in Nederland aan te tasten waren o.a. een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en op het activistische Hof in Straatsburg! Dat is nooit onze bedoeling geweest, maar zeer zeker wèl die van het perfide Brussel!

Afb: pixabay

De Hoge Raad, die het verschil nog niet kent tussen CO² en NOx, verwijst zelfs naar de 100% fictieve percentages broeikasgas die Nederland volgens het corrupte klimaatpanel van de Verenigde Naties in 2020 en later zou moeten reduceren! Let wel, die communistische internationale van de IPCC maakt hier dus nu de dienst uit, terwijl dat pure verzinsels van de UN activisten zijn, zonder enig bindend karakter! Althans, nog niet, maar als het aan de van zijn voetstuk gevallen Hoge Raad ligt… Laten wij vooral ook niet vergeten dat – vermeend objectieve – Nederlandse rechters afgelopen weekend de slechte smaak toonden om in Polen mee te demonstrereen met Poolse rechters. Wat zegt hun ambtseed? Goed dat die arme vrouwe Justitia geblinddoekt is.

Het absurde van hun redenering is niet dat de Nederlandse staat of de Hoge Raad probeert om ons, ‘in het algemeen belang’, te beschermen tegen de gigantische mondiale uitstoot van giftige wolken van NOx en fijnstof uit China en India, die zelfs tot in de Amerikaanse MidWest neerslaan.

Integendeel, het verdwaasde ‘progressief’ Nederland probeert de wereld kennelijk te beschermen tegen onze minimale en volstrekt onschuldige CO² uitstoot die alleen maar in duizendsten van procenten van die Chinese / Indiase ellende kan worden uitgedrukt! In wiens belang is dit nu?

Dat roept vragen op: Heeft iemand nog een klein beetje gezond verstand in Den Haag en heeft iemand Rutte ooit gehoord over deze brutale inbreuk in de Trias Politica, op ‘zijn’ uitvoerende macht? Welnee! (Hij ligt warmpjes in bed bij de activisten…). Maakt hij aanstalten de betreffende obscure wetgeving aan te pakken? Nee! Maakt de 2e Kamer, die hier in feite volledig buitenspel is gezet, aanstalten daartoe? Nee!   Maken twee of drie verstandige mensen binnenkort eindelijk eens aanstalten om te eisen dat – ‘in het algemeen belang’ – alle windmolens worden gesloopt? Hopelijk wel!

George Orwell zei eens: De snelste manier om een oorlog te beëindigen is hem te verliezen. Rutte levert Nederland schaamteloos uit aan EU en UN en de HR heeft er ook al geen moeite mee! Het vergt veel tijd om de gevolgen van die verraderlijke mentaliteit bij te stellen, want wij worden al tientallen jaren belaagd door openlijke subversie van onze democratie door de pluchezitters in Den Haag, in collaboratie met deze internationale organisaties die met slinkse akkoorden en verdragen proberen hun invloed over ons uit te breiden, desnoods via ‘inlegvelletjes’ van hun maatje Rutte.

Maar Nederland gaat niet naar de donder door ellendelingen die het kwaad begaan maar door degenen die alles recht praten wat krom is! Dat is precies wat Rutte doet, want ‘de suffe Nederlandse kiezer’ laat zich dat jaar in jaar uit rustig aanleunen. Een probleem daarbij is dat onze Grondwet sinds het midden van de vorige eeuw aan internationale verdragen voorrang geeft boven nationale wetten.

Daarmee kan Rutte’s verraderlijke ‘inlegvelletje’, zoals ons al vaker geflikt is, voor de EU alsnog als katalysator dienen om het Marrakesh akkoord via de Brusselse achterdeur bij ons binnen te loodsen en een dwingend karakter te geven. Wat bezielt die suïcidale streber toch? Hij zet de deur open voor effectief communistisch gechicaneer om het Europese Hof voor de rechten van de mens deze belazerij ook nog tot ‘Grondrecht’ te doen verklaren, net als alle andere ‘bagger’ uit New York, Brussel, Genève en Straatsburg. Gelooft u mij, wij zijn daar nog maar één klein stapje vandaan want u ziet dat kleine berichtje in de Staatscourant toch niet… Dat weet Rutte, door ervaring wijs, héél goed en zijn linkse persmaatjes schrijven alleen maar op zijn verzoek, nooit ‘in het algemeen belang’!

Dit zijstapje brengt mij van corrupte rechters en klimaatscharrelaars, via het door Rutte gefaciliteerde achterbakse U.N. akkoord van Marrakesh, naar Merkel’s doortrapte poging om de Europese samenleving te wurgen met haar illegale immigratie. Wij worden, sluipend zoals dat bij Rutte gaat, getransformeerd in het Utopia van Coudenhove Kalergi’s gelobotomiseerde mulatten. Na vergeefse protesten van PVV en FvD tegen dit misdadige akkoord in een toondove 2e Kamer zien wij nu hoe opportunisten als Rutte en de Jonge – u weet wel, de paljas vicepremier die niet eens wist wat het akkoord van Marrakesh inhield! – de brutaliteit hebben om hypocriet te klagen over de ondermijning van Schengen door Marrakesh. Tijd dat Wilders en Baudet hen de mond snoeren.

Het is een gotspe dat zulke nutteloze politici elkaar nu de loef proberen af te steken in wie het strengst is inzake immigratie, want Rutte III heeft zich daarin nooit geprofileerd. Voilà: in 2019 liefst een bevolkingsgroei van 132.000, waarvan 114.000 ‘immigranten’. Egotripper Rutte had het gewoon te druk met het klimaat, duurzaamheid en windmolens.

Nu de kiezers in Engeland hebben duidelijk gemaakt dat zij de soevereiniteit van hun grenzen gerespecteerd willen zien en de rancune tegen massamigratie in centraal- en Zuid-Europa ook over de boorden klotst, komen deze twee jojo’s zich bij ons melden met hun ‘me-too-anti-immigratie’ verhaal. Schertsfiguren die slechts hebben gezorgd voor atypische, on-Europees-steile belastingverhogingen en prijsstijgingen, steeds lagere koopkracht door de toegenomen energiebelastingen die nergens toe dienen en achteruit lopende economische groei. Kortom een typisch verloederend socialistisch land! Wat leuteren Rutte en de Jonge op zo’n slagveld dan toch over Schengen en strenger migratiebeleid terwijl zij glashard weigeren om hun toezeggingen na te komen inzake uitzetting der vele duizenden uitgeprocedeerde gelukzoekers?

Zouden wij niet beter af zijn met een ouderwetse EEG en zonder die fascisten van de UN? Wist u dat hun akkoord van Marrakesh l e t t e r l i j k – dit is 100% in strijd met onze Grondwettelijke bescherming van de vrije meningsuiting – stipuleert dat: ‘media die de migratie kritiseren moeten worden aangepakt!?’ (sic!). De U.N. parasieten blijken pure fascisten te zijn!

Het enige wat wij kunnen concluderen is dat Rutte ervan overtuigd is dat de autochtone Nederlanders – omdat zij zo mak zijn als lammetjes en nooit de straat opgaan – keer op keer geknipt en geschoren kunnen worden, terwijl de Islam hen wordt opgedrongen door dezelfde landverraders die ongehinderd miljarden verbranden aan hun klimaatbedrog.

Als gevolg van deze, door Rutte c.s. willens en wetens veroorzaakte migratieproblemen neemt de woningnood voor jongere Nederlanders onaanvaardbare proporties aan omdat er duizenden Afrikaanse en Arabische gelukzoekers worden binnengehaald middels het verdrag van Marrakesh. Die krijgen gratis huisvesting terwijl zij over tien jaar nog steeds voor 90% in de steun lopen met een t.z.t. twee keer zo groot gezin en zodoende altijd een blok aan ons been blijven zonder enige toegevoegde waarde, behalve voor de Islamisering van Nederland.

De bouw van nieuwe woningen stond zelfs stil omdat activisten wederom met onbewezen flauwekul aankwamen over Pfas en stikstof. ‘Suffe Stientje’ – uiteraard een ‘pareltje’ van D’66 – die nog nooit een vak geleerd heeft, werkte daar als een blind paard van harte aan mee zonder oog voor de funeste gevolgen. Weet zij veel…? En Rutte maakte dat hij wegkwam zodra het fout ging! Die rampzalige Mark Rutte kan, als hij nog iets constructiefs wil doen voor hij definitief achter de horizon verdwijnt, ons algemeen belang slechts beschermen door de Grondwet te saneren van de voorrang der internationale verdragen, Europese richtlijnen en activistische rechterlijke uitspraken in Straatsburg.

Desnoods hakken wij die Gordiaanse knoop zelf door met een Nexit, dat lost alles op… Het is niet voor niets dat Denemarken en Ierland ruime voorbehouden hebben gemaakt jegens de EU annexatie der lidstaten. Dat wij al de hoogste EU-netto bijdrage p.p. leverden maar ons desondanks als makke lammetjes naar de slacht lieten voeren door Rutte en zijn dronken Brusselse idool Juncker, typeert de Nederlandse apathie waarvan Rutte en deze activisten onbeschaamd profiteren. Die passieve kiezer is geen slachtoffer maar een feitelijk laffe medeplichtige van Rutte c.s.

Nog even en de emigratie naar Nederland wordt door de U.N. bestempeld tot een ‘mensenrecht’! Wat maakt het ons weerloze en willoze zombies eigenlijk nog uit dat een vlerk als Jan Rotmans hier de macht overneemt? Nederland slaapt lekker verder!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties